Sunday, 21 July 2019
           
Home arrow Home
Il-Bullettin tal-Hadd 8 ta' Ottubru 2017
Written by Frans Galea   
Sunday, 08 October 2017
bull_8-10-17-1024.jpg
 bullettin_08-10-2017-1024.jpg
 
IS-SEBGHA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2017) IL-MISSJONI VERA TAL-KNISJA
Written by Frans Galea   
Saturday, 07 October 2017

Din hija il- Liturgija  tas-Sebgha u Ghoxrin Hadd matul is-Sena ( 2017 ) bi hsibijiet  min Joe Rapa.

 laborers-in-the-vineyard.jpg

 

Il-Missjoni vera u qaddisa tal-Knisja hu li xxandar lil Ġesù Kristu bħala l-unika tama għall-bniedem, l-unika Salvazzjoni dejjiema, l-Uniku Wieħed li jagħti sens lill-Ħajja bil-ferħ u t-tbatijiet tagħha.  M’hemmx salvazzjoni u sigurtà għalija u għalik barra minn Ġesù Kristu, u barra minnu kollox hu frugħa għax kollox għandu s-susa tal-mewt ħliefu.  Huma dawk li għandhom din il-Fidi li huma membri veri tal-Knsija ta’ Kristu.  Għax ġuridikament, fuq ir-reġistru tal-parroċċi hemm biljuni ta’ nies imniżżlin għax darba rċivew il-Magħmudija, imma dawk li għandhom il-Fidi adulta huma tassew inqas; ferm inqas.

 

Ħafna nies jitolbu l-Ħajja mingħand ħafna allat ta’ żmienna, bħalma fi żmien l-antik il-pagani kienu jittamaw f’allat li vvintaw huma stess.  Imma huma dawk li għalihom Kristu jiġi l-ewwel u qabel kollox biss li jagħmlu parti mill-Missjoni kbira li għandha l-Knisja.  Dawk li huma membri tal-isem fiha, jgħabbuha b’toqol iebes ta’ drawwiet u kulturi li tgħaddi għalihom.  Dawn l-affarijiet żejda jċajprulha l-viżjoni tal-Missjoni Glorjuża tagħha: tħabbar il-ħin kollu lil Ġesù Kristu bħala l-Waħdieni li rebaħ il-mewt.  Dan hi tagħmlu waqt li tikkumbatti l-mentalità tal-kultura dominanti ta’ żmienna, kultura tal-mewt li l-giddieba jsejħulha “progress”.  Kontriha hemm qawwiet imdallma ta’ setgħat għonja li jużaw flejjes enormi biex jirreklamaw u jxerrdu din il-kultura li twiegħed il-ħajja waqt li tagħti l-mewt.  Mewt lit-trabi fil-ġuf, mewt lill-familja skont n-natura, mewt lill-ġeneru kif ħalqu Alla: maskil u femminil, eċċ. 

 

 

Read more...
 
PURCISSJONI TAL-MADONNA TAR-RUZARJU
Written by Frans Galea   
Friday, 06 October 2017

Fl-okkażjoni tal-bidu tax-xahar ta’ Ottubru, li huwa x-xahar tar-Rużarju, nhar il-Ħadd 1 ta’ Ottubru 2017 fl-4.00pm fil-knisja Rotunda saret Konċelebrazzjoni solenni li tmexxiet mill-Arċipriet Mons. Daniel Xerri u pprietka d-djaknu Joseph Hili. Il-Kor tal-parroċċa anima l-kant. Imbagħad saret il-Purċissjoni bl-istatwa tal-Madonna tar-Rużarju. Ħadu sehem il-Fratelli kif ukoll għadd sabiħ ta’ nies. Matul it-triq intalbet it-talba tar-Rużarju. Fi tmiem il-Purċissjoni ngħatat il-Barka Sagramentali.

received_10213676522850134-1024.jpg
 
Il-Bullettin tal-Hadd 1 ta' Ottubru 2017
Written by Frans Galea   
Sunday, 01 October 2017
bul_1-10-17_1-1024.jpg
 
bullettin_01-10-2017-1024.jpg
 
IS-SITTA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2017) ID-DNUB JOQTOL
Written by Frans Galea   
Saturday, 30 September 2017

Din hija il- Liturgija  tas-Sitta u Ghoxrin Hadd matul is-Sena ( 2017 ) bi hsibijiet  min Joe Rapa.

004-prodigal-son.jpg

 

Wara li l-Mulej Ġesù wettaq il-Missjoni l-kbira, dik li jkisser il-Mewt u jeqred il-biża’ tagħha minn fuq kull bniedem permezz tal-Misteru tal-Għid tiegħu, huwa reġa’ lura għand il-Missier, iżda fid-dinja ħalla l-Knisja biex biha jibqa’ preżenti hawn fostna.  Permezz tal-Knisja, Kristu jibqa’ sal-aħħar jum isalva l-bniedem bix-xandir tal-Aħbar it-Tajba u billi jxerred, f’qalb dawk li jemmnu din l-Aħbar, l-Ispirtu Qaddis tiegħU.  Min għandu dan l-Ispirtu fil-maturità tiegħu biss, jista’ jgħix skont il-qalb ta’ Alla.  Mingħajru, jistinka, jitqanżaħ u jkollu kemm irid intenzjonijiet tajba, l-bniedem għandu limitu sakemm jista’ jasal.  Għalhekk, xogħol il-Knisja hu li xxandar l-Imħabba li Alla għandu għall-bniedem u li ġiet murija ċara mmens fi Kristu, u tlaqqa’ l-bniedem mal-Ispirtu ta’ Kristu rebbieħ fuq kull tip ta’ mewt.

 

Din l-Aħbar li l-Knisja tagħti ħajjitha biex ixxandar, u dan l-Ispirtu, jixhdu għal ħaġa waħda: “Alla hekk ħabb lill-bniedem li ta lil Ibnu l-Waħdieni, biex kull min jemmen fih ma jintilifx, iżda jkollu l-ħajja ta’ dejjem.  Għax Alla ma bagħatx lil Ibnu fid-dinja biex jagħmel ħaqq mid-dinja, imma biex id-dinja ssalva permezz tiegħu.”  (Ġw. 3, 16-17).  B’dan jidher li Alla jħobb lil kulħadd, ħbieb u għedewwa.  U Alla lili u lilek iħobbna hekk kif aħna u m’hemmx għalfejn nimpressjonawh bil-merti tagħna biex iħobbna.  Iħobbna saħansistra meta aħna nkunu għedewwa tiegħu meta flok nagħmlu x-xewqa tiegħu, nagħmlu r-rieda tal-għadu l-kbir tiegħu li huwa satana.  Għalhekk Alla jħobbna hekk kif aħna, bit-tajjeb u l-ħażin li għandna; iħobbna u jagħdirna anke meta naħsbu ħażin fiH minħabba l-Istorja li jibagħtilna u li lilna ma togħġobniex, anzi ma tagħmilx sens.  L-Imħabba ta’ Alla tisboq l-irvell u r-rabja tagħna kontrih.  Hu joqgħod jistenna sakemm nikkalmaw, imbagħad flok jikkastigana jiġi jkellimna bil-Grazzja tiegħu u nibdew, ftit ftit, naraw is-sewwa tiegħu u l-iżbalji tagħna.  Dan jagħmlu mhux għax Hu dgħajjef, għax jekk irid jista’ jaqleb id-dinja li hu għamel, f’sekonda, imma għax iħobb, għax l-Imħabba hija Alla u l-Imħabba tissaporti kollox.

 

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 24 ta' Settembru 2017
Written by Frans Galea   
Sunday, 24 September 2017
24_sett_17.jpg
 bullettin_24-09-2017.jpg
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 209 - 234 of 1211