Tuesday, 21 August 2018
           
Home arrow Home
Il-Bullettin tal-Hadd 17 ta' Dicembru 2017
Written by Frans Galea   
Sunday, 17 December 2017
17-12-17-1024.jpg
 bullettin_17-12-2017-1024.jpg
 
IT-TIELET HADD TAL-AVVENT (2017) IS-SALTNA TA’ ALLA TAL-‘FQAJRIN’
Written by Frans Galea   
Saturday, 16 December 2017

Din hija il- Liturgija  tat-Tielet Hadd  tal-Avvent ( 2017 ) bi hsibijiet  min Joe Rapa.

saintjohnbaptistxewkija.jpg

 

Il-Misteru tal-Għid jidwi matul l-Iskrittura kollha, matul l-Istorja kollha u saħansitra n-natura tgħix dan il-Misteru ta’ passaġġ, mogħdija, bidla mid-dlam għad-dawl, mill-mewt għall-ħajja, mill-jasar għall-ħelsien. U anke jekk fi żmien il-Milied ħadd ma jiftakar isemmi l-Għid, il-Milied ukoll ikanta l-Għid.  L-Insara tal-Lvant iħobbu jpinġu lil Ġesù tarbija mhux f’maxtura imma poġġut f’kaxxa sewda forma ta’ qabar.  Huma ħafna iktar profondi minna.  Kristu twieled biex imut u jqum mill-mewt!  Kristu ġie biex isir ħaġa waħda mal-fqajrin, ma’ dawk mgħattna mit-toqol tal-ħajja u mis-saqajn tal-vjolenti.  Sar ħaġa waħda magħhom biex miegħu iqajjimhom mill-qabar eżistenzjali tagħhom.  Huma l-fqajrin li jġarrbu l-ferħ tal-Għid. 

 

Dan qed ngħiduh għax il-Milied jitfagħna fil-kumpanija ta’ nies fqar fl-ispirtu; nies li tant kellhom qalbhom maqtugħa mill-kapaċitajiet tagħhom, li ma setgħux ma jerfgħux ħarsithom ’il fuq u hemm raw ħwejjeġ li l-għonja u l-imkabbrin qatt ma setgħu jaraw.  Kienu l-fqar li ltaqgħu ma’ Alla u ġarrbu l-Misteru tal-Għid.  Fqir tassew kien dak l-“Għaġeb tal-Presepju”, il-middieħaq tar-raħal, dak li ħadd qatt ma ħadu bis-serjetà jew qallu kelma ta’ mħabba.  Imma għajnejh raw dak li “għajn qatt ma rat u widna qatt ma semgħet x’hejja Alla għal dawk li jħobbuh”.  (1 Kor. 2, 9). L-ebda Nisrani mhu Nisrani veru jekk mhux “mgħaġġeb” jew “mistagħġeb” b’Alla.

 

Last Updated ( Saturday, 16 December 2017 )
Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 10 ta' Dicembru 2017
Written by Frans Galea   
Sunday, 10 December 2017
bullettin_10-12-2017-1024.jpg
 10-12-2017-1024.jpg
 
IT-TIENI HADD TAL-AVVENT (2017) SEJHA GHAL KONVERZJONI
Written by Frans Galea   
Saturday, 09 December 2017

Din hija il- Liturgija  tat-Tieni Hadd tal-Avvent ( 2017 ) bi hsibijiet  min Joe Rapa.

1097px-jos_de_ribera_-_st_john_the_baptist_in_the_desert_-_wga19390.jpg  

 

Il-Missirijiet tal-Knisja kienu jgħidu li fina, aħna li rċivejna l-Magħmudija, hemm ilma ħelu u umli li jħaxwex hu u miexi u li kuljum jistedinna: “Ikkonverti llum!  Ikkonverti llum!”  Il-Ħadd li għadda, l-Ewwel Ħadd tal-Avvent, il-Kelma wissietna li għandna nishru għax ma nafux meta u fi xħin jista’ jgħaddi l-Mulej minn quddiemna b’xi Grazzja kbira ta’ Konverżjoni.  Jekk ma nkunux imqajma, ma nindunawx b’dan.  Kemm nies huma aljenati fuq ix-xejxi tad-dinja, li jum wieħed għad jiskopru li ftit li xejn jiswew, għax kollox imut magħna.  Kemm enerġija fuq ħwejjeġ li ftit snin oħra ma jkunu jiswew xejn!

 

Imma l-bniedem li qed jishar jinduna bl-ilma ġieri tal-Magħmudija ġewwa fih; jisma’ l-leħen umli li jsejjaħlu biex jikkonverti f’dan iż-żmien propizju tal-Avvent.  Xi jfisser tikkonverti?  Tikkonverti tfisser dak li minn dejjem smajna: li tibdel ħajtek f’sens moralista.  Jiġifieri li jekk inti qed tgħix imbiegħed mill-paċi tal-Mulej għax qed tikser il-kmandamenti ta’ Alla bla ma taħsibha darbtejn, u qed taħsad il-korla ta’ Alla minħabba dan, allura għandek bżonn ta’ bidla morali f’ħajtek.

 

Last Updated ( Saturday, 16 December 2017 )
Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 03 ta' Dicembru 2017
Written by Frans Galea   
Sunday, 03 December 2017
03-12-17-1024.jpg
 bullettin_03-12-2017-1024.jpg
 
L-EWWEL HADD TAL-AVVENT (2017) L-GHATX TAL-BNIEDEM GHAL ALLA
Written by Frans Galea   
Saturday, 02 December 2017

Din hija il- Liturgija  ta' l-ewwel Hadd matul is-Sena ( 2017 ) bi hsibijiet  min Joe Rapa.

9-disciples-chosen-and-sent-out.jpg

 

Il-Mulej qiegħed jagħtina Sena Liturġika ġdida, bi Grazzja; Grazzja akkwistata għalina mhux bil-merti tagħna iżda bil-merti ta’ Kristu Ibnu.  Huwa Hu u Hu biss li miet għalik u għalina lkoll.  Huwa Hu u Hu biss li f’isimna kiseb merti tal-għaġeb u li dawn il-merti qegħdin jgħajtu favur tagħna quddiem il-Missier, bħallikieku akkwistajnihom aħna!  Din hi l-Ġustizzja tal-Missier!

 

Il-Bidu ta’ sena ġdida fit-tfittxija alenija tagħna għal għarfien akbar tal-Misteru ta’ Kristu, jurina kemm kbir hu l-għatx li hemm fil-bniedem għal Alla.  Kull bniedem li twieled minn mara twieled b’dan l-għatx imħawwel ġo fih minn Alla nnifsu.  Din hi l-enerġija stupenda li timbotta l-bniedem fit-tħabbrik kollu tiegħu.  Kulma jagħmel il-bniedem huwa mbuttat minn dan il-għatx li jilħaq il-milja li hi “Alla”.  Imma din it-tfittxija biex jaqta’ dan l-għatx, ħafna drabi, lill-bniedem imbuttatu biex jaqbad toroq żbaljati għaliha.  Huwa l-għatx għal “Alla” li mbotta nies li saru qaddisin kbar, imma oħrajn ukoll li sar midinbin kbar.  Huwa l-għatx għal “Alla” li xprunat lill-bniedem biex wettaq ġid enormi, imma wkoll gwerer, inġustizzji u straġi terribbli.

 

Last Updated ( Saturday, 02 December 2017 )
Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 79 - 104 of 1104