Thursday, 06 May 2021
           
Home
Il-Bullettin tal-Hadd 31 ta' Jannar 2021
Written by Frans Galea   
Saturday, 30 January 2021
 31_jan_21.jpg
 bullettin_31-01-2021.jpg
Last Updated ( Saturday, 30 January 2021 )
 
IR-RABA’ HADD MATUL IS-SENA (2021) IN-NISRANI HUWA PROFETA BI KRISTU
Written by Frans Galea   
Saturday, 30 January 2021

Din hija il-Liturgija tar-Raba' Hadd matul is-sena ( 2021 ) bi hsibijiet min Joe Rapa.

 jesus-heals-a-possessed-man-.jpg

 

Meta l-Missier tana lil Ibnu Hu tana kollox, tana l-akbar Grazzja li seta’ qatt jagħtina u ma għandux iktar x’jagħtina.  Alla ftaqar minn kollox meta reħa lil Ibnu l-Waħdieni f’idejn il-bnedmin għedewwa biex jagħmlu biH li jridu, bil-għan li l-għotja tiegħU isservi ta’ tpattija, ta’ fidwa, ta’ ħlas għall-jasar tal-bnedmin kollha. 

 

Imma mhux biss dan tana!  Hu għażilna lilna, lili u lilek, anzi flok għażilna... għax m’hemm xejn x’tagħżel fina... Hu predestinana, konna f’moħħu minn qabel ma ħalaq id-dinja, biex jagħtina l-Magħmudija Qaddisa li twaħħadna, tingastana f’Ibnu rebbieħ fuq il-Mewt.  Dan hu tal-għaġeb.  Il-Magħmudija hija l-vera għana tagħna.  Il-ġid u l-pjaċiri u s-suċċess tad-dinja hu rmixk, karfa, għafien, ħdejn l-ilma dejjem ġej tal-Magħmudija adulta ġewwa fina! 

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 24 ta' Jannar 2021
Written by Frans Galea   
Sunday, 24 January 2021
24-1-21.jpeg
 24_ta_jannar_2021.jpeg
 
IT-TIELET HADD MATUL IS-SENA (2021) HAJJA PREKARJA: MA NAFUX X’SE JIGRI
Written by Frans Galea   
Sunday, 24 January 2021

Din hija il-Liturgija tat-Tielet Hadd matul is-sena ( 2021 ) bi hsibijiet min Joe Rapa.

unnamed.jpg

 

Ninsabu ngħixu fi żmien li jista’ jkun ħafna iktar diffiċli milli s’issa qegħdin naħsbu.  Din il-pandemija, iktar kemm jgħaddi ż-żmien, qed iġġagħalna naħsbu kemm kollox hu prekarju, u kemm dak li konna nemmnu li hu ċert u sod, issa ma nafux x’se jsir minnu.  Il-kultura li bnejna fl-aħħar għexieren ta’ snin, kultura li tpoġġi lill-bniedem fuq il-pedestal ta’ Alla, ħadet skossjatura tal-għaġeb.  Minn xejn ma nistgħu inkunu ċerti ħlief minn Alla, imma din iċ-ċertezza dwar Alla tiddependi għal kollox mill-Fidi

 

F’dawn l-aħħar żminijiet poġġejna l-Fidi tagħna fuq il-kapaċitajiet tal-bniedem li bl-għerf tiegħu u bil-progress hu kapaċi jsolvi l-problemi kollha.  Tant għamel progress il-bniedem, u dan bil-barka ta’ Alla li hu Sid l-Istorja u Sid il-progress, li moħħ il-bniedem inqaleb.  Dak li qabel kien ifittex mingħand Alla beda jfittxu mingħand il-bniedem fil-qasam tat-teknoloġija, tal-mediċina, tax-xjenzi kollha bħall-psikoloġija, ngħidu aħna.  Il-bniedem ivvinta ħwejjeġ tal-għaġeb li għamlet l-eżistenza fuq din l-art ferm aktar komda.  Hu veru li l-bniedem sar jaħdem bħal kelb u ġie magħmul ilsir tal-ekonomija, qisu skurfina f’magna enormi dejjem sejra, dejjem għaddejja tipproduċi, għax issa sirna nies ta’ uża u armi.  L-affarijiet li nixtru huma għal ftit żmien għax importanti li jkun hemm dejjem domanda għal prodotti dejjem iktar ġodda bi stili isbaħ biex hekk il-“Magna” tkompli għaddejja.

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 17 ta' Jannar 2021
Written by Frans Galea   
Saturday, 16 January 2021
 17_jan_21.jpg
  bullettin_17-01-2021.jpg
 
IT-TIENI HADD MATUL IS-SENA (2021) IS-SEJHA MERAVILJU{A TA’ ALLA GHALIK
Written by Frans Galea   
Saturday, 16 January 2021

 

Din hija il-Liturgija tat-Tieni Hadd matul is-sena ( 2021 ) bi hsibijiet min Joe Rapa.

sgjk1-2000.jpg

 

Inti li qed taqra dawn il-versi, qed tagħmel hekk għax Kristu jinteressak.  Aħna li jinteressana Kristu għandna nħossuna grati u onorati li ninsabu qalb kotra ta’ aħwa li matul il-ġenerazzjonijiet ħassewhom miġbuda lejH.  Ir-ragħajja inġibdu għax kellimhom anġlu; il-Maġi raw kewkba li xegħelitilhom l-immaġinazzjoni; midinbin u pubblikani inġibdu minn Kliemu kollu mogħdrija; Indrija, wieħed mill-ewwel żewġ dixxipli ta’ Kristu, sema’ lill-Għammiedi jitkellem fuqU; u aħna lkoll għandna l-Istorja tagħna. 

 

Li tkun miġbud lejn Kristu hija Grazzja mogħtija lilek u lili bla ma jistħoqqilna.  Mhux kulħadd jirċievi din il-Grazzja.  Erodi ma rċivihiex.  Oħrajn forsi rċivewha u ma tawx kas.  Mhux għax dawn huma agħar minn dawk li aċċettaw is-Sejħa tal-Mulej, għax fl-aħħar mill-aħħar ħadd ma jistħoqq Grazzja kbira bħal din.  Dan hu Misteru.  Kull bniedem għandu l-libertà tal-għażla għax l-Imħabba ma tisforza lil ħadd.  Ħaġa hi ċerta: lil dawk li laqgħu is-Sejħa ta’ Alla biex jikbru fil-Fidi, Alla tahom din il-Grazzja b’risq l-oħrajn, għax Alla jħobb lil kulħadd l-istess.  Hemm min se jsalva għax laqa’ s-Sejħa, u ħafna oħrajn isalvaw permezz ta’ dawk li laqgħuha.  Għax in-Nisrani hu bħal melħ fil-borma: il-melħ qiegħed hemm b’servizz għall-ikel li hemm jissajjar biex toħroġ it-togħma tiegħu.  Ħadd ma jgħid: kemm hu tajjeb il-melħ;  id-dinja titjieb bl-Insara li jimxu wara Kristu u hekk issalva.

Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 27 - 52 of 1402