Tuesday, 24 April 2018
           
Home arrow Home
HRUG TAL-ISTATWA TA’ SAN GWANN MIN-NICCA
Written by Frans Galea   
Thursday, 29 June 2017

Nhar il-Ħamis 15 ta’ Ġunju tajna bidu għall-Festa ta’ San Ġwann Battista 2017. Fil-5.15pm saret il-Quddiesa tal-aħħar Ħamis ta’ San Ġwann u l-ewwel jum tan-Novena, li tmexxiet minn Dun Charles Sultana, Kappillan ta’ San Lawrenz. Għaliha kienu preżenti għadd sabiħ ta’ tfal, li ngħataw l-aħħar sticker biex setgħu jikkompletaw ir-ritratt kbir ta’ San Ġwann li ġew mogħtija matul il-Ħamisijiet. Imbagħad fit-8.30pm saret Velja ta’ talb bis-sehem taż-żgħażagħ li fiha sar il-ħruġ tal-istatwa ta’ San Ġwann Battista min-niċċa. Il-Velja bdiet b’ċelebrazzjoni tal-Kelma ta’ Alla u ntemmet bil-Barka Sagramentali. Fi tmiem il-Velja rappreżentanti tad-diversi Kumitati f’rabta mal-Festa offrew bukkett fjuri lil San Ġwann. Għall-ewwel darba din il-Velja kienet imxandra live stream.

dsc_1716-1024.jpeg

 

Last Updated ( Thursday, 29 June 2017 )
 
Il-Bullettin tal-Hadd 25 ta' Gunju 2017
Written by Frans Galea   
Sunday, 25 June 2017
25_gunju_2017-1024.jpg bullettin_25-06-2017-1024.jpg
Last Updated ( Tuesday, 27 June 2017 )
 
IT-TWELID TA’ SAN GWANN BATTISTA XBIEHA TAL-KNISJA-XHUD
Written by Frans Galea   
Friday, 23 June 2017

Din hija il-Liturgija  tas-Sollenita tat-Twelid tal-Battista ( 2017 ) bi hsibijiet min Joe Rapa.

st_john.jpg

 

Ġwanni l-Battista huwa figura ta’ mportanza enormi fl-Istorja tas-Salvazzjoni.  Tista’ tikkummenta fuqu minn ħafna angoli, imma did-darba niffokaw fuq il-bniedem/xhud li kien.  Hu kien imħabbar minn qabel li kellu jkun xhud, li kellu jixhed għad-dinja li fl-aħħar kienet waslitilha Aħbar Tajba.

 

Dan jagħmel  minn Ġwanni figura essenzjali għall-Knisja ta’ żmienna.  Kien hemm żmien meta kulħadd kien Nisrani b’mod awtomatiku u għalhekk ma tanx kien hemm bżonn ta’ xhieda.  Il-pajjiż kien Nisrani u saħansitra r-reliġjon Nisranija għadha sal-lum imniżżla fil-kostituzzjoni bħala r-reliġjon uffiċċjali.  Alla biss jaf kemm se jdum dan...  Fir-rejaltà, pajjiżna għandu ħafna kultura Nisranija imma ftit awtentiċità u din qed tonqos b’mod li jgħaġġbek.  Biex nikkuppjaw ħadd ma jgħaddina, u qegħdin nagħmlu dak li jagħmlu x-xadini fejn tidħol l-Ewropa, l-Amerika u ċ-ċiviltà tal-punent.  Qegħdin nirremettu l-Vanġelu! 

 

 

Last Updated ( Friday, 23 June 2017 )
Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 18 ta' Gunju 2017
Written by Frans Galea   
Sunday, 18 June 2017
 18_gunju_2017-1024.jpg bullettin_18-06-2017-1024.jpg  
 
CORPUS DOMINI (2017) IL-QALBA TAL-AHBAR IT-TAJBA NISRANIJA
Written by Frans Galea   
Saturday, 17 June 2017

Din hija il-Liturgija  ta' Corpus Domini ( 2017 ) bi hsibijiet min Joe Rapa.

8770corpus.jpg

 

 

  

Ħafna huma dawk li jobdu l-għamar ta’ Kristu u jixxerrdu mad-dinja kollha jxandru b’leħen għoli l-Aħbar iżżarżar tal-Qawmien ta’ Kristu, tar-rebħa tiegħu fuq il-mewt, tal-Misteru tal-Għid li għandu x’jaqsam ħafna mad-destin ta’ kull bniedem.  Ħafna huma dawk li jabbandunaw kollox bla ma jikkalkulaw għax wara li skoprew x’għamel magħhom il-Missier permezz ta’ Ibnu, ma jistgħux jissaportu milli jinagħtaw biex ħaddieħor tmisshom xorti hekk hienja bħalma messet lilhom.  Ħafna huma dawk li saħansitsra taw demmhom għall-Isem ta’ Kristu.  Għaliex dan?  Hemm xi ħaġa, li skoprew dawn in-nies, li hi tassew meraviljuża, tassew sabiħa, tant sabiħa li l-kliem ma jistax jiddiskriviha.  Waqt li l-maġġoranza tan-nies fid-dinja jitħassbu fuq il-flus, fuq id-dar, fuq il-familja, fuq il-futur, fuq elf ħaġa materjali, dawn in-nies insew kollox li għandu x’jaqsam magħhom personalment u ħallew li sseħħ fihom il-profezija ta’ Kristu: “Ir-riħ fejn irid jonfoħ; tisma’ ħossu, imma ma tafx mnejn hu ġej jew fejn hu sejjer.  Hekk jiġri minn kull min jitwieled mill-Ispirtu.”  (Ġw. 3, 8). 

 

Dawn in-nies, li mhumiex biss qassisin imma wkoll lajċi, nies normali bil-familja tagħhom, bix-xogħol tagħhom, bid-dar tagħhom, bil-familjari u l-ħbieb tagħhom, jitilqu kollox, iqaċċtu l-irbit kollu, u jsiru bħar-riħ... imorru fejn jimbuttahom l-Ispirtu.  Jintelqu għal kollox fi ħdan il-Missier konvinti li m’hemm ħadd aħjar minnU biex jeħdilhom ħsieb ħajjithom.  U jmorru jxandru l-Aħbar tal-Evanġelju fiċ-Ċina, fost tant postijiet oħra, fejn hemm miljuni u miljuni ta’ nies li għadhom lanqas biss semgħu bl-Isem ta’ Ġesù, li għadhom ma jafux li teżisti Aħbar Tajba għal kull bniedem.  Nies li jgħixu u jmutu bla ma jafu b’Alla.  Jgħixu u jmutu bħall-annimali bla ma qatt jiskopru b’liema Mħabba huma maħbubin.  Fuq dawk li jxandru l-Aħbar ta’ Kristu lil dawn in-nies, Isaija kien ħabbar hekk: “Kemm huma sbieħ fuq il-muntanji r-riġlejn ta’ min iħabbar il-bxara, ta’ min ixandar is-sliem, ta’ min iħabbar ir-risq, ta’ min ixandar is-salvazzjoni.”  (Is. 52, 7).

 

 

 

Last Updated ( Saturday, 17 June 2017 )
Read more...
 
HRUG TAL-ISTATWA TA’ SAN GWANN MIN-NICCA
Written by Frans Galea   
Saturday, 17 June 2017

Nhar il-Ħamis 15 ta’ Ġunju tajna bidu għall-Festa ta’ San Ġwann Battista 2017. Fil-5.15pm saret il-Quddiesa tal-aħħar Ħamis ta’ San Ġwann u l-ewwel jum tan-Novena, li tmexxiet minn Dun Charles Sultana, Kappillan ta’ San Lawrenz. Għaliha kienu preżenti għadd sabiħ ta’ tfal, li ngħataw l-aħħar sticker biex setgħu jikkompletaw ir-ritratt kbir ta’ San Ġwann li ġew mogħtija matul il-Ħamisijiet. Imbagħad fit-8.30pm saret Velja ta’ talb bis-sehem taż-żgħażagħ li fiha sar il-ħruġ tal-istatwa ta’ San Ġwann Battista min-niċċa. Il-Velja bdiet b’ċelebrazzjoni tal-Kelma ta’ Alla u ntemmet bil-Barka Sagramentali. Fi tmiem il-Velja rappreżentanti tad-diversi Kumitati f’rabta mal-Festa offrew bukkett fjuri lil San Ġwann. Għall-ewwel darba din il-Velja kienet imxandra live stream.

dsc_1716-1024.jpeg

Last Updated ( Saturday, 17 June 2017 )
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 105 - 130 of 1067