Thursday, 06 May 2021
           
Home
Il-Bullettin tal-Hadd 10 ta' Novembru 2019
Written by Frans Galea   
Sunday, 10 November 2019
 10_nov_19-2000.jpg
 bullettin_10-11-2019.jpg
 
IT-TNEJN U TLETIN HADD MATUL IS-SENA (2019) IN-NISRANI JGHIX G&AL DEJJEM!
Written by Frans Galea   
Saturday, 09 November 2019

Din hija il- Liturgija tat-Tnejn uTletin Hadd matul is-sena ( 2019 )   bi hsibijiet  min Joe Rapa.

 32hadd.jpeg

 

Hemm frażi li tissemma l-ħin kollu fl-Iskrittura li hi ta’ mportanza fenomenali għan-Nisrani, u din hi “l-Ħajja ta’ Dejjem”.  Kull tip ta’ twemmin f’Alla jemmen li jekk Alla hu Mħabba ma jistax ikun li joħloq il-bniedem biex imut wara numru ta’ snin... u aħna nafu kemm hi effimera, kemm tgħaddi malajr din il-ħajja tagħna hawn.  Alla hu Mħabba, u l-Imħabba hi “l-Ħajja”.  Fejn m’hemmx Imħabba, tiddomina l-Mewt u l-Imħabba vera hi Alla nnifsu.  Din l-Imħabba li hi Alla nnifsu ħalqet kollox u ħalqet lill-bniedem xbieha tagħha u għamlitu etern bħalha, għax Alla ma jħobbx għal ftit snin, bħalma sikwit nagħmlu aħna, imma għal dejjem ta’ dejjem.

 

Jew “Ħaj” jew “Mejjet”

 

Hemm rabta enormi bejn l-Imħabba ta’ Alla u l-Ħajja tal-bniedem.  Fl-Iskrittura, li hi r-rivelazzjoni, il-wirja ta’ min hu Alla, hemm żewġ kelmiet li l-ħin kollu deħlin u ħerġin mill-kitba qaddisa, u dawn huma Ħajja u Mewt.  Kollox madwarhom idur.  Jekk int f’Alla, inti Ħaj, jekk int maqtugħ minn Alla, inti mejjet.  Dawn mhumiex teoriji fl-ajru; mhumiex filosofija.  Il-Ħajja jew il-Mewt jidhru mill-fatti.  Jekk inti Ħaj tassew int ġa qiegħed fil-Ħajja ta’ Dejjem, ġa int imqajjem mill-mewt u mdaħħal f’Ħajja li ma tispiċċax.  U dan int tkun ċert minnu għax Alla nnifsu jpoġġilek din iċ-ċertezza fik innifsek.  Dan jagħmel minnek bniedem ġdid, bniedem li jġorr l-akbar għana possibbli għall-bniedem: ir-rebħa fuq il-mewt.

 

 

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 03 ta' Novembru 2019
Written by Frans Galea   
Sunday, 03 November 2019
3_nov_2019-2000.jpg
 bullettin_03-11-2019.jpg
Last Updated ( Sunday, 03 November 2019 )
 
IL-WIEHED U TLETIN HADD MATUL IS-SENA (2019) URGENTI LI NIKKONVERTU
Written by Frans Galea   
Saturday, 02 November 2019

Din hija il- Liturgija tal-Wiehed uTletin Hadd matul is-sena ( 2019 )   bi hsibijiet  min Joe Rapa.

31hadd.jpg

 

F’dan iż-żmien li fih qegħdin noqorbu lejn it-tmiem ta’ Sena Liturġika oħra, il-Knisja, l-Omm u l-Imgħallma tagħna, trid tenfasiżżalna li l-konverżjoni tagħna hi dejjem urġenti.  Nikkonvertu llum!  Din hi l-għajta dejjiema tal-Knisja.  Il-Missierijiet kienu jgħidu li ġo fina hemm l-ilma ħelu u ġwejjed tal-Magħmudija li fis-safa tiegħu dejjem isejħilna u jgħidilna:  “Ikkonverti llum!”  Kull filgħodu, il-Knisja tibda t-Talb uffiċċjali tagħha, il-Brevjar, jew aħjar il-Liturġija tas-Siegħat, b’Salm 95 li jgħid: “Jekk illum tisimgħu leħnu la twebbsux il-qlub tagħkom!”  (ara S. 95, 7). 

 

“Iż-żmien”

 

Bl-għerf kollu tiegħu, il-bniedem hu kkundizzjonat miż-“żmien”.  Ħadd minnha ma jista’ jaħkem iż-“żmien”; ħadd minnha ma jaf kemm se ttul ħajtu, jew għada x’se jġib miegħu.  Wieħed biss hu ’l fuq miż-żmien, li jaħkem iż-żmien, u dan hu Alla.  Alla jgħammar ’il barra miż-żmien għax iż-żmien ijassar u jaħkem fuq dawk li huma fid-dell tal-Mewt.  Fejn m’hemmx Mewt m’hemmx żmien imma hemm l-eternità. Fejn hemm il-Mewt, iż-żmien jiqsar kuljum u l-ħajja tgħaddi malajr.

 

 

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 27 ta' Ottubru 2019
Written by Frans Galea   
Saturday, 26 October 2019
27_ott_19-2000.jpg
 bullettin_27-10-2019.jpg
 
IT-TLETIN HADD TA’ MATUL IS-SENA (2019) ID-DINJA: POST SABIH IMMA POST IL-BIKI
Written by Frans Galea   
Saturday, 26 October 2019

Din hija il- Liturgija tat-Tletin Hadd matul is-sena ( 2019 )   bi hsibijiet  min Joe Rapa.

30hadd.jpg

 

Il-Kelma ta’ Alla għal dan il-Ħadd, hekk kif resqin lejn it-tmiem ta’ Sena Liturġika oħra mislufa lilna biex nikkonvertu lejn il-Mulej, titħabat biex turina ir-rejaltà ta’ din il-Ħajja ta’ hawn li magħha aħna ggranfati tant.  Biex wieħed ma jaħsibx li llum ġejjin xi qabda kummenti negattivi, ħa ngħid mill-ewwel li Alla ħalaq kollox sabiħ u li l-ħbieb tiegħu fuq din l-art tassew li jibdew jgħixu l-Ġenna, il-Ħajja ta’ Dejjem minn hawn!  X’ħasra li l-bniedem ma jafx jiggosta r-rigal tant kbir tal-Ħajja; ma jafx jitgħaxxaq bis-sbuħija tan-natura u tal-ambjent, imma għaddej jiġri qisu miġnun biex jinqeda b’dak kollu li jara ħalli jkollu dejjem iktar xi jċekċek fil-but.

 

Bniedem/kuntradizzjoni

 

X’kuntradizzjoni!  X’kuntradizzjoni kull fejn tħares!  Alla ħalaq il-bniedem xbieha tiegħu u dan il-bniedem sarlu miġnun.  Il-ħlejqa li hi l-glorja ta’ Alla fis-sbuħija tagħha, insiet li hi l-werrieta ta’ dak kollu li għandu Alla, u ntilfet tilgħab fit-trab tgħodd il-muniti u tinkwieta li se jispiċċawlha jew li ħaddieħor għandu iktar.  Il-bniedem ħa fuqu l-madmad tqil tal-Istorja tiegħu għax nesa li Alla hu missieru u li Hu se jaħsiblu għal kollox, u spiċċa xkora mimlija nkwiet.

 

Id-dinja saret mimlija b’nies imħassba b’dak li jista’ jiġrilhom il-banek; imħassba fuq is-saħħa; imħassba fuq l-armamenti u l-gwerer; imħassba fuq l-ambjent; imħassba fuq il-politika; iż-żogħżija, il-fjur tal-Ħajja, iż-żmien tal-ħolm, imlejnih “stress” b’edukazzjoni dejjem iktar esiġenti bla ma nafu għalfejn.  Meta Adam infired minn Alla, indiegħex mill-għera tiegħu għax sar “negattiv” anke dwaru nnifsu; sar egoista għax issa waħdu.  U l-egoiżmu jġib vjolenzi, serq, inġustizzji.

 

 

Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 157 - 182 of 1402