Tuesday, 23 April 2019
           
Home arrow Home
Il-Bullettin tal-Hadd 28 ta' Mejju 2017
Written by Frans Galea   
Sunday, 28 May 2017
28_mejju_2017-1024.jpg
bullettin_28-05-2017-1024.jpg
 
IS-SEBA’ HADD TAL-GHID TLUGH IL-MULEJ FIS-SEMA – LAPSI
Written by Frans Galea   
Saturday, 27 May 2017

Din hija il- Liturgija  tas-Seba' Hadd tal-Ghid Tlugh Il-Mulej fis-Sema Lapsi ( 2017 ) bi hsibijiet min Joe Rapa.

tlugh_is-sema.jpg

 

In-Nisrani jaf li pajjiżu huwa s-sema u li l-qagħda tiegħu hawn hija eżilju, anke jekk il-Ħajja hi sabiħa.  Imma f’dan is-sens huwa maqbud f’kuntradizzjoni.  Is-salib li jġorr u l-għejja tat-taqbid tal-Fidi, jġagħluh iħares ’il fuq lejn il-mistrieħ “fi ħdan Abraham”, imma fl-istess ħin jisma’ l-kliem li d-dixxipli semgħu fuq l-għolja fil-Galilija: “Irġiel tal-Ġalilija, x’intom tħarsu lejn is-sema?”  (Atti 1, 11).  Hu jaf li jekk għadu fid-dinja għandu xogħol xi jwettaq b’risq id-dinja u dan ix-xogħol huwa l-Evanġelizzazzjoni: it-tħabbir tal-Misteru tal-Għid fl-ambjent ta’ madwaru, bil-Kelma, bis-sempliċi preżenza tiegħu, bl-aġir tiegħu, bil-ferħ tiegħu fil-Mulej, bis-sabar tiegħu fil-provi.  L-istess il-Knisja.

 

Il-Knisja ma tistax tinqata’ mill-viżjoni tas-Sema, imma fl-istess ħin trid tibqa’ ankrata hawn fl-art għax hi l-melħ tal-art u d-dawl tad-dinja.  (Mt. 5, 13).  Il-melħ li bih tagħti togħma u d-dawl li bih tagħti tama  ma tivvintahomx hi iżda ġġibhom fil-qjies li hi marbuta mas-sema.  Kull meta ħalliet ħarsitha tinġibed mit-tlellix tad-dinja, ix-xhieda tagħha għal Kristu ftaqret.  Hi taf li tinsab f’Mixja lejn l-Art Imwegħda li qatt ma tista’ teżisti hawn, jagħmel x’jagħmel il-bniedem fil-ferneżija tiegħu li jibni l-Ġenna hawn.  Hi fid-dinja imma mhix tad-dinja; għalhekk hija ftit li xejn mifhuma mid-dinja.

 

 

Read more...
 
MUSICAL “RAJTEK TINBIDEL”
Written by Frans Galea   
Tuesday, 23 May 2017

Nhar il-Ġimgħa u s-Sibt, 19 u 20 ta’ Mejju 2017, fil-knisja Rotunda ttella’ l-Musical “Rajtek tinbidel”, lirika ta’ Mario Borg, skript ta’ John Attard u mużika ta’ Jeoffrey u Julie Thomas. Il-Musical, li kien imtella’ mill-Għaqda Drama Xewkija, kien jitratta l-aħħar ħamsin sena ta’ storja tal-parroċċa, mill-bini tal-knisja tar-Rotunda sal-wasla tal-Orgni l-ġdid. L-orkestra kienet taħt id-direzzjoni ta’ Mro. Anthony Borg.

dsc_1270-1024.jpeg

 

 
Il-Bullettin tal-Hadd 21 ta' Mejju 2017
Written by Frans Galea   
Sunday, 21 May 2017
21_mejju_2017.jpg    bullettin_21-05-2017-1024.jpg
Last Updated ( Sunday, 21 May 2017 )
 
IS-SITT HADD TAL-GHID HEMM BZONN INSIRU NSARA ‘ADULTI’
Written by Frans Galea   
Friday, 19 May 2017

Din hija il- Liturgija  tas-Sitt Hadd tal-Ghid ( 2017 ) bi hsibijiet min Joe Rapa.

gifts-of-the-holy-spirit-jesus-christ.jpg

 

Kien hemm żmien meta s-soċjetà Maltija kienet “Nisranija”.  Dak iż-żmien għadda.  Għadha teżisti tiċlieqa qawwija ta’ kultura hekk imsejħa “Nisranija”, kultura marbuta mal-festi parrokkjali, mal-festi tal-Milied u tal-Għid... mill-bqija, l-vera Knisja ta’ Kristu, il-Knisja li tagħti xhieda ta’ Kristu quddiem kulħadd bla ma tħares lejn l-uċuħ jew tibża’ mill-poter, dan it-tip ta’ Knisja, llum huwa f’minoranza.  Tant hu hekk li l-partiti li qed jikkontestaw l-Elezzjoni Ġenerali m’għadhomx jagħtu wisq kas ta’ xi tgħid din il-Knijsa “ċkejkna”.  Anzi, jafu li partit “Kristjan” (li ma jeżistix f’Malta) m’għandux ċans jirbaħ elezzjoni.  Din hi l-verità quddiem Alla.  Il-Knisja Maltija (u Għawdxija) nfisha, qajla għandha aptit tammettih dan.  Kultant nibża’ li qegħda tidfen rasha fir-ramel għax tibża’ tħares madwarha biex tara l-“Verità” vera.  Tittama li l-“Verità” hi oħra.  Il-kultura hekk imsejħa “Nisranija”, it-tradizzjonijiet, il-folklor, l-attendenzi għal-Liturġiji tal-Ġimgħa Mqaddsa u tal-Milied, kultant qed jagħmlu iktar deni milli ġid għax kapaċi jingannawna.

 

Din hi r-raġuni l-għala l-Knisja tagħna għadha tant sinjura fil-pastorali sagramentali, u tant fqira fl-Evanġelizzazzjoni tal-imbegħdin.  Iċ-ċerimonji fl-erba’ ħitan tal-knisja huma komdi.  “Min ma jridx jiġi, ma jiġix!” jgħidulek.  “Hu jitlef.”  Hu veru li hu jitlef, imma Kristu ma naħsibx li jwieġeb hekk, anke jekk iktar minn darba ma ħajjimx lill-folol u lill-appostli nfushom qalilhom: “Tridux titilqu intom ukoll!”  Dawk li ma jiġux, ovvjament ma jafux min hu Kristu.  Possibbli li hawn nies li ma jafux min hu Kristu?  Il-maġġornaza tal-poplu!  U dawn mhux se jsiru jafu min hu Kristu mil-Liturġija li fiha ma jarawx sens. In-nagħġa li ntilfet ma setgħetx issib triqtha lura; kien Kristu li mar ifittixha.

 

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 14 ta' Mejju 2017
Written by Frans Galea   
Sunday, 14 May 2017
bullettin_14-05-2017-1024.jpg
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 235 - 260 of 1186