Saturday, 22 July 2017
           
Home arrow Home
Il-Bullettin tal-Hadd 18 ta' Settembru 2016
Written by Frans Galea   
Sunday, 18 September 2016
bullettin_18-09-2016-1024.jpg
 
IL-HAMSA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2016) IL-FLUS U L-EKONOMIJA: L-IKBAR RIVAL TA’ ALLA
Written by Frans Galea   
Saturday, 17 September 2016

Din hija il- Liturgija  tal-Hamsa u Ghoxrin Hadd matul is-Sena ( 2016 ) bi hsibijiet  min Joe Rapa.

 
gesu_jghallem.jpg

 

Illum hawn ħafna li jgħidu li huma ateisti, jiġifieri ma jemmnux f’Alla.  Mill-banda l-oħra xi studjużi jgħidulek li hu diffiċli ħafna li jeżisti l-ateiżmu għax il-bniedem ma jgħaddix mingħajr xi forma ta’ “alla”.  Il-bniedem hu maħluq biex ifittex lil Dak, lix-Xi Ħadd, li jimlilu l-vojt etern li għandu fil-profond tiegħu u nistgħu ngħidu li l-Istorja ta’ kull wieħed minna hija l-ġrajja tal-isforzi tiegħu biex isib lil Dan ix-Xi Ħadd, jew din ix-xi ħaġa li timlilu dan il-vojt.  Għalhekk kull bniedem jitwieled b’għatx li nistgħu nsejħulu ‘reliġjuż’... ir-reliġjożità naturali, kif inhi magħrufa mill-antropoloġisti.

 

Il-problema tal-bniedem mhux li hu ateista iżda li ma jemminx f’Alla l-veru.  Għax kull bniedem għandu xi tip ta’ “alla” għalih: ma jistax jgħix mingħajr “alla”.  F’dan is-sens l-ateiżmu veru ma jeżistix.  Kriżi ta’ fidi f’Alla l-veru li wera ruħu lill-poplu ta’ Iżrael u finalment u b’mod komplet fi Kristu Ġesù, teżisti, u kif.  Matul is-sekli il-bniedem irfina l-paganiżmu tiegħu, l-invenzjonijiet tiegħu ta’ kif għandu jkun l-“alla” tiegħu.  Hemm żvilupp mill-istatwi tal-allat antiki, mill-allat tan-natura, bħax-xemx u l-kwiekeb, mill-allat tal-kultura Griega-Rumana għad-“divinitajiet” moderni.  Iżda minn dejjem l-akbar rival ta’ Alla ta’ Abraham, ta’ Iżrael u ta’ Ġesù Kristu kien l-“alla flus”.  Fih il-bniedem, meta tbiegħed minn Alla l-veru, poġġa s-sigurtà tiegħu.  Huwa r-rival l-aktar potenti u b’saħħtu ta’ Alla, u l-bniedem tal-lum qed jagħtih qima aktar minn qatt qabel.  Soċjetajiet u nazzjonijiet ikejlu l-progress tagħhom mhux f’kemm irnexxilhom jimxu ’l quddiem fit-tfittxija tal-verità imma f’kemm għandhom ekonomija kbira, banek sodi, u nies li stagħnew.

 

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 11 ta' Settembru 2016
Written by Frans Galea   
Sunday, 11 September 2016
 bullettin_11-09-2016-1024.jpg
 
L-ERBGHA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2016) L-EBBUSIJA TA’ RAS IL-BNIEDEM U L-HNIENA TA’ ALLA
Written by Frans Galea   
Saturday, 10 September 2016

Din hija il- Liturgija  ta' l-Erbgha u Ghoxrin Hadd matul is-Sena ( 2016 ) bi hsibijiet  min Joe Rapa.

the-parable-of-the-lost-son.jpg

 

Ninsabu fis-Sena tal-Ħniena.  Din il-frażi kemm kemm ma tinstemax daqsxejn taċ-ċajt.  Alla mhux qed jistenna l-bniedem jorganiżża Sena tal-Ħniena biex ikun ħanin.  Alla hu ħanin dejjem u minn dejjem, anke s-sena d-dieħla meta jingħalqu l-bibien tal-Ġublew, imma l-Knisja ħasset il-bżonn li tiċċelebra b’mod partikulari din il-verità li l-bniedem sikwit jinsa.  Jinsa għax jaħseb li Alla hu legalista bħalu. 

 

Aħna mdorrijin f’soċjetajiet ibbażati fuq il-liġi u allaħares mhux hekk għax ikollna l-kaos.  Min jikser il-liġi jiġi kkastigat skont kif titlob il-liġi u minħabba f’hekk għandna l-qrati.  Għall-kuntrarju min juri solidarjetà, min hu ġeneruż, min jaħdem għall-ġid komuni, dan jitfaħħar.  Din hija s-sistema naturali li fiha mdorrijin ngħixu.  Hija soċjetà miskina meta n-nies jibdew jissuspettaw li l-liġi mhix l-istess għal kulħadd jew addirittura s-sistema falliet għal kollox.  Il-liġi tati sigurtà lill-maġġoranza tan-nies li jridu jgħixu fil-kwiet bla ma ħadd idejjaqhom.

 

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 4 ta' Settembru 2016
Written by Frans Galea   
Sunday, 04 September 2016
 
bullettin_04-09-2016-1024.jpg
 
IT-TLIETA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2016) MIN JIFHEM IL-HSIEB TA’ ALLA?
Written by Frans Galea   
Saturday, 03 September 2016

Din hija il- Liturgija  tat-Tlieta u Ghoxrin Hadd matul is-Sena ( 2016 ) bi hsibijiet  min Joe Rapa.

 san_luqa.jpg

 

Il-bniedem għandu moħħ meraviljuż, superjuri għal dak kollu li ħalaq il-Mulej.  Dan il-moħħ, dan ir-rigal stupend li tah Alla, il-bniedem użaħ biex tejjeb il-qagħda tiegħu fuq din l-art, f’ambjent li għalkemm sabiħ immens, jista’ jkun selvaġġ u perikoluż.  Illum il-bniedem wasal biex wettaq dak li Alla pprogrammah għalih fil-Ġenesi: wasal biex jaħkem il-ħolqien, għalkemm mhux għal kollox, naturalment.  Kultant, f’daqqa waħda jiġru ħwejjeġ, bħat-terremot fl-Italja dan l-aħħar, li jbellhu l-bniedem u juruh kemm fil-fatt hu għadu ċkejken.  Il-qawwa tal-baħħar fir-rabja tiegħu, il-ħalel tax-xita li jkaxkru kollox, il-mard li għalkemm megħlub minn progress tal-għaġeb fil-mediċina xorta jisponta f’forom oħra inkontrollabli... dawn u affarijiet oħra juru lill-bniedem il-limiti tiegħu.

 

Iżda l-progress tant hu kbir li malajr kapaċi jonfoħ lill-bniedem u jibda jaħseb li hu huwa Alla u jibda jiddibatti jekk l-Alla li ma jidhirx hux hemm jew le.  Il-kapaċitajiet tiegħu, mogħtija lilu, għamluh supperv u jemmen biss f’dak li jaraw għajnejh, jisimgħu widnejh u jifhem moħħu.  Dan huwa d-dnub ewlieni li ħaġa maħluqa tista’ taqa’ fih: li taħseb li t-tafal hu superjuri għall-fuħħari li qed jgħaġnu u jifformah f’xi ħaġa sabiħa.  Il-bniedem, u hawn qed nirreferi għal kulħadd, jien u int inklużi, ma jissaportix li dan ix-Xi Ħadd kbir, qaddis, omnipotenti jippjanalu ħajtu Hu.  Għalina lkoll, li nintelqu fi ħdan Alla u nħalluh iwettaq fina l-Pjan tiegħu, hu riskju kbir wisq.  Sikwit il-Fidi tagħna hi dgħajfa u nirribellaw quddiem l-Istorja li ma nifhmuhiex, ma togħġobniex... anzi, flok rigal narawha traġedja.  Hawn ma nistgħux ngħidu li l-bniedem m’għandux xi ftit tar-raġun u ma nistgħu qatt niddubitaw kemm kbar huma l-mogħdrija, is-sabar u l-ħniena tal-Mulej.  Għax l-Istorja taf tkun kattiva, inġusta, ħarxa u traġika.  Li kieku nibdew nisimgħu l-esperjenzi personali tan-nies, nitbellhu.

 

Last Updated ( Saturday, 03 September 2016 )
Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 131 - 156 of 973