Sunday, 21 July 2019
           
Home arrow Home
Il-Bullettin tal-Hadd 18 ta' Marzu 2018
Written by Frans Galea   
Sunday, 18 March 2018
18_marzu_2018.jpg
 bullettin_18-03-2018.jpg
 
IL-HAMES HADD TAR-RANDAN (2018) IL-MISSJONI TA’ KRISTU: IL-MISTERU TAL-GHID
Written by Frans Galea   
Saturday, 17 March 2018

Din hija il- Liturgija  tal-Hames Hadd tar-Randan ( 2018 ) bi hsibijiet  min Joe Rapa.

the-prophet-jeremiah.jpg

 

Jekk il-profeti u n-nies ġusti kienu minn dejjem ippersegwitati għax mhux mifhuma mill-kultura ta’ żmienhom, l-istess kien Kristu, u dan ma setax ikun mod ieħor.  U jekk Kristu kien miċħud u mkaxkar lejn mewt kiefra, l-istess trattament trid tistenna l-Knisja għax dak kollu li wettaq Kristu tkompli twettqu llum il-Knisja għax hija l-Ġisem Mistiku ta’ Kristu.  Jekk trid tkun taf Kirstu fejn hu fl-Istorja llum, ħares lejn il-Knisja.

 

Il-profeti u n-nies ġusti u fuq kulħadd Kristu, ilkoll iddefendew il-bniedem kontra l-qawwa tal-ħażen li tgħammar fih.  Kristu jiddefendi lili kontra l-qawwiet tal-ħażen li jgħammru fija, u din it-taqbida lil Kristu tiswielu Ħajtu f’kull bniedem.  Din il-qawwa tal-ħażen, li magħha aħna nagħmlu allejanza, ta’ boloh li aħna, hija d-“Dnub”, in-naħa mudlama tal-esseri tagħna, ta’ dak kollu li aħna. Il-bniedem kapaċi jkollu intenzjonijiet mill-aqwa, imma hu lsir, u f’xi ħin jew ieħor se jidher dan il-jasar, jissuperah, jiddominah u jġagħlu jagħmel dak li ma jridx.  Dan id-dell tal-mewt fil-bniedem, fija u fik, kapaċi joqtol lill-istess Iben ta’ Alla. Hu inutli li niġġudikaw lil ħaddieħor: dan id-dell tal-mewt jinsab f’kull bniedem li għadu mhux mifdi minn Kristu.

 

Last Updated ( Saturday, 17 March 2018 )
Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 11 ta' Marzu 2018
Written by Frans Galea   
Sunday, 11 March 2018
11_marzu_2018.jpg
 bullettin_11-03-2018.jpg
 
IR-RABA’ HADD TAR-RANDAN (2018) IL-MISTERU TAL-GHID F’HAJJITNA
Written by Frans Galea   
Saturday, 10 March 2018

Din hija il- Liturgija  tar-Raba' Hadd tar-Randan ( 2018 ) bi hsibijiet  min Joe Rapa.

 nicodemus.jpg

 

Li kieku  l-bnedmin jgħarfu li l-Bibbja hija l-Kelma ta’ Alla li l-ħin kollu titkellem fuq il-ħajja tagħhom, kieku ħafna iktar jakkwistaw interess u għożża għaliha; ħafna iktar jagħmluha s-sieħba tagħhom fl-esperjenzi u l-ġrajjiet li jgħaddu minnhom u hi ssir il-Ktieb tat-Talb tagħhom, il-wens u l-faraġ tagħhom.  Tant nies għandhom bżonn faraġ!  Tant nies għandhom bżonn jisimgħu li Alla jħobbhom, li Alla jifhimhom u jgħadirhom, li Alla jaf kollox fuq dak li għaddew minnu! 

 

Titħawwad tara tant nies li jħobbu l-Knisja, tant nies “tajbin” li għandhom intenzjoni tajba li jixtiequ jgħixu kif iridhom Alla, tant nies li għandhom fidi sempliċi imma qawwija, imma fl-istess ħin għadhom qatt ma skoprew il-qawwa u d-dawl li hemm fl-Iskrittura.  Tassew li dan il-ktieb għażiż huwa Grazzja, rigal b’xejn li Alla jrid jagħtik.  Aħna nemmnu fil-preżenza reali ta’ Kristu fl-ispeċi Ewkaristiċi; imma għandna bżonn nemmnu wkoll li l-Bibbja hija l-Kelma ta’ Alla... Kristu huwa l-Kelma ta’ Alla... mela dan il-Ktieb Qaddis huwa l-preżenza ta’ Kristu fid-dar tagħna u ma nistgħux nitfgħuh ’l hemm u ’l hawn, jew inqeduh fid-dlam ta’ xi vettrina ma’ qabda kotba oħra fiergħa u vojta.

 

 

Last Updated ( Saturday, 10 March 2018 )
Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 4 ta' Marzu 2018
Written by Frans Galea   
Sunday, 04 March 2018
4_marzu_18.jpg
 bullettin_04-03-2018.jpg
 
IT-TIELET HADD TAR-RANDAN (2018) IL-LIGI JEW L-IMHABBA?
Written by Frans Galea   
Saturday, 03 March 2018

Din hija il- Liturgija  tat-Tielet Hadd tar-Randan ( 2018 ) bi hsibijiet  min Joe Rapa.

jesuswhip2.gif

 

Bl-waqa’ ta’ Adam, l-umanità kollha, inklużi jien u int, tħassarna minn ġewwa.  In-natura tagħna tbaxxiet biex tixxennaq għall-ġandar. Qabel kellna natura tixbah lil t’Alla għax konna narawH hekk kif inhu u wkoll għax bħalu ma konniex suġġetti għall-mewt; bħal Alla konna eterni.  Imma bid-“Dnub”, dak oriġinali li hu missier id-dnubiet kollha l-oħra, in-natura tagħna mardet, tħassret, saret ilsira tax-xewqat tad-dnub.  Fejn qabel id-dnub kien iwerwer għax kien iġib il-mewt, issa sar frotta tajba, u tiġbdek għax ipprojbita. 

 

Dan hu l-bniedem il-qadim li bih nitwieldu, li nirtuħ minn Adam.  Huwa bniedem ilsir iktar milli hu ħażin.  Huwa bniedem tallab, għax billi issa daħallu suspett fuq l-Imħabba ta’ Alla li ħalqitu, hu mġiegħel jittallab l-affetti, il-prosit, l-għajn tajba, l-imħabbiet mingħand kulħadd.  Kulma jagħmel dan il-bniedem, jagħmlu, kultant ftit u kultant ħafna, biex jiġbed lejh.  Fuq kollox il-bniedem il-qadim jaf li għad imut u dan il-ħsieb, din id-dittatura tal-mewt timla bis-sħab is-sema ta’ kull ġurnata.

 

Last Updated ( Saturday, 03 March 2018 )
Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 157 - 182 of 1211