Thursday, 09 December 2021
           
Home
Il-Bullettin tal-Hadd 22 ta' Settembru 2019
Written by Frans Galea   
Saturday, 21 September 2019
22_sett_19-2000.jpg
 bullettin_22-09-2019.jpg
 
IL-HAMSA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2019) IL-GIBDA G&ALL-FLUS U L- IBDA LEJN ALLA
Written by Frans Galea   
Saturday, 21 September 2019

Din hija il- Liturgija tal-Hamsa u Ghoxrin Hadd matul is-sena ( 2019 )   bi hsibijiet  min Joe Rapa.

25hadd.jpg

 

Bħala l-akbar għadu tal-ġibda naturali li nħossu fina lejn Alla u lejn il-qdusija u lejn “it-tajjeb”, l-Iskirttura tpoġġi lill-idolatrija, jiġifieri l-qima, il-fiduċja li l-bniedem jagħti lil allat oħra, allat giddieba u foloz; allat li jivvinta hu; allat f’sura li togħġob lilu.  Alla l-Imbierek hu kbir wisq biex jifhmu moħħ il-bniedem u lanqas taf biex se joħroġlok fl-Istorja li jinsiġlek.  Quddiemu hemm dejjem din il-prekarjeta, din il-“ma nafx x’ġej” li xi wħud għelbuha bil-Fidi kbira li kellhom f’Alla, tant li jiġri x’jiġri jemmnu li kollox hu għall-ġid u li kollox se jispiċċa tajjeb għax dan Alla misterjuż huwa l-Imħabba, l-Imħabba perfetta.  Hu stess jgħid: “Il-fehmiet tiegħi mhumiex fehmietkom, u t-triqat tiegħi mhumiex triqatkom.  Għax daqskemm huma ogħla s-smewwiet mill-art, daqshekk ieħor huma triqati ’l fuq minn triqatkom, u l-fehmiet tiegħi mill-fehmiet tagħkom.”  (Is. 55, 8-9).

 

Il-bniedem li m’għandux Fidi soda ma jiflaħx dan id-distakk, dan il-bogħod bejnu u bejn Alla li ħalqu.  Dan iwelled fih solitudni, insigurtà, vojt, dieqa, li jimbuttawh biex jistrieħ f’setgħat oħra, qawwiet oħra, allat oħra.  Hekk, fl-antik, hu vvinta allat tal-fertilità, li jagħtuh il-ġid għal din il-ħajja, art fertili għall-ikel, nisa fertili biex ikollu wlied li jiddefenduh f’ambjent bikri u selvaġġ, saħħa fil-ġisem u għomor twil.  Il-ġnus li kienu madwar Iżrael kollha kellhom dawn il-kulti, dawn ir-reliġjonijiet, li ma kinux jagħfsu wisq fuq ħajja moralment tajba, imma fuq li int tmur it-tempju u toffri s-sagrifiċċji.

 

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 15 ta' Settembru 2019
Written by Frans Galea   
Saturday, 14 September 2019
15_sett_19-2000.jpg
 bullettin_15-09-2019.jpg
 
L-ERBGHA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2019) IL-KONVERZJONI HIJA FESTA
Written by Frans Galea   
Saturday, 14 September 2019

Din hija il- Liturgija ta' l-Erbgha u Ghoxrin Hadd matul is-sena ( 2019 )   bi hsibijiet  min Joe Rapa.

 24_hadd.jpg

 

Irridu dejjem noqogħdu attenti dwar il-lingwaġġ li nużaw meta nitkellmu fuq il-ħwejjeġ qaddisa, li huma l-aktar affarijiet importanti għax għandhom x’jaqsam intimament mal-Ħajja tagħna.  Id-dinja żvalutat, għamlet “cheap” ħafna kliem li għandhom tifsira kbira għax fil-kultura li qegħdin ngħixu r-reklamar, il-“marketing” huwa kollox.  Imma din il-mania daħlet ukoll fir-relazzjoni tagħna ma’ Alla.  Nużaw kliem importanti qisu mhu xejn.  Insemmi tlieta minnhom: l-Imħabba, il-Fidi, il-Konverżjoni.

 

Hu faċli ngħidu li nħobbu lil Alla.  Lanqas issib lil ħadd li jgħidlek li ma jħobbx lil Alla.  Kulħadd iħobb lil Alla, imma ftit ħafna huma dawk li jpoġġuH l-ewwel u qabel kollox, qabel il-familja, qabel ix-xogħol, qabel il-“Jien” tagħhom stess.  Jekk wieħed jagħmel riflessjoni serja malajr jinduna kemm din il-kelma hekk qawwija, l-Imħabba, ġiet żvalutata għal kollox, speċjalment f’dinja fejn l-Imħabba saret tfisser sess, pjaċir, x’se nieħu jien u mhux x’se nagħti.

 

 

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 8 ta' Settembru 2019
Written by Frans Galea   
Saturday, 07 September 2019
8_sett_19-2000.jpg
 bullettin_08-09-2019.jpg
 
8 TA’ SETTEMBRU, 2019 IT-TWELID TAL-VERGNI MQADDSA MARIJA
Written by Frans Galea   
Saturday, 07 September 2019

Din hija il- Liturgija tat-Twelid tal-Vergni Mqaddsa Marija ( 2019 )   bi hsibijiet  min Joe Rapa.

 6-15-700x500.jpg

Fil-ġabra ta’ Kotba Sagri li aħna nsejħu bl-isem kollettiv ta’ “Bibbja”, jew l-Iskrittura, naħseb li m’hemmx Ktieb iktar diffiċli biex wieħed jikkummenta fuqu mill-aħħar wieħed li l-Knisja ssejjaħ “l-Apokalissi ta’ San Ġwann”.  Hu diskrizzjoni ta’ dehriet misterjużi li San Ġwann l-Evanġelista kellu meta kien eżiljat fuq il-gżira ta’ Patmos, gżira Griega fil-Baħar Eġew qrib ħafna tat-Turkija tal-lum.  Ġwanni kien eżiljat hemm minħabba “l-Kelma ta’ Alla u x-xhieda ta’ Ġesù” (Apok. 1, 9), kif jgħidilna hu stess fil-bidu tal-Ktieb.

 

Waħda mid-dehriet, hu jiddiskriviha b’dan il-kliem: “U deher sinjal kbir fis-sema: Mara, liebsa x-xemx, bil-qamar taħt riġlejha, u b’kuruna ta’ tnax-il kewkba fuq rasha.”  (Apok. 12, 1). 

 

 

Last Updated ( Saturday, 07 September 2019 )
Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 235 - 260 of 1465