Sunday, 13 June 2021
           
Home arrow Community arrow Marriages arrow Franco Attard u Anne Marie Spiteri
Franco Attard u Anne Marie Spiteri PDF Print E-mail
Written by Trevor Sultana   
Thursday, 29 October 2009

Nhar il-Gimgha 5 ta' Gunju 2009, Franco Attard u Ann Marie Spiteri, inghaqdu fil-Mulej permezz tas-sagrament taz-Zwieg.  Franco huwa iben Saviour u Sylvia nee Tabone, filwaqt li Ann Marie hija bint John u Rose nee Portelli.  Ix-xhieda f'dan it-tieg kienu Antoinette Vella u Joseph Attard, filwaqt li Dun Gwann Attard bierek il-kunsens ta' dawn il-mizzewgin godda.  Il-komunita parrokkjali tax-Xewkija tawguralhom l-isbah xewqat f'din il-hajja gdida li se jibdew.

Last Updated ( Thursday, 08 April 2010 )
 
< Prev   Next >