Saturday, 20 April 2019
           
Home arrow Home
Informazzjoni fuq l-istatwi tal-Gimgha l-Kbira.
Written by Claudio Vella   
Wednesday, 24 March 2010

 Fuq is-sit goodfridaymalta.com wiehed isib informazzjoni fuq l-istatwi tal-Gimgha l-Kbira, kemm ta' Malta kif ukoll ta' Ghawdex. Wiehed isib informazzjoni fuq l-istatwarji, kif ukoll artikli w avvizi ta wirjiet.  Fuq dan is-sit hemm ukoll informazzjoni dettaljata fuq l-istatwi tal-Gimgha il-kbira tax-Xewkija. Ikklikja fuq l-istampa biex tara din l-informazzjoni.
Last Updated ( Wednesday, 24 March 2010 )
 
Hjut tad-Deheb
Written by Mary Xerri   
Tuesday, 23 March 2010
Papa Gwanni XXIII

Il-bniedem 'il boghod minn Alla ma jibqax bniedem, la mieghu nnifsu u lanqas ma' l-ohrajn.

                                   (Papa Gwanni XXIII)

 
Positive Thinking
Written by Mary Xerri   
Monday, 22 March 2010

Prayer can freshen you up every evening and send you out renewed each morning.  It releases and keeps power flowing freely and seems able even to normalize the aging process.

(From Positive Thinking Every Day by Norman Vincent Peale)

 
Il-Hames Hadd tar-Randan
Written by Trevor Sultana   
Sunday, 21 March 2010

F'dan il-Hames Hadd tar-Randan, il-Knisja tpoggilna ghar-riflessjoni taghna, is-silta mill-isbah tal-adultera.  Gesu jehodha bl-ahrax kontra dawk li kienu qed jippretendu li huma gusti u riedu jikkundannaw lill-mara li nqabdet fl-adulterju.  L-atteggjament ta' Gesu lejn din il-mara huwa l-atteggjament ta' Gesu lejn kull bniedem li jizbalja - lejk li qed taqra.

Last Updated ( Sunday, 21 March 2010 )
 
ITTRA PASTORALI - RANDAN 2010
Written by Claudio Vella   
Sunday, 14 March 2010

Part 1 

 
Ikklikja 'Read more' biex tara it-tieni u t-tielet parti ta' din l-ittra pastorali.
Last Updated ( Sunday, 14 March 2010 )
Read more...
 
Ir-Raba Hadd tar-Randan
Written by Trevor Sultana   
Sunday, 14 March 2010

Dan il-Hadd sa mill-antik kien meqjus bhala 'laetare' - il-Hadd tal-ferh ghax l-Ghid il-Kbir jinsab fil-qrib.  Infatti f'dan il-jum jista' jintuza l-kulur roza li juri sens ta' ferh f'kuntrast mal-vjola li jfisser il-penitenza u c-cahda.  Il-qari f'dan il-Hadd huwa: I Qari - Goz. 5, 9-12; II Qari - 2Kor. 5, 17-21; Evangelju - Lq. 15, 1-3.11-32.  Illum il-qari jipprezentalna l-parrabbola sabiha tal-iben il-hali li biha Gesu ried jurina l-hniena bla tarf tal-Misser quddiem il-waqghat li kontinwament naqghu fihom.  Meta jsib lill-ibnu, il-Missier jaghmel festa u joqtol l-ghogol l-imsemmen.  Din il-parabbola taghmlilna kuragg kull meta nkunu se naqtghu qalbna minhabba dnubietna.  Ghamilt x'ghamilt, int min int, il-Missier qieghed dejjem jistenniek.  Meta se tiddeciedi biex tqum u tmur ghand Missierek?

Last Updated ( Sunday, 14 March 2010 )
 
<< Start < Prev 41 42 43 44 45 46 Next > End >>

Results 1041 - 1066 of 1184