Tuesday, 16 October 2018
           
Home arrow Home
Ras ir-Randan
Written by Frans Galea   
Friday, 03 March 2017

 

Nhar l-Erbgħa 1 ta’ Marzu 2017 tajna bidu għar-Randan Imqaddes. Fil-5.15pm l-Arċipriet mexxa Quddiesa solenni bis-sehem tat-tfal u l-ġenituri. Fl-omelija tiegħu huwa fisser is-sinifikat tal-irmied li l-Knisja tpoġġi fuq rasna f’dan il-jum. Huwa qal li dan hu sinjal tad-dgħufija u ċ-ċokon tagħna quddiem Alla u fl-istess ħin huwa sinjal ta’ ndiema u penitenza għad-dnubiet tagħna. It-tfal flimkien mal-ġenituri ġew mistiedna jkomplu jattendu għall-Quddiesa Kateketika li ser issir apposta għalihom kull nhar ta’ Erbgħa matul ir-Randan kollu.

 

dsc_5626-1024.jpeg

Last Updated ( Saturday, 04 March 2017 )
 
Il-Bullettin tal-Hadd 26 ta' Frar 2017
Written by Frans Galea   
Sunday, 26 February 2017
 bullettin_26-02-2017_2.jpg
Last Updated ( Sunday, 26 February 2017 )
 
IT-TMIEN HADD MATUL IS-SENA AFDA F’ALLA U TINKWIETA B’XEJN
Written by Frans Galea   
Saturday, 25 February 2017

Din hija il- Liturgija  tat-Tmien Hadd Matul is-Sena ( 2017 ) bi hsibijiet min Joe Rapa.

isaiah_who_was_ready_c-580.jpg

 

Ħafna jgħidu li jemmnu b’qalbhom kollha f’dak kollu li tgħid il-Knisja u li nsibu fil-Kotba Mqaddsa, imma sikwit, forsi mingħajr intenzjoni ħażina, ma nkunux nafu x’qegħdin ngħidu.  Il-Fidi vera, il-Fidi ħajja, mhix kultura jew drawwiet jew kulur ta’ partit jew team tal-football.  Il-Fidi hi fatti; fatti li jidhru fil-Ħajja.  Il-Fidi hi konkreta mmens.  Jekk taffettwa l-mod kif tgħix u taħseb, hi vera;  jekk tgħid ħaġa imma ssib ruħek twettaq ħaġa differenti hi biss fantasija tal-moħħ.  Dan qed  ngħidu għalija, l-ewwel wieħed.

 

Il-Fidi hi rigal ta’ Alla.  Jew għandek jew m’għandekx.  Alla jagħti l-milja tal-Fidi lil min irid Hu.  Hi dejjem rigal li ma jistħoqqulniex.  Rigal gratis.  Grazzja.  Il-Fidi ma tinagħtax għax tagħmel xi opri tajba minħabba l-karattru tajjeb tiegħek.  Il-Fidi hi dejjem rigal b’xejn bla ma hu mistħoqq.  Imma mill-Fidi joħorġu l-għemejjel tal-Ħajja ta’ Dejjem li l-bniedem ma jistax iwettaqhom bis-saħħa tiegħu anke jekk għandu karattru tajjeb.  Jekk ma jidhrux dawn l-għemejjel, il-Fidi hi mejta u fittizja.  Dawn l-għemejjel jissarfu f’illi dak li jkun ipoġġi fl-ewwel post, qabel kollox lil Alla u r-rieda tiegħu, waqt li jħobb b’saħħtu kollha lill-proxxmu tiegħu.  Mhux iħobb lill-proxxmu li jħobbu, imma saħansitra lill dak li jdejqu, li hu differenti minnu... lill-għadu.  Dawn l-affarijiet ħadd ma jista’ jagħmilhom minnu nifsu.  Imma fejn hemm il-Fidi adulta fi Kristu Ġesù, dawn jitwettqu b’mod naturali għax il-Fidi f’Ġesù tbiddillek in-natura qadima u midinba f’waħda ġdida... natura divina... natura ta’ wlied Alla.

 

 

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 19 ta' Frar 2017
Written by Frans Galea   
Sunday, 19 February 2017
bullettin_19-02-2017-1024.jpg
 
IS-SEBA’ HADD MATUL IS-SENA (2017) L-IMHABBA HI KOLLOX; MINGHAJRHA XEJN
Written by Frans Galea   
Saturday, 18 February 2017

Din hija il- Liturgija  tas-Seba' Hadd Matul is-Sena ( 2017 ) bi hsibijiet min Joe Rapa.

bloch-sermononthemount.jpg

 

Kull wieħed minna huwa kapolavur ta’ Alla; kull wieħed u waħda minna huwa oriġinali.  Tant billjuni li qatt għexu fuq din il-pjaneta, u xorta ma ssibx li kien hemm wieħed kopja eżatta tal-ieħor... minn barra u minn ġewwa!  Dan l-għaġeb Alla biss jista’ jagħmlu.  L-istess għall-Istorja ta’ kull bniedem li qatt għex: m’hemmx waħda bħall-oħra.  Aħna lkoll uniċi u għal kull wieħed u waħda minna Alla ħaseb Pjan meraviljuż sa minn qabel ma ħalaq kollox mix-xejn.  Nistgħu ngħidu li aħna lkoll konna minn dejjem f’moħħ Alla u se nibqgħu għal dejjem ukoll.

 

Quddiem din il-verita`, kull wieħed u waħda minna huwa, hija, mportanti mmens quddiem Alla.  Ħafna minna ma jirrispettawx lilhom infushom, imma Alla jirrispettana.  Ħafna minna ma jirrispettawx lill-oħrajn, imma Alla jirrispettahom.  Il-Pjan li Alla għandu għal kull maħluq huwa li bil-mod il-mod imexxina lejn il-Qdusija, għax Hu qaddis.  Fejn hemm il-Qdusija hemm l-għaqda u hemm l-imħabba.  Dawn huma żewġ sinjali li huma kalamita għad-dinja.  Jekk ħafna mid-dinja m’għadhiex temmen, dan hu għax dawn is-sinjali ddgħajfu.  Il-Pjan ta’ Alla għal  kull bniedem jista’ jintilef għax dan il-Pjan hu Pjan ta’ Mħabba u m’hemmx Imħabba vera imposta b’Liġi.  L-Imħabba, jew mill-qalb jew mhi Mħabba xejn.  Ħafna jirrifjutaw dan il-Patt tal-iskoperta tal-Imħabba ta’ Alla għalihom, mhux għax huma ħżiena, iżda għax ikkundizzjonati miċ-ċirkostanzi li sabu ruħhom fihom, jew mill-ġrajja li għaddew minnha, jew mill-feriti li sofrew u li għadhom iġorru f’qalbhom, jew inkella għax huma sempliċement nies għal kollox aljenati mill-idoli tad-dinja.

 

 

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 12 ta' Frar 2017
Written by Frans Galea   
Sunday, 12 February 2017
bullettin_12-02-2017-1024.jpg
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 209 - 234 of 1123