Saturday, 20 January 2018
           
Home arrow Home
IS-SITT HADD TAL-GHID RIESQA L-FESTA L-KBIRA TA’ GHID IL-HAMSIN
Written by Frans Galea   
Saturday, 30 April 2016

Din hija il- Liturgija  tas-Sitt Hadd ta' l-Ghid bi hsibijiet  min Joe Rapa.

01-christ.jpg
 Gesu mad-dixxipli wara li qammill-mewt

 

Żmien il-Għid li ninsabu fih nistgħu insejħulu wkoll Żmien il-Pentekostè, jew bil-Malti pur, Żmien Għid il-Ħamsin, għax kif ir-Randan wassalna għat-Tridu tal-Għid, hekk dan iż-żmien qed iqarreb lejna l-Memorjal tal-Inżul tal-Ispirtu s-Santu fuqna, li aħna l-Knisja ta’ Kristu.  Memorjal hi kelma ġejja mil-Latin li għall-Knisja tfisser ferm, ferm aktar minn tifkira jew festa.  Il-festi l-kbar tal-Mulej Sidna Ġesù Kristu huma Memorjali għall-Knisja, jiġifieri mhux biss jitfakkar xi avveniment importanti li ġara, imma dan l-avveniment jerġa’ jiġri mill-ġdid waqt li int tkun qed tiċċelebrah.  Il-Għid il-Kbir huwa l-ikbar Memorjal tal-Knisja għax waqt li qegħda tiċċelebrah, hi terġa’ tesperjenzja qawmien ġdid, ħajja ġdida... jerġa’ jseħħ il-Għid f’nies individwali u fil-ħajja personali tagħhom.

 

Hekk ukoll Għid il-Ħamsin.  Kemm għandna bżonn l-Ispirtu s-Santu!  Mingħajru ma teżistix Knisja!  Mingħajru ma teżistix Fidi fuq din l-art!  Kollox hu xogħol idejH.  Kristu wettaq u temm il-missjoni tiegħu fit-Tridu tal-Għid.  Dak li bagħtu jagħmel il-Missier Hu wettqu b’fedeltà tal-għaġeb, u minħabba dan, il-Missier għollieH sas-smewwiet u għamlu Sid ta’ kollox, anke tal-mewt.  Imma dan il-fatt ma biddilx l-Appostli u d-dixxipli tiegħu!  Il-mewt u l-qawmien ta’ Kristu, waħedhom, ma bidlux in-natura miskina, beżagħna, dubjuża u suspettuża tal-Appostli u d-dixxipli... u tagħna lkoll.  Kien l-Ispirtu s-Santu li ta n-nar lil dan kollu u rewwaħ ħuġġieġa qaddisa fil-qalb ta’ dawk li kienu magħluqin ġewwa fiċ-ċenaklu u fihom infushom.  Huma ħarġu miċ-ċenaklu u minnhom infushom u ħadd iktar ma seta’ jżommhom sa’ jum il-mewt tagħhom.  Dak li kien rebaħ għalihom Kristu, il-ħelsien totali, ħa l-ħajja u sar rejaltà tal-għaġeb fil-Pentekostè meta tassew twieldet il-Knisja.

 

Last Updated ( Saturday, 30 April 2016 )
Read more...
 
Illum jigi ccelebrat it-Tieni Hamis ta' San Gwann
Written by Frans Galea   
Thursday, 28 April 2016

   Illum il-Hamis 28 ta' April 2016 fil 5.15pm issir quddiesa bil-Priedka fuq San Gwann Battista fl-okkazzjoni tat-Tieni Hamis ta' San Gwann. Il-quddiesa ser issir fil-Knisja Rotunda tax-Xewkija u ghalija mistieden il-poplu kollu Xewki b'mod specjali t-tfal flimkien mal-familji.

dsc_1825-1024.jpg
 Waqt il-priedka ta' l-ewwel Hamis ta'
                            San Gwann

 

 
L-Arcipriet Mons. Daniel Xerri jifrah mas-Supporters tax-Xewkija Tigers
Written by Frans Galea   
Wednesday, 27 April 2016

    Nhar il-Hadd waqt li s-supporters tax-Xewkija Tigers kienu qed jiccelebraw ir-rebha fuq Ghajnsielem fil-Kazin tat-Tigers, l-Arcipriet tax-Xewkija Mons. Daniel Xerri ghamel zjara ta' ftit hin fejn ferah u awgura lit-tim tax-Xewkija Tigers. [ Ritratti: Marjohn Hili ]

 arcipriet_24-4-16.jpg
 L-Arcipriet ma' supporters Xewkin

 

 
Jibdew il-Hamisijiet ta' San Gwann
Written by Matthew Attard   
Sunday, 24 April 2016

Nhar il-Ħamis li għadda ngħata bidu għall-ħamisijiet ta' San Ġwann. Dawn bdew b'konċelebrazzjoni fil-5:15 minn Fr Anthony Bajada kif ukoll l-arċipriet. Għal dan l-ewwel Ħamis attenda bi ħġaru l-poplu Xewki kif ukoll numru sabiħ immens ta' tfal. F'isem Xewkija Parish nirringrazzja lil kull min attenda u ejja ħa nkomplu sejrin hekk ħalli ngħamlu festa tassew kbira kif jixraq lill-patrun tagħna San Ġwann Battista.

 

 

facebook-20160424-123133.jpg
 
13040958_1054260651279654_401675806357657837_o.jpg 
 
IL-HAMES HADD TAL-GHID 2016 GERUSALEMM GDIDA: IL-KNISJA
Written by Frans Galea   
Sunday, 24 April 2016

Din hija il- Liturgija  tal-Hames Hadd ta' l-Ghid bi hsibijiet  min Joe Rapa.

 spub.jpg
San Pawl u Barnaba

 

 

Lill-poplu Lhudi, l-poplu l-magħżul tiegħU, Alla kien ordnalu li t-Tempju waħdieni li fih kellha tgħammar il-Preżenza tiegħu fost il-poplu, kellu jkun f’Ġerusalemm u mkien iżjed.  Fi żmien ta’ taqlib politiku, aktar tard, is-Saltna ta’ Iżrael inqasmet fi tnejn, dik tat-Tramuntana li fiha kienu jgħammru għaxra mit-tribujiet ta’ Iżrael, u li baqgħet tissejjaħ Iżrael, b’Samarija l-belt kapitali, u dik tan-naħa tan-nofsinhar, pajjiż iż-żewġ tribujiet l-oħra, li bdiet tissejjaħ Ġuda, jew Ġudea, b’Ġerusalemm il-belt kapitali tagħha.

                                         

Din il-qasma politika ġabet xiżma anke fil-qima lejn Jaħweh.  Is-slaten ta’ Samarija ma ridux li n-nies tagħhom ikomplu jinżlu Ġerusalemm għall-festi l-kbar u għalhekk bnew tempji oħra bħala alternattiva għal dak ta’ Ġerusalemm u hekk kisru l-kmand tal-Mulej.  Interessanti din li Alla ma riedx ħlief Tempju wieħed fil-pajjiż kollu, sabiex iżomm l-unità u l-għaqda tal-kult.  Wara l-eżilju ta’ Babel, imbagħad, f’kull belt u raħal inbnew dik li bdiet tissejjaħ “Sinagoga” li ma kinitx bħat-Tempju jew Knisja tagħna.  Iktar kient post ta’ tagħlim, għalkemm in-nies tar-raħal jew belt kienu jiltaqgħu hemm biex jitolbu wkoll.  Imma l-liturġija l-kbira tas-sagrifiċċji eċċ. kienet tiġi ċċelebrata biss fit-Tempju ta’ Ġersualemm.

 

Last Updated ( Sunday, 24 April 2016 )
Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 24 ta' April 2016
Written by Frans Galea   
Sunday, 24 April 2016
bullettin_24-04-2016-1024.jpg
 Il-Bullettin tal-Hadd 24 ta' April 2016
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 235 - 260 of 1033