Thursday, 22 June 2017
           
Home arrow Home
Il-Bullettin tal-Hadd 06 ta' Marzu 2016
Written by Frans Galea   
Sunday, 06 March 2016
bullettin_06-03-2016-1024.jpg
 Il-Bullettin tal-Hadd 06 ta' Marzu 2016
 
IR-RABA’ HADD TAR-RANDAN (2016) IL-KONVERZJONI = TWELID TAL-BNIEDEM IL-GDID
Written by Frans Galea   
Saturday, 05 March 2016

Din hija il- Liturgija  tar-Raba' Hadd tar-Randan Hadd bi hsibijiet  min Joe Rapa

prodigal_son.jpg
 L-Iben il-hali lura d-dar

 

Fil-qalba tar-Randan Imqaddes, il-Knisja se twasslilna Kelma li hi kollha kemm hi Aħbar Tajba, hija stedina biex nifirħu fil-Mulej Ġesù għax Hu jżomm Kelmtu magħna, u kulma jwegħedna jagħtihulna.  Il-Konverżjoni, li fuqu jisħaq tant ir-Randan, mhux xi ħaġa ta’ swied il-qalb għall-bniedem, anzi!  Mingħand il-bniedem li għadu ma qalax fuq rasu mid-dinja, li għadu mhux iddiżappuntat, fallut, ittradut mill-allat foloz u mejta... mingħand dan il-bniedem ma tistax titlob konverżjoni sinċiera.  Forsi l-iktar li jista’ jasal hu li jagħmel xi qrara fir-Randan biex jitqarben, jekk ikun xi ftit reliġjuż.  Imma malli jgħaddi kollox, hemm jerġa’ jmur... ifittex il-Ħajja fejn Ħajja m’hemmx, ifittex il-ferħ fejn ferħ m’hemmx.  Forsi għandu tiċlieqa ta’ reliġjożità, imma qalbu mhix tfittex is-sens ta’ kollox f’Alla, u, fl-aħħar mill-aħħar, għal dan il-bniedem, Ħajja waħda hemm, dik t’hawn, u fiha jinvesti t-tamiet tiegħu.

                                                            

Imma hemm bnedmin oħra, li bħal dan li għadna kif tkellimna fuqu, fittxew il-milja tal-Ħajja fil-frugħa u d-duħħan tal-affarijiet li jgħaddu, imma li, baqgħu imbellha kemm giddieba hija d-dinja, kemm giddieba huma s-suċċessi, kemm giddieba huma l-fama u l-popolarità, kemm giddieba huma l-flus, kemm giddieba huma l-pjaċiri u s-sokor f’dak li jogħġob il-laħam.  Hawn nies li ppruvaw kollox u baqgħu vojta, b’ħajja bla sens, b’uġigħ f’qalbhom, solitudni, nuqqas ta’ mħabba vera, egoiżmu li webbsilhom qalbhom.  Dan kollu mlihom bi ġrieħi profondi, feriti f’qalbhom li ġagħalhom jaħsbu bis-serjetà biex idawru wiċċhom u jfittxu rikonċiljazzjoni ma’ Dak li qatt ma emmnu li seta’ jimlilhom ħajjithom.  Ħafna qaddisin saru qaddisin kbar għax appuntu daqu d-dinja ħafna iktar minni u minnek, u ħadd ma seta’ jqarraqhom iktar għax indunaw li barra minn Kristu kollox huwa gidba. 

 

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 28 ta' Frar 2016
Written by Frans Galea   
Saturday, 27 February 2016
bullettin_28-02-2016-1024.jpg
 Il-Bullettin tal-Hadd 28 ta' Frar 2016
 
IT-TIELET HADD TAR-RANDAN TKOMPLI S-SEJHA GHALL-KONVERZJONI VERA
Written by Frans Galea   
Saturday, 27 February 2016

Din hija il- Liturgija  tat-Tielet Hadd tar-Randan Hadd bi hsibijiet  min Joe Rapa.

index.jpg
     Il-bidwi jahdem madwar is-sigra
                           tat-tin

 

Jien u int, aħna msejħin bħala Nsara biex nikkonvertu kuljum, is-sena kollha.  Imma r-Randan Imqaddes jiġi sabiex jagħmilna iktar konxji minn dan.  Mhux għar-Randan biss hija l-Konverżjoni, imma għas-sena kollha, iżda dan hu żmien partikulari fejn l-għajta ta’ Ġesù Kristu tinstema’ iktar ċara u qawwija.  Għaliex iridna Alla nikkonvertu b’tant urġenza?  Għax fin-nofs hemm jitqabdu mewt jew ħajja għalina.  Jaħasra għalina kemm ġejna ‘brainwasħed’, kemm tlifna moħħna wara t-tħajjir dejjem iktar kbir u sottili ta’ din id-dinja li hi kalamita li magħha jeħel kulħadd!

 

Sakemm għadna żgħażagħ, sakemm kbirna xi ftit imma għadna ma mradniex serjament, inħallu li niġu aljenati mill-ħsieb li ħajja waħda biss hawn u li t-tmiem hu fil-bogħod.  Hu tqil biex nirriflettu li fi Kristu hemm ħajja ferm isbaħ hawn, u l-Glorja ta’ dejjem fiż-żmien li ġej.  Hu tqil għalina nemmnu li Kristu ma jrid jeħdilna xejn ħlief il-velenu li qiegħed joqtolna bil-mod il-mod bla ma nindunaw.  Alla qed jara kollox.  Qed jara l-għadu jitfa’ l-velenu tal-mewt fil-vini tagħna u ma jissaportix joqgħod bi kwietu l-Mulej, għax lilna jħobbna u jridna ngħixu fis-sliem għal dejjem.

 

Last Updated ( Saturday, 27 February 2016 )
Read more...
 
Iskrizzjoni ghal Pagent tad Duluri
Written by Claudio Vella   
Saturday, 27 February 2016

Iskrizzjoni ghal Pagent tad Duluri. Iddownloadja min hawn- 

  Download

Last Updated ( Saturday, 27 February 2016 )
 
Il-Bullettin tal-Hadd 21 ta' Frar 2016
Written by Frans Galea   
Sunday, 21 February 2016
bullettin_21-02-2016-1024.jpg
 Il-Bullettin tal-Hadd 21 ta' Frar 2016
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 183 - 208 of 958