Tuesday, 16 October 2018
           
Home arrow Home
L-EWWEL HADD TAR-RANDAN (2018) ZMIEN QAWWI TA’ KONVERZJONI
Written by Frans Galea   
Saturday, 17 February 2018

Din hija il- Liturgija  ta' L-Ewwel Hadd tar-Randan ( 2018 ) bi hsibijiet  min Joe Rapa.

thetemptation.jpg

 

Ir-Randan huwa l-iktar żmien qawwi li l-Knisja toffrilna bħala rigal fil-mixja tal-eżistenza tagħna fuq din l-art.  Huwa arma kontra l-aljenazzjoni li tixpruna lil dak li jaf x’inhu jagħmel b’ħajtu biex jiffoka fuq il-għan, fuq is-sens tal-qagħda tiegħu hawnhekk.  Huwa ż-żmien li jimbuttana biex nistaqsu lilna nfusna ċerti mistoqsijiet profondi fuq il-Ħajja, ħaġa li l-ħajja moderna tagħmilhielna tant diffiċli. 

 

Ir-Randan hu żmien tajjeb li fih nidħlu f’relazzjoni iktar intima mal-Mulej permezz ta’ kuntatt miegħu aktar spiss, l-aktar bit-talb u bis-sagramenti.  Ħafna għandhom allerġija għat-talb.  Min jemmen, jitlob, u jitlob ħafna.  Min ma jitlobx, ma jemminx.  Sempliċi.  Min jemmen li Alla jeżisti u li, billi hu għandu bżonn salvazzjoni, l-Missier bagħatlu lil Ibnu biex jekk jemmen fiH ikollu Ħajja għal dejjem, min jemmen f’dan kollu, allura hu faċli għalih li jsib ħin prezzjuż biex jitlob, biex jagħmel kuntatt intimu mas-sors waħdieni tas-salvazzjoni tiegħu.  It-talb mhux Liġi. Għandna manija kif indawru kollox f’Liġi jew moraliżmu (jekk tagħmel dan tajjeb, jekk tagħmel dak, ħażin).  Jekk ġuvni jħobb tfajla m’għandekx għalfejn tordnalu biex imur jiltaqa’ magħha.  Għalhekk il-Liġi, fl-aħħar mill-aħħar, hi bla sens u m’hemmx lokha f’relazzjoni ta’ mħabba bejn il-bniedem u Alla tiegħu.  Suppost ilna li qbiżna il-mentalità legalista, u jekk nagħmlu t-tajjeb għax nibżgħu mill-kmandament, allura aħna għadna fir-reliġjożità naturali.  Jista’ jkun li għal ħafna, l-konverżjoni li tassew għandhom bżonn hi l-mogħdija mir-reliġjożità naturali għall-Fidi vera u matura Nisranija.

 

 

Read more...
 
RAS IR-RANDAN 2018
Written by Frans Galea   
Friday, 16 February 2018

Nhar l-Erbgħa 14 ta’ Frar tajna bidu għar-Randan imqaddes. Fil-Quddies kollu sar ir-rit tat-tqegħid tal-irmied bħala sinjal ta’ ndiema fil-bidu ta’ din il-mixja penitenzjali li twassalna għall-Għid il-Kbir. Fil-5.15pm saret Quddiesa bis-sehem tat-tfal u l-ġenituri. Din ser tibqa’ ssir kull nhar ta’ Erbgħa matul ir-Randan kollu u fiha ssir katekeżi għat-tfal. Din is-sena r-riflessjonijiet qed jitmexxew mid-djaknu Joseph Hili u qed ikunu dwar is-simboli jew oġġetti li ntużaw fil-passjoni ta’ Ġesù.

 dsc_5073-2000.jpg

 

 
Il-Bullettin tal-Hadd 11 ta' Frar 2018
Written by Frans Galea   
Sunday, 11 February 2018
11_frar_2018.jpg
 bullettin_11-02-2018.gif
 
IS-SITT HADD MATUL IS-SENA (2018) L-EFFETT TA’ DNUBI FUQ L-OHRAJN
Written by Frans Galea   
Saturday, 10 February 2018

Din hija il- Liturgija  tas-Sitt Hadd matul is-Sena ( 2018 ) bi hsibijiet  min Joe Rapa.

a005266.jpg

 

Aħna, n-nies tal-punent, niftaħru biċ-ċiviltà tagħna li tatna kultura demokratika li għenitna mmens fil-progress li wettaqna fl-oqsma kollha tal-Ħajja.  Dan is-sens demokratiku writtnih mill-esperjenza tal-Griegi antiki u anke mir-Rumani li kienu pijonieri fil-qasam tal-Liġi u tal-ordni soċjali.  Imma kull ħaġa maħluqa mill-bniedem fiha s-susa tal-mewt fiha.  Id-demokrazija hija l-aqwa sistema maħsuba minnu, imma tista’ twelled kultura dominanti fejn fl-isem tal-libertà u tas-setgħa tal-kotra jiġu mgħaffġa d-drittijiet ta’ xi wħud.  Wieħed mill-iktar li qatt tqabad favur id-demokrazija, kemm bil-fatti kif ukoll bis-setgħa tal-oratorija li kellu, kien Sir Winston Churchill, li “saying” famuż tiegħu hu: “Id-demokrazija hi ideja ta’ tmexxija mill-agħar, imma aħjar mill-bqija.”

 

Dan jidher ċar mit-tnaqqir tad-drittijiet ta’ gruppi reliġjużi f’ċerti pajjiżi tal-punent magħrufa għall-ħajja “ħielsa” tagħhom.  Il-Kanada għadha kif għaddiet liġi fejn gruppi favur il-ħajja ma jistgħux jiltaqgħu biex jitolbu qrib kliniċi li fihom ikunu qed jiġu maqtula t-trabi bl-abort.  L-abort innifsu hu att kriminali u orribbli f’għajnejn Alla imma li hu legalizzat mid-dritt tal-kotra fuq is-soċjetà kollha f’isem id-demokrazija.  Hekk, bil-mod il-mod, id-demokrazija bla kontrolli kapaċi tagħmel mill-bniedem “alla” li jiddeċiedi hu x’inhu t-tajjeb u l-ħażin u nsibu ruħna ħelu ħelu fil-Ġnien tal-Għeden fejn twieled id-“Dnub” li hu appuntu dan.

 

Read more...
 
FESTA TAL-PREZENTAZZJONI TAL-MULEJ
Written by Frans Galea   
Sunday, 04 February 2018

Nhar il-Ġimgħa 2 ta’ Frar 2018 kienet taħbat il-festa tal-Preżentazzjoni tal-Mulej. Fil-5.15pm fil-knisja Rotunda saret Quddiesa solenni li għaliha kienu mistiedna b’mod speċjali t-tfal tad-Duttrina flimkien mal-ġenituri tagħhom. Il-funzjoni bdiet bit-tberik tax-xemgħa ħdejn il-bieb il-kbir tal-knisja u mbagħad saret purċissjoni lejn l-artal bix-xbieha ta’ Ġesù Bambin, biex tfakkar il-mixja tal-Madonna u San Ġużepp lejn it-Tempju bit-tarbija Ġesù. Wara l-omelija saret il-preżentazzjoni tat-tfal li din is-sena ser jirċievu s-sagrament tal-ewwel Tqarbina.

dsc_3872-2000.jpg

Last Updated ( Sunday, 04 February 2018 )
 
Il-Bullettin tal-Hadd 04 ta' Frar 2018
Written by Frans Galea   
Sunday, 04 February 2018
 4_frar_18.jpg
 bullettin_04-02-2018-2000.jpg
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 79 - 104 of 1123