Tuesday, 21 August 2018
           
Home arrow Home
Jasal fix-Xewkija l-container bl-Orgni l-Gdid ghar-Rotunda
Written by Frans Galea   
Monday, 14 November 2016

Nhar il-Hamis 10 ta' Novembru 2016 wasal fil-parrocca taghna mill-Ingilterra l-container bl-Orgni l-gdid ghall-knisja Rotunda. Ghadd sabih ta' voluntiera gew jghinu biex jinhatt il-container u jiddahlu l-partijiet kollha fil-knisja. Il-ferh kien jidher fuq wicc dawk kollha prezenti. Issa l-Orgni beda jigi mmuntat fil-knisja mill-haddiema tal-fabbrika Michael Farley Organbuilder, taht id-direzzjoni ta' Michael innifsu u tas-Sur Noel Gallo. [ghal-izjed ritratti ara l-Facebook page tax-Xewkija parish ]

 

dsc_0642-1024.jpeg
 dsc_0973-1024.jpeg
 
Il-Bullettin tal-Hadd 13 ta' Novembru 2016
Written by Frans Galea   
Sunday, 13 November 2016
bullettin_13-11-2016-1024.jpg
Last Updated ( Sunday, 13 November 2016 )
 
IT-TLIETA U TLETIN HADD MATUL IS-SENA (2016) JUM IL-MULEJ
Written by Frans Galea   
Friday, 11 November 2016

Din hija il- Liturgija  tat-Tlieta u Tletin Hadd matul is-Sena ( 2016 ) bi hsibijiet min Joe Rapa.

unknown-artist-the-last-judgement-church-of-the-mother-of-god-of-kazan-tolyatti-rf-2001.jpg

 

Il-Bibbja titkellem ħafna fuq Jum misterjuż, Jum mistenni minn xi wħud, ibeżża’ lil oħrajn u mhux emmnut mis-soċjetà ta’ żmienna.  Dan hu Jum il-Mulej li ħafna mill-profeti jwissu dwaru: il-Jum fejn id-dinja tagħraf li żbaljat bil-kbir fir-relazzjoni tagħha ma’ Alla, li ħadet ‘for granted’ ħafna ħwejjeġ li huma mportanti għall-eżistenza u s-sopravvivenza tal-bniedem.  Differenti huma l-ispjegazzjonijiet li wieħed jista’ jagħti lil dan il-Jum imħabbar mill-profeti u minn nies ġusti u, finalment, mill-Iben ta’ Alla nnifsu.

 

Jum il-Mulej wieħed jista’ jieħdu għal Jum il-Messija, Jum id-dehra tal-Mistenni mill-fqar ta Iżrael, li fih il-poplu fidil ta’ Alla kellu jinħeles.  Għal ħafna, dan il-Jum kellu jġib liberazzjoni politika għax għalihom il-Messija, li sa minn Mosè kien imkebbeb fiċ-ċpar tal-misteru fil-Memorja tal-poplu, kellu jkun figura politika li kellu x’jaqsam biss ma’ din il-ħajja fuq l-art u mal-problemi u t-tbatijiet tagħha.  Imma minoranza żgħira, il-fqar fl-ispirtu, il-fdal tal-poplu kienu qed jistennew liberazzjoni ferm iktar profonda: ħelsien spiritwali mill-għedewwa veri tal-bniedem, is-setgħat u l-qawwiet li jdallmu ħajjet kull maħluq u li jimbuttawh jaħrab fid-dnub u fl-egoiżmu.  Dan il-Messija, b’xi mod, kellu jeħles lil dawk li ġa kellhom il-biża’ ta’ Alla minn dak kollu li kien joqtolhom u jisirqilhom il-Ħajja, u jagħtihom li jservu lill-Mulej fis-sliem.

 

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 6 ta' Novembru 2016
Written by Frans Galea   
Sunday, 06 November 2016
bullettin_06-11-20161-1024.jpg
 
IT-TNEJN U TLETIN HADD MATUL IS-SENA (2016) IL-FIDI FIL-GENNA
Written by Frans Galea   
Saturday, 05 November 2016

Din hija il- Liturgija  tat-Tnejn u Tletin Hadd matul is-Sena ( 2016 ) bi hsibijiet min Joe Rapa.

mother-and-seven-sons.jpg

 

Matul l-elfejn sena minn mindu l-Mulej Ġesù temm il-missjoni tiegħu fuq din l-art u tela’ jgħammar fuq il-leminija tal-Missier, il-Knisja li ħalla warajh u li hi l-Ġisem mistiku tiegħu u l-Preżenza tiegħu fuq din l-art, għaddiet minn ħafna twegħir, kumattimenti, sarar, telfiet u rebħiet.  Il-fatt biss tal-eżistenza tagħha jixhed għall-preżenza tal-Ispirtu ta’ Dak li rebaħ il-mewt u hu Sid l-Istorja.  Aħna qegħdin ngħixu fi żmien li San Ġwanni Pawlu II kien sejjaħlu “epokali”, jiġifieri ta’ mportanza li rari ħafna għaddiet minnu l-Knisja u li se jimmarkaha għal sekli sħaħ.

 

Żmien epokali ieħor kien meta l-Imperatur ta’ Ruma, Konstantinu, kkonverta għall-Kristjaneżmu, waqqaf il-persekuzzjonijiet kollha u għamel mit-twemmin fi Kristu r-reliġjon uffiċċjali tal-Imperu.  Ħafna jaraw dan il-‘miraklu’ bħala xi ħaġa pożittiva mmens; oħrajn iħarsu lejh b’lenti anqas favorevoli.  Ir-riżultat tal-Editt ta’ Milan kien li l-ġnus maħkuma minn Ruma daħlu fil-Knisja.  Din il-ħaġa kienet bħal diega li nfaqgħet u xmara enormi ta’ nies fgaw lill-Knisja li ma setgħetx tlaħħaq magħhom.  Kotra ta’ nies daħlet fil-Knisja mingħajr tħejjija profonda, u taħt it-tiċlieqa ta’ Kristjaneżmu baqgħu bl-istess mentalità u kultura pagana li kellhom qabel u li fiha kienu twieldu u trawmu.  Mhux lakemm tbiddel in-nies! 

 

Read more...
 
Dun Trevor Sultana mahtur Arcipriet tal-Parrocca tal-Vizitazzjoni, l-Gharb
Written by Frans Galea   
Friday, 04 November 2016

Nhar il-Ġimgħa 4 ta' Novembru, waqt li d-djoċesi ta' Għawdex kienet qed tfakkar il-150 sena mit-twaqqif tas-Seminarju tagħha, l-Isqof Mario Grech ħatar lil Dun Trevor Sultana, iben il-parroċċa tagħna, bħala Arċipriet tal-parroċċa tal-Viżitazzjoni, l-Għarb.


Dun Trevor twieled nhar it-23 ta' Jannar 1986.  Wara li ħa l-formazzjoni tiegħu fis-Seminarju ta' Għawdex huwa ġie ordnat saċerdot nhar it-28 ta' Mejju 2011.  L-ewwel erba' snin tal-ministeru tiegħu Dun Trevor wettaqhom fil-parroċċa ta' Santa Maria Addolorata, ġewwa Ruma.  Sadanittant huwa attenda wkoll l-Universita' tal-Lateran minn fejn kiseb Liċenzja fil-Liġi Kanonika.  Lura fid-Djoċesi t'Għawdex, Dun Trevor ġie assenjat bħala kollaboratur parrokkjali fil-parroċċa ta' Santa Margerita ta' Sannat.  Barra minn hekk huwa serva wkoll bħala direttur spiritwali fl-iskola sekondarja tal-Konservatorju, bħala ministru tat-Tribunal Ekkleżjastiku u anke bħala għajnuna lill-Assistent Ekkleżjastiku Djoċesan tal-Azzjoni Kattolika.


Minn qalbna nawguraw lil Dun Trevor ħidma fejjieda fil-ministru ġdid tiegħu waqt li nwegħduh it-talb tagħna.

 dun_trevor_sultana.jpg

 

Last Updated ( Saturday, 05 November 2016 )
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 235 - 260 of 1104