Sunday, 18 March 2018
           
Home arrow Home
Iz-Zewg Missjunarji Xewkin jergghu lura ghall-hidma taghhom
Written by Trevor Sultana   
Wednesday, 12 August 2009

Matul dawn l-ahhar gimghat kellna fostna liz-zewg missjunarji mill-parrocca taghna - Dun Guzepp Camilleri li qed iwettaq il-hidma missjunarja tieghu fil-Gwatemala u Dun Salv Vella li jwettaq il-hidma tieghu fil-Brazil.  F'dawn l-ahhar jiem huma regghu lura biex ikomplu l-hidma taghhom f'dawn l-artijiet tal-missjoni.  Huma jiixtiequ jirringrazzjaw lil dawk kollha li matul iz-zmien li ghaddew fostna offrew l-ghotjiet taghhom b'risq il-hidma taghhom.  Minn qalbna ahna nawgurawlhom hidma fejjieda fl-ghalqa tal-Mulej u nwieghduhom it-talb taghna.

Last Updated ( Thursday, 13 August 2009 )
 
L-Ewwel Tqarbina fir-Rotunda
Written by Frans Galea   
Monday, 06 July 2009

   Nhar il-Hadd 7 ta' Gunju 2009 numru ta' tfal Xewkin ircevew l-ewwel Tqarbina. Waqa il-Qudddiesa saret il-Purcissjoni ta' Corpus mat-toroq tax-Xewkija fejn attendew it-tfat tal-precett u bosta nies ohra. [Ritratti: John Apap]

 

precbn09.jpg 
 precsu09.jpg

 

Last Updated ( Thursday, 13 August 2009 )
 
L-Isqof Mons. Mario Grech jamministra l-Grizma liz-zghazagh Xewkin fir-Rotunda
Written by Claudio Vella   
Saturday, 13 June 2009
       Nhar il-Hamis  l-Isqof t'Ghawdex Mons. Mario Grech ghamel il-Grizma ta' l-Isqoff lil numru sabih ta' zghazagh Xewkin .  Wara l-Isqof bierek il-Loggijiet il-godda tal-Knisja Rotunda.
 
It-tminn Hamis dedikat lil-ghalliema u studenti ta' l-iskola primarja tax-Xewkija
Written by Claudio Vella   
Friday, 05 June 2009
It-tminn Hamis ta' San Gwann kien iddedikat lil istudenti ta; l-iskola tax-Xewkija fejn l-istudenti kellhom sehem attiv billi qraw u anke wasslu messaggi qosra qabel bdiet il-Quddiesa,
 
Koncelebrazzjoni Sollenni tas-Seba' Hamis ta' San Gwann
Written by Frans Galea   
Tuesday, 02 June 2009

       Is-seba' Hamis ta' San Gwann kien iddedikat lil-Kumitat , players u supporters tax-Xewkija Tigers. Infatti membri numeruzi tax-Xewkija Tigers attendew ghal-Koncelebrazzjoni Sollenni fejn ha sehem anke il-Kor Vox Clamantis. Membri tal-Kumitat u players qraw u tellghu l-offerti waqt il-Quddiesa.

 

artar1.jpg

 L-Artar Maggur tar-Rotunda

 

Last Updated ( Tuesday, 02 June 2009 )
 
Is-sitt Hamis bi Preparazzjoni ghal-Festa
Written by Claudio Vella   
Sunday, 24 May 2009

 Nhar il-Hamis fil-Knisja Rotunda saret Koncelebrazzjoni Sollenni  tas-sitt Hamis ta'qabel il-festa ta' San Gwann Battista. Qaddes is-sacerdot  Dun Noel Saliba u ha sehem il-Kor Vox Clamantis. Dan il-Hamis kien iddedikat lil- dawk kollha li jarmaw ghal-Festa . [ Ritratt : Frans Galea ]

 

 sh1.jpg

 Il-Knisja tax-Xewkija
min gewwa

 

Last Updated ( Sunday, 24 May 2009 )
 
<< Start < Prev 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Next > End >>

Results 989 - 1014 of 1054