Thursday, 18 August 2022
           
Home
Il-Bullettin tal-Hadd 14 ta' Frar 2021
Written by Frans Galea   
Sunday, 14 February 2021
14_feb_21.jpg
 bullettin_14-02-2021.jpg
 
IS-SITT HADD MATUL IS-SENA (2021) ID-DNUB TIEGHI IFIERI L-KNISJA U D-DINJA
Written by Frans Galea   
Sunday, 14 February 2021

Din hija il-Liturgija tas-Sitt Hadd matul is-sena ( 2021 ) bi hsibijiet min Joe Rapa.

leper.jpg.png

 

Kalamitá kbira ġratlu l-bniedem f’xi mument tal-iżvilupp tiegħu.  Il-poplu Lhudi, li kellu esperjenza ta’ Alla mill-aktar intimà, ġie mdawwal fuq dan u niseġ l-istorja ta’ Adam u Eva biex jitfa’ dawl fuq dan il-fenomenu ikrah.  Il-bniedem safa ferut serjament.  Instamat waħda kbira u kull ilma issa jaħsbu misħun.  Dan welled ġewwa fih biża’, tħassib, insigurtà, ma jafda lil ħadd u, fuq kollox, egoiżmu.  Min iħossu mhedded jew inkwetat m’għandux moħħ ħaddieħor.  Malli Adam inkixef li dineb, waħħal f’martu.  Kajjin qatel lil ħuh.  Lamek ftaħar li min jonqsu ikollu jpatti għal sebgħa u sebgħin darba.  Għaliex din in-niżla lejn il-qerda?  Il-bniedem beda jibża’ u beda jħoss il-bżonn jiddefendi lilu nnifsu u jaħseb għal rasu għax inqata’ minn Alla li ħalqu.  Beda jaħseb ħażin fiH.  Għebet l-Imħabba.  Mil-lum ’il quddiem inħobbok jekk tħobbni.  Dan hu d-dnub.

 

L-umanità hi marida bid-dnub bħalma  kien jimrad bniedem bil-ġdiem.  Id-dnub ta’ wieħed jaqtgħu mill-bqija.  Kulħadd għal rasu. L-oħrajn jitbegħdu minnek għax id-dnub tiegħek iniġġeż l-arja.  U m’hemmx dnub li jagħmel il-ħsara lis-soċjetà u ieħor le għax isir fis-sigriet.  Kull dnub joqtol lill-familja tiegħek, lil ta’ madwarek fuq ix-xogħol, fl-ambjent tiegħek.  Finalment kull dnub, hu x’inhu, jeqred il-Knisja, jekk int mgħammed, u lill-pajjiż, u, saħansitra l-umanità kollha. 

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 07 ta' Frar 2021
Written by Frans Galea   
Sunday, 07 February 2021
7_frar_21.jpg
 bullettin_07-02-2021.jpg
 
IL-HAMES HADD MATUL IS-SENA (2021) IS-SALIB GLORJUZ TAT-TBATIJIET TAGHNA
Written by Frans Galea   
Sunday, 07 February 2021

Din hija il-Liturgija tal-Hames Hadd matul is-sena ( 2021 ) bi hsibijiet min Joe Rapa.

gesu_jippridka.jpg

 

Kulħadd jaf xi tfisser il-kelma “Misteru”.  “Misteru” huwa xi ħaġa li ħadd ma jista’ jifhimha, jew, almenu, jifhmuha biss xi ftit għorrief wara ħafna studju u tiftix.  Bil-kelma “Misteru”, normalment nirreferu għal dommi jew ħwejjeġ moħbija għal moħħ il-bniedem, imma li jagħmlu sens bid-dawl tal-Fidi.  Alla l-Imbierek irrivelalna Hu min hu meta bagħat lil Ibnu fid-dinja, imma Hu xorta waħda jibqa’ “Misteru” li jiġi  muri lilna biss meta narawH, jekk Alla jrid, wiċċ imb’ wiċċ fil-mija tal-Ħajja, fil-Glorja tas-Sema.

 

Iżda l-Iskrittura tisħaq li hemm “Misteri” li l-Missier jixtieq jirrivelahomlna bid-Dawl tal-Ispirtu s-Santu u permezz ta’ dak li għallem u għamel Ġesù fil-missjoni tiegħU fostna.  San Pawl jitkellem fuq il-“Misteru tas-Salvazzjoni tagħna”.  Il-bniedem li jħalli lil Alla jaħdem fih, jasal biex jifhem is-sens u r-raġuni ta’ dak li jiġrilu fl-Istorja tiegħu; li xejn ma jiġri għal xejn, u li l-Mulej joħroġ il-ġid minn kull sitwazzjoni b’risq il-mixja tagħna lejn il-Ħajja ta’ Dejjem. 

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 31 ta' Jannar 2021
Written by Frans Galea   
Saturday, 30 January 2021
 31_jan_21.jpg
 bullettin_31-01-2021.jpg
Last Updated ( Saturday, 30 January 2021 )
 
IR-RABA’ HADD MATUL IS-SENA (2021) IN-NISRANI HUWA PROFETA BI KRISTU
Written by Frans Galea   
Saturday, 30 January 2021

Din hija il-Liturgija tar-Raba' Hadd matul is-sena ( 2021 ) bi hsibijiet min Joe Rapa.

 jesus-heals-a-possessed-man-.jpg

 

Meta l-Missier tana lil Ibnu Hu tana kollox, tana l-akbar Grazzja li seta’ qatt jagħtina u ma għandux iktar x’jagħtina.  Alla ftaqar minn kollox meta reħa lil Ibnu l-Waħdieni f’idejn il-bnedmin għedewwa biex jagħmlu biH li jridu, bil-għan li l-għotja tiegħU isservi ta’ tpattija, ta’ fidwa, ta’ ħlas għall-jasar tal-bnedmin kollha. 

 

Imma mhux biss dan tana!  Hu għażilna lilna, lili u lilek, anzi flok għażilna... għax m’hemm xejn x’tagħżel fina... Hu predestinana, konna f’moħħu minn qabel ma ħalaq id-dinja, biex jagħtina l-Magħmudija Qaddisa li twaħħadna, tingastana f’Ibnu rebbieħ fuq il-Mewt.  Dan hu tal-għaġeb.  Il-Magħmudija hija l-vera għana tagħna.  Il-ġid u l-pjaċiri u s-suċċess tad-dinja hu rmixk, karfa, għafien, ħdejn l-ilma dejjem ġej tal-Magħmudija adulta ġewwa fina! 

Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 157 - 182 of 1538