Sunday, 19 September 2021
           
Home
Il-Bullettin tal-Hadd 20 ta' Gunju 2021
Written by Frans Galea   
Saturday, 19 June 2021
20_un_21-2000.jpg
 bullettin_20-06-2021.jpg
 
IT-TNAX-IL HADD MATUL IS-SENA (2021) FIT-TEMPESTA NARAW IL-QAWWA TA’ ALLA L-HAJ!
Written by Frans Galea   
Saturday, 19 June 2021

Din hija il-Liturgija tat-Tnax il-Hadd matul is-Sena (2021) bi hsibijiet min Joe Rapa.

 gesu_jikkalma_l_maltemp.jpg

 

Il-Ħajja hi rigal enormi.  Hi misteru.  Qatt ma nistgħu rroddu ħajr lil Sid il-Ħajja biżżejjed. Qatt staqsejt lilek innifsek “Dan kif ġejt jien hawn u mhux ħaddieħor floki?”  Hi mistoqsija misterjuża.  Ħafna ma jistaqsuha qatt għax jieħdu kollox “for granted”.  Imma, fl-istess ħin, il-Ħajja kapaċi twebbes qalb il-bniedem; kapaċi tferieh.  Ħafna jibqgħu iġorru feriti f’qalbhom sal-qabar.  Il-psikoloġija tgħidilna, u din hi verità, li l-bniedem hu kkundizzjonat, fl-għemejjel tiegħu u fid-deċiżjonijiet li jieħu, minn dak li jgħaddi minnu, speċjalment fl-ewwel żmien ta’ ħajtu meta hu jkun bħal karta xuga li tixrob kollox.  Il-Ħajja fiha ħafna bnazzi, imma fiha l-maltemp ukoll.

 

Huwa fil-maltemp li Alla jiġi jiltaqa’ magħna!  Jew, huwa fil-maltemp li aħna nindunaw b’Alla li jgħaddi minn quddiemna, għax fil-bnazzi kulħadd hu aljenat u mifxul.  Il-Kelma tal-lum tiffoka fuq il-Preżenza (bil-Lhudi x-‘Xekinah’) ta’ Alla waqt il-maltemp tal-Ħajja.  Ħafna drabi huwa Hu li jdaħħalna fit-tiġrib, fil-periklu, f’qagħda mpossibbli biex jgħallimna nemmnu.  Għax il-Fidi, almenu l-Fidi Bibblika, il-Fidi skont il-Bibbja,  ma timbenhiex fuq xi studju tat-teoloġija għall-kwiet ta’ kamartek bla Salib jagħfas fuq spallejk.  Tista taqra munzell kotba, u tieħu ‘full marks’ fl-istudju tiegħek, imma huwa l-maltemp tal-Ħajja li jikxef jekk għandekx Fidi vera jew le.  Bħalma kien jgħid Qaddis Malti li kulħadd jafu: “Fil-prova kollox!” 

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 13 ta' Gunju 2021
Written by Frans Galea   
Sunday, 13 June 2021
bull_13-6-21.jpg
bullettin_13-06-2021.jpg
 
IL-HDAX-IL HADD MATUL IS-SENA (2021) JEW NIKBRU JEW IMMUTU
Written by Frans Galea   
Sunday, 13 June 2021

Din hija il-Liturgija tal -Hdax il-Hadd matul is-Sena (2021) bi hsibijiet min Joe Rapa.

 mustarda.gif

 

Hemm proċess qaddis, il-ħin kollu għaddej, ta’ xogħol il-Mulej biex isalva u jqaddes il-ħolqien kollu.  Kulma għandu x’jaqsam ma’ Alla, (fil-fond: kollox), jinsab fi proċess; qatt mhu wieqaf.  Anzi, malli xi ħaġa tieqaf milli timxi ’l quddiem fil-Pjan li Alla għandu, tmut.  Jiġrilha bħal ilma qiegħed ġo għadira li la hemm dħul ta’ ilma ġdid u frisk fiha, u lanqas ħruġ.  Kollox wieqaf, ilma qiegħed li malli ċċaqalqu ftit, minnu toħroġ intiena kbira, riħa ta’ Mewt!  Jew ’il quddiem minn Ħajja għal Ħajja ikbar, jew tistagħġna u tmut.

 

Dan jgħodd ħafna għall-Knisja, imma jgħodd ukoll għalija u għalik, għax il-Knisja hija l-ġabra, il-Ġemgħa ta’ ħafna nies bħali u bħalek.  Kristu ġie fid-dinja biex irivelalna, wriena min hu l-Missier.  Hu wrihulna bil-kliem imma fuq kollox bil-fatt tal-Misteru tal-Għid li l-Iben għex.  Aħna ġejna murija li Alla hu dak li jbati u jmut biex ipatti għal dnubietna u hekk iħassar id-dejn kollu, kollu li nakkumulaw maż-żmien.  Hu li ma setax ibati jew imut, libes ġisem bħal tagħna biex ikun jista’ jbati għalija u għalik.  Għax id-dnub jitlob il-kundanna, u din il-kundanna frankaha għal kull midneb billi ħadha Hu fuqU.  Din hi l-Aħbar tal-Kristjaneżmu.

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 6 ta' Gunju 2021
Written by Frans Galea   
Sunday, 06 June 2021
bulletin_05062021_djocesi.jpg
 bullettin_06-06-2021.jpg
 
IT-TIFKIRA SOLENNI TAL-GISEM U D-DEMM TA’ KRISTU (2021) ALLA JITBAXXA U JITGHOLLA B’RISQ TAGHNA
Written by Frans Galea   
Sunday, 06 June 2021

Din hija il-Liturgija   tat-Tifkira Solenni tal-Gisem u d-Demm ta' Kristu (2021) bi hsibijiet min Joe Rapa.

l-ahhar_cena.jpeg

 

Għidna ħafna drabi li l-Kristjaneżmu mhuwiex kopja tar-reliġjonjiet tad-dinja, kif inhuma kopja ta’ xulxin ir-reliġjonijiet kollha.  Per eżempju, kemm il-Ġudajiżmu u l-Iżlam, bħal kull reliġjon, huma msejsa fuq sett ta’ liġijiet li jekk il-bniedem jobdihom jinagħta r-rigal tal-Ħajja wara l-Mewt, imma jekk ma jobdihomx jaqla l-kastig tal-Mewt ta’ dejjem.  Hi ħaġa ċara li hawn l-essenza mhix l-imħabba imma l-kapaċità li l-bniedem individwali għandu li jobdi biex hekk jakkwista dik li San Pawl isejħilha “il-paga tax-xogħol li jkun wettaq”.

 

Hawn lanqas tidħol il-Grazzja.  Għax il-Grazzja hi rigal enormi li ħadd ma jistħoqq imma li tinagħta lil ħafna b’xejn, gratis, mirbuħa minn Kristu għall-midneb.  Tidher ċara d-differenza bejn il-Grazzja u r-“reliġjożità naturali” li hemm f’kull bniedem.  Iktar kemm għandek lill-bniedem fiċ-ċentru ta’ kollox fejn tpoġġih ir-“reliġjożità”, iktar tqum il-mistoqsija: “Jekk kollox jiddependi mill-bniedem, allura x’ġie jagħmel Kristu?  Għalfejn għex il-Misteru tal-Għid?”

 

Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 27 - 52 of 1442