Sunday, 17 February 2019
           
Home arrow Home
Il-Bullettin tal-Hadd 08 ta' April 2018
Written by Frans Galea   
Sunday, 08 April 2018
8_april_18.jpg
 bullettin_08-04-2018.jpg
 
IT-TIENI HADD TAL-GHID (2018) IL-FIDI F’GESŮ TERREMOT FIL-HAJJA!
Written by Frans Galea   
Saturday, 07 April 2018

Din hija il- Liturgija tat-tieni Hadd ta' l-Ghid (2018 )  bi hsibijiet  min Joe Rapa.

thomas-the-incredulity-of-st-thomas-by-caravaggio.jpg

 

Kull min tassew għandu Fidi adulta fi Kristu Rebbieħ fuq il-Mewt, hu mimli żelu u ħeġġa għaliH u jixxennaq biex jgħin lill-Knisja xxerred l-Aħbar Unika u tal-għaġeb tiegħU kullimkien.  Mhux faċli jkollok din il-Fidi.  Dan ngħidu għalija l-ewwel wieħed.  Imma nkunu żgur fit-triq it-tajba jekk għandna l-Grazzja li nixxennqu għal aktar Fidi, nitniehdu fit-Talb tagħna biex Kristu jikber fina għax għadu żgħir wisq.  L-Antifona tal-Bidu tal-Ewkaristija ta’ dan it-Tieni Ħadd tal-Għid titkellem ċar fuq dan meta tikkwota lil San Pietru: “Ladarba intom bħal trabi għadhom jitwieldu, ixxenqu għal dak il-ħalib safi, il-ħalib tar-ruħ, biex bih tikbru sa ma taslu għas-salvazzjoni.”  (1 Pt. 2, 2). 

 

Gwaj għall-bniedem li jaħseb li għandu Fidi kbira u m’għandux għalfejn jitlob għal Fidi ikbar għax kuntent b’li għandu.  Aktarx li hu mqarraq.  Min beda miexi fit-triq tal-Fidi, qatt mhu kuntent b’li għandu.  Min daq kemm hu tajjeb il-Mulej irid iduq iktar.  Min għaraf xi ftit kemm hi kbira l-Imħabba ta’ Kristu għalih personali, irid jagħraf iktar. M’hemmx għejja hawn!  Fi Kristu m’hemmx għejja għax fi Kristu hemm Ħajja u Ħajja bil-kotra.  Id-dinja tgħejjik, iva, imma Kristu le.

 

Last Updated ( Saturday, 07 April 2018 )
Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 01 ta' April 2018
Written by Frans Galea   
Sunday, 01 April 2018
 1_apr_18.jpg
 bullettin_01-04-2018.jpg
 
IS-SAHRA TAL-LEJL QADDIS TAL-QAWMIEN TAL-MULEJ MILL-IMWIET (2018)
Written by Frans Galea   
Saturday, 31 March 2018

Din hija il- Liturgija tas-Sahra tal-Lejl Qaddis tal-Qawmien tal-Mulej mill-Imwiet (2018 )  bi hsibijiet  min Joe Rapa.

rxoxt_2018.jpg

 

Il-Festa l-Kbira tal-Insara mad-dinja kollha sseħħ bil-lejl.  Il-Knisja mferrxa ma’ kullimkien fid-dinja tiċċelebra l-lejl.  Għax hu fil-lejl li dejjem isseħħ il-mogħdija tal-Mulej.  Fil-lejl, dejjem tinvadina l-Grazzja.  Fil-lejl, li kull laqgħa ħajja ma’ Kristu sseħħ.  Għax hu l-lejl li huwa sinjal tal-kriżi, tal-inkwiet, tal-biża’, tat-tħassib, tal-uġigħ fiżiku u tal-uġigħ tal-qalb, tal-mard, tal-mewt.  Il-lejl.  Il-bniedem jidħol fil-lejl tal-Istorja tiegħu biex hemm jiltaqa’ ma’ Alla tiegħu.  Hu fil-lejl tal-esperjenza tiegħek li int tiskopri jekk Alla jeżistix jew le.  Alla li hu Mħabba, jiskandaliżżana kif jippermetti l-lejl f’ħajjitna, imma huwa fil-lejl li lilek jiġrulek l-akbar affarjiet f’ħajtek.  Kont fil-lejl meta inti stennejt risposta mingħand dik li xtaqt tagħmilha martek.  Kont fil-lejl meta int stennejt ir-riżultat ta’ eżami li kellu jitfgħek fil-karriera li xtaqt.  Kont fil-lejl meta int kont mimlija wġigħ li wasslek biex sirt omm.  Kont fil-lejl meta stennejt risposta mingħand it-tabib tiegħek.  Il-lejl jimmarka lil ħajjitna. 

 

Huwa bil-lejl li Jahweh dejjem għadda biex iġorr miegħu lil Iżrael.  Kull esperjenza hi Għid, mogħdija mid-dlam għad-dawl, mill-mewt, fiżika jew mentali, għall-Ħajja.  Dan huwa l-lejl li fih inqatel il-Ħaruf fid-dlam tal-Eġittu u b’demmu, li werwer lill-Anġlu tal-mewt, ċappsu l-bibien ta’ djarhom.  Dan huwa l-lejl li fih il-Mulej ħareġ  lil Iżrael mill-Eġittu u qasamlu l-baħar li fih għereq l-Eġittu u twieled Iżrael, sinjal ċar tal-Magħmudija.  Dan huwa l-lejl li fih tkeċċew id-dlamijiet ta’ dnubietna permezz tal-kolonna tan-nar li kienet iddawwal id-deżert u tħarrab  l-annimali u l-għedewwa.  Dan huwa l-lejl li fih Kristu qered il-mewt u qam rebbieħ fuq is-setgħa tal-ħażen.  Dan huwa l-lejl li jdawwal lil ħajjitna għax x’kien jiswielna li twelidna u għexna fuq din l-art li kieku ma ġejniex mifdija u inagħtajna b’wirt il-Ħajja għal Dejjem? 

 

 

 

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 25 ta' Marzu 2018
Written by Frans Galea   
Sunday, 25 March 2018
bull_25-3-18_1.jpg
 bull_25-3-18_2.jpg
 
HADD IL-PALM (2018) IL-BIDU TAL-GIMGHA MQADDSA
Written by Frans Galea   
Saturday, 24 March 2018

Din hija il- Liturgija  Hadd il-Palm - Il-Bidu tal-Gimgha Mqaddsa ( 2018 ) bi hsibijiet  min Joe Rapa.

 palm_sunday.jpg

 

Il-Mulej Ġesù tnissel fil-ġuf ta’ Marija u twieled fl-għar ta’ Betlehem għal għan wieħed: biex huwa jgħix fil-milja tiegħu il-Misteru tal-Għid.  Din kienet is-siegħa tiegħu.  Hu stess jgħid li għal siegħa waħda ġie u kellu ħerqa enormi li tgħaddi.  Ta’ bniedem li kien, kien mimli tensjoni dwar din l-esperjenza li kienet dejjem toqrob.  Iktar kemm beda jitfarfar u jikber fil-grazzja, kif jgħidilna l-Vanġelu, iktar bdiet tiċċara f’moħħu, mill-ġdid ta’ bniedem li kien, il-missjoni li kellha timmarkalu l-ħajja tiegħu fuq din l-art.  Bdiet taħkmu l-intuwizzjoni qaddisa li dak kollu li kien hemm fl-Iskrittura kien appuntu dwaru, dwar il-persuna tiegħu, u li dan kollu kien qed jiggwidaH lejn il-kenosi, li kien ilu li beda, imma li kellha tispiċċa fil-qtil tal-Ħaruf tat-tpattija barra l-belt ta’ Ġerusalemm.

 

Meta telaq minn dar Ommu biex jibda l-missjoni tiegħU, ma kien għad baqagħlu l-ebda dubju dwar lejn xhiex kien miexi. Dak li minn dejjem kien f’moħħ il-Missier, kien wasal biex jitwettaq.  Il-pattijiet li Alla kien għamel mal-bniedem qabel, kienu pattijiet temporanji, tajbin għal dak iż-żmien biss.  Imma issa kien qorob iż-żmien li jiġi fis-seħħ il-Patt etern, il-Patt li kien minn dejjem għand il-Missier u li kien se jitwettaq issa, fiż-żmien.

 

 

Last Updated ( Saturday, 24 March 2018 )
Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 105 - 130 of 1166