Monday, 08 August 2022
           
Home
Hadd il-Palm u l-Passjoni tal-Mulej PDF Print E-mail
Written by Trevor Sultana   
Sunday, 28 March 2010

Permezz ta' Hadd il-Palm il-Knisja tiftah iz-zmien qaddis tal-Gimgha Mqaddsa li jaghlaq f'Hadd il-Ghid.  F'dan il-jum il-Knisja tfakkar id-dahla ta' Gesu f'Gerusalemm, fost il-ferh tal-Lhud li laqghuh bil-frieghi tal-palm u taz-zebbug - laqgha li kienet issir biss lir-rejiet.  Madankollu din il-grajja ssehh meta l-kapijiet tal-poplu kienu diga qed ihejju pjan biex joqtlu lil Gesu.  Minhabba f'hekk, f'dan il-jum, il-Knisja tfakkarna wkoll fil-passjoni ta' Gesu.  Din is-sena naqraw il-passjoni skont San Luqa.  Fil-qari tal-liturgija tal-lum nisimghu dwar Gesu li fil-passjoni tieghu wera l-oghla grad ta' fedelta u ubbidjenza li bniedem jista' juri lejn Alla.  Kien permezz ta' din ir-rieda li ahna gejna mqaddsin.

Din il-grajja, fil-parrocca taghna, infakkruha b'mod specjali fil-Quddiesa tat-8.30am.  Fit-8.15am, il-kongregazzjoni tingabar hdejn l-isatwa ta' San Pawl (wara l-Knisja), fejn jinqara l-vangelu tad-dahla tal-Mulej f'Gerusalemm u jitbierek il-palm u z-zebbug.  Imbaghad kulhadd jimxi f'purcissjoni lejn il-Knisja u tibda l-Quddiesa.

Id-Dahla tal-Mulej f'Gerusalemm
 
< Prev   Next >