Wednesday, 26 January 2022
           
Home
Il-Bullettin tal-Hadd 25 ta' Ottubru 2020
Written by Frans Galea   
Sunday, 25 October 2020
25_ott_20.jpg
 bullettin_25-10-2020.jpg
 
IT-TLETIN HADD MATUL IS-SENA (2020) L-IMHABBA LEJN IL-PROXXMU HIJA S-SLIEM TAD-DINJA
Written by Frans Galea   
Saturday, 24 October 2020

Din hija il-Liturgija tat-Tletin Hadd matul is-sena ( 2020 ) bi hsibijiet min Joe Rapa.

the-greatest-commandment-2015-01-01.jpg

 

L-Istorja tad-dinja hija l-istorja tar-relazzjoni ta’ bejn in-nies li għexu fuq din il-pjaneta.  Kull meta l-bnedmin għexu f’ambjent san u daqu l-paċi, dan seħħ għax kellhom relazzjoni tajba bejniethom, għenu lil xulxin, ferħu flimkien, bkew flimkien, qasmu ikilhom flimkien, issograw ħajjithom għal xulxin, ħadmu, qattgħu l-ħin, batew flimkien; għamlu l-festi flimkien.  Mhux ta’ b’xejn li s-Salm jgħid: “Araw kemm hi sabiħa, kemm hija ħaġa ħelwa l-imħabba ta’ bejn l-aħwa!  Araw kemm hi sabiħa, kemm hija ħaġa ħelwa li l-aħwa jgħammru flimkien!...  (S. 133, 1).  Qalb Alla tifraħ meta tara l-bnedmin iħossuhom sewwa ma’ xulxin mingħajr imrar f’qalbhom, għira, qrusa jew mibegħda. Din tkun ġenna fuq l-art!  Mhux l-invenzjonijiet, il-kumdità, l-avanzi f’kull qasam, mhux dawn, lanqas l-għana, li jibnu l-ġenna hawn, imma l-paċi sħiħa ta’ bejn l-aħwa meta “aħwa” huwa kulħadd.

 

Imma l-verità sikwit hi l-kontra ta’ dan.  It-traġedja tal-bniedem seħħet fil-ġenesi tal-Istorja mqallba tiegħu meta fil-Ġnien ix-xewwiex sieket xettel kelmiet f’moħħ il-Mara.  Hu resaq lejha mkebbeb ma’ siġra, kważi nviżibbli mitluf f’kulur iz-zokk; jitkagħweġ, jiżżerżaq, b’ħoss senswali, maġiku, li jippnotizzak.  Hu bħal tefa’ fiha l-isperma tal-Gidba u Hi tqalet u tat il-frott li hu l-Mewt.  Fil-bniedem beda jgħammar id-Dnub, li hu s-suspett dwar l-Imħabba ta’ Alla.  “Tassew li Alla qalilkom: ‘La tiklux mis-siġar kollha tal-ġnien?... U le ma tmutux!  Imma Alla  jaf li dakinhar li tieklu minnu jinfetħu għajnejkom u ssiru bħal allat.”  (Ġen. 3, 1w).  Jiġifieri ssiru bħalu... Il-bniedem beda issa ma jafx x’jaħseb dwar Alla.  Hu Mħabba jew rival?  Jinsab hemm, jew kollox kumbinazzjoni, xorti tajba jew ħażina? 

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 18 ta' Ottubru 2020
Written by Frans Galea   
Sunday, 18 October 2020
18_ott_20.jpg
 bullettin_18-10-2020.jpg
 
ID-DISGHA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2020) ALLA TASSEW SID L-ISTORJA
Written by Frans Galea   
Saturday, 17 October 2020

Din hija il-Liturgija tad-Disgha u Ghoxrin Hadd matul is-sena ( 2020 ) bi hsibijiet min Joe Rapa.

 romantaxes1700x1200-56a1469a5f9b58b7d0bdba5c.jpg

 

Fil-pjan ta’ ordni fid-dinja, Alla jagħżel nies biex jagħtihom kariżma politika, li jaħdmu għall-pajjiż, jistinkaw biex jiddefenduh, biex ifasslu sistemi ta’ tmexxija skont iż-żmien u l-proċess politiku li jkun wasal fih in-nazzjon.  Lil ħafna minn dawn, Alla żejjinhom bi mħabba lejn pajjiżhom u b’altruwiżmu biex jagħmlu l-ġid, l-aktar lil dawk li normalment ma jkollhomx min jaqbeż għalihom.  Fl-Istorja nsibu nies kbar li baqgħu imfakkra f’qalb ġenshom, jew għax tejbu l-qagħda ekonomika ta’ kulħadd, jew għax saħansitra offrew ħajjithom fid-difiża tal-pajjiż, billi kienu mexxejja militari.

 

Imma kien hemm ukoll dawk li ma wżawx id-doni li Alla tahom b’risq l-oħrajn, imma ħadmu kemm felħu biex ikabbru l-poter tagħhom.  Kemm slaten ħabbew il-gwerra iktar mill-paċi!  Kemm politiċi (bħal Hitler, Stalin u oħrajn kemm trid) farrku lil pajjiżhom għax il-poter għamihom u bdew jaħsbu li huma “alla”.  Kemm moħqrija!  Kemm inġustizzja!  Kemm uġigħ, tbatija u dmugħ!  Imma ħaġa tal-iskantament, dawk li kienu kiefra u kissru tant nies, kollha waqgħu mis-sema bħall-kwiekeb ġerrejja.  Għas-Sultan ta’ Babilonja, il-Kelma ta’ Alla qalet:  “Mis-smewwiet kif iġġarraft, int il-kewkba ta’ filgħodu, bin iż-żerniq!  Kif stabatt mal-art, int li l-ġnus kont tfarrak!  U int kont tgħid f’qalbek: Nitla’ sas-smewwiet, ’il fuq mill-kwiekeb ta’ Alla it-tron tiegħi ngħolli!”  (Is. 14, 12-13).

Last Updated ( Saturday, 17 October 2020 )
Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 11 ta' Ottubru 2020
Written by Frans Galea   
Sunday, 11 October 2020
11_ott_20.jpg
 bullettin_11-10-2020.jpg
 
IT-TMIENJA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2020) IL-KNISJA GHARUSA
Written by Frans Galea   
Saturday, 10 October 2020

Din hija il-Liturgija tat-Tmienja u Ghoxrin Hadd matul is-sena ( 2020 ) bi hsibijiet min Joe Rapa.

 porobola_tieg.jpg

 

Kemm drabi, jaħasra, naqgħu f’viżjoni negattiva ta’ min hu Alla u min hi l-Knisja.  Kemm drabi f’ħajjitna, wettaqna obbligi, atti ta’ ubbidjenza kontra qalbna, qisu hemm Xi Ħadd jgħasses fuqna.  Kemm drabi pruvajna nagħmlu biċċa negozju ma’ Alla u allura tqanżaħna biex nogħġbuH u nimpressjonawH, biex, min-naħa tiegħU jagħtina dak li ma nistgħux nakkwistaw aħna.  Kemm drabi ibbisna kontrih meta ma qlajniex dak li stennejna u ħriġna ddiżappuntati biH.  Kemm drabi ma fhimniex lil Alla fl-Istorja tagħna u tad-dinja.  Kemm preġudizzji kontra l-Knisja. 

 

Għal kuntrarju, Alla hu Għarus li jrid jidħol f’rabta eterna ta’ żwieġ miegħi, miegħek, mal-Ġemgħa sħiħa li tagħmel Knisja.  Alla hu dak li l-aktar li jaf jinnamra!  Hu l-iktar għannej sensittiv, romantiku li joħloq għalik, għalija, għall-Knisja l-isbaħ għanja ta’ Mħabba li qatt tlissnet:  “Ejja mil-Libanu, għarusa tiegħi; ejja mil-Libanu ejja!  Se jkollok b’kuruna il-qċaċet tal-muntanji, l-ogħla trufien tal-Ħermon.  Inti graħtli lil qalbi, ja oħti, għarusa tiegħi.  Ejja mil-Libanu, għarusa tiegħi; ejja mil-Libanu ejja!” (Għanja 4, 8w)

Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 131 - 156 of 1479