Thursday, 22 June 2017
           
Home arrow Home
Il-Bullettin tal-Hadd 4 ta' Dicembru 2016
Written by Frans Galea   
Sunday, 04 December 2016
bullettin_04-12-2016-1024.jpg
 
IT-TIENI HADD TAL-AVVENT (2016-17) JAQBLILNA NIEHDU S-SALVAZZJONI BIS-SERJETA`
Written by Frans Galea   
Friday, 02 December 2016

Din hija il- Liturgija  tat-Tieni Hadd ta' l-Avvent ( 2016 ) bi hsibijiet min Joe Rapa.

360px-stjohnxewkija.jpg

 

L-ikbar għadu għas-salvazzjoni eterna tal-bniedem hija l-aljenazzjoni.  L-aljenazzjoni hija periku mmens l-ewwenett għax ħadd ma jeħodha bħala dnub u għax għandha l-qawwa li tberred ir-ruħ tal-aktar wieħed imħeġġeġ.  Ix-Xema’, it-talba Lhudija li tiġbor fiha l-kmandamenti kollha u li hija s-sigurta` u ċ-ċertezza ta’ ħajja ġusta, tgħid: “Ħobb il-Mulej Alla tiegħek b’qalbek kollha, b’moħħok kollu u bis-saħħa tiegħek kollha!”  U Kristu jkompli li min iħobb lil ommu jew lil missieru jew lil martu jew lil ħajtu stess iktar minnU ma jistħoqqlux li jkun tiegħU.  Kristu jippretendi li jekk jien Nistani ta’ veru u mhux nisrani qed jixjieħ u għadu liebes il-libsa tal-Magħmudija, inpoġġi lilU, lil Alla, fl-ewwel post, qabel kollox. 

 

Ħafna jaħsbuha faċli din.  Jgħidulek: “Ma tafx li npoġġi lil Alla fl-ewwel post!  X’int tgħid?”  Dawn huma nies ingannati li għadhom ma jafux huma min huma; għadhom ma għarfux ir-rejalta` tagħhom.  Hu mmensament diffiċli tpoġġi lil Alla qabel l-‘allat’ l-oħra, u dan wieħed jinduna waqt il-prova jekk għandu għajnejn biex jara.  Ħafna jaħsbu li Alla qiegħed fl-ewwel post jekk ‘jagħtuH’ tliet kwarti quddiesa nhar ta’ Ħadd.  Allaħares Alla jitolbok tagħmel xi ħaġa li tikklaxxjalek max-xogħol, mal-passatemp, ma’ xi ħaġa tal-familja, ma’ xi divertita... ħoll xagħrek u ġib iż-żejt.  “Ma jistax ikun, hux!”  Ijwa, ma jistax ikun, kif qed tgħid int...

 

 

Read more...
 
TBERIK TAL-ORGNI L- GDID FIL-KNISJA ROTUNDA
Written by Frans Galea   
Friday, 02 December 2016

      Nhar il-Ħadd 27 ta’ Novembru 2016 kien jaħbat l-avviversarju tat-twaqqif tal-parroċċa u Jum ix-Xewkija. Għall-Quddiesa tat-8.30am attendiet il-President ta’ Malta, l-E.T. Marie Louise Coleiro Preca, li kienet qed tniedi l-kampanja Strina 2016 f’Għawdex. Il-Quddiesa tmexxiet mill-E.T. Mons. Isqof Mario Grech flimkien ma’ għadd sabiħ ta’ saċerdoti Xewkin. Fi tmiem il-Quddiesa l-Isqof bierek l-Orgni l-ġdid li beda jindaqq proprju dakinhar, li kien jaħbat ukoll l-ewwel Ħadd tal-Avvent. Kienu preżenti wkoll l-Onor. Anton Refalo, Ministru għal Għawdex, l-Onor. Justyne Caruana, Segretarju Paralmentari għad-drittijiet ta’ persuni b’diżabilità u anzjanità attiva, kif ukoll is-Sindku tax-Xewkija, is-Sur Paul Azzopardi, u l-Kunsilliera l-oħra tar-raħal. L-inawgurazzjoni uffiċjali tal-Orgni ser issir aktar ’il quddiem u qiegħed jitħejja programm apposta għal din l-okkażjoni.

dsc_2095-1024.jpeg
 dsc_2098-1024.jpeg

 

Last Updated ( Friday, 02 December 2016 )
 
JOSEPH HILI JINGHATA L-MINISTERU TAL-AKKOLITAT
Written by Frans Galea   
Monday, 28 November 2016

Nhar is-Sibt 26 ta’ Novembru filgħaxija fil-knisja Rotunda l-Isqof Mario Grech ta l-ministeru tal-Akkolitat lis-seminarista Joseph Hili, mill-parroċċa tax-Xagħra, u li qiegħed jagħmel esperjenza pastorali fil-parroċċa tagħna. Għal din il-Quddiesa kienet preżenti wkoll il-komunità tas-Seminarju flimkien ma’ rappreżentanza sabiħa mill-parroċċa tax-Xagħra. Permezz tal-Akkolitat Joseph issa sar ministru straordinarju tal-Ewkaristija. Dan hu l-aħħar pass qabel ma jiġi ordnat Djaknu. Fi tmiem il-Quddiesa l-Arċipriet Mons. Daniel Xerri ppreżenta lill-Isqof tliet boroż ta’ studju li nġabru mill-parroċċa tax-Xewkija bħala rigal lis-Seminarju fl-okkażjoni tal-150 sena mit-twaqqif tiegħu. [ ghal izjed ritratti ara il-Facebook page tax-Xewkija parish ]

dsc_1448-1024.jpeg
 dsc_1566-1024.jpeg

 

Last Updated ( Monday, 28 November 2016 )
 
Il-Bullettin tal-Hadd 27 ta' Novembru 2016
Written by Frans Galea   
Monday, 28 November 2016
bullettin_27-11-2016-1024.jpg

 
L-EWWEL HADD TAL-AVVENT (2016-17) GHANDNA BZONN DAWL GDID
Written by Frans Galea   
Saturday, 26 November 2016

Din hija il- Liturgija  ta' l-Ewwel Hadd ta' l-Avvent ( 2016 ) bi hsibijiet min Joe Rapa.

noe.jpg

Għal darb’oħra l-Mulej qed jislifna sena oħra ġdida, Sena Liturġika oħra, rigal ieħor.  Dan, bħal meta l-Mulej jagħtina talent biex nużawh.  Bħal meta bniedem ikollu bżonn il-flus bħala kapital biex jiftaħ negozju u jsib lil min jisilfu bla imgħax.  Hekk qed jagħmel magħna l-Mulej.  Qed jislifna sena oħra biex inħaddmu dan iż-żmien prezzjuż, għax min minna jista’ jaħlef li bħal-lum sena se jerġa’ jkun hawn żgur?  Anzi, għal ħafna minna ż-żmien qsar u wasal iż-żmien li nqumu min-ngħas.  Għalhekk il-Mulej qed jibagħtilna dan iż-żmien qasir tal-Avvent, biex inħejju għall-Miġja tiegħu, għax Hu ġej żgur u ma  jiddawwarx.

 

Il-Knisja titkellem fuq tliet miġjiet:  waħda storika għax ġrat diġa fl-għar ta’ Betlehem; oħra għad tiġri fi tmiem iż-żmien; u oħra lilna tinteressana personalment iktar mill-qrib:  l-indħil ta’ Kristu fl-Istorja tagħna.  Kristu jgħaddi, u jgħaddi żgur mill-ħajja ta’  kull wieħed minna.  Hu jgħaddi biex iġorrna miegħU lejn konverżjoni serja, lejn fidi adulta, lejn is-sens veru tal-ħajja.  Huwa jaqlagħna minn tant aljenazzjonijiet, tant ossessjonijiet, tant ħolm, tant ġiri wara r-riħ, tant dnubiet... biex jurina fejn tassew jinsab dak li lkoll qegħdin infittxu.  Ilkoll qed infittxu l-ferħ u kemm ftit ifittxuh fil-post fejn jinsab tassew! 

 

 

 

Last Updated ( Saturday, 26 November 2016 )
Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 79 - 104 of 958