Monday, 23 May 2022
           
Home
Il-Bullettin tal-Hadd 24 ta' Mejju 2020
Written by Frans Galea   
Sunday, 24 May 2020
 
bullettin_24-05-2020.jpg
 
IS-SEBA’ HADD TAL-GHID (2020) TLUGH IL-MULEJ FIS-SEMA – LAPSI IS-SEMA PAJJIZNA!
Written by Frans Galea   
Saturday, 23 May 2020

Din hija il- Liturgija tas-Seba' Hadd tal-Ghid (2020) Tlugh il-Mulej fis-Sema (Lapsi)  bi hsibijiet  min Joe Rapa .

lit220.jpg

 

In-Nisrani, jew hu bniedem differenti mill-bqija, jew mhu Nisrani xejn.  din id-differenza li ġejja mill-Fidi tiegħu tidher fil-mod ta’ Ħajja li jgħix.  Ma rridx nirreferi għal modi morali ta’ Ħajja li kulħadd jaf x’inhuma. Jien d-differenza prinċipali li nara fin-Nisrani u li timmarkalu għal kollox il-karattru tiegħu hi li hu “Bniedem Ħaj” għax fih kiber l-Ispirtu ta’ Dak li rebaħ il-Mewt.  din hi l-għajn tad-differenza kollha.   Li kieku mhux għax hu “Ħaj” kieku jista’ jkollu intenzjoni tajba ħafna u jisforza l-jum kollu biex jobdi l-kmandamenti, imma f’xi ħin jew ieħor se toħroġ il-verità li mhu differenti xejn mill-oħrajn.  Wara kollox anke ħafna mill-pagani jippruvaw jgħixu Ħajja moralment tajba u għandhom il-valuri morali tagħhom.

Last Updated ( Saturday, 23 May 2020 )
Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 17 ta' Mejju 2020
Written by Frans Galea   
Sunday, 17 May 2020
 
bullettin_17-05-2020.jpg
 
IS-SITT HADD TAL-GHID (2020) NOHOLMU LI NSIRU NSARA “KBAR”
Written by Frans Galea   
Saturday, 16 May 2020

Din hija il- Liturgija tas-Sitt Hadd tal-Ghid (2020)  bi hsibijiet  min Joe Rapa .

jesus-speaking.jpg

 

Hawn ħafna li l-Kristjaneżmu għalihom hu biss kultura, drawwiet sbieħ, mod ta’ ħajja li wasslulna missirijietna mingħand missirijiethom u għalhekk mhux ta’ min jitlifha għal kollox, anke jekk issa sirna “moderni” u moħħna nfetaħ, kif jgħidu xi wħud. Oħrajn l-anqas iriduh iktar bħala kultura.  Jgħidulek li issa qed ngħixu f’dinja “ġdida”, dawn huma affarijiet tal-Medju Evu, tan-nanniet, niddevertu, nieklu u nixorbu għax din hi l-ħajja waħdanija li għandna u ngawduha kemm nistgħu.

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 10 ta' Mejju 2020
Written by Frans Galea   
Sunday, 10 May 2020
 
bullettin_10-05-2020.jpg
 
Il-HAMES HADD TAL-GHID (2020) MIN HU L-MISSIER?
Written by Frans Galea   
Saturday, 09 May 2020

Din hija il- Liturgija tal-Hames Hadd tal-Ghid (2020)  bi hsibijiet  min Joe Rapa .

 trinity-father-son-spirit.jpg

 

Id-dinja tinsab għaddejja minn inkwiet u tħassib kbir, anzi nistgħu ngħidulu biża’ kbir.  Jista’ jkun li aħna m’aħniex inħossuh dan fil-milja tiegħu għax għall-Grazzja ta’ Alla, il-pandemija ta’ Covid-19 ma ħasditx imwiet fostna bħalma għamlet fl-Ewropa, l-Amerika u ċ-Ċina.  Imma m’aħniex għomja u lanqas m’aħna maqtugħin mill-bqija tad-dinja.  Kuljum nisimgħu bin-numri dejjem jikbru ta’ mwiet u ta’ nies li jiċċapsu b’din il-marda, u issa qed inħejju ruħna għat-tieni daqqa, li mhix fiżika imma ekonomika:  ħafna ażjendi se jibdew jgħalqu, anzi diġa bdew, u bosta u bosta se jkunu l-ħaddiema, u n-nies tal-familja, li se jitilfu x-xogħol.  Hu tqil tinduna li aktarx ninsabu fuq il-għatba ta’ dinja “ġdida”, u biex naqbżu din l-għatba jistgħu jgħaddu s-snin.  Daqshekk serja tista’ tkun il-biċċa.

Last Updated ( Saturday, 09 May 2020 )
Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 209 - 234 of 1514