Sunday, 17 February 2019
           
Home arrow Home
Il-Bullettin tal-Hadd 21 ta' Jannar 2018
Written by Frans Galea   
Sunday, 21 January 2018
 21_jan_18.jpg
 bullettin_21-01-2018-2000.jpg
 
IT-TIELET HADD MATUL IS-SENA (2018) IZ-ZMIEN LI JIDDOMINANA
Written by Frans Galea   
Saturday, 20 January 2018

Din hija il- Liturgija  tat-Tielet Hadd matul is-Sena ( 2018 ) bi hsibijiet  min Joe Rapa.

jesus-and-disciples-in-boat-2000.jpg

 

Il-Liturġija tal-Kelma tat-Tielet Ħadd Matul is-Sena se tkellimna dwar iż-żmien.  Illum il-bniedem m’għandekx għalfejn twissih jew twiddbu fuq iż-żmien, almenu fejn jidħlu l-ħwejjeġ tad-dinja!  Il-bniedem sar ossessjonat biż-żmien, bil-ħin dejjem għaddej.  Iż-żmien sar toqol, b’wiċċ l-arloġġ donnu jrid jinkina, donnu l-argużin, l-għassies ta’ fuqna li jfaqqagħlna l-frosta kull meta nitlajjaw xi ftit. 

 

Bil-progress kollu tal-bniedem, bit-teknoloġija li f’sekonda tagħmillu dak li kien jeħodlu jum sħiħ biex jagħmlu qabel, xorta waħda l-ħajja saret ġennata, mgħaġġla wisq, anzi tellieqa kontra l-ħin u donnu li dak l-imbierek arloġġ jiġri iktar minn kulħadd.  Staqsu lill-mara, li barra li tmur taħdem daqs raġel, trid issajjar, tnaddaf, titfa’ l-ħasla fil-magna...  “Stress” saret kelma li kulħadd jaf xi tfisser.

 

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 14 ta' Jannar 2018
Written by Frans Galea   
Sunday, 14 January 2018
14-1-18bull-2000.jpg
 bullettin_14-01-2018-2000.jpg
 
IT-TIENI HADD MATUL IS-SENA (2018) IL-MULEJ QED ISEJJAHLEK G&AL XI HAGA
Written by Frans Galea   
Saturday, 13 January 2018

Din hija il- Liturgija  tat-Tieni Hadd matul is-Sena ( 2018 ) bi hsibijiet  min Joe Rapa.

stdas0374-1.jpg

 

Il-Magħmudija li rċivejna ta’ żgħar hija xhieda, sinjal ta’ xi ħaġa kbira fl-eżistenza tagħna, dejjem jekk neħduha bis-serjetà.  Il-Magħmudija ma kinitx sempliċi rit soċjali, merħba lit-tarbija fid-daħla tagħha fil-familja tal-bnedmin.  Għal ħafna dan il-mument tant importanti ġie ridott għal dan: mument ta’ ferħ u ta’ ċelebrazzjoni għax għandna membru ġdid fil-familja.  Iktar minn dan, u wisq iktar minn dan, hu l-fatt misterjuż li fil-Magħmudija, Alla nnifsu jidħol f’Patt mat-tarbija, Patt li kien iddestinat minn sa qabel ma nħalqet id-dinja (daqshekk hu mportanti!).  Il-Magħmudija hija xhieda ta’ Sejħa li Alla jkun qed jagħmel lill-bniedem.

 

Il-Magħmudija daħlitna mill-ewwel f’rejaltà misterjuża: it-taqbida li teżisti fl-univers bejn it-“tajjeb” u l-“ħażin”.  Alla jitqabad kontra l-qawwiet tad-dlam biex jeħles lill-bniedem, u jinqeda bil-bniedem biex jagħmel dan.  Fil-Magħmudija Alla sejjaħlek biex, b’għażla ħielsa, tieħu sehem f’din it-taqtigħa fuq in-naħa tas-sewwa, tat-tajjeb.

 

 

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 07 ta' Jannar 2018
Written by Frans Galea   
Sunday, 07 January 2018
07-01-18bull-2000.jpg
 bullettin_07-01-2018-2000.jpg
Last Updated ( Sunday, 07 January 2018 )
 
L-EPIFANIJA TAL-MULEJ TFITTXIJA U SEJBA
Written by Frans Galea   
Friday, 05 January 2018

Din hija il- Liturgija  ta' L-Eppifanija tal-Mulej bi hsibijiet  min Joe Rapa.

 festa_epifanija.jpg

 

Alla wera ruħu lill-bniedem f’Ġesù ta’ Nazaret, il-Kristu, il-Midluk, f’Dak li sa mill-ewwel paġni tal-Bibbja Hu wiegħed li jibgħat.  Alla ma baqagħlux iktar x’juri lill-bniedem.  Min isib lill-Iben isib lill-Missier.  Il-Ħajja ta’ Dejjem, is-sens kollu tal-Istorja li kull wieħed jgħaddi minnha, l-għan tagħha hu li niskopru l-Missier. LejH jinsab miexi l-ħolqien kollu, lejn il-Missier li hu l-għajn ta’ kollox.  U l-Missier jinsab fi Kristu.  Lanqas irridu nieqfu fuq Kristu, għax Kristu jiġi għandna biex jurina lill-Missier; Missieru u Missierna.  Kristu huwa t-Triq, imma d-destinazzjoni tagħna huwa l-Missier.  Ħajjin huma biss dawk li sabuH.  L-oħrajn għadhom iltiema u mhux veru li għandhom il-Ħajja u s-sliem.

 

In-Nisrani hu dak li sab lil Kristu, imma jibqa’ jifittxu xorta waħda, għax Kristu huwa Misteru.  Meta taħseb li doqtu u skirt bih, jaqbdek l-għatx għal aktar, u tkompli tterraq lejn il-qalba tad-Dawl, u l-qalba tad-Dawl huwa l-Missier.  Henjin huma dawk li jinsabu f’dan il-vjaġġ.  Henjin huma dawk li rikbu l-ġemel u qed iterrqu fid-deżert.  Henjin huma dawk li fid-dlam tas-solitudni, meta kulħadd jgħidlek li inti ffissat, titla’ għalik kewkba; għax il-kewkba tidher biss bil-lejl.  Int tgħix bil-lejl; l-oħrajn bin-nhar.  Int qed tfittex; l-oħrajn jaħsbu li sabu dak li kellhom isibu.  Inti fqir, imma għani;  l-oħrajn huma għonja, imma fqar. 

 

 

Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 131 - 156 of 1166