Monday, 18 October 2021
           
Home
IS-SBATAX-IL HADD MATUL IS-SENA (2020) KRISTU HU TEZOR!
Written by Frans Galea   
Saturday, 25 July 2020

Din hija il- Liturgija tas-Sbatax il-Hadd matul is-sena ( 2020 ) bi hsibijiet min Joe Rapa.

tezor_mohbi.jpg

 

Il-kelma “reliġjon” hi kelma għażiża għal ħafna, imma bosta oħrajn jiddarsu biha.  B’reliġjon huma ma jimmaġinaw xejn ħlief sagrifiċċji, kmandamenti, sforzi, ċaħdiet u ħin sagrifikat.  Fuq kollox jaħsbu li r-“reliġjon” tpoġġi quddiemek sistema ta’ morali li hi mpossibbli għall-biedem li jfassal ħajtu fuqha, imma se jkun iġġudikat fuqha.  Fit-tmintax-il seklu fi Franza bdiet l-imxija tal-“illuminiżmu”, filosofija li għeżżet is-sistema reliġjuża tal-kontinent Ewropew u nidiet kultura moderna anti-reliġjuża, anti-moralista, anti-klerikali... f’kelma waħda anti-kollox li għandu riħa ta’ Knisja.

 

Għal ħafna dan kien “ħelsien”.  Illum, il-ġnus, ingannati minn karikatura falza tal-Kristjaneżmu u ta’ Kristu, qed jaħarbu jiġru mill-Knisja, u anke mill-Knejjes Protestanti.  Hawn qed nirreferu għall-ġnus tal-Punent, speċjalment tal-Ewropa, il-benniena tal-Kristjaneżmu.  X’ġara biex il-ġmiel tal-Aħbar it-Tajba ta’ Kristu qagħad fuq l-istonku tal-Ewropa li issa qed tirremettih ’il barra?  Kif Aħbar Tajba setgħet qatt issir katina li l-bniedem ried iqaċċat minn madwaru?

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 19 ta' Lulju 2020
Written by Frans Galea   
Sunday, 19 July 2020
 19_lulju_20.jpg
 bullettin_19-07-2020.jpg
 
IS-SITTAX-IL HADD MATUL IS-SENA (2020) IT-TAQTIEGHA BEJN ALLA U SATANA G&AL RUH IL-BNIEDEM
Written by Frans Galea   
Saturday, 18 July 2020

Din hija il- Liturgija tas-Sittax il-Hadd matul is-sena ( 2020 ) bi hsibijiet min Joe Rapa .

parabola_zerriegha.jpg

 

Alla ħalaq kollox sew u perfett.  Hu ħalaq kollox sew u perfett jiġifieri hu ħalaq kollx ĦIELES, u ma setax jagħmel mod ieħor għax Alla hu Mħabba!  L-Imħabba (Alla) mhux veru li tista’ tagħmel kollox.  Hemm ħwejjeġ li Alla ma jistax jagħmilhom għax Hu Qaddis, Hu l-Imħabba, Hu l-Waħdieni ħieles mill-Mewt u l-biża’ tagħha.  Alla ma jistax jidneb u lanqas seta’ joħloq il-Mewt li hi l-frott tal-għażla ħażina (id-Dnub) tal-bniedem maħluq ħieles.

 

Alla hu l-uniku li jista’ jħobb sal-aħħar għax Hu biss mhux egoista, Hu biss jista’ jinagħta kollu kemm Hu u hu dan li għamel meta libes laħam bħal tagħna biex ikun jista’ jmut bħala offerta li tpatti kompletament għad-“Dnub” tal-bniedem.  La hu dan kollu, u ħafna iktar, Hu ma jistax jobgħod, ma jistax jivvendika ruħU kif nifhmu aħna, ma jistax jinsa lil xi ħadd li ħalaq Hu. 

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 12 ta' Lulju 2020
Written by Frans Galea   
Sunday, 12 July 2020
 12_jul_20.jpg
 bullettin_12-07-2020.jpg
Last Updated ( Monday, 13 July 2020 )
 
IL-HMISTAX-IL HADD MATUL IS-SENA (2020) IMWIELDA MILL-GDID BIL-KELMA
Written by Frans Galea   
Saturday, 11 July 2020

Din hija il- Liturgija tal-Hmistax il-Hadd matul is-sena ( 2020 ) bi hsibijiet min Joe Rapa .

parobola_taz-zerriegha.jpg

 

L-Ewkaristija ta’ dan il-Ħadd tiftaħ bl-Antifona tad-dħul meħuda minn Salm 17 li tgħid: “Imma jien fil-ħaqq għad nara lil wiċċek; meta nqum, nithenna bid-dehra tiegħek.”  (S. 17, 15).  Hija l-għajta tal-bniedem tal-Fidi li l-fallimenti u d-diżappunti u t-traġedji tal-Ħajja tassew li assedjawlu l-Fidi tiegħu u ħabbtuh u ġarrbuh, imma ma ċediex għax it-twemmin tiegħu kien mibni fuq is-sod.  Huwa jibqa’ jittama fl-Imħabba ta’ Alla u jibqa’ nnamrat miegħU anke jekk l-għadu jinterpretalu l-Istorja biex jikkonvinċih li kollox hu kwistjoni ta’ xorti u kumbinazzjonijiet. 

 

L-Istorja neżżegħtu mix-xewqat materjali, mill-pjanijiet tiegħu... l-idoli tiegħu kollha waqgħu wieħed, wieħed u issa hu mneżża’ għal kollox u d-dinja hi msallba għalih u hu għad-dinja (Gal. 6, 14) kif jgħid San Pawl.  Iżda dan il-fqajjar hu għani, tassew għani, għax hu jħobb lil Alla u xewqa waħda għad baqagħlu: li jara l-Wiċċ jiddi tal-Imħabba ta’ Alla. Kollox għosfor, imma issa jaf li dak kollu li kien jidher ikrah, dak kollu li ġagħlu jissuspetta fil-fedeltà ta’ Alla kien xogħol l-Imħabba, xogħol Alla li welldu mill-ġdid u għamlu bniedem ħaj għal dejjem.  Dan il-bniedem tilef kollox imma rebaħ kollox għax mat-telfien tal-ħwejjeġ tad-dinja huwa ħaddan miegħu r-Rebħa fuq il-Mewt li rebaħ għalih Kristu.

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 5 ta' Lulju 2020
Written by Frans Galea   
Sunday, 05 July 2020
5_july_20.jpg
 bullettin_05-07-2020.jpg
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 131 - 156 of 1450