Thursday, 09 December 2021
           
Home
Il-Bullettin tal-Hadd 7 ta' Marzu 2021
Written by Frans Galea   
Sunday, 07 March 2021
7_mar_21-2000.jpg
 bullettin_07-03-2021.jpg
 
IT-TIELET HADD TAR-RANDAN (2021) ID-DGHUFIJA TAL-BNIEDEM QUDDIEM IL-LI I TAL-QDUSIJA
Written by Frans Galea   
Sunday, 07 March 2021

Din hija il-Liturgija tat-tielet Hadd tar-Randan ( 2021) bi hsibijiet min Joe Rapa.

gesu_u_l_bejjiegha_tat_tempju.jpeg

 

Fil-Ħdud tar-Randan li għaddew, aħna rajna kif Alla daħal f’Patt mal-bniedem, Patt ta’ Salvazzjoni mill-waqgħa katastrofika li fiha sab ruħu minħabba d-dnub li nsibu f’Kap. 3 tal-Ġenesi.  Dan il-Patt hu ta’ Alla, u mhux tal-bniedem, għax il-bniedem hu bla saħħa biex jidħol f’xi Patt ma’ Alla.  Din il-ħidma ta’ Alla kellha terġa’ ġġib lura lill-bniedem lejn l-oriġini tiegħu, oriġini ta’ qdusija, ubbidjenza u fedeltà lejn Alla.  Xi jfisser dan fil-konkret?  Xi tfisser  il-Qdusija?  Xi jfisser tkun salvat minn Alla?

 

Żmien ir-Randan hu żmien il-mistoqsijiet, u l-mistoqsijiet jagħmilhom min jieħu dan iż-żmien bis-serjetà u bis-sinċerità.  Il-Kelma tal-Ewkaristija tal-lum se turina xi jfisser tkun qaddis, tkun bniedem ta’ Alla, bniedem li fih il-Patt ikun inħadem sa fil-milja tiegħu.  Dan se jgħidulna b’mod sempliċi l-Ewwel Qari meħud mill-Eżodu.  Lil Iżrael, Alla jagħtih stampa ċara tal-Qdusija, tal-Ħajja vera, meta lil Mosè għaddielu dawk li aħna nsejħulhom “L-Għaxar Kmandamenti” fuq il-Muntanja Sinaj.  Lilna għallmuhomlna meta konna żgħar, u forsi huma l-aktar parti mill-Iskrittura li aħna familjari magħha.

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 28 ta' Frar 2021
Written by Frans Galea   
Saturday, 27 February 2021
 28_feb_21-2000.jpg
 bullettin_28-02-2021.jpg
 
IT-TIENI HADD TAR-RANDAN (2021) WEGHDA KBIRA TITLOB CAHDA KBIRA
Written by Frans Galea   
Saturday, 27 February 2021

Din hija il-Liturgija tat-tieni Hadd tar-Randan ( 2021) bi hsibijiet min Joe Rapa.

tr2.jpg

 

Fl-Antifona tad-Dħul, li diżgrazzjatament hi maqbuża minn ħafna Presbiteri li  jippresjiedu l-Liturġija tal-Ewkaristija, f’dan it-Tieni Ħadd tar-Randan hi meħuda minn Salm 26 u tgħid: “Ejja”, għidt f’qalbi, “fittex ’il wiċċu.”  Jiena wiċċek infittex, Mulej; la taħbix wiċċek minni.”  (S. 26, 8-9).  Tfittex wiċċ il-Mulej hu li ssir tafu mill-qrib; issir tafu fl-esperjenza, meta tassew ikollok bżonnU; u tagħraf ukoll int min int, tagħraf il-fond tad-dgħufija tiegħek quddiem il-misteri tal-Ħajja u tal-Istorja.  Din l-imbuttatura lejn Alla li ħass is-Salmista hi komuni għal kull bniedem.  Xi darba jew oħra, lkoll inħossu li hemm leħen fil-profond tagħna jsejħilna biex inħallu l-pjanijiet tagħna li dejjem se jwassluna lejn in-nonsens, u nintelqu  fil-filjolanza tal-Missier, fejn hu postna, wara kollox.  Nerħu fil-ġenb ir-raġuni, dak li dejjem ħolom moħħna, u nsiru wlied Alla; nerħu kollox f’idejH għax hu jħobbna u Hu jaf x’inhu l-aħjar f’kull ċirkostanza.

 

Ħafna din l-istedina ma jagħtux kasha u jintelqu mal-merħla ġerrejja.  Il-bniedem tal-lum hu l-iktar wieħed li qed jirnexxilu joħnoq il-leħen ta’ Alla ġewwa fih u dan wassal għall-ħolqien tal-ideja ta’ “Bniedem-Alla”.  Din mhix xi teorija ’l bogħod minna, tafux.  Waħda mit-tentazzjonijiet ta’ Kristu kienet kontra l-Istorja li fassallu l-Missier.  It-tentazzjoni tar-raġuni li tgħidlek biex taħseb għal rasek u ma tafdax f’Alla għax ma tafx biex se joħroġlok.  Il-bniedem pagan, u anke l-bniedem tal-Knisja għandhom it-tnejn problema simili.  Ma jafux x’inhi l-Iskrittura.  Hi kurjuża kif Kristu jwieġeb għal kull tentazzjoni bl-Iskirttura u mhux bir-raġuni jew Kliem ivvintat dak il-ħin.  Tliet tentazzjonijiet – tliet tweġibiet mill-Bibbja.

 

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 21 ta' Frar 2021
Written by Frans Galea   
Sunday, 21 February 2021
21_feb_21.jpg
 bullettin_21-02-2021.jpg
 
L-EWWEL HADD TAR-RANDAN (2021) TAQTIGHA BEJN IL-MEWT U L-HAJJA
Written by Frans Galea   
Saturday, 20 February 2021

Din hija il-Liturgija ta' l-ewwel Hadd tar-Randan ( 2021) bi hsibijiet min Joe Rapa.

the_temptation_of_christ_1854.jpg

 

Hu żball kbir jekk inħalltu lill-Kristjaneżmu mar-reliġjonijiet l-oħra, jew inqisuh bħala xi “reliġjon” oħra.  Il-Kristjaneżmu hu bil-bosta iktar minn “reliġjon”.  Hu Aħbar li xxandar li Alla niżel jgħix mal-bniedem f’mument “X” fl-Istorja; li hemm taqtigħa bejn il-Ħajja u l-Mewt u li f’Ġesù Kristu, il-Ħajja għelbet il-Mewt u issa l-bniedem għandu triq miftuħa quddiemu għal Ħajja bla tmiem.

 

Jekk tiftaħ il-Bibbja tinduna b’din it-taqtigħa li tisssemma b’xi mod jew ieħor f’kull paġna.  Illum, fil-bidu tal-vjaġġ tagħna tar-Randan, il-Liturġija tippreżentalna lil Noe u l-familja tiegħu li ħelsu minn ħalq il-Mewt għax Alla kien fidil magħhom u mal-Wegħda li tahom.  Alla  jagħmel patt ma’ Noe, u jġedded dan il-Patt kemm-il darba iktar tard; Patt li se jkun favur il-bniedem fit-taqtigħa tiegħu biex  jgħix, biex jegħleb il-monstru tal-Mewt.  Abraham kien qed jgħix il-“Mewt” meta kellu Ħajtu mfarrka għax ħass li kien falla għal  kollox.  Iżrael għex l-esperjenza tal-Mewt għal sekli sħaħ ta’ jasar fl-Eġittu.  Kemm Abraham u kemm Iżrael raw il-“Jum tal-Mulej”, l-Għid tar-rebħa tal-Ħajja fuq il-Mewt.

 

Last Updated ( Saturday, 20 February 2021 )
Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 79 - 104 of 1465