Thursday, 22 June 2017
           
Home arrow Home
Il-Bullettin tal-Hadd 08 ta' Novembru 2015
Written by Frans Galea   
Sunday, 08 November 2015
bull_8_11_15.jpg
 Il-Bullettin tal-Hadd 08 ta' Novembru
2015
 
IT-TNEJN U TLETIN HADD MATUL IS-SENA (2015) L-IMPORTANTI L-KONVERZJONI PERSONALI
Written by Frans Galea   
Saturday, 07 November 2015

Din hija il- Liturgija tat-Tnejn u Tletin Hadd matul is-sena bi hsibijiet  min Joe Rapa.

model-temple_fjenkins_120609_56sm2.jpg
 It-tempju ta' Gerusalem

 

Huwa veru li l-Fidi ta’ kull wieħed trid tidher mill-opri li nwettqu għax il-Fidi li ma tagħtix frott f’ħajja tajba ta’ mħabba lejn Alla u lejn il-proxxmu hija Fidi mejta.  Meta sid il-għalqa, fil-parabbola ta’ Ġesù, mar ifittex il-frott f’siġra kollha weraq għal sena, sentejn, tlieta, u ma sabx ordna li tiġi maqlugħa biex ma tkiddx l-art.  Għal kull wieħed u waħda minna hemm Pjan ta’ għemejjel tajba li aħna biss nistgħu nagħmlu, għemejjel merfugħa għalina.  Jekk il-Magħmudija tagħna tibqa’ ċkejkna, jekk il-Fidi tagħna tibqa’ ma tikbirx, allura dawn l-għemejjel jintilfu u ma jsirux.

 

Imma ħafna drabi dawn l-għemejjel tal-Fidi li l-Missier kiteb fuq isimna mhumiex xi affarijiet ta’ barra minn hawn.  M’aħniex se naqilbu d-dinja jew inġeddu l-Knisja bl-isforzi tagħna!  Imma jekk f’qalbna għandna mħabba lejn il-Mulej li tissarraf fi mħabba lejn il-proxxmu, aħna nagħmlu dawk l-għemejjel umli, ċkejknin, imma li huma bżonnjużi.  L-għemejjel ċkejknin ta’ kotra ta’ nies jippermettu lil Alla jwettaq ħwejjeġ kbar bihom. 

 

Read more...
 
Il-lejla Velja ta' Talb fir-Rotunda bi thejjija ghal-Pussess ta' l-Arc. Daniel Xerri
Written by Frans Galea   
Friday, 06 November 2015

Il-lejla fis 7.30 pm fil-Knisja Rotunda ser issir Velja ta' Talb bi preparazzjoni ghal pussess ta' Mons. Daniel Xerri bhala Arcipriet tax-Xewkija. Matula ser issir spegazzjoni tac-ceremonja ta-pussess kif ukoll talb specjali. Sa dan it-tant it-thejjijiet ghaddejin fl-aqwa taghhom u diversi gruppi qed jaraw li ic-cerimonja ta'nhar il-Hadd tirnexxi. [Ritratt: Frans Galea] ghal-izjed ritratti ara il-facebook page tax-Xewkija parish

20151104_135819-1000.jpg
 Id-Dar Parrokjali tax-Xewkija

 

 

 

 
Programm tal-bidu tal-hidma pastorali ta' Mons. Daniel Xerri bhala Arcipriet tax-Xewkija
Written by Frans Galea   
Wednesday, 04 November 2015

Il-Programm tal-hatra ta' Mons. Daniel Xerri bhala Arcipriet tax-Xewkija.

 

poster_arc_1.jpg
 poster_arc_2.jpg
 poster_arc_3.jpg
 
Quddiesa fic-Cimiterju tax-Xewkija
Written by Frans Galea   
Tuesday, 03 November 2015

Il-bierah it-Tnejn 2 ta'Novembru 2015, il-knisja Kattolika fakret l-erwieh hutna mejtin. L-Arcipriet tax-Xewkija Dun Daniel Xerri mexxa Koncelebrazzjoni flimkien ma' sacerdoti Xewkin fic-Cimiterju San Gwann Battista tax-Xewkija. Numru sabih ta' nies kienu prezenti fejn sar talb ghal-erwieh mejtin. [ Ritratt: Gorg Vella ] ghal izjed ritratti arail-facebook page tax-Xewkija parish.

dscn1072.jpg
         Waqt il-Koncelebrazzzjoni

 

 

 
L-Arcipriet Gdid Dun Daniel flimkien max-Xewkin jghatu d-demm
Written by Frans Galea   
Tuesday, 03 November 2015

Fil-bidu tal-gimgha tal-pussess tieghu bhala arcipriet tax-Xewkija ,Mons. Daniel Xerri nhar il-Hadd 1 ta' Novembru 2015 mar flimkien ma' hafna Xewkin l-Isptar Generali t'Ghawdex  biex jghatu d-demm.. Dan il-gest gie apprezat hafna mil-istaff ta' l-isptar li heggu biex izjed parrocci jaghmlu dan l-att ta' karita f'okkazzjonijiet specjali.[ Ritratt: Jason Attard ] ghal izjed ritratti ara il-facebook page tax-Xewkija Parish

 

imag0147-1024.jpg

 L-arcipriet ma' wiehed mix-Xewkin li
          mar jghati d-demm
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 235 - 260 of 958