Monday, 08 August 2022
           
Home
L-Ghid il-Kbir PDF Print E-mail
Written by Mary Xerri   
Sunday, 04 April 2010

Kristu qam tassew rebbieh fuq il-mewt u d dnub.......Hallelujah

Dan huwa l-messagg li l-Knisja qed ixxandar f'dan iz-zmien tal-Ghid li beda nhar is-Sibt bil-lejl f''dik li tissejjah il-Velja tal-velji kollha.  Fil-grajja tal-qawmien ta' Kristu mill-mewt, il-bniedem jista' jsib ir-raguni vera ta' kull ferh u tama fil-hajja tieghu.  Bil-mewt u l-qawmien tieghu Gesu tana l-possibilta li nibdew hajja gdida, mhux frott il-hila taghna, imma frott il-mahfra tieghu li qieghda kontinwament hemm biex tinghatalna.  Bil-mewt u l-qawmien tieghu Gesu tana wkoll il-possibilta li nehilsu mill-biza tal-mewt personali taghna u wriena mod gdid kif immutu - f'sottimosissjoni lejn il-Missier u bit-tama tal-hajja ta' dejjem.  Ghalhekk bir-ragun nghidu flimkien mal-Knisja - Dan hu l-jum li ghamel il-Mulej, ha nifirhu u nithennew fih.  Hallelujah.

L-Ghid it-Tajjeb lil kulhadd

Last Updated ( Tuesday, 06 April 2010 )
 
< Prev   Next >