Tuesday, 16 October 2018
           
Home arrow Home
SOLENNITÀ TAT-TWELID TAL-BATTISTA
Written by Frans Galea   
Thursday, 29 June 2017

Nhar is-Sibt 24 ta’ Ġunju 2017 kienet taħbat is-solennità liturġika tat-twelid ta’ San Ġwann Battista. Filgħodu fid-9.00am saret Quddiesa ta’ radd il-ħajr bil-kant tat-Te Deum li tmexxiet minn Mons. Carmelo Mercieca, ex-arċipriet tal-parroċċa. Filgħaxja fis-7.30pm saret it-Translazzjoni solenni bir-Relikwija ta’ San Ġwann Battista u mbagħad Konċelebrazzjoni solenni mmexxija minn Mons. Trevor Sultana, arċipriet tal-parroċċa tal-Għarb. Ipprietka il-Kan. Joseph Zammit. F’din l-okkażjoni ħadu sehem l-emigranti Xewkin li kienu jinsabu fostna għall-Festa. Wara, ingħatathilhom tifkira tal-okkażjoni u kellhom refreshments fis-sagristija. Kienet preżenti wkoll delegazzjoni minn Castel Venere, fl-Italja, wieħed mill-irħula li magħhom ix-Xewkija hi ġemellata.

dsc_4705-1024.jpeg

 
IT-TIELET JUM TAT-TRIDU
Written by Frans Galea   
Thursday, 29 June 2017

Il-Ġimgħa 23 ta’ Ġunju 2017 kien it-tielet jum tat-Tridu bi tħejjija għall-Festa. Dakinhar ħabtet ukoll is-solennità liturġika tal-Qalb ta’ Ġesù. Filgħodu sar nofs ta’ nhar adorazzjoni quddiem Ġesù Ewkaristija. Filgħaxija mbagħad dħalna fil-Vġili tas-solennità liturġika ta’ San Ġwann. Fis-7.30pm saret Konċelebrazzjoni solenni bil-prietka tat-tielet jum tat-Tridu.

dsc_4410-1024.jpeg

 
IT-TIENI JUM TAT-TRIDU
Written by Frans Galea   
Thursday, 29 June 2017

Il-Ħamis 22 ta’ Ġunju 2017 kien it-tieni jum tat-Tridu tal-Festa ta’ San Ġwann. Fid-9.00am saret Quddiesa għall-morda u l-anzjani li fiha ngħata s-sagrament tal-Griżma tal-morda. Wara kellhom refreshments fis-sagristija. Imbagħad fis-7.30pm saret il-Konċelebrazzjoni bil-prietka tat-tieni jum tat-Tridu. Il-Quddiesa tmexxiet minn Mons. Pawlu Cardona, vigarju episkopali għall-Kleru. Wara saret il-Kurunella, tkantat l-Antifona u ngħatat il-Barka Sagramentali.

dsc_3838-1024.jpg

 
L-EWWEL JUM TAT-TRIDU
Written by Frans Galea   
Thursday, 29 June 2017

Nhar l-Erbgħa 21 ta’ Ġunju 2017 kien jaħbat l-ewwel jum tat-Tridu bi tħejjija għall-Festa ta’ San Ġwann Battista. Fis-7.30pm saret Konċelebrazzjoni solenni li tmexxiet minn Mons. Tarcisio Camilleri, Vigarju Ġenerali. Ipprietka Dun Ġwann Sultana. F’din il-Quddiesa sar talb speċjali għall-Għaqdiet tal-parroċċa. Ħadet sehem l-orkestra taħt id-direzzjoni ta’ Mro. Colin Attard flimkien mal-Kor tal-parroċċa. Wara l-Quddiesa ngħatat qima lir-Relikwija ta’ San Ġwann permezz tal-Kurunella u l-kant tal-Antifona, u mbagħad ingħatat il-Barka Sagramentali.

dsc_3539-1024.jpeg

 
HRUG TAL-ISTATWA TA’ SAN GWANN MIN-NICCA
Written by Frans Galea   
Thursday, 29 June 2017

Nhar il-Ħamis 15 ta’ Ġunju tajna bidu għall-Festa ta’ San Ġwann Battista 2017. Fil-5.15pm saret il-Quddiesa tal-aħħar Ħamis ta’ San Ġwann u l-ewwel jum tan-Novena, li tmexxiet minn Dun Charles Sultana, Kappillan ta’ San Lawrenz. Għaliha kienu preżenti għadd sabiħ ta’ tfal, li ngħataw l-aħħar sticker biex setgħu jikkompletaw ir-ritratt kbir ta’ San Ġwann li ġew mogħtija matul il-Ħamisijiet. Imbagħad fit-8.30pm saret Velja ta’ talb bis-sehem taż-żgħażagħ li fiha sar il-ħruġ tal-istatwa ta’ San Ġwann Battista min-niċċa. Il-Velja bdiet b’ċelebrazzjoni tal-Kelma ta’ Alla u ntemmet bil-Barka Sagramentali. Fi tmiem il-Velja rappreżentanti tad-diversi Kumitati f’rabta mal-Festa offrew bukkett fjuri lil San Ġwann. Għall-ewwel darba din il-Velja kienet imxandra live stream.

dsc_1716-1024.jpeg

 

Last Updated ( Thursday, 29 June 2017 )
 
Il-Bullettin tal-Hadd 25 ta' Gunju 2017
Written by Frans Galea   
Sunday, 25 June 2017
25_gunju_2017-1024.jpg bullettin_25-06-2017-1024.jpg
Last Updated ( Tuesday, 27 June 2017 )
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 157 - 182 of 1123