Saturday, 20 January 2018
           
Home arrow Home
ID-DSATAX-IL HADD MATUL IS-SENA (2017) IT-TAQBIDA TAL-FIDI
Written by Frans Galea   
Saturday, 12 August 2017

Din hija il- Liturgija  tal-Dsatax il-Hadd matul is-Sena ( 2017 ) bi hsibijiet  min Joe Rapa.

peter-walking-on-water.jpg

 

X’inhi dik il-kariżma, rigal mogħti minn Alla, li huwa n-Nisrani biss li għandu?  Liema hi dik il-ħaġa li jekk għandek lilha tista’ tgħid li int Nisrani adult, jekk m’għandekx għadek m’intix, anke jekk int twajjeb ħafna, ta’ karattru sabiħ, tħobb lill-Knisja eċċ.  Kull Nisrani veru għandu d-Dixxerniment.  Kelma forsi tqila imma ta’ mportanza enormi.  Id-Dixxerniment ifisser li jkollok id-Dawl ġej minn Alla biex tara sens f’kollox.  Xejn ma jiġri b’kumbinazzjoni.  Kollox ġej minn Alla, jew jiġri għax iħallih jiġri Alla.  Jekk għandek Dixxerniment ifisser li tinduna li Alla qed jgħidlek xi ħaġa b’dak li jiġrilek, tajjeb jew ħażin.  Id-Dixxerniment huwa li int ikollok għajnejn spiritwali li kapaċi jaraw dak li ħaddieħor ma jarax.  U n-Nisrani għandu Dixxerniment mhux biss fuq l-Istorja tiegħu imma wkoll fuq dik tal-oħrajn.  Il-Profeti u n-nies ġusti tal-Iskrittura kienu magħrufa mhux għax kienu jħabbru x’ser jiġri, imma għax kienu jfissru dak li ġara u li kien qed jiġri dak il-ħin madwarhom, anke jekk xi wħud bid-Dixxerniment li kellhom, setgħu anke  jipprevedu x’se jiġri fil-futur, kif kienet se tispiċċa l-biċċa.

 

Ħafna nies li huma tajbin, ta’ karattru li ma tista’ tgħid xejn fuqu, li jħobbu lill-Knisja, jħobbu jitolbu, huma reliġjużi... m’għandhomx dan id-Dixxerniment għax m’humiex Insara.  Hawn ħafna nies qaddisin fid-dinja li mhumiex Insara, imma n-Nisrani għandu dan li ħadd iktar m’għandu:  li jiġi xi ħadd quddiemu bi problema u d-Dawl li jġorr fih jgħinu jaqrah lil dan il-bniedem qisu ktieb miftuħ.

 

 

Last Updated ( Saturday, 12 August 2017 )
Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 6 t'Awissu 2017
Written by Frans Galea   
Sunday, 06 August 2017
bullettin_06-08-2017-1024.jpg
 6_awwissu_2017.jpg
 
IT-TRASFIGURAZZJONI TAL-MULEJ L-GHAN TAL-MIXJA TAN-NISRANI
Written by Frans Galea   
Friday, 04 August 2017

Din hija il- Liturgija tas-Sollenita tat-Trasfigurazzjoni tal-Mulej ( 2017 ) bi hsibijiet  min Joe Rapa.

transfiguration.jpg

 

It-Trasfigurazzjoni tal-Mulej fuq il-għolja Tabor quddiem għajnejn tlieta mid-dixxipli tiegħu, hija waħda mis-Solennitajiet kbar tal-Mulej fil-Liturġija tal-Knisja u tirbaħ fuq il-Liturġija tal-Ħadd li jmiss li suppost kien it-Tmintax-il Ħadd Matul is-Sena.  Din hija festa mimlija b’tifsir profond pastorali u teoloġiku.  Illum, aktar minn qatt qabel, il-bniedem jistaqsi: “Imma dan kollu x’għandu x’jaqsam miegħi u mal-problemi prattiċi li jien irrid niffaċċja kuljum?”  Qegħdin ngħixu fi żmien ta’ tensjonijiet personali u l-Ħajja saret mimlija pressjoni biex wieħed ilaħħaq magħha.  Għadda ż-żmien ta’ Ħajja relassata u ninsabu ddominati minn qawwiet li diffiċli wieħed jifhimhom: qawwiet ekonomiċi u bżonnijiet li qabel ma kellniex, jgħidu x’jgħidu dwar li l-bniedem qatt ma kellu kwalità ta’ Ħajja aħjar minn din.  Hu veru li l-kumditajiet personali mmultiplikaw u l-bniedem għamel avanzi straordinarji fit-teknoloġija, xjenza u mediċina, imma qatt ma kien mitlub mill-bniedem daqs kemm hu mitlub illum.  Il-bniedem maħluq xbiha ta’ Alla sar magna tax-xogħol.  Trid taħdem, u kif!  Il-mara mhux veru inagħtalha d-dritt li taħdem, imma hi mġegħla taħdem, għax l-ebda familja ma tkampa mingħajr żewġ jew tliet xogħlijiet li jirrendu dħul xi ftit sodisfaċenti.  Uliedna qegħdin jiffaċċjaw Ħajja ferm aktar “demanding” milli kellna quddiemna aħna meta konna żgħar, imma huma wkoll draw iridu kollox, u issa, u jkompli jżidu l-pressjoni fuq il-ġenituri.  Sirna idolatri tal-Ħajja t’hawn.  Għal bosta, anke jekk  jgħidu li jemmnu, fil-prattika Ħajja waħda biss teżisti f’moħħhom: din t’hawn li tgħaddi mar-riħ.  Mhux tort tal-bniedem sa barra.  Ġie maħtuf f’sistema ekonomika fejn m’għadx baqagħlu żmien joħlom, ikun poeta, irabbi l-ġwienaħ spiritwali u  jogħla ’l fuq lejn is-sema pajjiżu. 

 

Last Updated ( Friday, 04 August 2017 )
Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 30 ta' Lulju 2017
Written by Frans Galea   
Sunday, 30 July 2017
bullettin_30-07-2017.jpg

30_lulju__2017_1.jpg
Last Updated ( Friday, 04 August 2017 )
 
IS-SBATAX IL-HADD TA’ MATUL IS-SENA (2017) IL-MISSIER HUWA T-TE{OR TAL-HAJJA!
Written by Frans Galea   
Saturday, 29 July 2017

Din hija il- Liturgija  tas-Sbatax il-Hadd matul is-Sena ( 2017 ) bi hsibijiet  min Joe Rapa.

--jesus-pictures-bible-pictures.jpg

 

L-Antifona tad-Dħul tal-Ewkaristija ta’ dan il-Ħadd tgħid: “Alla jagħti d-dar lil dawk li huma weħidhom, hu jagħti qawwa u ħila lill-poplu tiegħu” waqt li l-Kolletta, l-ewwel talba tal-Quddiesa titlob lill-Mulej biex jagħtina l-Għerf qaddis biex ninqdew tajjeb bil-ġid li jgħaddi, hekk li ngħarfu norbtu ruħna mal-ġid li jibqa’ għal dejjem.  Dan qiegħed ngħidu biex  nisħaq fuq punt tassew importanti:  Alla lilek ma jrid jeħodlok xejn imma jrid jagħtik.  Alla hu dejjem dak li jagħti, jagħti, jagħti u f’Ibnu Ġesù Kristu tana dak kollu li jista’ jagħtina.

 

Huwa mportanti ħafna li nħottu minn moħħna l-idejat qarrieqa dwar Alla li bena f’moħħna l-Giddieb ta’ dejjem li huwa x-xitan.  Dan jgħidilna li Alla dejjem irid.  Hu veru li il-Qaddis jippretendi li dawk li jimxu warajH jgħixu ħajja moralment tajba u hawn jidħlu l-kmandamenti tiegħu.  Hu veru li Ġesù qal: “Jekk tħobbuni, ħarsu l-kmandamenti tiegħi.”  (Ġw. 14, 15).  U ilkoll nafu li aħna ġarar tal-fuħħar, dgħajfa, u li l-Liġi ta’ Alla hi tqila għalina.  Imma noqogħdu attenti għal dak li qal: “Jekk tħobbuni...”  Min iħobb lil Kristu, dan jagħmlu għax skopra, l-ewwelnett, l-Imħabba tal-ġenn li Alla għandu għalina.  Hawn jinbidel kollox.

 

 

Read more...
 
ADOZZJONI SPIRITWALI TA’ TARBIJA FIL- GUF
Written by Frans Galea   
Friday, 28 July 2017

Nhar il-Ħamis 27 ta’ Lulju 2017 fil-parroċċa tagħna kienu preżenti l-membri tal-Komunità Anawim flimkien ma’ Fr. Richard N. Farrugia li animaw il-Quddiesa tal-5.30pm b’talb speċjali favur il-ħajja. Imbagħad mexxew l-Adorazzjoni Ewkaristika ndirizzata lejn Ġesù fil-ġuf ta’ Marija. Ħadu sehem l-adoloxxenti tal-parroċċa u xi ommijiet li qed jistennew tarbija. F’din l-okkażjoni reġgħet ġiet proposta fil-parroċċa tagħna l-adozzjoni spiritwali ta’ tarbija fil-ġuf. Diversi persuni daħlu għall-impenn li jakkumpanjaw bit-talb tagħhom għal disa’ xhur tarbija li għadha fil-ġuf ta’ ommha u li tista’ tkun mhedda minn xi mard, problemi fit-tqala jew abort.

dsc_6695-1024.jpeg

 

Last Updated ( Friday, 28 July 2017 )
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 53 - 78 of 1033