Wednesday, 12 December 2018
           
Home arrow Home
Il-Bullettin tal-Hadd 08 ta' Lulju 2018
Written by Frans Galea   
Sunday, 08 July 2018
8_lulju_18.jpg
 bullettin_08-07-2018.jpg
 
L-ERBATAX-IL HADD MATUL IS-SENA (2018) IC-CKEJKNIN BISS JGHARFUH LIL KRISTU.
Written by Frans Galea   
Saturday, 07 July 2018

Din hija il- Liturgija ta' L-Erbatax il-Hadd matul is-Sena bi hsibijiet  min Joe Rapa.

bloch-sermononthemount.jpg

 

Min se jagħraf jew jifhem lil Kristu bl-intelliġenza jew bir-rieda tiegħu?  Kristu huwa misteru li ħadd ma jista’ jgħarblu, imma l-Missier irid jgħarrafhulna bi Grazzja.  Bi Grazzja jfisser b’rigal b’xejn, gratis, bla ma jkun jistħoqqilna.  Dan il-Misteru ta’ Kristu, San Pawl isejjaħlu l-Misteru tas-Salvazzjoni tagħna.  F’waħda mill-Ittri tiegħu, Pawlu jgħidilna li l-Missier jixtieq jirrivelalna dan l-Għerf li jisboq kull għerf tad-dinja li jiġi mgħallem fl-iskejjel u fl-universitajiet.  Għax hawn m’aħniex nitkellmu fuq xi karriera jew xogħol, jew dottorat, imma qed nitkellmu fuq il-Ħajja nnifisha, anżi fuq Ħajja għal dejjem.

 

Għalhekk huwa Alla li jrid iwettaq din il-biċċa xogħol stupenda fil-bniedem li jgħarqf t-tifsir u l-wirt li hemm fil-Misteru tal-Għid ta’ Ibnu. Imma l-Ingliżi jgħidu: “it-takes two to tango”!  Aħna rridu nikkoperaw mal-Grazzja u għalkemm il-Grazzja tal-għarfien ta’ Kristu tinagħta, huma ftit li jaħtfuha u jagħmluha tagħhom.  U dawn il-ftit huma ċ-ċkejknin.  Mhux qed nirreferu għat-tfal fl-eta, imma għal dawk li ħallew lil Alla jċekkinhom, ineżżagħhom mill-kburija li kull bniedem għandu, ħallewH jagħmilhom sempliċi. 

 

 

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 01 ta' Lulju 2018
Written by Frans Galea   
Sunday, 01 July 2018
1_lulju_18.jpg
 bullettin_01-07-2018.jpg
 
IT-TLETTAX-IL HADD MATUL IS-SENA (2018) KRISTU REBAH IL-MEWT GHALINA
Written by Frans Galea   
Saturday, 30 June 2018

Din hija il- Liturgija tat-Tlettax il-Hadd matul is-Sena bi hsibijiet  min Joe Rapa.

jairus-and-jesus-2000.jpg

 

Il-Liturġija tal-Kelma ta’ dan il-Ħadd tiffoka fuq il-qalba tal-problema tal-bniedem, imma hija Kelma ferrieħa, Kelma li tagħti Aħbar Tajba lill-bniedem għajjien, tagħtih Tama. Hija Kelma li meta tiġi emmnuta taqleb il-Ħajja ta’ taħt fuq.  Din il-Kelma hija l-Kerigma Nisranija.  Hija din il-Kelma li tiġbed lin-nies lejn Kristu.  Minnha rridu nibdew meta nitkellmu mal-bniedem fuq il-Mulej.  Ħafna jibdew mill-morali: x’għandu jagħmel il-bniedem u x’mgħandux jagħmel.  Ħafna nies morda spiritwalment jiddarsu għax il-morali kapaċi tkun iebsa ma’ min hu dgħajjef.  Kristu kien iħobb jagħmilha mal-midinbin  propju għax kien jara fihom nies dgħajfa.  Dawn in-nies jinġibdu lejn Kristu u jibdew jitfejqu mhux bil-kmandamenti u l-preċetti imma bl-Aħbar it-Tajba tal-Imħabba ta’ Alla għalihom hekk kif inhuma, morda, midinba, ilsira tax-xjaten li jsawtu lill-bnedmin.

 

Fil-bidu għidna li l-Kelma se titkellem fuq l-ikbar problema li għandu l-bniedem.  Dan mhux il-faqar, mhux il-fallimenti fil-Ħajja, mhux jekk hux miżżewweġ jew le, sabiħ jew ikrah, għandux ħbieb jew jgħix waħdu, hux ħieles jew maħkum...  L-ikbar problema tal-bniedem minn dejjem kienet il-mewt.  Is-saħta fuq kull bniedem hija l-ħsieb dejjem preżenti fis-subkonxju ta’ moħħna li lkoll resqin lejn xifer is-sies.  Xi darba trid tmiss lilna biex nagħmlu l-pass fil-baħħ.  Dan jikkondizzjona l-għemejjel kollha tal-bniedem.  Huwa minn hawn li l-bniedem tilef il-kapaċità tiegħu li jħobb tassew.  Fil-Ġnien fejn dineb Adam, huwa mill-ewwel waħħal f’martu.  Mad-dnub daħal il-biża’ tal-kastig u l-egoiżmu.  Adam jikxef lil martu u f’qalbu qal: “Oqtol lilha jekk trid, basta neħles jien!”  Din hija t-traġedja tal-umanità.

 

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 24 ta' Gunju 2018
Written by Frans Galea   
Sunday, 24 June 2018
 24-6-18bull_1.jpg
 24-6-18bull_2.jpg
 
24 TA’ GUNJU, 2018 IT-TWELID TA’ WANNI L-BATTISTA IX-XBIHA TAN-NISRANI LI J&ABBAR LIL KRISTU
Written by Frans Galea   
Saturday, 23 June 2018

Din hija il- Liturgija TAT-TWELID TA’ ĠWANNI L-BATTISTA bi hsibijiet  min Joe Rapa.

st-john-the-baptist-detail.jpg

 

Il-Knisja Kattolika, mxerrda mad-dinja kollha tagħmel żewġ festi kbar f’ġieħ il-patrun tal-parroċċa tagħna, San Ġwann Battista : it-twelid tiegħu għad-dinja u t-twelid tiegħu għall-eternità ta’ glorja, wiċċ imb’wiċċ mal-Missier, fejn nittamaw b’ħerqa kbira li għad ningħaqdu miegħu meta jasal il-Jum tal-Glorja tagħna.  Il-parroċċa tagħna l-iktar li tiffesteġġja hija l-miġja tiegħu fostna, li ma tfissirx biss it-twelid tiegħu imma l-ħajja u l-missjoni tiegħu kollha fuq din l-art.  Il-Liturġiji li l-Knisja għandha biex bihom tiċċelebra l-Misteru ta’ dan il-Profeta qaddis huma għonja ħafna.  Hawnhekk, din is-sena, se nikkummentaw fuq il-qari tal-Vġili ta’ din il-Festa kbira.

 

Ngħiduha mill-ewwel li San Ġwann huwa sfida għal kull min jgħid li jrid jimxi wara Kristu.  Huwa faċli li nħallu s-sentimenti u l-emozzjonijiet jingannawna.  Dawn l-affarijiet Ġwanni rmiehom bħallikieku kienu knis.  Ħalla lill-familja tiegħu bħallikieku ma għeżistitx u qata’ l-irbit minn magħha u teliqilha lejn id-deżert fejn tgħallem jaħkem lil ġismu bħallikieku ġismu kien xi bhima selvaġġa li tiġi mmansata u tibda tobdi dejjem.  Dan għamlu għax sab teżor enormi ġewwa fih innifsu, u dan l-għana bla qies kien Alla.  Mhux bil-ħila tiegħu imma bi Grazzja kbira li Alla tah għax ried jagħmel minnu xabla msinna tajjeb li taqta’ u li magħha mhemmx ċajt fejn tidħol il-verità.

 

 

Last Updated ( Sunday, 24 June 2018 )
Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 53 - 78 of 1144