Saturday, 23 June 2018
           
Home arrow Home
JOSEPH HILI JINGHATA L-MINISTERU TAL-AKKOLITAT
Written by Frans Galea   
Monday, 28 November 2016

Nhar is-Sibt 26 ta’ Novembru filgħaxija fil-knisja Rotunda l-Isqof Mario Grech ta l-ministeru tal-Akkolitat lis-seminarista Joseph Hili, mill-parroċċa tax-Xagħra, u li qiegħed jagħmel esperjenza pastorali fil-parroċċa tagħna. Għal din il-Quddiesa kienet preżenti wkoll il-komunità tas-Seminarju flimkien ma’ rappreżentanza sabiħa mill-parroċċa tax-Xagħra. Permezz tal-Akkolitat Joseph issa sar ministru straordinarju tal-Ewkaristija. Dan hu l-aħħar pass qabel ma jiġi ordnat Djaknu. Fi tmiem il-Quddiesa l-Arċipriet Mons. Daniel Xerri ppreżenta lill-Isqof tliet boroż ta’ studju li nġabru mill-parroċċa tax-Xewkija bħala rigal lis-Seminarju fl-okkażjoni tal-150 sena mit-twaqqif tiegħu. [ ghal izjed ritratti ara il-Facebook page tax-Xewkija parish ]

dsc_1448-1024.jpeg
 dsc_1566-1024.jpeg

 

Last Updated ( Monday, 28 November 2016 )
 
Il-Bullettin tal-Hadd 27 ta' Novembru 2016
Written by Frans Galea   
Monday, 28 November 2016
bullettin_27-11-2016-1024.jpg

 
L-EWWEL HADD TAL-AVVENT (2016-17) GHANDNA BZONN DAWL GDID
Written by Frans Galea   
Saturday, 26 November 2016

Din hija il- Liturgija  ta' l-Ewwel Hadd ta' l-Avvent ( 2016 ) bi hsibijiet min Joe Rapa.

noe.jpg

Għal darb’oħra l-Mulej qed jislifna sena oħra ġdida, Sena Liturġika oħra, rigal ieħor.  Dan, bħal meta l-Mulej jagħtina talent biex nużawh.  Bħal meta bniedem ikollu bżonn il-flus bħala kapital biex jiftaħ negozju u jsib lil min jisilfu bla imgħax.  Hekk qed jagħmel magħna l-Mulej.  Qed jislifna sena oħra biex inħaddmu dan iż-żmien prezzjuż, għax min minna jista’ jaħlef li bħal-lum sena se jerġa’ jkun hawn żgur?  Anzi, għal ħafna minna ż-żmien qsar u wasal iż-żmien li nqumu min-ngħas.  Għalhekk il-Mulej qed jibagħtilna dan iż-żmien qasir tal-Avvent, biex inħejju għall-Miġja tiegħu, għax Hu ġej żgur u ma  jiddawwarx.

 

Il-Knisja titkellem fuq tliet miġjiet:  waħda storika għax ġrat diġa fl-għar ta’ Betlehem; oħra għad tiġri fi tmiem iż-żmien; u oħra lilna tinteressana personalment iktar mill-qrib:  l-indħil ta’ Kristu fl-Istorja tagħna.  Kristu jgħaddi, u jgħaddi żgur mill-ħajja ta’  kull wieħed minna.  Hu jgħaddi biex iġorrna miegħU lejn konverżjoni serja, lejn fidi adulta, lejn is-sens veru tal-ħajja.  Huwa jaqlagħna minn tant aljenazzjonijiet, tant ossessjonijiet, tant ħolm, tant ġiri wara r-riħ, tant dnubiet... biex jurina fejn tassew jinsab dak li lkoll qegħdin infittxu.  Ilkoll qed infittxu l-ferħ u kemm ftit ifittxuh fil-post fejn jinsab tassew! 

 

 

 

Last Updated ( Saturday, 26 November 2016 )
Read more...
 
CELEBRAZZJONI DJOCESANA TA' KRISTU RE FIX-XEWKIJA
Written by Frans Galea   
Monday, 21 November 2016
Nhar il-Hadd 20 ta' Novembru 2016 saret cebrazzjoni djocesana fl-okkazjoni tal-festa ta' Kristu Re u t-tmiem tas-Sena tal-Hniena. Minhabba t-temp incert, din ic-celebrazzjoni li kellha ssir quddiem il-Kunvent tal-Patrijiet Kapuccini fil-belt Victoria, saret fil-knisja Rotunda tax-Xewkija, u ghaliha attendew mijiet ta' fidili mill-parrocci kollha ta' Ghawdex. Ic-celebrazzjoni tmexxiet mill-E.T. Mons. Isqof Mario Grech. 

Fi tmiem ic-celebrazzjoni, l-Isqof kellu c-cans jara l-Orgni l-gdid li qed jigi mmuntat fil-knisja Rotunda u jiltaqa' mal-haddiema tal-fabbrika Michael Farley Organbuilder, li bhalissa qeghdin jahdmu fuqu, kif ukoll mad-disenjatur tal-Orgni Noel Gallo. L-Isqof, flimkien ma' dawk prezenti, setghu jisimghu u jiggustaw l-ewwel melodiji tal-Orgni l-gdid li, ghalkemm ghadu mhuwiex komplut, diga' huma bizzejjed biex jindikaw il-valur u l-pregju ta' dan il-progett. [ Ritratti : Joseph Xuereb u Frans Galea ] ghal izjed ritratti ara l-Facebook page tax-Xewkija Parish.
dsc_1124-1024.jpeg
 dsc_1193-1024.jpeg
 dsc_1135-1024.jpeg
 dsc_1298-1024.jpeg
 
 
Il-manifestazzjoni Djocesana ta' Kristu Sultan ser issir fir-Rotunda tax-Xewkija
Written by Frans Galea   
Sunday, 20 November 2016

Il-manifestazzjoni Djocesana ta' Kristu Sultan tal-llum il-Hadd 20 ta' Novembru 2016 li kellha issir ir-Rabat ser issir fir-Rotunda tax-Xewkija .  Din giet trasferita minhabba l-kundizzjoni tat-temp fuq il-gzejjer Maltin u tibda fl-16.00pm.

kwadrukristure.jpg

 

 
Il-Bullettin tal-Hadd 20 ta' Novembru 2016
Written by Frans Galea   
Sunday, 20 November 2016
bullettin_20-11-2016-1024.jpg
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 209 - 234 of 1087