Monday, 23 May 2022
           
Home
Il-Bullettin tal-Hadd 22 ta' Mejju 2022
Written by Frans Galea   
Saturday, 21 May 2022
22_may_2022.jpg
 bullettin_22-05-2022.jpg
 
IS-SITT HADD TAL-GHID (2022) RELIGJOZITÀ U FIDI
Written by Frans Galea   
Saturday, 21 May 2022

Din hija il-Liturgija tas-Sitt Hadd ta' L-Ghid (2022) bi hsibijiet min Joe Rapa.

sitt_hadd_ghid.jpg

 

Il-Liturġija tal-Ewkaristija matul dan iż-żmien tal-Għid hija mimlija espressjonijiet ta’ ferħ, ta’ radd il-ħajr, ta’ gratitudni, waqt li l-Qari mill-Kotba Mqaddsa jagħtu xeħta ta’ freskezza, ta’ avventura, ta’ ħeġġa li xi ħaġa ġdida u enormi qegħda sseħħ madwarna.  Dan hu dak li kienu jħossu l-Appostlu u d-dixxipli li emmnu f’Ġesù f’dawk il-jiem, anzi f’dawk is-snin primittivi tal-Knisja.

 

Id-dixxipli kienu jiġru mal-Mediterran ixandru l-Aħbar enormi tal-Inkarnazzjoni ta’ Alla f’suret il-bniedem fil-bniedem Kristu Ġesù.  Kienu jpoġġu lill-bnedmin quddiem ir-rejaltà midinba tagħhom ħaġa li kienet tirrikjedi ħafna kuraġġ għax kull bniedem għandu s-sigrieti tiegħu, għandu l-moħbiet imdallma tal-Istorja tiegħu.  Imma, meta  kienu jaraw li l-Kelma li kienu qed ixandru bil-Qawwa tal-Ispirtu s-Santu kienet tassew qegħda tmiss il-qlub, kienu mill-ewwel jipproklamaw l-Aħbar it-Tajba. 

Last Updated ( Saturday, 21 May 2022 )
Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 15 ta' Mejju 2022
Written by Frans Galea   
Saturday, 14 May 2022
15_may_2022.jpg
 bullettin_15-05-2022.jpg
 
IL-HAMES HADD TAL-GHID (2022) KNISJA HAJJA
Written by Frans Galea   
Saturday, 14 May 2022

Din hija il-Liturgija tal-Hames Hadd ta' L-Ghid (2022) bi hsibijiet min Joe Rapa.

lastsupper-cover.jpg

 

Fil-Misteru tal-Missjoni ta’ Kristu seħħet xi ħaġa tal-għaġeb: Ħolqien Ġdid!  Poplu Ġdid ġie mnissel.  Fil-bidu, minn Adam rieqed ħarġet Eva bis-saħħa tal-Ispirtu s-Santu.  B’hekk minnhom inħalqet ir-razza umana.  Imma minn Kristu “rieqed” fuq is-Salib, ħarġet minn ġenbu razza ġdida, Poplu Ġdid: il-Knisja.  Adam u Eva saru ġisem wieħed li ta frott qares għax kull min tnissel minnhom inagħtatlu n-natura tagħhom li tmut, għax dinbu.  Imma meta Kristu u l-Knisja saru ġisem wieħed huma ma tawx frott il-Mewt, iżda frott Ħaj għal dejjem, ulied il-Fidi li jġorru ġewwa fihom in-natura divina ta’ Alla nnifsu, li ma tmut qatt.

 

Dan huwa d-Dawl li jeħtieġ idawwalna f’dawn il-jien “friski” tal-Għid, meta l-Knisja qegħda tħejji ruħha biex tgħix Memorjal ieħor, il-Memorjal ta’ Għid il-Ħamsin, bil-Grieg “il-Pentekoste”.  Kull min tassew qiegħed f’Mixja ta’ Konverżjoni jantiċipa b’ħeġġa dawn il-mumenti solenni tal-Liturġija tal-Knisja.  Il-Knisja tgħix minn stennija għal stennija.  Issa għandha quddiemha l-istennija li tgħix qisu qed iseħħ issa, iseħħ din is-sena, il-Pentekoste.  Il-Knisja taf x’inhu d-deżert spiritwali, in-nixfa meta l-Għarus tagħha bħal donnu jinħeba ftit minnha.  Imma ikbar kemm hu l-għatx tad-deżert, iktar tistenna biex dak li ġara darba jerġa’ jseħħ u d-deżert jinfaqa’ bl-għarar tal-Ispirtu s-Santu!  Kollox minnU, mingħajrU xejn!  Għalhekk kollox hu Misteru, għax dak li seħħ darba, jseħħ fina meta nġarrbuh, meta jkollna l-esperjenza tiegħu.  Għax x’ikun ta’ ġid għalija jekk xi ħaġa tajba ġrat elfejn sena ilu u miegħi għadha ma messet qatt?

Last Updated ( Saturday, 14 May 2022 )
Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 8 ta' Mejju 2022
Written by Frans Galea   
Saturday, 07 May 2022
8_may_2022.jpg
 bullettin_08-05-2022.jpg
 
IR-RABA’ HADD TAL-GHID (2022) HU R-RAGHAJ, AHNA L-MERHLA
Written by Frans Galea   
Saturday, 07 May 2022

Din hija il-Liturgija tar-Raba' Hadd ta' L-Ghid (2022) bi hsibijiet min Joe Rapa.

good_shepard.jpg

 

Xi jfisser tkun Nisrani?  Ifisser tkun parti minn merħla, Ġemgħa Qaddisa, miexja alenija wara r-Ragħaj il-Kbir li rebaħ il-Mewt.  Merħla nagħaġ li ma jibżgħux mid-dlam tal-lejl, jew mill-kesħa, jew mit-triq twila, twila.  Lanqas jitħassbu li għada ma jsibux x’jieklu jew x’jixorbu, u fuq kollox ma jibżgħux mill-ilpup li jimxu magħhom fuq il-lemin u fuq ix-xellug lesti biex jaqbżu fuq xi nagħġa li titlajja lura fil-merħla.  Huma jafu wara min mexjin!  Ir-Ragħaj tagħhom hu fidil u ġa tqabad it-taqbida l-kbira għalihom u rebaħ għalihom id-dritt għall-maqjel li lejh qed iterrqu.

 

Propjament in-nagħaġ ma jafux fejn sejrin.  Aħna għandna l-Wegħda tal-Ħajja ta’ Dejjem, imma min jaf eżatt din x’inhi, jekk għadna hawn interrqu lejha?  San Ġwann tas-Salib jgħid: “Biex tmur fejn ma tafx trid tgħaddi minn toroq li ma tafx.”  Imma l-merħla ma tagħtix kas ta’ dan!  Ta’ dan jagħti kas Hu!  Huma għandhom il-garanzija tar-Ragħaj li rawH jitqabad mal-ilpup u rebħilhom b’Rebħa ta’ dejjem.  Rawh ġej lura u lbiesu kienu ħomor bħall-iskarlatt bid-demm tiegħU li xerred għalihom.  Kien qisu, tgħid l-Iskrittura, bħal wieħed li jinżel fil-magħsar u jgħaffeġ l-għeneb u lbiesu sar aħmar nar.  Kif ma jafdawhx?

Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 1 - 26 of 1514