Wednesday, 12 December 2018
           
Home arrow Home
VELJA TA’ SIBT IL-GHID
Written by Frans Galea   
Thursday, 20 April 2017

It-tlett ijiem qaddisa tal-Għid laħqu l-qofol tagħhom nhar is-Sibt 15 ta’ April fil-Velja solenni tal-Għid, li fil-parroċċa tagħna ġiet iċċelebrata fit-8.00pm. Il-Velja bdiet bit-tberik tan-nar u l-mixegħla tal-Blandun, imbagħad kompliet bil-Liturġija tal-Qari, it-tiġdid tal-wegħdiet tal-magħmudija u l-liturġija Ewkaristika. Fi tmiem il-Velja dawk preżenti komplew jaqsmu l-ferħ tal-Għid flimkien waqt bibita li saret fil-Mużew tal-Iskultura.

sgh.jpeg
 sgh1.jpeg

 

 
Il-Bullettin tal-Hadd 16 ta' April 2017
Written by Frans Galea   
Sunday, 16 April 2017
bull_16-4-17_l-ghid_il-kbir-1024.jpg
 
IS-SAHRA TAL-LEJL QADDIS TAL-QAWMIEN TAL-MULEJ MILL-IMWIET (2017)
Written by Frans Galea   
Saturday, 15 April 2017

Din hija il- Liturgija  tas-Sahra tal-Lejl Qaddis tal-Qawmien tal-Mulej mill-Imwiet ( 2017 ) bi hsibijiet min Joe Rapa.

xewkija_irxoxt_2.jpg

 

Il-Festa l-Kbira tal-Insara mad-dinja kollha sseħħ bil-lejl.  Il-Knisja mferrxa ma’ kullimkien fid-dinja tiċċelebra l-lejl.  Għax hu fil-lejl li dejjem isseħħ il-mogħdija tal-Mulej.  Fil-lejl, dejjem tinvadina l-Grazzja.  Fil-lejl, li kull laqgħa ħajja ma’ Kristu sseħħ.  Għax hu l-lejl li huwa sinjal tal-kriżi, tal-inkwiet, tal-biża’, tat-tħassib, tal-uġigħ fiżiku u tal-uġigħ tal-qalb, tal-mard, tal-mewt.  Il-lejl.  Il-bniedem jidħol fil-lejl tal-Istorja tiegħu biex hemm jiltaqa’ ma’ Alla tiegħu.  Hu fil-lejl tal-esperjenza tiegħek li int tiskopri jekk Alla jeżistix jew le.  Alla li hu Mħabba, jiskandaliżżana kif jippermetti l-lejl f’ħajjitna, imma huwa fil-lejl li lilek jiġrulek l-akbar affarjiet f’ħajtek.  Kont fil-lejl meta inti stennejt risposta mingħand dik li xtaqt tagħmilha martek.  Kont fil-lejl meta int stennejt ir-riżultat ta’ eżami li kellu jitfgħek fil-karriera li xtaqt.  Kont fil-lejl meta int kont mimlija wġigħ li wasslek biex sirt omm.  Kont fil-lejl meta stennejt risposta mingħand it-tabib tiegħek.  Il-lejl jimmarka lil ħajjitna. 

 

Huwa bil-lejl li Jahweh dejjem għadda biex iġorr miegħu lil Iżrael.  Kull esperjenza hi Għid, mogħdija mid-dlam għad-dawl, mill-mewt, fiżika jew mentali, għall-Ħajja.  Dan huwa l-lejl li fih inqatel il-Ħaruf fid-dlam tal-Eġittu u b’demmu, li werwer lill-Anġlu tal-mewt, ċappsu l-bibien ta’ djarhom.  Dan huwa l-lejl li fih il-Mulej ħareġ  lil Iżrael mill-Eġittu u qasamlu l-baħar li fih għereq l-Eġittu u twieled Iżrael, sinjal ċar tal-Magħmudija.  Dan huwa l-lejl li fih tkeċċew id-dlamijiet ta’ dnubietna permezz tal-kolonna tan-nar li kienet iddawwal id-deżert u tħarrab  l-annimali u l-għedewwa.  Dan huwa l-lejl li fih Kristu qered il-mewt u qam rebbieħ fuq is-setgħa tal-ħażen.  Dan huwa l-lejl li jdawwal lil ħajjitna għax x’kien jiswielna li twelidna u għexna fuq din l-art li kieku ma ġejniex mifdija u inagħtajna b’wirt il-Ħajja għal Dejjem? 

 

Last Updated ( Thursday, 20 April 2017 )
Read more...
 
FUNZJONI TAL-GIMGHA L-KBIRA
Written by Frans Galea   
Saturday, 15 April 2017

Il-Ġimgħa 15 ta’April, jum il-Ġimgħa l-Kbira, fit-3.00pm saret it-tifkira solenni tal-Passjoni tal-Mulej. Wara ċ-ċelebrazzjoni tal-Kelma ta’ Alla saret l-adorazzjoni tas-Salib u mbagħad sar it-Tqarbin. Għadd kbir ta’ nies imlew il-knisja Rotunda f’dan il-jum għażiż tal-Ġimgħa l-Kbira. Fi tmiem il-funzjoni, dawk preżenti ġew mistiedna jieħdu sehem fil-Velja ta’ Sibt il-Għid li kellha ssir l-għada, u li ġġib fil-milja tiegħ t-Tridu qaddis tal-Għid.

gk1-1024.jpg
 dsc_7265-1024.jpeg
Last Updated ( Saturday, 15 April 2017 )
 
FUNZJONI TA’ HAMIS IX-XIRKA
Written by Frans Galea   
Saturday, 15 April 2017

Nhar il-Ħamis 14 ta’April kien Ħamis ix-Xirka. Fis-6.30pm saret iċ-ċelebrazzjoni tal-Ikla tal-Mulej, li fiha sar il-ħasil tar-riġlejn. Anke din is-sena ġew magħżula sitt koppji miżżewġin biex f’isem il-komunità jirċievu l-ħasil tar-riġlejn. Ġew ippreżentati wkoll iż-żjut tal-Katekumeni, tal-Griżma u tal-Morda, li filgħodu kienu ġew imbierka mill-Isqof fil-Katidral. Fi tmiem iċ-ċelebrazzjoi Ġesù Ewkaristija ġie akkumpanjat fl-Artal tar-Ripożizzjoni. Il-knisja baqgħet miftuħa sa nofsillejl fejn kulħadd seta’ jibqa’ jishar ma’ Ġesù fil-lejl tal-Passjoni tiegħu.

                                                             

dsc_6865-1024.jpeg
 dsc_7037-1024.jpeg

 

Last Updated ( Saturday, 15 April 2017 )
 
ID-DULURI FIX-XEWKIJA
Written by Frans Galea   
Sunday, 09 April 2017

Nhar il-Ġimgħa 7 ta’ April 2017 ġiet iċċelebrata l-festa tad-Duluri. Filgħaxija fis-6.00pm saret Konċelebrazzjoni solenni li tmexxiet mill-Arċipriet Mons. Daniel Xerri u fis-7.30pm bdiet ħierġa l-Purċissjoni-Pageant. Minkejja li matul il-ġurnata x-xita kienet traxxax kważi l-ħin kollu, filgħaxija t-temp kien sabiħ u l-Purċissjoni rnexxiet aktar milli mistenni. Għadd kbir ta’ persuni ħadu sehem f’din il-Purċissjoni.

dsc_6043-1024.jpeg
 dsc_6413-1024.jpeg
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 209 - 234 of 1144