Wednesday, 12 December 2018
           
Home arrow Home
TKOMPLI L-VISTA PASTORALI FIL-PARROCCA TAG&HA
Written by Frans Galea   
Thursday, 09 November 2017

Nhar it-Tlieta 31 ta’ Ottubru l-Isqof Mario Grech iltaqa’ mal-membri tal-Azzjoni Kattolika tal-parroċċa tagħna. Il-laqgħa saret fid-Dar tal-Azzjoni Kattolika fil-5.00pm. Fil-bidu tal-laqgħa Kerry Sacco għamlet indirizz lill-isqof f’isem dawk preżenti, fejn irringrazzjatu taż-żjara tiegħu u tagħtu ħjiel dwar l-istorja u l-attività tal-Azzjoni Kattolika fix-Xewkija. Imbagħad l-Isqof indirizza lil dawk preżenti u ddiskuta magħhom xi temi ta’ attwalità. Kienu preżenti wkoll l-Assistenti Ekkleżjastiċi tad-diversi fergħat tal-Azzjoni Kattolika fix-Xewkija.

 

Il-Ħamis 2 ta’ Novembru 2017, il-jum li fih il-Knisja tfakkar il-fidili mejtin kollha, l-Isqof mexxa Konċelebrazzjoni fiċ-Ċimiterju tal-parroċċa tax-Xewkija bħala parti mill-Vista Pastorali. F’din il-Quddiesa ġew imfakkra b’mod partikulari l-membri tal-komunità li mietu matul l-aħħar sena. Fi tmiem il-Quddiesa l-Isqof bierek l-oqbra u ltaqa’ ma’ x’uħud mill-familjari li kienu preżenti ħdejn il-qabar tal-għeżież tagħhom.

 

Il-Ġimgħa 3 ta’ Novembru 2017 l-Isqof kompla l-Vista Pastorali tiegħu fix-Xewkija billi żar xi familji, akkumpanjat mill-arċipriet, u mbagħad ħa sehem fl-adorazzjoni tal-ewwel Ġimgħa tax-xahar li saret fil-knisja Rotunda mit-8.00pm sad-9.00pm.

 

Is-Sibt 4 ta’ Novembru 2017 filgħodu l-Isqof Mario Grech iltaqa’ mas-saċerdoti tal-parroċċa. Il-laqgħa bdiet b’mumenti ta’ talb flimkien u mbagħad l-Isqof iddiskuta magħhom xi temi pastorali attwali. Fi tmiem il-laqgħa s-saċerdoti kienu mistiedna għall-ikel ta’ nofsinhar flimkien mal-Isqof għand l-Eldorado Restaurant, ir-Rabat. Aktar tard wara nofsinhar l-Isqof iltaqa’ mal-animaturi tal-adoloxxenti u ż-żgħażagħ u magħhom iddiskuta dwar ir-realtà taż-zghazagh.

dsc_9681-1024.jpg
 dsc_9795-1024.jpg
 dsc_9888-1024.jpg
 laqgha_gharajess_01.jpg

 

 
Il-Bullettin tal-Hadd 05 ta' Novembru 2017
Written by Frans Galea   
Sunday, 05 November 2017
bull5-11-17_1-1024.jpg
 bullettin_05-11-2017-1024.jpg
 
IL-WIEHED U TLETIN HADD MATUL IS-SENA (2017) IL-GERARKIJA TAL-POPLU TA’ ALLA
Written by Frans Galea   
Saturday, 04 November 2017

Din hija il- Liturgija  tal-Wiehed u Tletin Hadd matul is-Sena ( 2017 ) bi hsibijiet  min Joe Rapa.

 

pharisees.jpg

 

Matul l-elfejn sena ta’ Storja tal-Knisja, kienu ħafna dawk li ħaduha kontra l-ideja li fil-Knisja jkun hemm ġerarkija ta’ tmexxija li tibda mill-Papa, tgħaddi għal għand l-Isqfijiet, il-kappillani u l-Presbiteri.  Kien hemm żminijiet meta tassew il-Knisja ma kinitx immexxija tajjeb u wieħed wasal biex qal li jekk il-Knisja ma qerduhiex dawk li kienu jmexxuha, veru li mhi se tinqered qatt.  Biex inġib eżempju, il-Knisja kienet immexxiha bl-agħar mod mill-Papiet ta’ żmien ir-Rinaxximent, meta dawn kienu iktar ħsiebhom fil-poter u l-għana tagħhom milli fil-kura spiritwali tan-nies.  U lanqas setgħu jieħdu ħsieb spiritwalment lill-membri tal-Poplu ta’ Alla għax huma kienu materjalisti u korrotti iktar minnhom.  Kien f’dan iż-żmien li l-Mulej ippermetta li titnissel ir-Riforma Protestanta li bħalissa qegħda tiċċelebra l-ħames mitt sena tagħha.

 

Għal min ma jafx l-Istorja, dan hu diffiċli biex jaċċettah, speċjalment meta f’dawn l-aħħar sekli l-Knisja gawdiet minn tmexxija ta’ Papiet qaddisa li ċaħdu dak kollu li jlellex fid-dinja u ħarqu ħajjithom fis-servizz tal-Knisja.  Aħna mdorrijin b’Papiet kbar li jħobbu lil Kristu u l-Knisja tiegħu.  Anke Ġesù nnifsu xtaq li l-merħla li kien se jħalli hawn warajH kellha tkun immexxija minn ġerarkija ta’ kariżmi.  Hu għażel tnax mill-ħafna dixxipli li kellu; u minn dawn it-tnax għażel tlieta, Pietru, Ġakbu u Ġwanni, li kienu ċ-ċirku ta’ ġewwa tiegħu u li kienu huma biss preżenti f’ċerti mumenti mportanti bħat-trasfigurazzjoni fuq it-Tabor. 


 

Last Updated ( Saturday, 04 November 2017 )
Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 29 ta' Ottubru 2017
Written by Frans Galea   
Sunday, 29 October 2017
bull29-10-17-1024.jpg
 bullettin_29-10-2017-1024.jpg
 
IT-TLETIN HADD MATUL IS-SENA GHAN-NISRANI, L-IMHABBA KOLLOX
Written by Frans Galea   
Saturday, 28 October 2017

Din hija il- Liturgija  tat-Tletin Hadd matul is-Sena ( 2017 ) bi hsibijiet  min Joe Rapa.

 
jesus-teaches-about-the-greatest-commandment-1024.jpg

 

Ir-reliġjonijiet kollha tad-dinja jistrieħu xi ftit jew wisq fuq sett ta’ liġijiet morali li juru lill-bniedem il-mod rispettabbli kif għandu jgħix.  F’dan ir-rigward, ir-reliġjonijiet kważi kollha għamlu ġid għax “immansaw” lill-bniedem u  firduh mill-ħajja selvaġġa tal-annimali.  Naturalment, fl-antik, kien hemm reliġjonijiet pagani li flok  immaturaw lill-bniedem kienu rifless tal-istint annimalesk li kultant jisponta fina.  Kien hemm reliġjonijiet ta’ sagrifiċċji umani, per eżempju.  Imma ġeneralment, il-morali reliġjuża għolliet lill-bniedem ’il fuq mil-livell tal-ħlejjaq l-oħra.

 

Anke l-Kristjaneżmu minn dejjem kellu xi forma ta’ “guide-lines”, jew preċetti li fuqhom in-Nisrani serju kellu jimxi.  Wara kollox il-Kristjaneżmu ħareġ mill-Ġudajiżmu, ir-reliġjon tal-Lhud, reliġjon li kienet ibbażata fuq il-Liġi ta’ Mosè u tant u tant preċetti oħra li daħlu matul iż-żmien biex iservu ta’ sur madwar dawk l-Għaxar Kelmiet primittivi li inagħtaw fuq is-Sinaj.

 

Read more...
 
L-EWWEL GIMGHA TAL-VISTA PASTORALI
Written by Frans Galea   
Thursday, 26 October 2017

Wara li nhar il-Ħadd 15 ta’ Ottubru 2017 fetħet il-Vista Pastorali fil-parroċċa tagħna, l-Isqof Mario Grech beda jiltaqa’ mad-diversi realtajiet tal-parroċċa. 

Nhar l-Erbgħa 18 ta’ Ottubru huwa talab it-talba tar-Rużarju ma’ grupp ta’ familji li kull nhar ta’ Erbgħa matul ix-xahar ta’ Ottubru jinġabru biex jgħidu din it-talba flimkien fil-playing field, fil-Plots tal-Barmil. Dan ir-Rużarju jiġi organizzat mill-membri tal-Legion of Mary. Nhar il-Ħamis 19 ta’ Ottubru filgħodu l-Isqof żar l-Iskola Primarja tar-raħal fejn kellu laqgħa sabiħa mat-tfal u l-għalliema. Għal din l-okkażjoni t-tfal ħejjew programm qasir li kien jikkonsisti f’messaġġi u kant mid-diversi klassijiet. Huma ppreżentawlu wkoll kartolina li fiha wegħduh it-talb tagħhom. F’kelmtejn tal-okkażjoni l-Isqof irringrazzja u faħħar lill-għalliema u l-istaff kollu għad-dedikazzjoni tagħhom b’risq it-tfal tar-raħal tagħna. Huwa nkuraġġihom fil-missjoni tagħhom biex, minkejja d-diffikultajiet, jibqgħu jaħdmu għall-ġid veru tat-tfal. Il-Ħamis 19 ta’ Ottubru filgħaxija l-Isqof żar il-Klabb tax-Xewkija Tigers fejn kellu laqgħa kordjali ħafna ma’ rappreżentanti tal-Kumitat u mbagħad żar il-ground tat-training fejn iltaqa’ mat-team tax-Xewkija Tigers. L-Isqof apprezza l-ħidma tal-Kumitat, speċjalment l-ispirtu ta’ volontarjat u l-attivitajiet li jwettqu għat-tfal u ż-żgħażagħ biex jgħinuhom isawwru karattru tajjeb. Il-Ġimgħa 20 ta’ Ottubru l-Isqof ingħaqad ma’ grupp ta’ persuni li fix-xahar ta’ Ottubru jinġabru biex jitolbu r-Rużarju kull nhar ta’ Ġimgħa fil-ġnien tal-Iskola. Huwa rringrazzja lill-membri tal-Legion of Mary li jorganizzaw mumenti ta’ talb bħal dawn u sejjaħ il-ħarsien tal-Madonna fuq il-familji kollha tal-parroċċa.Il-Ġimgħa 20 ta’ Ottubru 2017 l-Isqof Mario Grech iltaqa’ mal-gruppi tal-adoloxxenti tal-parroċċa tagħna fiċ-Ċentru Parrokkjali. Huwa nkuraġġixxa lill-adoloxxenti fl-esperjenza tal-fidi tagħhom u fit-tfittxija tal-verità, u rringrazzja lill-animaturi tagħhom għad-dedikazzjoni u l-impenn li juru fil-preparazzjoni ta’ dawn il-laqgħat.

dsc_9081-1024_01.jpg
 dsc_9169-1024_02.jpg
 dsc_9212-1024_03.jpg
 dsc_9437-1024_04.jpg
 dsc_9463-1024_05.jpg
 dsc_9517-1024_06.jpg

 

Last Updated ( Thursday, 26 October 2017 )
Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 131 - 156 of 1144