Wednesday, 22 August 2018
           
Home arrow Home
Il-Bullettin tal-Hadd 19 ta' Marzu 2017
Written by Frans Galea   
Sunday, 19 March 2017
bullettin_19-03-2017-1024.jpg
 
IT-TIELET HADD TAR-RANDAN (2017) MIN SE JAQTA’ L-GHATX TAL-BNIEDEM?
Written by Frans Galea   
Saturday, 18 March 2017

Din hija il- Liturgija  tat-Tielet Hadd tar-Randan ( 2017 ) bi hsibijiet min Joe Rapa.

gesu_u_s-samaritana.jpg

 

Id-dinja mimlija reklami.  Illum mhux l-aqwa prodott jinbigħ iżda l-prodott li għandu “marketing” tajjeb u mill-aqwa.  L-ażjendi li jipproduċu, jonfqu l-miljuni biex jippreżentaw xogħolhom mill-aħjar għax jafu li l-għajn tiekol l-ewwel u dan qatt ma kien veru daqs illum, meta d-dinja saret kosmetika, kollox jintogħġob skont kif jidher minn barra, kollox jiddependi mid-dehra.  Kemm sirna vojta, bla sens; fil-veru sens tal-kelma: “ħmir”!  B’dan il-mod wieħed jista’ jidħaq bl-ieħor kemm irid.  Għaliex ġejna f’dan l-istat?  Għaliex ħadd m’għadu jagħmel oġġett biex iservi għat-tul, imma biss biex jissodisfa l-għajn għal ftit żmien?

 

Il-bniedem għandu għatx kbir biex jimla vojt li jeżisti fil-profond tiegħu.  Tant ma jissaportix il-vojt, in-nonsens tal-ħajja, tant jibża’ mill-mument li jgħid: “X’se nagħmel?  Ma baqagħli aptit għal xejn!” li lest ibigħ ruħu lill-allat foloz tad-dinja, u hekk jagħmel.  Il-bniedem sar materjalista` għax m’għadux jemmen li fl-ispiritwali hemm is-soluzjoni għall-vojt tiegħu, imma f’li jixtri u jarmi.  Il-barunijiet il-kbar tal-multi-nazzjonali, dan fehmuh tajjeb!  Huma dejjem sejrin jipproġettaw idejat ġodda u jipproduċu ġugarelli “adulti”, mhux għat-tfal imma għall-kbar li għadhom tfal.  U l-bniedem komuni, tat-triq, iħallas u jixtri u jaħdem daqs kelb biex ikun jista’ jerġa jħallas u jixtri.  U min jivvinta joqgħod attent li jpoġġi prodotti fis-suq li għandhom ħajja qasira... li l-ħajra tagħhom malajr tgħaddi... għax diġa qed jippjana l-proġett li jaqlibha lil ta’ qablu... u Ċikku jkompli jaħdem biex jixtri u jħallas.  Din hija l-Ġenna tal-Art għall-kapitalisti u l-ekonomija tagħhom li tirrendi l-ftit biljunarji u l-kotra b’ilsienha barra, taħdem, taħdem, taħdem biex tħallas u tixtri.  U l-vojt jibqa’ hemm, il-għatx ma jinqata’ qatt.  Wara ftit ikollok terġa’ tmur timla mill-bir l-ilma li min jixorbu jerġa’ jagħtih l-għatx malajr, u jgħidulek li allaħares mhux hekk għax inkella l-ekonomija tmur lura, jonqos ix-xogħol, jintilfu l-imjiegi...  Jasar!

 

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 12 ta' Marzu 2017
Written by Frans Galea   
Sunday, 12 March 2017
bullettin_12-03-2017-1024.jpg
 
IT-TIENI HADD TAR-RANDAN (2017) IT-TWEGIBA TA’ ALLA HI KRISTU
Written by Frans Galea   
Saturday, 11 March 2017

Din hija il- Liturgija  tat-Tieni Hadd tar-Randan ( 2017 ) bi hsibijiet min Joe Rapa.

giovanni_gerolamo_savoldo_005-1.jpg

FIL-Liturġija tal-Kelma li kellna fl-Ewwel Ħadd tar-Randan rajna l-waqgħa progressiva tal-bniedem, mill-innoċenza u t-twaħħid ma’ Alla għall-abbiss tal-korruzzjoni u tbegħid mill-għajn li minnha ħareġ.  Mid-dnub ta’ Adam u Eva tnisslet il-ħruxija tad-dnub ta’ Kajjin li qatel lil ħuh, u wara ħafna vjolenzi oħra naslu għall-firdiet dejjiema li twieldu ħdejn it-Torri ta’ Babel.  Imma Sid l-Istorja huwa Alla.  Din hi l-Fidi tagħna.  Mhux li Alla tilef il-kontroll ta’ kollox, bħalma xi wħud jinsinwaw x’ħin jaraw l-inġustizzji, il-ħażen u d-deni li l-bniedem qed jagħmel lil din il-pjaneta li qegħda ssofri miegħu il-konsegwenzi tad-dubju tal-ewwel ġenituri.  Alla hu Mħabba u għalhekk ma setax ma jħallix lill-bniedem li Huwa jħobb ħieles li jagħżel jew it-tajjeb jew il-ħażin.  Imma Hu għandu s-setgħa li jdawwar kollox għall-ġid.  Din hija r-rebħa tal-Imħabba għax l-Imħabba hi akbar minn kollox.  Għalhekk Alla hu dejjem Aħbar Tajba fil-qalba tat-twegħir li bih hu mdawwar il-bniedem.

 

Ir-risposta tal-Missier għal dan it-taħwid kollu hu Ibnu Ġesù Kristu.  Huwa wegħdu Salvatur lill-bniedem, immedjatament wara l-ewwel waqgħa, u mexxa l-Istorja tas-Salvazzjoni bil-mod il-mod lejn il-milja tagħha meta seħħet l-Inkarnazzjoni.  Fl-Inkarnazzjoni,  Alla jilbes ġisem bħal tagħna biex jiġi jgħammar fostna u jitgħabba b’dak kollu li tgħabba bih il-bniedem konsegwenza tal-għażla ħielsa imma ħażina tiegħu.  Kulma ġara qabel il-miġja ta’ Kristu kien jitkellem fuqu, kien xbieha tiegħu, kien juri lilu.  Il-Misteru ta’ Dak li kellu jiġi kien moħbi f’ħobb il-Missier, imma kollox kien jurih, jindikah minn qabel.

 

 

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 05 ta' Marzu 2017
Written by Frans Galea   
Sunday, 05 March 2017
bullettin_05-03-2017-1024.jpg
 
L-EWWEL HADD TAR-RANDAN (2017) GHAL XHIEX GIE KRISTU FID-DINJA?
Written by Frans Galea   
Saturday, 04 March 2017

Din hija il- Liturgija  ta' l-ewwel Hadd tar-Randan ( 2017 ) bi hsibijiet min Joe Rapa.

temptation_of_christ.jpg

 

Il-bniedem huwa fundamentalment esseri, ħlejqa, aljenata.  Fiż-żminijiet tal-lum iktar minn qatt qabel.  Il-bniedem huwa wkoll l-esseri bl-iktar moħħ intelliġenti u għalhekk għandu l-intuwizzjoni li hu ħlejqa li għaliha ż-żmien hu mportanti għax ġismu qiegħed imut.  Ma tantx jaħseb fuq dan għax il-ħin kollu jipprova jaljena ruħu billi għandu l-biża’ tal-mewt jgħammar f’moħħu.  Huwa għaref, l-egħref ħlejqa, imma fl-istess ħin, (u din hi kuntradizzjoni kbira!), hu jgħix il-bluha, il-gidba.  Jilgħab bil-ħajja!  Jaħraq iż-żmien, waqt li jidħol f’tensjoni għax jarah għaddej mgħaġġel. Kemm nies, wara għexieren ta’ snin indunaw li qatt ma għexu tassew, qatt ma ħabbew tassew u l-Ħajja ħarbitilhom bħal ponn ramel minn bejn subgħajhom.

 

Dijoġene, filosofu Grieg tal-antik, bniedem għaref ħafna, kien kuljum f’nofsinhar joħroġ idur ma’ Ateni b’fanal mixgħul f’idejh.  In-nies kienu jidħku bih u kienu jgħidu: “Fl-aħħar tilef moħħu Dijoġene!”  U meta staqsewh x’kien qed jagħmel b’dak il-fanal jgħarrex f’nofs ta’ nhar, qalilhom: “Qed infittex bniedem!”  Kien qed ifittex bniedem mhux aljenat, bniedem li qed jgħix tassew, bniedem li jaf x’inhu jagħmel u mhux imkaxkar mal-kurrent tan-nies ta’ madwaru.  Hu tal-għaġeb li jekk tirkeb fuq tal-linja u tistaqsi lil xi ħadd fejn sejjer, kulħadd jaf iwieġbek, imma jekk tistaqsi: “Għalfejn qed tgħix?” kulħadd jitħawwad!

 

 

Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 183 - 208 of 1104