Monday, 08 August 2022
           
Home
It-Tieni Hadd tal-Ghid PDF Print E-mail
Written by Trevor Sultana   
Sunday, 11 April 2010

Dan il-Hadd jaghlaq dik li tissejjah l-Ottava tal-Ghid, jew it-tmint ijiem li l-Knisja ddum ticcelebra l-festa tal-Ghid bhallikieku jum wiehed.  Il-qari fil-liturgija tal-lum huwa: I Qari - Atti 5, 12-16; II Qari - Apok. 1, 9-19; Evangelju - Gw. 20, 19-31.  Il-Kelma t'Alla f'dan il-jum tkompli tlaqqaghna mal-misteru tal-qawmien tal-Mulej mill-mewt bhala grajja li tista' tigi mifhuma biss fid-dawl tal-fidi.  Infatti llum jispikka Tumas li naqsitu l-fidi hekk li kellu bzonn tal-prova vizibbli u tangibbli.  Gesu jfahhar lil dawk li bla ma raw xejn, emmnu.  F'din il-barka ta' Gesu' nidhol  jien u tidhol int, li ghalkemm qatt ma rajna ebda prova vizibbli jew tangibbli, xorta ghamilna dak il-pass fid-dlam imma cert, u emminna fil-Mulej Gesu, fuq il-kelma tax-xhieda li huwa ghazel.  Hieni int li tipprova tibqa' fidil lejn Gesu, anke jekk b'mod konkret qatt ma rajtu!

Tumas u Kristu - Caravaggio
 
< Prev   Next >