Thursday, 29 July 2021
           
Home arrow News arrow Latest
Latest News
The latest news from the Parish of Xewkija.
Filter     Order     Display # 
Date Item Title Author Hits
Saturday, 24 July 2021 IS-SBATAX-IL HADD MATUL IS-SENA (2021) IL-GUH GHALL-KELMA Frans Galea 4
Saturday, 17 July 2021 IS-SITTAX-IL HADD MATUL IS-SENA (2021) IN-NISRANI RAGHAJ WIEHED GHANDU: LIL KRISTU! Frans Galea 12
Saturday, 10 July 2021 IL-HMISTAX-IL HADD MATUL IS-SENA (2021) INT U JIEN APPOSTLI U PROFETI! Frans Galea 32
Saturday, 03 July 2021 L-ERBATAX-IL HADD MATUL IS-SENA (2021) NIKKONVERTU = NINHALQU MILL-GDID Frans Galea 45
Saturday, 26 June 2021 IT-TWELID TA’ GWANNI L-BATTISTA (2021) KULL NISRANI TA’ FIDI HU PREKURSUR G&AL KRISTU Frans Galea 170
Saturday, 19 June 2021 IT-TNAX-IL HADD MATUL IS-SENA (2021) FIT-TEMPESTA NARAW IL-QAWWA TA’ ALLA L-HAJ! Frans Galea 91
Sunday, 13 June 2021 IL-HDAX-IL HADD MATUL IS-SENA (2021) JEW NIKBRU JEW IMMUTU Frans Galea 90
Sunday, 06 June 2021 IT-TIFKIRA SOLENNI TAL-GISEM U D-DEMM TA’ KRISTU (2021) ALLA JITBAXXA U JITGHOLLA B’RISQ TAGHNA Frans Galea 120
Saturday, 29 May 2021 HADD WARA GHID IL-HAMSIN: IT-TRINITÀ QADDISA ALLA HU ESPERJENZA Frans Galea 152
Sunday, 23 May 2021 IL-PENTEKOSTE (GHID IL-HAMSIN) 2021 IL-QAWWA TAL-ISPIRTU S-SANTU TOHLOQ KNISJA Frans Galea 179
Sunday, 16 May 2021 IS-SEBA’ HADD TAL-GHID (2021) IT-TIFKIRA SOLENNI TA’ TLUGH IL-MULEJ FIS-SEMA (LAPSI) Frans Galea 156
Saturday, 08 May 2021 IS-SITT HADD TAL-GHID (2021) KRISTU JISSORPRENDI! Frans Galea 175
Saturday, 01 May 2021 IL-HAMES HADD TAL-GHID (2021) MIN JEMMEN FI KRISTU JIRCIEVI L-ISPIRTU TIEGHU Frans Galea 219
Sunday, 25 April 2021 IR-RABA’ HADD TAL-GHID (2021) ULIED ALLA HUMA N-NGHAG TAL-MERHLA TIEGHU Frans Galea 187
Sunday, 18 April 2021 IT-TIELET HADD TAL-GHID (2021) ID-DEMM TA’ KRISTU JIXTRI MAHFRA G&AL KULL BNIEDEM Frans Galea 178
Sunday, 11 April 2021 IT-TIENI HADD TAL-GHID (2021) KRISTU MAGHMUL SPIRTU LI JINAGHTA LILNA Frans Galea 201
Sunday, 04 April 2021 L-GHID IL-KBIR TAL-MULEJ TAGHNA SIDNA GESÙ KRISTU (2021) IL-BXARA L-KBIRA Frans Galea 298
Sunday, 28 March 2021 HADD IL-PALM (2021) ID-DAHLA SOLENNI TAL-MULEJ FIL-MISTERU TAL-GHID Frans Galea 218
Saturday, 20 March 2021 IL-HAMES HADD TAR-RANDAN (2021) PATT GDID FIL-MISTERU TAL-GHID TA’ KRISTU Frans Galea 255
Sunday, 14 March 2021 IR-RABA’ HADD TAR-RANDAN (2021) IR-RELAZZJONI MQALLBA BEJN ALLA U L-POPLU TIEGHU Frans Galea 300
Sunday, 07 March 2021 IT-TIELET HADD TAR-RANDAN (2021) ID-DGHUFIJA TAL-BNIEDEM QUDDIEM IL-LI I TAL-QDUSIJA Frans Galea 292
Saturday, 27 February 2021 IT-TIENI HADD TAR-RANDAN (2021) WEGHDA KBIRA TITLOB CAHDA KBIRA Frans Galea 283
Saturday, 20 February 2021 L-EWWEL HADD TAR-RANDAN (2021) TAQTIGHA BEJN IL-MEWT U L-HAJJA Frans Galea 285
Sunday, 14 February 2021 IS-SITT HADD MATUL IS-SENA (2021) ID-DNUB TIEGHI IFIERI L-KNISJA U D-DINJA Frans Galea 271
Sunday, 07 February 2021 IL-HAMES HADD MATUL IS-SENA (2021) IS-SALIB GLORJUZ TAT-TBATIJIET TAGHNA Frans Galea 321
Saturday, 30 January 2021 IR-RABA’ HADD MATUL IS-SENA (2021) IN-NISRANI HUWA PROFETA BI KRISTU Frans Galea 332
Sunday, 24 January 2021 IT-TIELET HADD MATUL IS-SENA (2021) HAJJA PREKARJA: MA NAFUX X’SE JIGRI Frans Galea 317
Saturday, 16 January 2021 IT-TIENI HADD MATUL IS-SENA (2021) IS-SEJHA MERAVILJU{A TA’ ALLA GHALIK Frans Galea 346
Saturday, 09 January 2021 IL-HADD FUQ L-EPIFANIJA (2021) IL-MAGHMUDIJA TAL-MULEJ MINN GWANNI NICCELEBAW IL-MAGHMUDIJA TAGHNA Frans Galea 388
Saturday, 02 January 2021 IL-HADD FUQ L-1 TA’ JANNAR (2021) L-EPIFANIJA: KRISTU MURI Frans Galea 383
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Results 1 - 30 of 859