Sunday, 13 June 2021
           
Home arrow Community arrow Marriages arrow Paul Sultana u Rose Marie Hili
Paul Sultana u Rose Marie Hili PDF Print E-mail
Written by Trevor Sultana   
Thursday, 29 October 2009

Nhar il-Gimgha 7 t'Awwissu 2009, Paul Sultana u Rose Mary Hili, inghaqdu fil-Mulej permezz tas-sagrament taz-Zwieg.  Paul huwa bin Joseph u Rita nee Sultana, filwaqt li Rose Mariy hija bint Alfred u Pauline nee Spiteri.  Ix-xhieda f'dan it-tieg kienu Dominic Sultana u Sammy Hili, filwaqt li Mons. Arcipriet Carmelo Mercieca bierek il-kunsens ta' dawn il-mizzewgin godda.  Il-komunita parrokkjali tax-Xewkija tawguralhom l-isbah xewqat f'din il-hajja gdida li se jibdew.

Last Updated ( Thursday, 08 April 2010 )
 
< Prev   Next >