Saturday, 18 November 2017
           
Home arrow Home
SOLENNITÀ TAT-TRINITÀ QADDISA ID-DESTINAZZJONI TAGHNA
Written by Frans Galea   
Saturday, 21 May 2016

Din hija il- Liturgija  tas-Solennita' tat-Trinita Qaddisa bi hsibijiet  min Joe Rapa.

special-trinity.jpg
              It-Trinita' Qaddisa

Fejn jidħol Alla bilfors li nsibu l-Misteru.  Alla wera ruħu lill-poplu tiegħu Iżrael, bil-mod il-mod, bi proċess twil li nsibuh imniżżel b’risq tagħna fil-Bibbja Mqaddsa.  Din il-wirja li Alla għamel tiegħu innifsu quddiem il-bniedem laħqet il-milja kollha tagħha f’Ibnu Ġesù Kristu.  M’hemm xejn iktar dwar Alla li moħħ il-bniedem jista’ jifhem li ma ġiex muri fi Kristu, tant li San Ġwann tas-Salib jgħid li nkunu niżbaljaw jekk nitolbu lill-Missier jagħmel lilu nnifsu iktar ċar għalina għax dak kollu li kellu x’jgħidilna fuqu nnifsu qalulna f’Ibnu.  Anke jekk il-Madonna, u l-istess Ġesù, ġie li dehru li xi mistiċi qaddisin, ma qalu xejn ġdid li ma konniex diġa nafuhom minn dak li qalilna l-Mulej Ġesù.

 

Imma xorta waħda jibqa’ l-Misteru dwar Alla, u ma jistax ikun mod ieħor għax Hu kbir wisq u aħna ċkejknin bil-bosta. Qisna dak in-nemlu jitkaxkar mal-art, hemm fejn tibda muntanja kbira u għolja mmens.  Kulma qiegħed jara n-nemlu hija żrara li qegħda quddiemu, u anke din hija kbira għalih.  Lanqas biss jiflaħ jgħolli għajnejh lejn xifer il-muntanja, aħseb u ara jara l-quċċata tagħha.  Għalih teżisti biss iż-żrara ta’ quddiemu.  Ħafna nies jgħixu hekk.  Kollha kemm aħna għandna din it-tentazzjoni, li għalina teżisti biss iż-żrara ta’ quddiemna, din il-ħajja ċkejkna u qasira, bil-frugħat tagħha.  L-eternità hija spazju nfinit li moħħna jitgħażżen jaħseb fuqu. 

 

 

Last Updated ( Saturday, 21 May 2016 )
Read more...
 
Traveller's Choice Award 2016 TripAdvisor
Written by Matthew Attard   
Tuesday, 17 May 2016

Bi pjaċir qegħdin inħabbru li l-knisja tagħna ġiet mogħtija l-unur bl-isem Traveller’s Choice 2016 mill-akbar sit dinji tal-ivvjaġġar TripAdvisor. Il-knisja tagħna ġiet ikklassifikata fost l-ewwel għaxar postijiet ta’ prestiġju fil-gżejjer Maltin. Fil-fatt il-knisja tagħna ġiet fid-9 post. Dan huwa l-uniku post f’Għawdex li rċieva dan l-unur daqshekk prestiġjuż għal din is-sena.


 


Agħfas din il-link tat-Tripadvisor għal aktar informazzjoni:


https://www.tripadvisor.com/TravelersChoice-Landmarks-cTop-g190311#9

 

 capture.png

 

 
Il-Bullettin tal-Hadd 15 ta' Mejju 2016
Written by Frans Galea   
Saturday, 14 May 2016
bullettin_15-05-2016-1024.jpg
       Il-Bullettin tal-Hadd 15 ta' Mejju
                              2016

 
GHID IL-HAMSIN (PENTEKOSTÈ) 2016 SOLENNITÀ TAL-MIGJA TAL-ISPIRTU S-SANTU IT-TWELID TAL-KNISJA
Written by Frans Galea   
Saturday, 14 May 2016

Din hija il- Liturgija  ta' Ghid il-Hamsin ( Pentekoste' ) bi hsibijiet  min Joe Rapa.

pentecostes024.jpg
 L-Ispirtu s-Santu fuq L-Appostli

 

Għid il-Ħamsin, bil-Grieg Pentekostè, iwassal l-Għid il-Kbir għall-milja tiegħu.  Dak li kellu jagħmel Kristu għall-bniedem, kull bniedem, għalija u għalik, għamlu fil-Misteru tal-Għid li fih hu fdiena, ħalsilna dejna, ħa fuqu Hu s-saħta li d-dinja ġġorr minħabba l-qtugħ minn Alla.  Imma l-fejqan veru tad-dinja, almenu f’dawk li jemmnu, beda jseħħ fil-Pentekostè.  Mingħajr l-Għid ta’ Kristu m’hemmx Pentekostè, imma mingħajr Pentekostè m’hemmx Għid, lanqas.  L-Aħbar it-Tajba tal-Kristjaneżmu seħħet fil-Għid, imma niżlet f’qalb il-bniedem, fejn jeżistu l-ġrieħi li jwassluh biex jidneb, fil-Pentekostè.  L-Appostli raw l-Għid ta’ Kristu jseħħ b’għajnejhom, imma dan l-Għid, li hu Misteru wara kollox, biddlilhom qalbhom u xegħelhielhom b’għaġeb lil hemm min-natura meta invadihom l-Ispirtu Qaddis ta’ Alla f’Għid il-Ħamsin. 

 

Kien fil-Pentekostè li l-Appostli ġew imdawla tassew fuq x’għamel Kristu għalihom u għad-dinja kollha.  Qabel il-konverżjoni li tahom l-Ispirtu bi Grazzja, l-Għid kien biss ġrajja oħra ta’ persekuzzjoni mid-dinja għal dak li hu qaddis, veru u tajjeb... u r-rebħa tat-tajjeb fil-Qawmien ta’ Kristu.  Storja li fil-fatt ftit li xejn kienet tikkonċernahom personalment.  Forsi ħafna minna jaħsbu hekk ukoll.  Forsi għal ħafna minna l-Għid hu biss storja oħra ma’ tant oħrajn li hemm fil-Bibbja, forsi l-isbaħ waħda, imma storja oħra li spiċċat tajjeb.  L-Għid ta’ Kristu huwa l-uniku sens għall-ħajja, barra minnu kollox hu frugħa, bih kollox jieħu sens... imma dan wieħed jifhmu bid-dawl tal-Ispirtu s-Santu.  Inutli titgħallem; inutli taqra; inutli timmedita; inutli tisma’, u tisma’, u tisma’... jekk ma ttirx spark mill-Ispirtu ta’ Kristu rebbieħ fuq il-mewt u tqabbad dan kollu li nisimgħu, naqraw eċċ, kollox jibqa’ mejjet, niexef, jonqsu xi ħaġa mportanti.  Hu l-Ispirtu s-Santu, hija l-esperjenza ta’ Pentekostè f’ħajtek li tqabbadlek kollox f’Ħuġġieġa li ssaħħanlek qalbek, li ddawlek, li tagħmlek bniedem ġdid.

 

Read more...
 
Jigi ccelebrat ir-Raba Hamis bi preparazzjoni ghal-festa ta' San Gwann Battista
Written by Frans Galea   
Friday, 13 May 2016

      Il-bierah il-Hamis 12 ta' Mejju 2016 fil-Knisja Rotunda tax-Xewkija saret Koncelebrazzjoni fl-okkazzjoni tar-Raba' hamis ta' San Gwann. l-quddiesa bdiet fil 5.15pm u fija saret priedka fuq San Gwann Batttista. Wara it-tfal prezenti inghataw tifkira ta' l-okkazzjoni.

 dsc_2388-1024.jpg
          Waqt il-Koncelebrazzjoni
      tar-Raba' Hamis ta' San Gwann

 

 
Il-Bullettin tal-Hadd 08 ta' Mejju 2016
Written by Frans Galea   
Sunday, 08 May 2016
bullettin_08-05-2016-1024.jpg
 Il-Bullettin tal-Hadd 08 ta' Mejju
2016
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 209 - 234 of 1016