Thursday, 09 December 2021
           
Home
Il-Bullettin tal-Hadd 06 ta'Dicembru 2020
Written by Frans Galea   
Sunday, 06 December 2020
6_di_20.jpg
 bullettin_06-12-2020.jpg
 
IT-TIENI HADD TAL-AVVENT (2020) IL-FIGURA TA’ GWANNI L-BATTISTA
Written by Frans Galea   
Sunday, 06 December 2020

Din hija il-Liturgija tat-tieni Hadd ta' l-Avvent ( 2020 ) bi hsibijiet min Joe Rapa.

johntb.jpg

 

Kull sena, fi Zmien L-Avvent, almenu fl-ewwel parti tiegħu, tidher tiddomina l-figura unika ta’ Ġwanni l-Battista, il-profeta li mid-deżert fejn ġie ffurmat fin-nar tat-tiġrib u s-solitudni, jidħol fil-qalba tal-poplu tiegħu, mgħobbi b’missjoni tqila u serja: li jikkonverti lil Iżrael.  Qablu, Alla kien bagħat sensiela ta’ Profeti, nies maħruqa minn Nar ġewwieni ta’ ħeġġa għal Alla u għall-poplu tagħhom, nies li mmarkaw l-Istorja ta’ Iżrael iktar milli mmarkawha n-nies ta’ setgħa politika, jew dawk li stagħnew u għamlu suċċess materjali minn ħajjithom.  Dawn in-nies ta’ Alla ma kellhom xejn x’jitilfu, għax ġo fihom kellhom kollox, għana li ħadd ma seta’ jmissulhom u għalhekk kienu problema għal ħafna, u ta’ faraġ għall-Fdal ta’ Iżrael, dawk li tassew kienu qed jistennew u jishru għad-dehra ta’ Dak li kien imwiegħed.

 

Imma Ġwanni kien Profeta partikulari.  Kien l-aħħar messaġġier ta’ Alla lil Iżrael.  Kien bħal mara fl-uġigħ tal-ħlas.  Hu kien tqil bil-bxara li ġie mibgħut jagħti u bħal Kristu seta jgħid: “Nar ġejt inqiegħed fuq l-art, u kemm nixtieq li diġa qabad!  Iżda hemm magħmudija li biha għandi nitgħammed, u x’diqa għandi sa ma dan iseħħ!” Għax Ġwanni kien jaf li kien se jkun ippersegwitat u li dak li kellu jwassal mhux se jkun aċċettat minn dawk li kienu qegħdin tajjeb.  U fi żmienu wkoll, bħal fi żmienna, kienet teżisti l-“political correctness”, jiġifieri ara kif titkellem, tkunx goff, agħmel kompromess, sib it-triq tan-nofs, ipprova ikkonvinċi bid-diplomazija.  Ġwanni ma kienx dan it-tip u kien jaf li ġej l-għawġ. 

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 29 ta' Novembru 2020
Written by Frans Galea   
Sunday, 29 November 2020
29_nov_20.jpg
 bullettin_29-11-2020.jpg
 
L-EWWEL HADD TAL-AVVENT (2020) IN-NISRANI HUWA DAK LI JISHAR
Written by Frans Galea   
Saturday, 28 November 2020

Din hija il-Liturgija ta' l-ewwel Hadd ta' l-Avvent ( 2020 ) bi hsibijiet min Joe Rapa.

gesu_jipriedka.jpg

 

Il-Knisja tiftaħ is-Sena Liturġika tagħha, sena oħra, Grazzja oħra, b’kelma qawwija ħierġa minn fomm Kristu nnifsu: “U dak li qiegħed ngħid lilkom, qiegħed ngħidu għal kulħadd, ishru!”  (Mk. 13, 37).  Il-Vanġelu li jiftaħ din is-Sena fih ħames versi biss, imma erba’ darbiet itenni Ġesù din il-kelma: “Ishru”.  Aħna niddependu għall-Fidi tagħna minn laqgħa ma’ Ġesù.  Kull Nisrani jaf li l-Fidi, barra t-tagħlim dwar il-Mulej u l-veritajiet li tħaddan il-Knisja, għandha bżonn laqgħa ħajja ma’ Kristu.  Mingħajr din, kollox jibqa xott, mejjet, bla sinjal ta’ xi ħaġa ħajja li tgħammar ġewwa fik.  Fid-dinja tal-lum, fejn l-Aħbar ta’ Ġesù Kristu hija ppersegwitata bil-vjolenza, imma anke bil-pulit, in-Nisrani irid ikollu n-Nar tal-Ispirtu jħeġġeġ ġewwa fih, inkella  jinegħleb u jitkaxkar mill-kotra.  U dan in-Nar jitqabbad b’laqgħa li tissorprendi ma’ Kristu.

 

Kristu huwa Dak li niżel ifittex lill-bniedem.  Huwa jrid jiltaqa’ miegħi u miegħek, u mhux darba biss.  Jekk xi ħadd jistaqsik l-għala tal-Fidi tiegħek, tweġbux b’xi frażi li tgħallimt bl-amment meta kont żgħir; tmarrdux b’qabda teoriji fuq il-ħolqien u fuq in-natura li aħna mdawrin biha, anke jekk dawn ixandru l-Glorja ta’ Alla.  Irrakkontalu l-esperjenza tiegħek ta’ Alla!  Tparlax fuq kemm taf dwar Kristu, imma jekk tafux lil Kristu.  Għandek x’tirrakkonta dwar il-Mulej?  Kull bniedem għandu, imma ħafna, ħafna jibqgħu ma jindunawx li f’dak il-mument X Alla kien għaddej minn quddiemhom u huma ma ndunawx.  S. Wistin, li kien wieħed li jishar ħafna, li dejjem attent għal xi laqgħa ma’ Kristu bħalma kellu fil-ġnien tad-dar fejn kien joqgħod dak in-nhar li kkonverta, darba qal: “Jien nibża’ li jgħaddi Alla minn quddiemi u jien ma nindunax!”

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 22 ta' Novembru 2020
Written by Frans Galea   
Saturday, 21 November 2020
 22_nov_20.jpg
 bullettin_22-11-2020.jpg
 
L-AHHAR HADD MATUL IS-SENA (2020) SOLENNITĄ TA’ SIDNA GESŁ KRISTU SULTAN TAL-HOLQIEN KOLLU
Written by Frans Galea   
Saturday, 21 November 2020

Din hija il-Liturgija L-AHHAR HADD MATUL IS-SENA (2020) SOLENNITÀ TA’ SIDNA GESÙ KRISTU  SULTAN TAL-HOLQIEN KOLLU ( 2020 ) bi hsibijiet min Joe Rapa.

king.151170761582.jpg  

 

Fi żmien tant imqalleb u diffiċli li fih il-bniedem huwa mġiegħel jinduna bid-dgħufija tiegħu minħabba din l-epidemija tal-Covid-19, il-Knisja bil-kuraġġ u b’ottimiżmu tiċċelebra u tgħix il-Fidi tagħha fi Kristu bħala s-Sultan ta’ kulma jeżisti u l-Mexxej u Kap tal-Istorja, mhux biss personali tiegħi u tiegħek, imma tad-dinja kollha, bil-politika, poteri u setgħat, kulturi u modi tagħha kollha.  Kristu huwa t-Tama tad-dinja; Huwa hu l-qawwa pożittiva li kapaċi toħroġ ġid enormi mid-dlam tal-qerda u tbatija. 

 

Kristu huwa ż-żerniq ta’ kull problema; Huwa hu li jdawwar f’Għid glorjuż il-ħakma tal-Mewt għax Hu huwa l-Waħdieni li rebħilha.  U dan kollu jgħodd ukoll għal dawk li jemmnu fiH, dawk li jemmnu fiH b’Fidi dejjem tikber, għax huma jsiru parti minnU.  Din hija l-Glorja vera tal-bniedem: li jiġi ngastat, imlaqqam, imsawwar fi Kristu nnifsu, u għalhekk ir-rebħa ta’ Kristu hija r-rebħa tan-Nisrani.  Mhux ta’ b’xejn li l-Ġemgħa li temmen tkanta, waqt li d-dinja tibża’ minn dak li għaddej mingħaliha, u l-infern jitriegħed quddiemU. 

Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 105 - 130 of 1465