Wednesday, 18 September 2019
           
Home arrow News arrow Latest
Latest News
The latest news from the Parish of Xewkija.
Filter     Order     Display # 
Date Item Title Author Hits
Saturday, 14 September 2019 L-ERBGHA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2019) IL-KONVERZJONI HIJA FESTA Frans Galea 38
Saturday, 07 September 2019 8 TA’ SETTEMBRU, 2019 IT-TWELID TAL-VERGNI MQADDSA MARIJA Frans Galea 64
Tuesday, 03 September 2019 FESTA TAL-MARTIRJU TA’ SAN WANN BATTISTA - 2019 Frans Galea 63
Sunday, 01 September 2019 IT-TNEJN U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2019) L-IMKABBRIN MA JISTGHU QATT “JARAW” LIL KRISTU Frans Galea 97
Sunday, 25 August 2019 IL-WIEHED U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2019) IL-KNISJA: TWEMMIN WIEHED U SKOP WIEHED Frans Galea 108
Saturday, 10 August 2019 ID-DSATAX-IL HADD MATUL IS-SENA (2019) FID-DINJA IMMA MHUX TAD-DINJA Frans Galea 168
Sunday, 04 August 2019 IT-TMINTAX-IL HADD MATUL IS-SENA (2019) MINGHAJR KRISTU KOLLOX FRUGHA; BIH KOLLOX JIEHU SENS Frans Galea 176
Friday, 26 July 2019 IS-SBATAX-IL HADD MATUL IS-SENA (2019) MIN JITLOB JAQLA’, MIN IFITTEX ISIB, ... Frans Galea 211
Saturday, 20 July 2019 IS-SITTAX-IL HADD MATUL IS-SENA (2019) L-IEHOR HUWA KRISTU Frans Galea 222
Saturday, 13 July 2019 IL-HMISTAX-IL HADD MATUL IS-SENA (2019) IL-KMANDAMENT IL-KBIR: “SHEMÀ I{RAEL” Frans Galea 272
Saturday, 06 July 2019 L-ERBATAX-IL HADD MATUL IS-SENA (2019) IS-SLIEM TA’ KRISTU Frans Galea 287
Saturday, 29 June 2019 IT-TLETTAX-IL HADD MATUL IS-SENA (2019) IS-SEJHA TA’ KRISTU Frans Galea 299
Saturday, 22 June 2019 IT-TWELID TA’ SAN GWANN BATTISTA IL-FESTA TAL-PARROCCA (2019) Frans Galea 367
Saturday, 15 June 2019 HADD FUQ IL-PENTEKOSTE (2019) IT-TRINITÀ QADDISA Frans Galea 402
Saturday, 08 June 2019 GHID IL-HAMSIN, PENTEKOSTE (2019) IT-TWELID TAL-KNISJA Frans Galea 383
Saturday, 01 June 2019 IS-SEBA’ HADD TAL-GHID (2019) TLUGH IL-MULEJ FIS-SEMA (LAPSI) Frans Galea 397
Saturday, 25 May 2019 IS-SITT HADD TAL-GHID (2019) RELIGJOZITÀ U FIDI Frans Galea 444
Sunday, 19 May 2019 IL-HAMES HADD TAL-GHID (2019) KNISJA LI TAGHMEL DIFFERENZA Frans Galea 444
Saturday, 11 May 2019 IR-RABA’ HADD TAL-GHID (2019) L-GHID: ZMIEN TA’ AHBAR TAJBA Frans Galea 515
Saturday, 04 May 2019 IT-TIELET HADD TAL-GHID (2019) IL-QAWWA TAL-IMHABBA LI HI L-ISPIRTU S-SANTU Frans Galea 535
Sunday, 28 April 2019 IT-TIENI HADD TAL-GHID (2019) MHUX KEMM NAF JGHODD IMMA JEKK TWELIDX MILL-GDID Frans Galea 539
Saturday, 20 April 2019 L-GHID IL-KBIR TAL-QAWMIEN TAL-MULEJ MILL-IMWIET (2019) IR-REBHA TAD-DAWL FUQ ID-DLAM. Frans Galea 601
Saturday, 13 April 2019 HADD IL-PALM TIBDA L- GIMGHA MQADDSA TAL-FIDWA TAGHNA Frans Galea 610
Saturday, 06 April 2019 IL-HAMES HADD TAR-RANDAN 2019 L-GHID = MOGHDIJA MILL-MEWT GHALL-HAJJA... GHALIK Frans Galea 643
Saturday, 30 March 2019 IR-RABA’ HADD TAR-RANDAN (2019) ALLA JIDHOL F’PATT MAGHNA Frans Galea 627
Saturday, 23 March 2019 IT-TIELET HADD TAR-RANDAN (2019) KONVEZ{JONI ISSA: M’HEMMX ZMIEN X’JINTILEF! Frans Galea 666
Tuesday, 19 March 2019 IT-TIENI ERBGHA TAR-RANDAN Frans Galea 625
Saturday, 16 March 2019 IT-TIENI HADD TAR-RANDAN (2019) KONVERZJONI = “TARA” Frans Galea 645
Saturday, 09 March 2019 L-EWWEL HADD TAR-RANDAN (2019) INTI TAF MIN INT? Frans Galea 693
Friday, 08 March 2019 BDEJNA Z-ZMIEN TAR-RANDAN Frans Galea 593
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Results 1 - 30 of 758