Sunday, 29 November 2020
           
Home arrow Home
Lewwel Kuncert minn Muzicisti Barranin fil-Muzew ta' L-Iskultura
Written by Frans Galea   
Wednesday, 29 April 2009

      Nhar it-Tlieta 21 ta' April kienet gurnata storika ghar-Rotunda tax-Xewkija. Dan ghal fatt li fit-8.00pm ghall-ewwel darba ittella kuncert minn muzicisti barranin fil-Muzew ta' l-Iskultura tar-Rotunda. Numru sabih ta' nies fosthom anke hafna barranin attendew ghal dan il-Kuncert  " Gualitan - A Festival Of Music ". L-isem li inghata dan il-Festival li kien ikkordinat mill-Maestro Di Kappella tar Rotunda Mro. Colin Attard kien " Strings In A Museum ". Il-muzicisti internazzjonali li daqqew kienu Volodymyr Baran, Svetlana Barer u Anja Inge. Prezenti ghal-dan il-Kuncert li kien sponserjat mill-Kunsill Lokali tax-Xewkija kien hemm is-Sindku tax-Xewkija Dr. Monica Vella u l-Arcipriet Mons. Carmelo Mercieca li anke ghamlu diskorsi ta' l-okkazzjoni u kif ukoll prezentazzjoniet. [ Ritratti: John Apap ]

 

kms7.jpg

 L-Arcipriet jifrah lill-Muzicisti

Last Updated ( Wednesday, 29 April 2009 )
Read more...
 
Koncelebrazzjoni tat-Tieni Hamis ta' San Gwann
Written by Frans Galea   
Saturday, 25 April 2009

Nhar il-Hamis il-Kappillan ta' l-Ghasri Fr. Edward Xuereb mexxa il-Koncelebrazzjoni tat-Tieni Hamis ta' San Gwann li fija niseg ukoll kuruna ta'tihfir lill Patrun San Gwann Battista. Fil-quddiesa annima ukoll il-Kor Vox Clamantis.

 

stglass27508n2.jpg

 Dettal tal-Glorja ta' San Gwann fl-istained glass

Last Updated ( Saturday, 25 April 2009 )
 
L-Ewwel Hamis ta' San Gwann
Written by Frans Galea   
Sunday, 19 April 2009

    Nhar il-Hamis 16 ta' April bdew il-Hamisijiet ta' qabel il-festa ta' San Gwann u ghalekk fil-Knisja Rotunda tax-Xewkija fil-5.30pm kien hemm Koncelebrazzjoni Sollenni mmexxija minn Dun  Gwann Xuereb li fija  Dun Gwann  iccellebra is-sittin sena ta' Sacerdozzju tieghu.

dgx5.jpg
 

 Waqt l-ommelija li saret
minn Dun Guzepp Curmi

Last Updated ( Wednesday, 22 April 2009 )
Read more...
 
Il-Funzjonijiet ta' l-Ghid il-Kbir fir-Rotunda
Written by Frans Galea   
Friday, 17 April 2009

      Il-Knisja Rotunda tax-Xewkija nhar is-Sibt kienet imballata bin nies li attendew ghal-funzjoni tal-Vgili ta' l-Ghid. Il-funzjoni tmexxiet mill- Arcipriet Mons. Carmelo Mercieca u fija intuzaw zewgt screems kbar imhaddma bil Power Point. Imbaghad ghad-Daqq tal-Glorja gie mixghul id-dawl kollu kif ukoll inkixef l-Irxoxt li kien qieghed mghotti b'lizar wara l-artar. Ta' minn jghid ukoll li waqt il-funzjoni gie amministrat is-Sagrement tal-Maghmudija lilKurt Hili iben Joseph u Amy Hili.Imbaghad il-Hadd fil-ghodu saret Koncelebrazzjoni Sollenni ta' l-Ghid minn Mons. Nikol G. Cauchi Isqof Emeritus. [ Ritratti: Joseph Xuereb ]

 

 vggk1.jpg

 Waqt il-Funzjoni ta' Sibt il-Ghid

 

Last Updated ( Friday, 17 April 2009 )
Read more...
 
Hafna nies jattendu ghal-Funzjoni tal-Bews tas-Salib fir-Rotunda
Written by Frans Galea   
Saturday, 11 April 2009

       Il-bierah, jum il-Gimgha l-Kbira, saret it-Tifkira tal-Passjoni tal-Mulej fil-Knisja Rotunda.  Il-funzjoni li tmexxiet mill-Arcipriet tal-parrocca Mons Carmelo Mercieca bdiet fit-3.30 pm.   Fl-ewwel parti tal-funzjoni inqraw siltiet mill-Iskrittura kif ukoll ir-rakkont tal-passjoni tal-Mulej skont San Gwann.  Fl-omelija tieghu, l-arcipriet tkellem dwar dak li qal il-Papa Pawlu VI meta zar l-Art Imqaddsa.  Hemmhekk hu kien qal li ma kienx qieghed bhala turist, izda bhala komplici f'dak li sar.  Ahna wkoll komplici fil-mewt ta' Gesu' ghax hu miet minhabba d-dnubiet taghna.  Ghalhekk l-arcipriet stieden lill-kongregazzjoni numeruza biex waqt li jbusu l-kurcifiss, jaghtuh demgha ta' ndiema u bewsa ta' mhabba.  Din l-ewwel parti intemmet bit-talbiet ta' ntercessjoni.  Fit-tieni parti imbaghad grupp ta' zghazagh mix-Xewkija tellghu kurcifiss kbir min-naha ta' wara tal-knisja sa fuq il-presbiterju.  Imbaghad sar il-bews tas-Salib.  Il-funzjoni intemmet bit-tqarbin. [ Ritratti: Joseph Xuereb ]

 btsk1.jpg

 Waqt il-Funzjoni tal-bierah fir-Rotunda

Read more...
 
Il-Visti tas-Sepurkru fir-Rotunda tax-Xewkija
Written by Frans Galea   
Saturday, 11 April 2009

Il-bierah il-Hamis bil-lejl kif ukoll dal-ghodu bosta nies ghamlu l-visti tas-Sepulkru fil-Knisja Rotunda fejn kien hemm anke ghal-wiri l-Mejda ta' l-Appostli fil-Muzew ta' l-Iskultura. [ Ritratti: Frans Galea ]

 
sepk1.jpg

 Is-Sepulkru fir-Rotunda tax-Xewkija

Last Updated ( Saturday, 11 April 2009 )
Read more...
 
<< Start < Prev 51 52 53 Next > End >>

Results 1301 - 1326 of 1357