Sunday, 19 September 2021
           
Home
Il-Bullettin tal-Hadd 20 ta'Dicembru 2020
Written by Frans Galea   
Sunday, 20 December 2020
20_di_20_1.jpg
 bullettin_20-12-2020.jpg
 
IR-RABA’ HADD TAL-AVVENT (2020) IL-PATT TA’ ALLA U T-TWEGIBA TAL-BNIEDEM
Written by Frans Galea   
Saturday, 19 December 2020

Din hija il-Liturgija tar-Raba' Hadd ta' l-Avvent ( 2020 ) bi hsibijiet min Joe Rapa.

re_david.jpg

 

Jista’ jkun li ftit huma dawk li jaħsbu fuq il-fatt enormi li l-Milied ixandar u jiċċelebra Patt kbir li Alla jagħmel mal-bniedem.  Mill-bidu tal-Istorja, Alla jwiegħed li kienet se sseħħ Ġrajja li madwarha ddur l-esperjenza kollha tal-umanità.  Lill-bniedem imjassar minn natura li tħassret bis-suspett tal-Ġnien tal-Għeden, Hu jwegħedu Salvatur li b’xi mod misterjuż kellu jqaċċat il-ktajjen tal-jasar, ifejjaq il-ġrieħi tal-ġdiem, jaqta’ l-għatx għall-ħelsien, jisfronda l-bibien taċ-ċella li ssakkar kull bniedem fih innifsu u joħloq mill-ġdid umanità b’natura divina li tissupera l-Mewt. 

 

Mill-bidu nett tal-esperjenza tad-dnub, il-Mewt bdiet iddallam il-Ħajja tal-bniedem.  X’ġiegħel lill-bniedem jidneb?  Emmen il-katekeżi tax-xitan li għawwieh li Alla kien rival tiegħu.  Nessieħ li kien Alla li ħalqu, imma mlielu moħħu bil-ħsieb li Alla kien ċaħħdu minn kollox għax ma ridux ikun bħalu imma dejjem taħtu.  “Tassew li Alla qalilkom: ‘La tiklux mis-siġar kollha tal-ġnien?’”  (Ġen. 3, 1).  Dan mhux żball tafux.  Għax tassew li dan iseħħ fil-bniedem imwaqqa’ għax jitlef il-kuntentizza b’tant “siġar” li Alla tah biex igawdihom.  Tant grazzji.  Tant rigali f’Ħajjitna.  X’nibqgħu naraw? Is-Salib li jġagħalna ngergru u jnissina kollox.  Ekku l-għerf ta’ satana: “Tassew li Alla qalilkom: ‘La tiklux mis-siġar kollha tal-ġnien?’”.

 

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 13 ta'Dicembru 2020
Written by Frans Galea   
Sunday, 13 December 2020
13_di_20.jpg
 bullettin_13-12-2020.jpg
 
IT-TIELET HADD TAL-AVVENT (2020) ALLA HUWA FERH; HUWA FESTA!
Written by Frans Galea   
Sunday, 13 December 2020

Din hija il-Liturgija tat-tielet Hadd ta' l-Avvent ( 2020 ) bi hsibijiet min Joe Rapa.

stjohn2013_whiteback_lowres.png

 

It-Tielet Ħadd tal-Avvent għall-Knisja li tistenna u tishar huwa “Ħadd il-Ferħ”.  Alla li ġej jiltaqa’ magħna huwa “Ferħ”, huwa “Festa”.  L-Antifona tal-Ewkaristija ta’ dan il-Ħadd hi xhieda mportanti ta’ kif għandha tkun il-Ħajja tan-Nisrani “adult”:  Ifirħu fil-Mulej; nerġa’ ngħidilkom, ifirħu.  Il-Mulej qorob.  (Fil. 4, 4-5).  Dan hu kliem San Pawl.  Fit-Tieni Qari, imbagħad, l-istess Appostlu fl-Ewwel Ittra lit-Tessalonkin, jerġa’ jħeġġiġna: Ħuti ifirħu dejjem.  (1 Tess. 5, 16-24). 

 

X’taqliba ta’ taħt fuq dwar il-perċessjoni li ħafna li jgħoddu lilhom infushom “Insara” għandhom dwar Alla.  Għandna wisq Insara “tal-gdiedem” li fid-dinja tal-lum qatt ma jistgħu ikunu xhieda ta’ Kristu quddiem dinja li trid tara nies “Ħajjin” tassew, nies iħobbu tassew, nies magħqudin f’għaqda fraterna tassew.  Bil-kliem kulħadd jaf jgħid ħafna affarijiet, u jiktibhom ukoll, u jippriedkahom ukoll, imma huma l-fatti li huma reklami ħajjin għal Kristu, reklami ta’ veru mhux bħar-reklami tad-dinja li jwegħdu ħwejjeġ minn barra biss.

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 06 ta'Dicembru 2020
Written by Frans Galea   
Sunday, 06 December 2020
6_di_20.jpg
 bullettin_06-12-2020.jpg
 
IT-TIENI HADD TAL-AVVENT (2020) IL-FIGURA TA’ GWANNI L-BATTISTA
Written by Frans Galea   
Sunday, 06 December 2020

Din hija il-Liturgija tat-tieni Hadd ta' l-Avvent ( 2020 ) bi hsibijiet min Joe Rapa.

johntb.jpg

 

Kull sena, fi Zmien L-Avvent, almenu fl-ewwel parti tiegħu, tidher tiddomina l-figura unika ta’ Ġwanni l-Battista, il-profeta li mid-deżert fejn ġie ffurmat fin-nar tat-tiġrib u s-solitudni, jidħol fil-qalba tal-poplu tiegħu, mgħobbi b’missjoni tqila u serja: li jikkonverti lil Iżrael.  Qablu, Alla kien bagħat sensiela ta’ Profeti, nies maħruqa minn Nar ġewwieni ta’ ħeġġa għal Alla u għall-poplu tagħhom, nies li mmarkaw l-Istorja ta’ Iżrael iktar milli mmarkawha n-nies ta’ setgħa politika, jew dawk li stagħnew u għamlu suċċess materjali minn ħajjithom.  Dawn in-nies ta’ Alla ma kellhom xejn x’jitilfu, għax ġo fihom kellhom kollox, għana li ħadd ma seta’ jmissulhom u għalhekk kienu problema għal ħafna, u ta’ faraġ għall-Fdal ta’ Iżrael, dawk li tassew kienu qed jistennew u jishru għad-dehra ta’ Dak li kien imwiegħed.

 

Imma Ġwanni kien Profeta partikulari.  Kien l-aħħar messaġġier ta’ Alla lil Iżrael.  Kien bħal mara fl-uġigħ tal-ħlas.  Hu kien tqil bil-bxara li ġie mibgħut jagħti u bħal Kristu seta jgħid: “Nar ġejt inqiegħed fuq l-art, u kemm nixtieq li diġa qabad!  Iżda hemm magħmudija li biha għandi nitgħammed, u x’diqa għandi sa ma dan iseħħ!” Għax Ġwanni kien jaf li kien se jkun ippersegwitat u li dak li kellu jwassal mhux se jkun aċċettat minn dawk li kienu qegħdin tajjeb.  U fi żmienu wkoll, bħal fi żmienna, kienet teżisti l-“political correctness”, jiġifieri ara kif titkellem, tkunx goff, agħmel kompromess, sib it-triq tan-nofs, ipprova ikkonvinċi bid-diplomazija.  Ġwanni ma kienx dan it-tip u kien jaf li ġej l-għawġ. 

Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 79 - 104 of 1442