Wednesday, 12 December 2018
           
Home arrow Home
IL-WIEHED U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2017) MINGHAJR IL-KNISJA, DIFFICLI S-SALVAZZJONI
Written by Frans Galea   
Thursday, 24 August 2017

Din hija il- Liturgija  tal-Wiehed u Ghoxrin Hadd matul is-Sena ( 2017 ) bi hsibijiet  min Joe Rapa.

 san_pietru.jpg

 

Is-Salvazzjoni tal-bniedem hi, fl-aħħar mill-aħħar, xi ħaġa ħafna personali, bejn l-individwu u Alla.  Wara kollox, fuq is-sodda tal-mewt, anke jekk tkun imdawwar minn dawk li inti tħobb u ħabbewk, int waħdek se tkun fit-tabqida tal-aħħar; u fit-tebut ħadd mhu se jiġi miegħek, la martek, la uliedek u lanqas ħadd.  F’Jum il-Ħaqq, meta jinfetħu l-kotba u tiġi mistoqsi mistoqsija sempliċi: f’liema qies int ħabbejt, waħdek ukoll tkun wieqaf quddiem Alla.  Id-deċiżjonijiet li tieħu matul ħajtek: tagħmilx ir-rieda ta’ Alla jew inkella tidneb u titbiegħed minnu, li veru jistgħu jiġu kkundizzjonati minn ħaddieħor, imma finalment dawn id-deċiżjonijiet inti teħodhom.

 

Bejnek u bejn Alla wkoll ikun dak il-mument ta’ Grazzja, meta Alla jidħol fl-Istorja tiegħek, jidħol f’Ħajtek, biex isejjaħlek b’mod tassew intimu, għas-Salvazzjoni, għall-bdil tar-rotta.  Imma l-konverżjoni, normalment, mhix berqa, ma tiġix għandna bħal sajjetta, iżda hi proċess, proċess ta’ bidla ta’ mentalità, proċess li ħafna drabi hu bil-mod ħafna.  Din il-konverżjoni hija mqabbla ma’ vjaġġ fid-deżert, vjaġġ twil u mhux faċli.  Vjaġġ li fih għandna bżonn l-għajnuna, u wieħed ma jistax jagħmlu waħdu.  In-nies tad-deżert kienu jafuh tajjeb dan.  Qatt ma kienu jaqsmu d-deżert waħedhom, imma fi grupp, f’karovana, biex jekk tgħejja, jgħinuk sħabek, jekk jonqsok l-ilma ma jħallukx tmut bil-għatx, jekk jidhru l-ħallelin ma jattakkawkx għax m’intix waħdek.  Mill-banda l-oħra, inti titgħallem tagħmel ma’ ħaddieħor dak li tixtieq li ħaddieħor jagħmel miegħek.  Din il-karovana, dan il-grupp li fuqu nserrħu fil-mixja tagħna lejn Alla hija l-Knisja.  Mingħajrha hu faċli li nintilfu fid-deżert waħxi u bla nies.  Kollox hu mmensament diffiċli  mingħajr il-Knisja Ommna.

 

Read more...
 
ESPERJENZA MISSJUNARJA FL-ETJOPJA
Written by Frans Galea   
Thursday, 24 August 2017

Nhar il-Ħadd 20 ta’ Awissu 2017 grupp ta’ seba’ żgħażagħ li f’Settemrbu li ġej ser imorru jagħmlu esperjenza missjunarja fl-Etjopja ħadu sehem fil-Quddiesa tat-8.30am fil-parroċċa tagħna. Fosthom kien hemm l-aħwa Ben u Vanya Cauchi mill-parroċċa tagħna. Wara l-omelija li saret minn Dun Ġorġ Grima, huma rċivew il-mandat mill-Arċipriet Mons. Daniel Xerri. Għal din l-istess Quddiesa kien preżenti wkoll Wayne Marshall, organista, pjanista u direttur ta’ orkestra, ta’ fama internazzjonali, li akkumpanja l-kant bid-daqq tal-Orgni.

 20170820_085939-1024.jpeg
 20170820_090755-1024.jpeg

 

 
Il-Bullettin tal-Hadd 20 t'Awissu 2017
Written by Frans Galea   
Sunday, 20 August 2017
20_awissu_2017_2-1024.jpg
 bullettin_20-08-2017-1024.jpg
 
L-GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2017) INT MIN INT, JEKK TEMMEN ISSALVA
Written by Frans Galea   
Saturday, 19 August 2017

Din hija il- Liturgija  ta' L-Ghoxrin Hadd matul is-Sena ( 2017 ) bi hsibijiet  min Joe Rapa.

michael_angelo_immenraet_-_jesus_and_the_woman_of_canaan.jpg

 

Hemm ftit vrus fit-Tielet Kapitlu tal-Vanġelu ta’ San Ġwann li huma famużi u li jiġbru fihom il-Bxara tas-Salvazzjoni fi Kristu.  Dan il-Vanġelu jgħid: “Alla hekk ħabb lid-dinja li ta lill-Ibnu l-Waħdieni, biex kull min jemmen fih ma jintilifx, iżda jkollu l-ħajja ta’ dejjem.  Għax Alla ma bagħatx lil Ibnu fid-dinja biex jagħmel ħaqq mid-dinja imma biex id-dinja ssalva permezz tiegħu.  Min jemmen fih ma jkunx ikkundannat; iżda min ma jemminx huwa ġa kkundannat, għax ma emminx fl-Isem tal-Iben il-Waħdieni ta’ Alla.”  (Ġw. 3, 16-18). 

 

Hemm bosta reliġjonijiet li matul il-mixja tas-sekli wegħdu salvazzjoni f’isem Alla, imma l-Aħbar Nisranija togħla ’l fuq għax turi lil Alla jagħti lil Ibnu stess biex jassigura s-Salvazzjoni lill-bniedem.  Jekk Alla nqeda b’ħafna affarijiet biex jiġbed l-individwu lura minn tarf is-sies tat-telfien, hawn issa qed jinqeda bil-“kollox” tiegħU, bl-aqwa ħaġa li seta’ jagħti.  Fi Kristu, l-Missier jasal fl-ogħla quċċata tal-għotja tiegħU.  Hawn l-Imħabba tinagħta totalment għall-għadu, u m’hemm xejn x’jinagħta iktar lili u lilek.

 

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 13 t'Awissu 2017
Written by Frans Galea   
Sunday, 13 August 2017
13_awwissu_2017_edit2.jpg     bullettin_13-08-2017-1024.jpg
Last Updated ( Sunday, 13 August 2017 )
 
IKLA FRATERNA G&AS-SACERDOTI TAL-PARROCCA
Written by Frans Galea   
Saturday, 12 August 2017

Fl-okkażjoni tal-btajjel tas-sajf, nhar il-Ġimgħa 11 ta’ Awwissu 2017 saret ikla fraterna għas-saċerdoti tal-parroċċa, li għaliha kienu mistednin ukoll is-saċerdoti Xewkin li jinsabu barra mill-parroċċa u dawk imsefrin li bħalissa jinsabu fostna għall-mistrieħ. Għall-ikla kien preżenti wkoll Mons. Isqof. L-ikla saret fid-Dar Parrokkjali.

 

ikla_sacerdoti-1024.jpeg

 

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 157 - 182 of 1144