Sunday, 03 July 2022
           
Home
L-Artist Paul Camilleri Cauchi jmur Ruma biex jaghzel il-kuluri ghat-Tieni Logg
Written by Frans Galea   
Tuesday, 10 February 2009

L-artist il-Kav. Paul Camilleri Cauchi dan l-ahhar kien Ruma gewwa l-Italja biex flimkien mal-pittrici tal-Fabbrika Domus Dei jaghzlu l-kuluri ghat tieni Vetrata li turi z-Zjara tal-Madonna lill-Santa Elizabbetta. Paul flimkien ma' Alessia ghamlu l-ghazla tal-kuluri biex issa l-haddiema jibdew ix-xogholdelikat fuq it-tieni Logg tar-Rotunda. Huwa mistenni li x-xoghol jitlesta fil-hin biex ikun jista jigi nnawgurat u mbbierek qrib il-Festa tal-Battista f'Gunju li gej.

ruma_feb._2009_008.jpg 

 Paul Camilleri Cauchi jahdem
fuq it-tieni Vetrata

Read more...
 
Issir il-Festa tal-Prezentazzjoni Ta' Gesu fit-Tempju
Written by Frans Galea   
Wednesday, 04 February 2009

      Il-bierah it-Tnejn fil-Knisja Rotunda saret it-Tifkira tal-Prezentazzjoni ta' Gesu . Il-Funzjoni bdiet billi l-Arcipriet Mons. Carmelo Mercieca Ta' xemgha u tifkira lill-Missjonanti Xewkin lli taw semhom fil-Missjoni Djocesana. Imdaghad huma imxew lejn l-Artar flimkien mal-Piccolo Clero, l-Arcipriet u s-Sacerdoti Xewkin fejn wara bdiet Koncelebrazzjoni Sollenni immexxija mil-Arcipriet Mons. Carmelo Mercieca. Annima il-Kor Vox Clamantis mmexxi minn Dun Gorg Mercieca. [ Ritratti : Frans Galea ]

fpg1.jpg
 

 Waqt il-Funzjoni ta' l-Ghoti tax-Xemgha

 
Last Updated ( Wednesday, 04 February 2009 )
Read more...
 
Zakkarija Missier il-Battista
Written by Johnny Azzopardi   
Tuesday, 27 January 2009
Last Updated ( Wednesday, 28 January 2009 )
Read more...
 
Lejl Addorazzjoni mill-Parrocca tax-Xewkija fil-Knisja ta' Savina
Written by Frans Galea   
Sunday, 18 January 2009

     Dan il-lejl il-Parrocca tax-Xewkija qed torganizza lejl Addorazzjoni fil-Knisja ta' Savina bhala parti mill-attivitajiet marbuta mas-Sena Pawlina. Infatti f'dawn l-ahhar gimghat fil-Parrocca taghna kien hawn diversi Missjonarji Djocesani li qed izzuru il-familji Xewkin. Il-lejl Addorazzjoni jibda fil-10.45pm u jintemm fil-5.00am. Diversi gruppi ta' nies mix-Xewkija ser immoru fil-Knisja ta' Savina akkumpanjati mill Arcipriet u sacerdoti f'hinijiet differenti tal-lejl.

 

 asl1.jpg

 Il-Knisja ta' Savina r-Rabat

 

Last Updated ( Sunday, 18 January 2009 )
Read more...
 
L-Isqof Mario Grech ibierek in-Nicca ta' Kristu Rxoxt
Written by Frans Galea   
Tuesday, 13 January 2009

Nhar il-Hadd 11 ta' Jannar 2009 l-Isqof t'Ghawdex Mons. Mario Grech bierek nicca ghal-Istatwa ta' Kristu Irxoxt li giet mahduma minn Bertu Mallia. Din in-nicca giet mahduma billi giet irrangata antiporta tal-bieb tal-knisja l-antika li kellu madwar tlitt mitt sena u gie mibdul biex fih titpogga l-istatwa ta' l-Irxoxt.

 

 
tn1.jpg
 Mons. Isqof ibierek in-nicca l-gdida ta' l-Irxoxt

 

 

Last Updated ( Tuesday, 13 January 2009 )
Read more...
 
Pontifikal Sollenni tal-Festa tal-Maghmudija tal-Mulej
Written by Frans Galea   
Tuesday, 13 January 2009

Nhar il-Hadd 11 ta' Jannar 2009 il-Knisja Kattolika ghamlet is-Sollenita tal-Festa tal-Maghmudija tal-Mulej min San Gwann Battista. Fil-knisja Rotunda tax-Xewkija iddedikata lil Battista seret Koncelebrazzjoni Sollenni mill-Isqof t'Ghawdex Mons. Mario Grech flimkien ma l-Arcipriet u l-kleru tax-Xewkija. Fl-ommelija mons. Isqof tkellem dwar it-tifsira tal- Maghmudija flimkien ma' l-obbligi tal-genituri li jtellghu lil uliedhom fit-taghlim tal-Knisja Kattolika.

 fmsg6.jpg

 Mons. Isqof Mario Grech waqt
il-Koncelebrazzjoni Sollenni

Read more...
 
<< Start < Prev 51 52 53 54 55 56 57 58 59 Next > End >>

Results 1483 - 1508 of 1526