Thursday, 06 May 2021
           
Home
Il-Bullettin tal-Hadd 03 ta' Mejju 2020
Written by Frans Galea   
Sunday, 03 May 2020
 
bullettin_03-05-2020.jpg
 
IR-RABA’ HADD TAL-GHID (2020) IL-MISTERU TAL-MAGHMUDIJA TAGHNA
Written by Frans Galea   
Saturday, 02 May 2020

Din hija il- Liturgija tar-Raba' Hadd tal-Ghid (2020)  bi hsibijiet  min Joe Rapa.

jesusshepherdstorm2.jpg

 

Qabel ma ltqajt ma’ katekeżi serja, katekeżi permanenti u progressiva, jiġifieri mhux xi priedka ta’ darba, imma proċess ta’ katekeżi għall-ħajja kollha u li hi progressiva, li l-ewwel tisqi l-ħalib lit-tarbija, imbagħad, bil-mod il-mod tgħaddi għal ikel aktar solidu u li jsaħħaħ... qabel ma Alla tani din il-Grazzja bla ma jistħoqqli, ftit li xejn kont inqisha l-Magħmudija.  Anzi, ftit li xejn kont nifhimha.  Għalija, u ninnota, għal ħafna oħrajn, il-Magħmudija kienet rit qasir ta’ daħla fis-“soċjetà” Nisranija; wieħed isir parti mill-“bqija”; isem ġdid imniżżel fuq ir-reġistru tal-kappillan; ċerimonja li trid issir biex tikkwalifika għas-Sagramenti l-oħra. 

 

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 26 ta' April 2020
Written by Frans Galea   
Sunday, 26 April 2020
bullettin_26-04-2020.jpg
 
IT-TIELET HADD TAL-GHID (2020) IL-QALBA TAL-FIDI NISRANIJA
Written by Frans Galea   
Saturday, 25 April 2020

Din hija il- Liturgija tat-Tielet Hadd tal-Ghid (2020)  bi hsibijiet  min Joe Rapa.

 pietru_mal_lhud-2000.jpg

 

L-Għid ma ġiex u għadda ħmistax ilu, imma għadu għaddej u aħna ninsabu ngawduh għal ħamsin jum sħaħ, sakemm tasal l-esperjenza glorjuża tal-Pentekostè.  Għax dawn il-festi, bħall-festi kollha tal-Knisja, mhumiex sempliċi “tifkira”, jew ċelebrazzjonijiet ta’ avvenimenti kbar li ġraw diġa.  Dawk l-affarijiet inħalluhom għad-dinja li tħobb tfakkar l-imgħoddi. 

 

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 19 ta' April 2020
Written by Frans Galea   
Sunday, 19 April 2020
 
bullettin_19-04-2020.jpg
 
IT-TIENI HADD TAL-GHID (2020) TIBDA TISSAWWAR KNISJA “TA’ VERU”
Written by Frans Galea   
Saturday, 18 April 2020

Din hija il- Liturgija tat-Tieni Hadd tal-Ghid (2020)  bi hsibijiet  min Joe Rapa.

san_tumas.jpg

 

Għalkemm qed ngħixu f’dawn iż-żminijiet diffiċli li fihom, minbarra d-dieqa ta’ tant imwiet mad-dinja kollha, in-Nisrani qed ukoll isofri minn għatx għaċ-ċelebrazzjoni liturġika mal-kumplament tal-Knisja, il-Mulej qed ifarraġna bil-preżenza liturġika, virtwali kemm trid, fid-djar tagħna, bis-saħħa tat-teknoloġija tal-“mass media”.  Għalkemm inħkimmna minn nostalġija għall-mumenti solenni kbar tat-Tridu tal-Għid, il-verità hi li l-Ferħ tal-Għid tal-Mulej tagħna xorta waħda nxtered mal-art kollha.  Il-Mulej tagħna qam mill-Mewt! Halleluja! 

 

 

Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 105 - 130 of 1402