Friday, 27 April 2018
           
Home arrow Home
Il-Bullettin tal-Hadd 7 t'Awwissu 2016
Written by Frans Galea   
Wednesday, 10 August 2016
bullettin_07-08-2016-1024.jpg
 
ID-DSATAX-IL HADD MATUL IS-SENA (2016) IL-POPLU TA’ ALLA
Written by Frans Galea   
Wednesday, 10 August 2016

Din hija il- Liturgija  tad-dsatax il-Hadd matul is-Sena ( 2016 ) bi hsibijiet  min Joe Rapa.

the-wedding-feast-at-cana-veronese.jpg

 

Il-bniedem jista’ jiftaħar kemm irid bl-iżviluppi kbar li għamel f’kull qasam tal-ħajja, imma fl-aktar ħaġa mportanti, l-għarfien ta’ Dak li minnu ħareġ u li minnu nħalaq, jibqa’ dejjem lil hemm mill-kapaċità tan-natura tiegħu.  Huwa hawn li l-mistoqsijiet l-aktar profondi jqumu waħedhom: “Min għamilni?”  “Għaliex ġejt jien u mhux ħaddieħor floki?”  “Kif inħalaq kollox mix-xejn, fil-baħħ?”  “Min jien, jien?”  “Xi jfisser is-skiet u s-solitudni ta’ univers bla tmiem?”  “Għaliex il-ħajja tinsab fuq pjaneta ċkejkna u li tidher bla siwi f’dan l-univers?”

 

Dawn il-mistoqsijiet mhux qed iqumu llum.  Saru minn dejjem.  Il-bniedem għamel ħiltu biex isolvi l-problema ta’ “min hu Alla”, l-aktar għax ħass li kellu bżonnu.  Ġenerazzjoni wara ġenerazzjoni, kultura wara kultura, millenju wara millenju, il-bniedem tħabat biex jerfa’ ħarstu ’il fuq bil-meżżi u l-kapaċità mentali li kellu.  Kulma seta’ jasal għaliha kienet reliġjożità fil-qjies tal-avanz ta’ moħħ il-bniedem.  Din ir-reliġjożità universali tal-bniedem kienet mibnija fuq sett ta’ regoli, liġijiet, li jekk il-bniedem jitħabat biex jobdihom jista’ jmur jitlob quddiem Alla b’ tama li jkun mismugħ; jekk ma jobdihomx... u dejjem kien hemm ribelli li ħaduha kontra dawn il-preċetti soċjali... ma jistax jistenna għajnuna divina, anżi aktarx ifettilha ma’ sħabu l-bnedmin.  L-Alla li moħħ il-bniedem dejjem fassal u mmaġina kien jixbaħ lilu: jippremja lit-tajbin u jikkastiga lill-ħżiena.  Hemm verità f’dan il-ħsieb, iżda hu qatra ilma fl-oċejan tar-rivelazzjoni dwar Alla.

 

Last Updated ( Wednesday, 10 August 2016 )
Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 24 ta' Lulju 2016
Written by Frans Galea   
Sunday, 24 July 2016
 bullettin_24-07-2016-1024.jpg
 
IS-SBATAX-IL HADD MATUL IS-SENA (2016) TASSEW, IT-TALB GHANDU QAWWA QUDDIEM ALLA
Written by Frans Galea   
Saturday, 23 July 2016

Din hija il- Liturgija  tas-sbatax il-Hadd matul is-Sena ( 2016 ) bi hsibijiet  min Joe Rapa.

gesu_jghallem.jpg

 

Mill-ibgħad żminijiet il-bniedem dar lejn Alla, jew lejn Dak ix-Xi Ħadd li kien jimmaġina li hu setgħan u qawwi, biex jgħinu fil-mumenti mwiergħa tal-Ħajja.  Għax il-Ħajja hi rigal tassew, imma sikwit hi kumbattiment serju u jiġu mumenti meta l-Ħajja tissupera l-bniedem, iġġibu dahru mal-ħajt, bla saħħa.  Huwa f’dan il-mument li l-bniedem jilħaq l-ogħla quċċata tan-nobiltà tiegħu li tagħmlu differenti mill-annimali.  Fl-qiegħ li jkun jinsab jogħla lejn Dak li ħalqu u fl-umiltà tiegħu jittallab mingħandu l-għajnuna.  Il-bniedem biss hu kapaċi jagħmel dan.  Għalhekk il-mument tal-prova, il-forġa tat-tbatija, l-umiljazzjoni tal-falliment meta r-rejaltà taqa’ fuqek bħal tunnellati ta’ toqol, dan il-mument huwa qaddis, sagru.  Għax hu f’mumenti bħal dawn li l-bnedmin iltagħu ma’ Alla, iltaqgħu mal-Għerf veru, raw b’għajnehom li Alla tassew jeżisti, li ‘Hu Huwa’... Jaħweh, kif skoprih Mosè u  forsi l-ġara tiegħek li ilha ddur is-snin b’żewġha marid.

 

Jekk il-Ħajja tista’ tkun kumbattiment, it-Talb hu taqtigħa, taqbida li l-bniedem ikollu jitqabad miegħu nnifsu.  Kollox jiddependi mill-Fidi.  In-nies li skoprew lil Alla jgħidulek li meta jmorru jitolbu, imorru jitqabdu.  It-Talb huwa taqbida għax ħafna drabi jmur kontra n-natura tagħna li hi għażżiena f’dawn l-affarijiet u trid kollox issa stess.  It-Talb jiddependi mill-Fidi, naturalment, imma l-Fidi titqawwa mit-Talb u għalhekk Alla nnifsu jibgħat ċirkostanzi diffiċli biex fit-Talb titqawwa l-Fidi u ngħaddu, kif jgħid San Pawl, minn Fidi għal Fidi akbar.  Kollox fih sens, għax Hu huwa Sid l-Istorja.

 

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 17 ta' Lulju 2016
Written by Frans Galea   
Sunday, 17 July 2016
 bullettin_17-07-2016-1024.jpg
 
IS-SITTAX-IL HADD MATUL IS-SENA (2016) ISHAR: MA TAFX META SE JGHADDI L-MULEJ
Written by Frans Galea   
Saturday, 16 July 2016

Din hija il- Liturgija  tas-siiax il-Hadd matul is-Sena ( 2016 ) bi hsibijiet  min Joe Rapa.

jesus_mary__martha270707_01.jpg

 

Huwa mportanti li aħna ngħaddu minn qagħda ta’ ‘reliġjożità naturali’ għal waħda fejn il-Fidi tagħna hi dejjem ‘on the move’, dejjem f’tensjoni biex tikber. Inkunu reliġjużi naturali meta nersqu lejn Alla meta jkollna bżonnu minħabba xi diffikulta, xi kriżi, xi sitwazzjoni li tidher wisq diffiċli għalina. Il-ħajja tipprovdilna ħafna minn dawn l-esperjenzi. Imma meta l-maltemp jgħaddi, hu normali li nibirdu xi ftit fir-relazzjoni tagħna ma’ Alla. Għalhekk ir-reliġjożità toffrilna mezz ta’ dixxiplina biex ma ninqatgħux għal kollox minn Alla, u dan il-mezz huwa l-Liġi. Per eżempju għandna l-Liġi li rridu nisimgħu quddiesa kull nhar ta’ Ħadd. Għandna liġi oħra li twiddibna biex nersqu għas-sagramenti tal-qrar u t-tqarbin almenu darba fis-sena fi żmien l-Għid. Imbagħad għandna jiem ta’ sawm f’Ras ir-Randan u l-Ġimgħa l-Kbira.

 

Din ir-relazzjoni ma’ Alla mibnija fuq il-bżonn li ngħoġbuh, nagħtuh il-minimu biex ma jgergirx, biex ma niftluhiex miegħu għax ma tafx fiex tiġi bżonn, hi relazzjoni infantili, żgur mhix matura, mhux mibnija fuq l-imħabba imma fuq l-egoiżmu. Bir-reliġjożità nispiċċaw ninqdew b’Alla biex Hu jagħmel ir-rieda tagħna u mhux aħna nagħmlu r-rieda tiegħu. Infatti jkollna ħafna suspetti fuq fejn tista’ teħodna r-rieda tiegħu u sikwit ma nafdawhx b’ħajjitna. Din hija Fidi ċkejkna wisq li mhix ċerta minn Alla għax Alla hu maqtugħ għalih fil-kobor tiegħu waqt li aħna rridu naħsbu għal rasna hawn isfel.

Last Updated ( Saturday, 16 July 2016 )
Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 235 - 260 of 1067