Thursday, 22 June 2017
           
Home arrow Home
Il-Bullettin tal-Hadd 08 ta' Mejju 2016
Written by Frans Galea   
Sunday, 08 May 2016
bullettin_08-05-2016-1024.jpg
 Il-Bullettin tal-Hadd 08 ta' Mejju
2016
 
IS-SEBA’ HADD TAL-GHID 2016 TLUGH IL-MULEJ FIS-SEMA – LAPSI
Written by Frans Galea   
Saturday, 07 May 2016

Din hija il- Liturgija  tas-Seba' Hadd ta' l-Ghid bi hsibijiet  min Joe Rapa.

jesus_ascension-04.jpg
 Gesu ntella s-sema

 

Hu diffiċli għall-bniedem iħares lejn is-sema. In-natura tagħna hija marbuta għal kollox ma’ din l-art.  Aħna ggranfati ma’ hawn u l-akkwisti kollha tal-bniedem, l-avanzi li wettaq fil-kumdità tal-ħajja, fix-xjenza, fit-teknoloġija, fil-mediċina u l-bqija, wettaqhom għax imbuttat minn enerġija enormi li ġġagħlu jiggranfa ma’ din l-unika ħajja li jista’ jara b’għajnejh u jmiss b’idejh.  Din il-ħajja, illum hija ferm iktar attrajenti minn qatt qabel.  Anzi, l-bniedem huwa għal kollox mifxul minnha, aljenat, imbellah bis-sbuħija tagħha, u ħafna ma jridu xejn iktar ħlief igawdu lilha, għax għall-bniedem ‘naturali’ hi biss teżisti. 

 

Huwa għalhekk li jiżgarra tant funeral.  Huwa stunatura terribbli għal dan il-bniedem.  Funeral iġibu fir-rejaltà.  Jara ġismu jinbidel, jixjieħ, jikrieħ, jimrad... u dan kollu aktar iġennu biex jiggranfa ma’ hawn.  Imma hu jaf fil-fond il-fond, li dan kollu għalxejn.  Kollox hu frugħa allura, la kollox jispiċċa.  Allura, l-uniku sens għall-ħajja hu “nieklu u nixorbu għax għada mmutu”.  Għad-dinja esperjenza waħda biss tagħmel sens, fl-aħħar mill-aħħar: iddroga ruħek bix-xorb, bil-pjaċiri, bil-ħolm, bil-logħob, bl-aljenazzjoni... għax kollox hu duħħan.  Tħaffer kemm tħaffer, il-ħajja hija droga li tnissi r-rejaltà li hi li lkoll neżlin niġru n-niżla lejn il-ħofra.  Negattiviżmu?  Libbisha kemm trid il-ħajja bis-suċċess, bil-pjaċir, bil-fama, bil-ġid, bis-saħħa, bil-festi, bl-imħabbiet u l-ħbiberiji... quddiem dan il-ħajt issib ruħek, dejjem.  Jekk int sinċier.

 

Last Updated ( Saturday, 07 May 2016 )
Read more...
 
Fr. Trevor Sultana jqaddes il-Quddiesa tat-Tielet Hamis ta' San Gwann
Written by Frans Galea   
Friday, 06 May 2016

     Il-bierah il-Hamis 5 ta' Mejju 2016 fil-Knisja Rotunda tax-Xewkija saret il-quddiesa tat-tielel Hamis ta' San Gwann. Il-Quddiesa taqddset mis-sacerdot Xewki Fr. Trevor Sultana. Fil-priedka Fr. Trevor spejga dwar it-twellid tal-Battista. Bosta tfal flimkien mal-genituri taghhom attendew ghal-quddiesa.

 tielet_hamis_1-1024.jpg
 Fr.Trevor waqt il-priedka

 

 

Last Updated ( Friday, 06 May 2016 )
 
Il-Bullettin tal-Hadd 01 ta' Mejju 2016
Written by Frans Galea   
Sunday, 01 May 2016
bullettin_01-5-2016-1024.jpg
 Il-Bullettin tal-Hadd 01 ta' Mejju
2016
 
IS-SITT HADD TAL-GHID RIESQA L-FESTA L-KBIRA TA’ GHID IL-HAMSIN
Written by Frans Galea   
Saturday, 30 April 2016

Din hija il- Liturgija  tas-Sitt Hadd ta' l-Ghid bi hsibijiet  min Joe Rapa.

01-christ.jpg
 Gesu mad-dixxipli wara li qammill-mewt

 

Żmien il-Għid li ninsabu fih nistgħu insejħulu wkoll Żmien il-Pentekostè, jew bil-Malti pur, Żmien Għid il-Ħamsin, għax kif ir-Randan wassalna għat-Tridu tal-Għid, hekk dan iż-żmien qed iqarreb lejna l-Memorjal tal-Inżul tal-Ispirtu s-Santu fuqna, li aħna l-Knisja ta’ Kristu.  Memorjal hi kelma ġejja mil-Latin li għall-Knisja tfisser ferm, ferm aktar minn tifkira jew festa.  Il-festi l-kbar tal-Mulej Sidna Ġesù Kristu huma Memorjali għall-Knisja, jiġifieri mhux biss jitfakkar xi avveniment importanti li ġara, imma dan l-avveniment jerġa’ jiġri mill-ġdid waqt li int tkun qed tiċċelebrah.  Il-Għid il-Kbir huwa l-ikbar Memorjal tal-Knisja għax waqt li qegħda tiċċelebrah, hi terġa’ tesperjenzja qawmien ġdid, ħajja ġdida... jerġa’ jseħħ il-Għid f’nies individwali u fil-ħajja personali tagħhom.

 

Hekk ukoll Għid il-Ħamsin.  Kemm għandna bżonn l-Ispirtu s-Santu!  Mingħajru ma teżistix Knisja!  Mingħajru ma teżistix Fidi fuq din l-art!  Kollox hu xogħol idejH.  Kristu wettaq u temm il-missjoni tiegħu fit-Tridu tal-Għid.  Dak li bagħtu jagħmel il-Missier Hu wettqu b’fedeltà tal-għaġeb, u minħabba dan, il-Missier għollieH sas-smewwiet u għamlu Sid ta’ kollox, anke tal-mewt.  Imma dan il-fatt ma biddilx l-Appostli u d-dixxipli tiegħu!  Il-mewt u l-qawmien ta’ Kristu, waħedhom, ma bidlux in-natura miskina, beżagħna, dubjuża u suspettuża tal-Appostli u d-dixxipli... u tagħna lkoll.  Kien l-Ispirtu s-Santu li ta n-nar lil dan kollu u rewwaħ ħuġġieġa qaddisa fil-qalb ta’ dawk li kienu magħluqin ġewwa fiċ-ċenaklu u fihom infushom.  Huma ħarġu miċ-ċenaklu u minnhom infushom u ħadd iktar ma seta’ jżommhom sa’ jum il-mewt tagħhom.  Dak li kien rebaħ għalihom Kristu, il-ħelsien totali, ħa l-ħajja u sar rejaltà tal-għaġeb fil-Pentekostè meta tassew twieldet il-Knisja.

 

Last Updated ( Saturday, 30 April 2016 )
Read more...
 
Illum jigi ccelebrat it-Tieni Hamis ta' San Gwann
Written by Frans Galea   
Thursday, 28 April 2016

   Illum il-Hamis 28 ta' April 2016 fil 5.15pm issir quddiesa bil-Priedka fuq San Gwann Battista fl-okkazzjoni tat-Tieni Hamis ta' San Gwann. Il-quddiesa ser issir fil-Knisja Rotunda tax-Xewkija u ghalija mistieden il-poplu kollu Xewki b'mod specjali t-tfal flimkien mal-familji.

dsc_1825-1024.jpg
 Waqt il-priedka ta' l-ewwel Hamis ta'
                            San Gwann

 

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 157 - 182 of 958