Thursday, 06 May 2021
           
Home
Il-Bullettin tal-Hadd 01 ta' Novembru 2020
Written by Frans Galea   
Sunday, 01 November 2020
1_nov_20.jpg
 bullettin_01-11-2020.jpg
 
IS-SOLENNITŔ TAL-QADDISIN KOLLHA (2020) QADDISIN GHAL DEJJEM: L-GHAN TAL-EZISTENZA
Written by Frans Galea   
Saturday, 31 October 2020

Din hija il-Liturgija tas-Solennita' tal-Qaddisin Kollha

( 2020 ) bi hsibijiet min Joe Rapa.

  mountain.jpg

 

Alla ta l-pjanta tat-Tempju lil Mosè, u din kienet xbiha tar-rejaltà tal-“Ħajja”.  Dawk li kienu pagani ma setgħux jidħlu fit-Tempju, għax ma kinux jemmnu.  Kienu mniġġsa.  Kienu “mejta”.  Għax il-Ħajja vera tiġi  minn Alla u dawn kienu maqtugħin minnU.  Kien hemm parti għall-barranin, ġentili, li bdew jemmnu.  U kien hemm spazju kbir għal Iżrael, il-poplu ta’ Alla, il-“Magħżul”.  Imma fil-fond kien hemm post, kamra, fejn ħadd ma seta’ jidħol ħlief il-Qassis il-Kbir darba fis-sena.  Kienet tissejjaħ “Il-Qaddis tal-Qaddisin”, it-Tabernaklu tax-Xekinah, tal-Preżenza ta’ Alla fuq l-art.  L-aktar post qaddis.  Għaliex ħadd ma seta’ jidħol?  Għax ħadd ma kien qaddis!  Quddiem il-Liġi kulħadd kien “mejjet”, anke n-nies “tajbin”, għax kulħadd kien midneb... ħadd ma kien għadu ġie midfdi.

 

Din il-pjanta tat-Tempju kienet titkellem waħedha.  Ħadd ma jista’ jidħol fil-Preżenza ta’ Alla, ta’ Dak li hu “Ħaj”, ta’ Dak li hu bla tinġiż, jekk ma  jkollux il-Qdusija tiegħU, in-Natura tiegħU, il-Ħajja ta’ Dejjem li Hu biss għandu.  Din il-kamra misterjuża kienet ix-xbiha tal-oriġini tal-ħolqien meta l-bniedem kien jgħammar fil-“Ġenna tal-Art” fl-innoċenza tiegħu, fil-Preżenza ta’ Alla, għax il-Mulej Alla kien jitlajja fil-ġnien għaż-żiffa tal-jum.  (Ġen. 3, 8). Iżda l-bniedem tkeċċa minn dan il-post tal-“Ħajjin” malli nqata’, bħal fergħa, mis-siġra tal-Ħajja bid-dnub, u ġie kkundannat li jgħix ’il bogħod mill-post li għalih kien maħluq. Mhux ta’ b’xejn li Ġwanni l-Evanġelista infexx jibki kemm jiflaħ meta f’dehra tal-Apokalissi ra l-Ktieb tal-Ħajja li ħadd ma seta jara x’kien fih għax ma nstab ħadd li kien ġust biżżejjed biex jiftħu.

Last Updated ( Saturday, 31 October 2020 )
Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 25 ta' Ottubru 2020
Written by Frans Galea   
Sunday, 25 October 2020
25_ott_20.jpg
 bullettin_25-10-2020.jpg
 
IT-TLETIN HADD MATUL IS-SENA (2020) L-IMHABBA LEJN IL-PROXXMU HIJA S-SLIEM TAD-DINJA
Written by Frans Galea   
Saturday, 24 October 2020

Din hija il-Liturgija tat-Tletin Hadd matul is-sena ( 2020 ) bi hsibijiet min Joe Rapa.

the-greatest-commandment-2015-01-01.jpg

 

L-Istorja tad-dinja hija l-istorja tar-relazzjoni ta’ bejn in-nies li għexu fuq din il-pjaneta.  Kull meta l-bnedmin għexu f’ambjent san u daqu l-paċi, dan seħħ għax kellhom relazzjoni tajba bejniethom, għenu lil xulxin, ferħu flimkien, bkew flimkien, qasmu ikilhom flimkien, issograw ħajjithom għal xulxin, ħadmu, qattgħu l-ħin, batew flimkien; għamlu l-festi flimkien.  Mhux ta’ b’xejn li s-Salm jgħid: “Araw kemm hi sabiħa, kemm hija ħaġa ħelwa l-imħabba ta’ bejn l-aħwa!  Araw kemm hi sabiħa, kemm hija ħaġa ħelwa li l-aħwa jgħammru flimkien!...  (S. 133, 1).  Qalb Alla tifraħ meta tara l-bnedmin iħossuhom sewwa ma’ xulxin mingħajr imrar f’qalbhom, għira, qrusa jew mibegħda. Din tkun ġenna fuq l-art!  Mhux l-invenzjonijiet, il-kumdità, l-avanzi f’kull qasam, mhux dawn, lanqas l-għana, li jibnu l-ġenna hawn, imma l-paċi sħiħa ta’ bejn l-aħwa meta “aħwa” huwa kulħadd.

 

Imma l-verità sikwit hi l-kontra ta’ dan.  It-traġedja tal-bniedem seħħet fil-ġenesi tal-Istorja mqallba tiegħu meta fil-Ġnien ix-xewwiex sieket xettel kelmiet f’moħħ il-Mara.  Hu resaq lejha mkebbeb ma’ siġra, kważi nviżibbli mitluf f’kulur iz-zokk; jitkagħweġ, jiżżerżaq, b’ħoss senswali, maġiku, li jippnotizzak.  Hu bħal tefa’ fiha l-isperma tal-Gidba u Hi tqalet u tat il-frott li hu l-Mewt.  Fil-bniedem beda jgħammar id-Dnub, li hu s-suspett dwar l-Imħabba ta’ Alla.  “Tassew li Alla qalilkom: ‘La tiklux mis-siġar kollha tal-ġnien?... U le ma tmutux!  Imma Alla  jaf li dakinhar li tieklu minnu jinfetħu għajnejkom u ssiru bħal allat.”  (Ġen. 3, 1w).  Jiġifieri ssiru bħalu... Il-bniedem beda issa ma jafx x’jaħseb dwar Alla.  Hu Mħabba jew rival?  Jinsab hemm, jew kollox kumbinazzjoni, xorti tajba jew ħażina? 

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 18 ta' Ottubru 2020
Written by Frans Galea   
Sunday, 18 October 2020
18_ott_20.jpg
 bullettin_18-10-2020.jpg
 
ID-DISGHA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2020) ALLA TASSEW SID L-ISTORJA
Written by Frans Galea   
Saturday, 17 October 2020

Din hija il-Liturgija tad-Disgha u Ghoxrin Hadd matul is-sena ( 2020 ) bi hsibijiet min Joe Rapa.

 romantaxes1700x1200-56a1469a5f9b58b7d0bdba5c.jpg

 

Fil-pjan ta’ ordni fid-dinja, Alla jagħżel nies biex jagħtihom kariżma politika, li jaħdmu għall-pajjiż, jistinkaw biex jiddefenduh, biex ifasslu sistemi ta’ tmexxija skont iż-żmien u l-proċess politiku li jkun wasal fih in-nazzjon.  Lil ħafna minn dawn, Alla żejjinhom bi mħabba lejn pajjiżhom u b’altruwiżmu biex jagħmlu l-ġid, l-aktar lil dawk li normalment ma jkollhomx min jaqbeż għalihom.  Fl-Istorja nsibu nies kbar li baqgħu imfakkra f’qalb ġenshom, jew għax tejbu l-qagħda ekonomika ta’ kulħadd, jew għax saħansitra offrew ħajjithom fid-difiża tal-pajjiż, billi kienu mexxejja militari.

 

Imma kien hemm ukoll dawk li ma wżawx id-doni li Alla tahom b’risq l-oħrajn, imma ħadmu kemm felħu biex ikabbru l-poter tagħhom.  Kemm slaten ħabbew il-gwerra iktar mill-paċi!  Kemm politiċi (bħal Hitler, Stalin u oħrajn kemm trid) farrku lil pajjiżhom għax il-poter għamihom u bdew jaħsbu li huma “alla”.  Kemm moħqrija!  Kemm inġustizzja!  Kemm uġigħ, tbatija u dmugħ!  Imma ħaġa tal-iskantament, dawk li kienu kiefra u kissru tant nies, kollha waqgħu mis-sema bħall-kwiekeb ġerrejja.  Għas-Sultan ta’ Babilonja, il-Kelma ta’ Alla qalet:  “Mis-smewwiet kif iġġarraft, int il-kewkba ta’ filgħodu, bin iż-żerniq!  Kif stabatt mal-art, int li l-ġnus kont tfarrak!  U int kont tgħid f’qalbek: Nitla’ sas-smewwiet, ’il fuq mill-kwiekeb ta’ Alla it-tron tiegħi ngħolli!”  (Is. 14, 12-13).

Last Updated ( Saturday, 17 October 2020 )
Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 53 - 78 of 1402