Thursday, 18 August 2022
           
Home
Funeral Sr. Battista Attard PDF Print E-mail
Written by Frans Galea   
Sunday, 05 May 2013

      Nhar il-Hamis 2 ta' Mejju 2013 sar il-funeral ta'  Sr. Battista Attard mix-Xewkija  li halliet din id-dinja nhar it-Tlieta 30 ta' April 2013 fl-eta  ta' 79 sena.  Fit-8.45am saret Quddiesa presente cadavere fil-Kunvent tas-Sorijiet Domnikani ta' Santa Katerina ta' Hattard u wara saret id-difna fic-Cimiterju San Gwamm Battista tax-Xewkija . Il-komunita parrokkjali tax-Xewkija twassal il-kondoljanzi lill-familjari u twieghdhom it-talb taghha .

 smsr_battista_attard01.jpg
 smsr_battista_attard02.jpg

 

 
< Prev   Next >