Funeral Emanuel Bonnici
Written by Frans Galea   
Monday, 30 March 2020

Nhar it-Tlieta 24 ta' Marzu 2020 sar il-funeral ta' Emanuel Bonnici mix-Xewkija Ghawdex li halla din id-dinja nhar it-Tnejn 23 ta' Marzu 2020 fl-eta  ta' 66 sena.  Billi bhalissa nhux qed issiru funerali minhabba t-tixrid tal-Corona Virus saret quddies privata ghal-ruhu fid 9.00am. Imbaghad aktar tard matul il-gurnata saret id-difna f'forma privata fic-cimiterju San Gwann Battista tax-Xewkija fil-qabar tal-familja. Il-komunita parrokkjali  tax-Xewkija twassal il-kondoljanzi lill-familja u twieghdhom it-talb taghha.

smemanuelbonnici1.jpg

  smebonnici2.jpg

Last Updated ( Tuesday, 07 April 2020 )