Sunday, 17 February 2019
           
Home arrow Home
FUNZJONI TA’ HAMIS IX-XIRKA
Written by Frans Galea   
Saturday, 15 April 2017

Nhar il-Ħamis 14 ta’April kien Ħamis ix-Xirka. Fis-6.30pm saret iċ-ċelebrazzjoni tal-Ikla tal-Mulej, li fiha sar il-ħasil tar-riġlejn. Anke din is-sena ġew magħżula sitt koppji miżżewġin biex f’isem il-komunità jirċievu l-ħasil tar-riġlejn. Ġew ippreżentati wkoll iż-żjut tal-Katekumeni, tal-Griżma u tal-Morda, li filgħodu kienu ġew imbierka mill-Isqof fil-Katidral. Fi tmiem iċ-ċelebrazzjoi Ġesù Ewkaristija ġie akkumpanjat fl-Artal tar-Ripożizzjoni. Il-knisja baqgħet miftuħa sa nofsillejl fejn kulħadd seta’ jibqa’ jishar ma’ Ġesù fil-lejl tal-Passjoni tiegħu.

                                                             

dsc_6865-1024.jpeg
 dsc_7037-1024.jpeg

 

Last Updated ( Saturday, 15 April 2017 )
 
ID-DULURI FIX-XEWKIJA
Written by Frans Galea   
Sunday, 09 April 2017

Nhar il-Ġimgħa 7 ta’ April 2017 ġiet iċċelebrata l-festa tad-Duluri. Filgħaxija fis-6.00pm saret Konċelebrazzjoni solenni li tmexxiet mill-Arċipriet Mons. Daniel Xerri u fis-7.30pm bdiet ħierġa l-Purċissjoni-Pageant. Minkejja li matul il-ġurnata x-xita kienet traxxax kważi l-ħin kollu, filgħaxija t-temp kien sabiħ u l-Purċissjoni rnexxiet aktar milli mistenni. Għadd kbir ta’ persuni ħadu sehem f’din il-Purċissjoni.

dsc_6043-1024.jpeg
 dsc_6413-1024.jpeg
 
Il-Bullettin tal-Hadd 9 ta' April 2017
Written by Frans Galea   
Sunday, 09 April 2017
bullettin_09-04-2017-1024.jpg
 
HADD IL-PALM IL-KNISJA TICCELEBRA L-‘KENOSI’ TA’ ALLA
Written by Frans Galea   
Friday, 07 April 2017

 Din hija il- Liturgija  ta. Hadd il-Palm ( 2017 ) bi hsibijiet min Joe Rapa.

palm-sunday.jpg

 

Hawn il-lejl qabel ma bata, meta  kien miġbur għall-aħħar darba mad-dixxipli tiegħu, Ġesù, li kien jaf għal xhiex kien riesaq, jissorprendina billi jgħid: “Fid-dinja tbatu jkollkom.  Iżda agħmlu l-qalb: jiena rbaħt id-dinja!”  (Ġw. 16, 33).  Mhux kliem ta’ bniedem fallut li qed jara lil dawk li ċapċpulu jitferrxu, jew li qed jara l-awtorita` setagħna tal-pajjiż taqa’ fuqu u tgħaffġu taħtha.  Huwa l-kliem ta’ bniedem ċert minnu nnifsu, ċert mir-rebħa tiegħu, anzi jżid jgħid li l-prinċep ta’ din id-dinja hu megħlub u ma jista’ jagħmillu xejn.  (ara Ġw. 14, 30).  Min fejn ġabha din iċ-ċertezza?  Ma rridux ninsew li għalkemm Kristu tassew li kien Alla, din id-divinita` tiegħu kienet bħal ‘moħbija’ taħt l-umanita` li hu libes, il-ġisem li ħa minn Marija li kien suġġett għat-tensjoni, it-tħassib u l-uġigħ tagħna lkoll.

 

Kristu rebaħ id-dinja għax niżel sal-qiegħ nett tal-umilta`.  Huwa għamel niżla, kenosi, li fuqha jitkellem Pawlu bi kliem glorjuż fit-Tieni Qari, u ma kellu xejn x’jitlef.  Dan hu l-bniedem tassew ħieles: dak li m’għandu xejn x’jitlef.  Aħna lkoll għandna ħafna x’nitilfu f’kull ċirkostanza u għalhekk nidinbu.  Aħna niddefendu dak li għandna... anke l-ifqar wieħed fostna jagħmel dan.  Dan l-istint li niddefendu dak li għandna huwa mċappas b’ħafna egoiżmu li ma jħalliniex nuru mogħdrija mal-ieħor meta nħossuna mhedda.  Għalhekk Sartre, filosofu Franċiż pagan joħroġ bi frażi famuża u mxajtna fl-istess ħin meta jgħid: “L-ieħor hu l-infern!”  Jiġifieri, l-ieħor hu ta’ min jibża’ minnu u toqgħodlu attent, u mela tħobbu!  Dan hu l-kontrovanġelu. 

 

 

Read more...
 
PURCISSJONI TAD-DULURI FIX-XEWKIJA
Written by Frans Galea   
Friday, 07 April 2017

Illum il-Ġimgħa, festa tad-Duluri, fil-parroċċa tagħna fis-6.00pm jkollna Quddiesa solenni bil-prietka u fis-7.30pm tibda ħierġa l-Purċissjoni-Pageant tad-Duluri. Inħeġġu lil kulħadd sabiex jieħu sehem.

poster_duluri-1024.jpg

 
Il-Bullettin tal-Hadd 2 ta' April 2017
Written by Frans Galea   
Sunday, 02 April 2017
 bullettin_02-04-20171-1024.jpg
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 235 - 260 of 1166