Saturday, 02 July 2022
           
Home arrow News arrow Latest
Latest News
The latest news from the Parish of Xewkija.
Filter     Order     Display # 
Date Item Title Author Hits
Saturday, 25 June 2022 IT-TWELID TA’ SAN GWANN BATTISTA (2022) IL-PONT BEJN IL-QADIM U L-GDID Frans Galea 34
Saturday, 18 June 2022 SOLENNITÁ TAL-GISEM U D-DEMM TA’ KRISTU (2022) EWKARISTIJA = L-GHOTJA TOTALI TA’ KRISTU Frans Galea 22
Sunday, 12 June 2022 SOLENNITÁ TAT-TRINITÁ QADDISA (2022) IMHABBA LI TINAGHTA, TINAGHTA, TINAGHTA Frans Galea 47
Saturday, 04 June 2022 GHID IL-HAMSIN - PENTEKOSTE (2022) NISHRU, NISHRU, NISHRU GHALL-ISPIRTU S-SANTU! Frans Galea 61
Saturday, 28 May 2022 IS-SEBA’ HADD TAL-GHID (2022) IS-SOLENNITÁ TA’ TLUGH IL-MULEJ FIS-SEMA (LAPSI) Frans Galea 99
Saturday, 21 May 2022 IS-SITT HADD TAL-GHID (2022) RELIGJOZITÀ U FIDI Frans Galea 93
Saturday, 14 May 2022 IL-HAMES HADD TAL-GHID (2022) KNISJA HAJJA Frans Galea 121
Saturday, 07 May 2022 IR-RABA’ HADD TAL-GHID (2022) HU R-RAGHAJ, AHNA L-MERHLA Frans Galea 154
Saturday, 30 April 2022 IT-TIELET HADD TAL-GHID (2022) ZOGHZIJA MGEDDA FIL-MULEJ Frans Galea 216
Saturday, 23 April 2022 IT-TIENI HADD TAL-GHID (2022) NIKBRU FIL-FIDI FI KRISTU REBBIEH Frans Galea 158
Saturday, 16 April 2022 IL-LEJL QADDIS TAL-VGILI TAL-GHID (2022) “DAN HUWA L-LEJL LI FIH KRISTU QERED IL-MEWT” Frans Galea 206
Sunday, 10 April 2022 HADD IL-PALM (2022) IL-QADDEJ LI NGHATA GHALINA Frans Galea 258
Saturday, 02 April 2022 IL-HAMES HADD TAR-RANDAN (2022) IL-KONVERZJONI TAGHNA HI XOGHOL ALLA Frans Galea 265
Saturday, 26 March 2022 IR-RABA’ HADD TAR-RANDAN (2022) L-GHID TAL-MULEJ IDAWWAL KOLLOX Frans Galea 271
Saturday, 19 March 2022 IT-TIELET HADD TAR-RANDAN (2022) IL-KONVERZJONI BZONN URGENTI GHAL KULHADD Frans Galea 271
Saturday, 12 March 2022 IT-TIENI HADD TAR-RANDAN (2022) FI KRISTU, L-MISSIER TANA KOLLOX Frans Galea 287
Saturday, 05 March 2022 L-EWWEL HADD TAR-RANDAN (2022) IT-TENTAZZJONIJIET TA’ ESÙ U TAGHNA Frans Galea 271
Saturday, 26 February 2022 IT-TMIEN HADD MATUL IS-SENA (2022) IX-‘XOFAR’ JIBDA JSEJJAH GHALL-KONVERZJONI Frans Galea 295
Saturday, 19 February 2022 IS-7 HADD MATUL IS-SENA (2022) L-IMHABBA LI TWASSAL GHAL IMHABBA Frans Galea 325
Saturday, 12 February 2022 IS-6 HADD MATUL IS-SENA (2022) VALURI Frans Galea 342
Saturday, 05 February 2022 IL-5 HADD MATUL IS-SENA (2022) LAQGHA MA’ KRISTU – INDIEMA – SAJJIEDA Frans Galea 382
Sunday, 30 January 2022 IR-Raba' HADD MATUL IS-SENA (2022) KNISJA AWTENTIKA – KNISJA PPERSEGWITATA Frans Galea 354
Saturday, 22 January 2022 IT-3 HADD MATUL IS-SENA (2022) L-IMHABBA LEJN L-ISKRITTURA SSAWWARNA FIL-GISEM TA’ KRISTU Frans Galea 449
Saturday, 15 January 2022 IT-2 HADD MATUL IS-SENA (2022) L-INBID TAL-FERH Frans Galea 424
Saturday, 08 January 2022 IL-MAGHMUDIJA TAL-MULEJ (2022) IL-‘KENOSI’ TA’ KRISTU Frans Galea 414
Saturday, 01 January 2022 SOLENNITÁ TAL-EPIFANIJA TAL-MULEJ MIXJA WARA KEWKBA LEJN L-ISKOPERTA TAL-MULEJ Frans Galea 387
Friday, 24 December 2021 SOLENNITÁ TAT-TWELID TA’ SIDNA GESU KRISTU IL-MISTERU LI GHADU JSEHH ILLUM Frans Galea 394
Saturday, 18 December 2021 IR-RABA’ HADD TAL-AVVENT (2021) MIN JISTENNA JITHENNA FIL-MULEJ Frans Galea 429
Saturday, 11 December 2021 IT-TIELET HADD TAL-AVVENT (2021) IL-FIDUCJA LI TAGHMILNA FERHANIN Frans Galea 435
Saturday, 04 December 2021 IT-TIENI HADD TAL-AVVENT (2021) IN-NAR TA’ GWANNI L-BATTISTA Frans Galea 470
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Results 1 - 30 of 907