Thursday, 18 August 2022
           
Home
Il-Bullettin tal-Hadd 17 ta' Mejju 2020
Written by Frans Galea   
Sunday, 17 May 2020
 
bullettin_17-05-2020.jpg
 
IS-SITT HADD TAL-GHID (2020) NOHOLMU LI NSIRU NSARA “KBAR”
Written by Frans Galea   
Saturday, 16 May 2020

Din hija il- Liturgija tas-Sitt Hadd tal-Ghid (2020)  bi hsibijiet  min Joe Rapa .

jesus-speaking.jpg

 

Hawn ħafna li l-Kristjaneżmu għalihom hu biss kultura, drawwiet sbieħ, mod ta’ ħajja li wasslulna missirijietna mingħand missirijiethom u għalhekk mhux ta’ min jitlifha għal kollox, anke jekk issa sirna “moderni” u moħħna nfetaħ, kif jgħidu xi wħud. Oħrajn l-anqas iriduh iktar bħala kultura.  Jgħidulek li issa qed ngħixu f’dinja “ġdida”, dawn huma affarijiet tal-Medju Evu, tan-nanniet, niddevertu, nieklu u nixorbu għax din hi l-ħajja waħdanija li għandna u ngawduha kemm nistgħu.

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 10 ta' Mejju 2020
Written by Frans Galea   
Sunday, 10 May 2020
 
bullettin_10-05-2020.jpg
 
Il-HAMES HADD TAL-GHID (2020) MIN HU L-MISSIER?
Written by Frans Galea   
Saturday, 09 May 2020

Din hija il- Liturgija tal-Hames Hadd tal-Ghid (2020)  bi hsibijiet  min Joe Rapa .

 trinity-father-son-spirit.jpg

 

Id-dinja tinsab għaddejja minn inkwiet u tħassib kbir, anzi nistgħu ngħidulu biża’ kbir.  Jista’ jkun li aħna m’aħniex inħossuh dan fil-milja tiegħu għax għall-Grazzja ta’ Alla, il-pandemija ta’ Covid-19 ma ħasditx imwiet fostna bħalma għamlet fl-Ewropa, l-Amerika u ċ-Ċina.  Imma m’aħniex għomja u lanqas m’aħna maqtugħin mill-bqija tad-dinja.  Kuljum nisimgħu bin-numri dejjem jikbru ta’ mwiet u ta’ nies li jiċċapsu b’din il-marda, u issa qed inħejju ruħna għat-tieni daqqa, li mhix fiżika imma ekonomika:  ħafna ażjendi se jibdew jgħalqu, anzi diġa bdew, u bosta u bosta se jkunu l-ħaddiema, u n-nies tal-familja, li se jitilfu x-xogħol.  Hu tqil tinduna li aktarx ninsabu fuq il-għatba ta’ dinja “ġdida”, u biex naqbżu din l-għatba jistgħu jgħaddu s-snin.  Daqshekk serja tista’ tkun il-biċċa.

Last Updated ( Saturday, 09 May 2020 )
Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 03 ta' Mejju 2020
Written by Frans Galea   
Sunday, 03 May 2020
 
bullettin_03-05-2020.jpg
 
IR-RABA’ HADD TAL-GHID (2020) IL-MISTERU TAL-MAGHMUDIJA TAGHNA
Written by Frans Galea   
Saturday, 02 May 2020

Din hija il- Liturgija tar-Raba' Hadd tal-Ghid (2020)  bi hsibijiet  min Joe Rapa.

jesusshepherdstorm2.jpg

 

Qabel ma ltqajt ma’ katekeżi serja, katekeżi permanenti u progressiva, jiġifieri mhux xi priedka ta’ darba, imma proċess ta’ katekeżi għall-ħajja kollha u li hi progressiva, li l-ewwel tisqi l-ħalib lit-tarbija, imbagħad, bil-mod il-mod tgħaddi għal ikel aktar solidu u li jsaħħaħ... qabel ma Alla tani din il-Grazzja bla ma jistħoqqli, ftit li xejn kont inqisha l-Magħmudija.  Anzi, ftit li xejn kont nifhimha.  Għalija, u ninnota, għal ħafna oħrajn, il-Magħmudija kienet rit qasir ta’ daħla fis-“soċjetà” Nisranija; wieħed isir parti mill-“bqija”; isem ġdid imniżżel fuq ir-reġistru tal-kappillan; ċerimonja li trid issir biex tikkwalifika għas-Sagramenti l-oħra. 

 

Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 235 - 260 of 1538