Funeral Michellina Buttigieg
Written by Frans Galea   
Friday, 06 March 2020

Nhar is-Sibt 29 ta' Frar 2020 sar il-funeral ta' Michellina Buttigieg  mix-Xewkija Ghawdex u li kienet toqghod il-Fgura li halliet din id-dinja nhar il-Hamis 27 ta' Frar 2020 fl-eta  ta' 83 sena.  Fit-11.00am bdiet il-Quddiesa presente cadavere fil-Knisja Rotunda mmexxija min Dun Salv Vella . Il-komunita parrokkjali  tax-Xewkija twassal il-kondoljanzi lill-familja u twieghdhom it-talb taghha.

 

smmbuttigieg1.jpg
 smmbuttigieg2.jpg