Tuesday, 21 August 2018
           
Home arrow Home
Il-Bullettin tal-Hadd 16 ta' Lulju 2017
Written by Frans Galea   
Sunday, 16 July 2017
16_lulju_2017.jpg bullettin_16-07-2017-1024.jpg
Last Updated ( Monday, 17 July 2017 )
 
IL-HMISTAX-IL HADD MATL IS-SENA IL-KELMA TFEJJAQ
Written by Frans Galea   
Friday, 14 July 2017

Din hija il- Liturgija  tal-Hmistax il-Hadd matul is-Sena ( 2017 ) bi hsibijiet  min Joe Rapa.

 isaiah-card.jpg

 

 

Il-Knisja għandha turi ruħha bħala Omm ħanina li ma thediex titħasseb fuq uliedha, l-aktar dawk li qed ibatu l-iktar.  Din hi l-Kelma li l-ħin kollu tinsab ħierġa minn fomm il-Papa Franġisku u l-Isqof tagħna.  Dan hu l-istess Spirtu ta’ Ġesù li kien jiskandaliżża għax kien ifittex l-imbegħda, il-midinbin, il-muġugħa, u kienet l-hena tiegħu ipoġġi magħhom għall-ikel u joħloq relazzjoni intima’ magħhom… isir ħaġa waħda magħhom u mal-Istorja tagħhom.

 

Hawn wisq nies imweġġa’ fid-dinja.  Nies li jġorru ġrieħi moħbija għax ġew feruti minn dawk li huma b’saħħithom ; irċivew  inġustizzji ; ġew mgħoddija mill-ħaqq u l-ġudizzju tal-oħrajn ; għotru taħt il-faqar ; inqabdu fix-xibka ta’ dnub wara dnub ; huma mbeżża’ mill-mard, minn problemi mentali…  Il-lista ma taqta’ qatt !  Min se jħenn għalihom dawn in-nies li d-dinja ma tridx tħares lejhom għax ifakkruha fir-rejaltà marida tagħha ?

 

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 9 ta' Lulju 2017
Written by Frans Galea   
Sunday, 09 July 2017
bullettin_09-07-2017-1024.jpg 9_lulju_2017.jpg
 
L-ERBATAX-IL HADD MATUL IS-SENA (2017) L-UMLI JEMMNU F’ GESÙ L-UMLI
Written by Frans Galea   
Saturday, 08 July 2017

Din hija il- Liturgija  ta' L-Erbatax il-Hadd matul is-Sena ( 2017 ) bi hsibijiet  min Joe Rapa.

 st_paul.jpg

 

Il-bniedem li hu tassew matur u għaref huwa dejjem umli.  L-għerf veru huwa, l-ewwelnett, għarfien tiegħek innifsek, int min int.  Ħafna li huma tant potenti, tant “għorrief” f’għajnejn id-dinja għax għamlu suċċess u stagħnew, huma boloh f’dan ir-rigward, għax ma jafux huma min huma.  Jaħsbu li jħobbu, meta ma jħobbu xejn u l-“imħabbiet” tagħhom huma biss l-espressjoni tal-egoiżmu tagħhom.  L-“imħabba” ta’ dawn in-nies malajr tinbidel fi stmerrija u anke mibegħda jekk ma jiħdux dak li jixxennqu għalih. 

 

Hemm oħrajn li huma inqas boloh minn dawn għax xi ftit fuqhom infushom jafu,  imma dak li jafu ma jogħġobhomx u għalhekk ma jaċċettaw qatt lilhom infushom.  Qatt m’għandhom sliem magħhom infushom, u għalhekk qatt m’huma fis-sliem ma’ ħadd.  Jinqdew b’kollox biex jirbħu “very-good” ieħor f’għajnejhom infushom u anke f’għajnejn ħaddieħor għax billi ma jaċċettawx lilom infushom hekk kif inhuma, jaħsbu li ħaddieħor lanqas ma jaċċettahom.  Dawn huma “tallaba” anke jekk qajla jammettuh dan.  Dejjem b’idhom maħruġa biex kuljum jiddubbaw ftit iktar rispett, ftit iktar rikonoxxenza.  Anke l-affarijiet qaddisa jużaw dawn biex jinbnew u jtaffu l-għatx għall-“prosit”.

 

Last Updated ( Saturday, 08 July 2017 )
Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 2 ta' Lulju 2017
Written by Frans Galea   
Sunday, 02 July 2017
bullettin_02-07-2017-1024.jpg 2_lulju_2017.jpg
 
IT-TLETTAX-IL HADD MATUL IS-SENA (2017) HEMM HTIEGA LI NKUNU FI KNISJA!
Written by Frans Galea   
Saturday, 01 July 2017

Din hija il- Liturgija  tat-Tlettax il-Hadd matul is-Sena ( 2017 ) bi hsibijiet min Joe Rapa.

jesus-preaching.jpg-v1317889020.jpg

 

Ilu ħafna, meta konna għadna żgħar konna nitgħallmu bl-amment ħafna vrus mill-Katekiżmu.  Min jaf kemm kantalieni fil-kmamar tad-duttrina!  L-ewwel vers li konna nitgħallmu hu mitqlu deheb għalina għax hu Dawl, jagħti sens lill-eżistenza tal-bniedem.  Dan il-vers kien jgħid, bejn wieħed u ieħor: “Alla ħalaqni biex ngħarfU, inħobbU, naqdiH u mmur ingawdiH għal dejjem.”  M’hemmx kelma żejda!  Min tassew jemmen dan, jaf mnejn hu ġej u fejn hu sejjer!  Imma mhux lakemm tagħfas buttuna.  Biex ngħixu dawn il-ftit kelmiet, Alla jwettaq proċess f’ħajjitna, proċess ta’ maturità fil-fidi li jieħu ż-żmien.

 

Dan il-proċess nistgħu insejħulu “konverżjoni”.  Normalment b’”konverżjoni” nifhmu li wieħed ħażin isir tajjeb, li midneb jersaq lejn Alla u ma  jidnibx iktar, jew almenu jidneb ħafna inqas minn qabel...  Imma l-konverżjoni hi ħafna iktar minn hekk.  Il-konverżjoni hi l-proċess ta’ għarfien dejjem akbar tal-Missier, li wera ruħu lilna f’Ibnu Ġesù Kristu.  Iktar kemm ngħarfuH, iktar inħobbuH, għax meta ngħarfu lilU nkunu ngħarfu l-Imħabba ta’ barra minn hawn li biha aħna maħbubin.  U meta nħobbuh, minn qalbna nkunu rridu naqduH, nagħmlu r-Rieda tiegħU, nagħmlu dak li jgħidilna nagħmlu fil-Vanġelu. U jekk dan kollu jseħħ f’ħajjitna, aħna nafu li hemm wirt jistenniena, u dan il-wirt hu l-Ħajja li ma tispiċċa qatt fejn kull demgħa tiġi xxuttata, fejn ma jkunx hemm iktar dlam, tbatija, uġigħ ta’ qalb, mard u biża’.  Hemm ingawduH, u daqshekk!

 

 

Last Updated ( Sunday, 02 July 2017 )
Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 131 - 156 of 1104