Tuesday, 16 October 2018
           
Home arrow Home
Il-Bullettin tal-Hadd 06 ta' Mejju 2018
Written by Frans Galea   
Sunday, 06 May 2018
6_mejju_18.jpg
 bullettin_06-05-2018.jpg
 
IS-SITT HADD TAL-GHID (2018) KRISTU JURINA LI HU MHABBA, FERH, HELSIEN
Written by Frans Galea   
Saturday, 05 May 2018

Din hija il- Liturgija tas-Sitt Hadd ta' l-Ghid (2018 )  bi hsibijiet  min Joe Rapa.

gesu_mhabba.jpg

 

Il-Liturġija qaddisa tal-Knisja turina bħal f’mera min hu n-Nisrani, x’inhu n-Nisrani, fejn jinsab in-Nisrani.  Ir-Randan kien żmien ta’ Mixja għax in-Nisrani jinsab f’Mixja; Mixja lejn l-għarfien tiegħu nnifsu u, bħala konsegwenza ta’ dan, l-għarfien tal-bżonn li l-bniedem għandu li jkun salvat. Ir-Randan ġie biex jgħinna ngħarfu d-dnub tagħna, il-limitazzjoni tal-bniedem il-qadim li bih twelidna, l-egoiżmu tagħna li, mingħajr ma rridu, huwa mkaħħal magħna, il-faqar ta’ kapaċità li dan il-bniedem għandu li jħobb lil hemm mill-Imħabba lejn min iħobbu.  Dan l-għarfien tal-“Jien” li jiddominana bħal argużin li jfaqqa’ l-frosta u aħna nobdu u nidinbu, jimbuttana lejn Dak ix-Xi Ħadd li rebaħ dan kollu, Dak ix-Xi Ħadd li rebaħ il-Mewt u li għandu s-setgħa jkaxkarna miegħu lejn Ħajja Ġdida, Natura Ġdida, Twelid Ġdid – Ġesù ta’ Nazaret, il-Kristu ta’ Alla.

 

L-Għid, imbagħad, ixandar din ir-rebħa ta’ Kristu fuq dak kollu li jillimitana, jbeżżagħna, jagħlaqna fina nfusna.  Kristu ġie magħmul Spirtu ħieles li jinagħta lin-nies, lil dawk li wara li għarfu l-qagħda miskina tagħhom jitkarrbu għalih bħala l-unika soluzzjoni għall-problemi kollha tal-Ħajja.  Dan huwa ż-żmien li fih int mistieden tiskopri din il-Qawwa meraviljuża li teħilsek, tagħti sens lil Ħajtek u timlik bil-ferħ. Għalhekk, waqt li n-Nisrani jagħraf il-miżerja tiegħu, fi Kristu jagħraf ukoll li hu mimli Glorja, li hu kbir tassew, li hu għandu min-natura ta’ Alla għax ġie adottat minn Alla. 

 

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 29 ta' April 2018
Written by Frans Galea   
Sunday, 29 April 2018
29_apr_18.jpg
 bullettin_29-04-2018.jpg
 
IL-HAMES HADD TAL-GHID (2018) MIN JEMMEN FI KRISTU MA JMUT QATT!
Written by Frans Galea   
Saturday, 28 April 2018

Din hija il- Liturgija tal-Hames Hadd ta' l-Ghid (2018 )  bi hsibijiet  min Joe Rapa.

vineyard1.jpg

 

Il-Vanġeli u t-Testment il-Ġdid kollu jtennu u jerġgħu jtennu li min jemmen fi Kristu ma jmut qatt!  L-Aħbar it-Tajba tal-Mulej Ġesù hi li biH dehret il-Ħajja ta’ Dejjem, Ħajja Dejjem u għal Dejjem.  Hawn qed ngħidu ħwejjeġ kbar, immensi.  Kristu huwa l-uniku Salvatur veru tal-bniedem għax qed iwiegħed l-unika soluzzjoni għall-problemi tal-umanità kollha.

 

Il-bniedem iħabbel moħħu fuq elf ħaġa, u jekk tħares lejn il-qagħda tad-dinja tara problemi differenti kullimkien.  Anke jekk biss tħares lejn il-familja tiegħek, timla rasek bil-problemi; kull membri tal-familja huwa problema differenti, ibati minn kundizzjonamenti differenti, ifittex soluzzjoniiet differenti.  Ix-xjentisti dejjem joħolmu b’xi teknoloġija ġdida li ttaffi t-tbatija u l-problemi tad-dinja.  L-istess il-mediċina u l-politika.  Kollha jaħdmu kemm jifilħu f’qasam differenti u kollha jemmnu li l-qasam tagħhom u l-problemi li qed jippruvaw isolvu huma, huma l-aktar serji u urġenti.

 

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 22 ta' April 2018
Written by Frans Galea   
Sunday, 22 April 2018
22_apr_18.jpg
 bullettin_22-04-2018.jpg
 
IR-RABA’ HADD TAL-GHID (2018) KRISTU BISS HUWA S-SALVATUR TAGHNA
Written by Frans Galea   
Saturday, 21 April 2018

Din hija il- Liturgija tar-Raba' Hadd ta' l-Ghid (2018 )  bi hsibijiet  min Joe Rapa.

 jesus-_good_shepherd_5.jpg

Fl-Istorja tad-dinja qamu ħafna nies li nagħtaw il-qima ta’ “Messija”.  Nies kbar li kaxkru l-folol warajhom.  Il-kotra emmnet fihom u kienet tagħmel dak li l-idolu tagħhom kien jgħidilhom. Fih ittamaw li jagħtihom sens għall-ħajjithom, li jsolvilhom il-problemi tagħhom, li jmexxihom lejn “nirvana”, lejn stat ta’ ħajja li ta’ qabilhom ma kellhomx.  F’kull ġenerazzjoni dehru nies bħal dawn, nies kapaċi ħafna fl-isfera tagħhom: slaten qawwija, gwerriera qalbiena, statisti ta’ qawwa...  Lil dawn in-nies, Alla tahom kariżmi, kapaċitajiet, biex jagħmlu l-ġid lin-nies tagħhom, għax il-bniedem għandu wkoll bżonn il-ġid materjali.

 

L-Istorja tal-bniedem, imma, tgħallimna li waqt li kien hemm ħafna li għamlu l-ġid lis-soċjetà, kien hemm ukoll dawk li għamlulha d-deni.  L-iżball tagħna dejjem hu li naħsbu li jekk ikun kuntent il-ġisem, ikun kuntent il-bniedem.  Kemm immorru mqarrqa jekk naħsbu hekk!  Irridu jew ma rridux, ninsew kemm ninsew, naljenaw ruħna kemm irridu, il-fatt jibqa’ li l-bniedem mhux ġisem biss għandu.  Kemm nies ma jonqoshom xejn materjalment, imma qed jgħixu ħajja vojta u bla sens.  Il-bniedem hu ġisem u spirtu u inutli nħajmu lill-ġisem u npaxxuh minn kollox, huwa l-ispirtu li jiddeċiedi jekk  ikollniex is-sliem, il-Ferħ veru, il-Ħajja li mhix sempliċi eżistenza.

 

 

Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 53 - 78 of 1123