Saturday, 18 November 2017
           
Home arrow Home
Il-Bullettin tal-Hadd 20 ta' Marzu 2016
Written by Frans Galea   
Sunday, 20 March 2016
bullettin_20-03-2016.jpg
       Il-Bullettin tal-Hadd 20 ta' Marzu
                                 2016
 
Hadd il-Palm- Dahla tal-Mulej F' Gerusalem
Written by Frans Galea   
Saturday, 19 March 2016
palm-sunday.jpg

      

Mal-waqt li l-Knisja terġa’ tgħix id-Daħla Solenni tal-Mulej f’Ġerusalemm, tibda l-iktar ġimgħa għażiża u qawwija fil-Liturġija tal-Knisja, il-Ġimgħa Mqaddsa.  Il-Misteru tal-Għid kien iċ-ċentru tal-ħajja ta’ Kristu, is-sens tal-miġja tal-Iben ta’ Alla fid-dinja, u huwa l-fus li fuqu jduru t-tagħlim u t-twemmin tal-Insara.  Kollox jiddawwal bil-Misteru tal-Għid.  Ma tistax taqra l-Iskrittura mingħajr id-dawl ta’ dan il-misteru kbir, misteru li l-Missier jixtieq li aħna nifhmu.  Kulma ġara fit-Testment il-Qadim kien qed jipponta lejn dawn il-ftit ġranet.  Kollox kien xbiha minn qabel tal-opra enormi ta’ Kristu, is-siegħa tiegħu li ġpermezz ta’ mewt ħarxa jgħaddi għall-Glorja mmens u bla tmiem miksuba fil-Qawmien.

 

Il-Misteru tal-Għid huwa mewt u qawmien.  Dan titkellem fuqu saħansitra n-natura ta’ madwarna, l-istaġuni, il-ħxejjex u s-siġar, it-tqala tal-bnedmin u tal-annimali... kollox huwa leħħa, dehra mċajpra tal-Għid li Alla nnifsu ried li jgħix u jġarrab b’risq tiegħi u tiegħek.  Ġesù qal, “Jekk il-ħabba tal-qamħ ma tindifinx u tmut taħt l-art hi tibqa’ waħedha, imma jekk tmut, tgħix billi tagħti ħafna frott.”  Tal-għaġeb din it-tixbiha.  Ħabba li tinqasam fid-dlam taħt il-ħamrija toħroġ nibbieta minna.  Tista’ tgħid li lanqas biss mietet għax kif tista’ toħroġ il-ħajja minn xi ħaġa mejta?  Fl-aħħar sforz tagħha l-ħabba tal-qamħ toħroġ in-nibbieta li tikber sakemm titfaċċa mill-ħamrija: xitla ġdida li se timmultiplika l-qamħa f’ħafna qmuħ.  Jekk din mhix stampa tal-Ħajja ta’ Dejjem, ma nafx x’inhi.  Il-ħabba daħlet fil-mewt imma flok tmut tagħti frott kotran u tibqa’ tgħix.  Ħajja eterna.  Imma kieku ma daħlitx fil-mewt u baqgħet fl-art, mormija x’imkien, kienet tibqa’ waħedha sakemm titħassar... u mbagħad kienet tmut tassew.

 

 

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 13 ta' Marzu 2016
Written by Frans Galea   
Sunday, 13 March 2016
 bullettin_13-03-2016.jpg
 Il-Bullettin tal-Hadd 13 ta' Marzu 2016
 
Festa tar-Redentur
Written by Matthew Attard   
Saturday, 12 March 2016
Ilbieraħ saret il-festa tar-Redentur ġewwa x-Xewkija. Il-Via Sagra u l-purċissjoni li kellhom isiru fi Triq San Bert tħassru minħabba l-maltemp u saru fil-knisja Rotunda. Għal din l-okkażjoni attenda Mons. Isqof Mario Grech fejn mexxa l-Via Sagra u wara kkonċelebra flimkien mas-saċerdoti tal-parroċċa. Waqt l-Omelija l-Isqof ħeġġiġna biex ngħinu lill-proxxmu tagħna jerfa' s-salib biex ngħinuhom fit-tbatijiet li jkunu jinsabu fihom.
 
isqof_u_familja_redentur.jpg 
 
 
IL-HAMES HADD TAR-RANDAN (2016) IL-QAWMIEN TA’ KRISTU HUWA L-QAWMIEN TAGHNA
Written by Frans Galea   
Saturday, 12 March 2016

Din hija il- Liturgija  tal-Hames Hadd tar-Randan Hadd bi hsibijiet  min Joe Rapa

gesu_u_l-mara_adultera.jpg  
 '' Mur u mil-lum l-quddiem tidnibx
                            izjed ''

 

Ir-Randan qiegħed iressaqna b’pass mgħaġġel lejn il-Ġimgħa Mqaddsa li tilħaq il-qofol tagħha fit-tliet ijiem qaddisa tal-Misteru tal-Għid: il-Passjoni, il-Mewt u l-Qawmien mill-Mewt tas-Sinjur Tagħna Sidna Ġesù Kristu.  L-Insara mad-dinja kollha jiċċelebraw il-Kerigma, l-Aħbar it-Tajba tad-daħla fil-Mewt ta’ Ġesù biex jitqabad magħha u jaqsamha u joħroġ rebbieħ fuqha.  Hija storja li tibda ħażin, ferm ħażin... il-kriżi ta’ Kristu fil-Ġnien; l-abbandun minn sħabu mal-arrest tiegħu; it-tradimenti ta’ tnejn minnhom; il-kundanna mill-qassisin u l-mexxejja tat-Tempju; it-taqliba kompleta fl-opinjoni tal-massa dwaru; il-Passjoni ħarxa tiegħu; il-mewt mistkerrħa barra l-belt li ċaħditu... Imma tispiċċa b’mod li jaħsdek, b’mod li jbellhek, fit-trijonf komplet u impossibbli... il-Qawmien ta’ Kristu maż-żerniq tal-ewwel jum tal-ġimgħa.

 

Tajjeb... anke ħafna fairy-tales jispiċċaw hekk... ħafna stejjer tal-films, rumanzi.  Imma jien, jien fejn nidħol f’din l-Istorja.  Huwa veru li kulħadd jifraħ jara t-tajjeb, għal darba, jittrijonfa fuq il-ħażin f’din id-dinja mħawda tagħna, imma huwa mportanti ħafna li npoġġu din il-mistoqsija f’dan ir-Randan, għax mingħajr mistoqsijiet profondi ma nidħlux fil-qalba tal-misteru.  X’għandhom x’jaqsmu t-tbatijiet ta’ Ġesù u r-rebħa tiegħu fuq il-mewt mal-problemi tiegħi, mal-qagħda eżistenzjali tiegħi... bniedem li jagħmel minn kollox biex jgħix fil-kwiet bla ma jirnexxilu sal-aħħar, u li jaf li ħajtu hemm tmiem għaliha, u din il-ħaġa tinkwetah.  Kristu rebaħ il-mewt; imma dan xi jbiddel fir-rejaltà tal-ħajja ta’ bniedem normali.  Hemm xi ħaġa mportanti hawn, għax il-Knisja ilha elfejn sena tiffesteġġja dan l-avveniment tal-għaġeb, u mhux darba fis-sena biss, imma kull nhar ta’ Ħadd.  Darba fil-ġimgħa l-Knisja ilha elfejn sena tiltaqa’ biex tifraħ bil-Qawmien ta’ Kristu mill-imwiet.  Ma kienx ikollha din l-enerġija għal elfejn sena sħaħ li kieku dan it-taqbid ta’ Kristu kien jikkonċerna biss lilu.  Bil-fors li jikkonċerna wkoll lil kull bniedem li qatt ħa nifs fuq din l-art.

 

 

Last Updated ( Saturday, 12 March 2016 )
Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 06 ta' Marzu 2016
Written by Frans Galea   
Sunday, 06 March 2016
bullettin_06-03-2016-1024.jpg
 Il-Bullettin tal-Hadd 06 ta' Marzu 2016
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 235 - 260 of 1016