Sunday, 05 December 2021
           
Home arrow Home
Il-Bullettin tal-Hadd 13 ta'Settembru 2020
Written by Frans Galea   
Sunday, 13 September 2020

 

13_sett_20.jpg
 bullettin_13-09-2020.jpg

 

 
L-ERBGHA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2020) ID-DON TAL-MAHFRA
Written by Frans Galea   
Sunday, 13 September 2020

Din hija il- Liturgija ta' L-Erbgha u Ghoxrin Hadd matul is-sena ( 2020 ) bi hsibijiet min Joe Rapa.

parable-of-the-unforgiving-servant.jpg

 

Ir-reliġjonijiet kollha, l-etika ta’ kull ċiviltà u kultura, l-intuwizzjoni misterjuża li tgħammar f’kull bniedem, dawn kollha jitkelllmu favur il-bżonn li l-bniedem jaħfer, għax il-Maħfra hi ħelsien mill-għawġ, mit-tilwim, mill-ġlied, mill-gwerra u finalment, mill-qerda tal-bniedem.  Hija, fuq kollox, fejqan għall-bniedem minn ġewwa.  Għalhekk bħalma hu naturali li l-bniedem iħoss, isofri, ibati mill-feriti li jaqla’ fir-relazzjoni tiegħu mal-oħrajn, hekk ukoll iħoss il-bżonn tal-fejqan bil-Maħfra.  Il-problema hi li hemm tarf għall-kapaċità tal-bniedem li jaħfer.  Din hi problema kbira!

 

Il-bniedem huwa esseri miġruħ.  Fil-profond tiegħu għandu ġerħa li tnixxi l-Ħajja l-ħin kollu.  Dan jagħmlu dgħajjef u kkundizzjonat lejn l-egoiżmu, li jaħseb għalih innifsu u jiġbed lejh f’kulma jagħmel.  Tant drajna b’dan, tant drajna bina nfusna fiċ-ċentru tal-univers, li lanqas biss nindunaw.  Il-ħin kollu nagħtu raġun lilna nfusna u kuljum niffirmaw ċertifikat ta’ kondotta tajba biex ikollna ftit ta’ sliem magħna nfusna.  Dan kollu hu parti mis-“survival instinct” tan-natura tagħna.

Read more...
 
IT-TLIETA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2020) ID-DNUB JOQTOL IL-GEMGHA
Written by Frans Galea   
Saturday, 05 September 2020

Din hija il- Liturgija tat-Tlieta u Ghoxrin Hadd matul is-sena ( 2020 ) bi hsibijiet min Joe Rapa.

 _jesus-teaching-his-disciples_.jpg

 

Xbajna nisimgħu li qegħdin ngħixu f’dinja li qed tinbidel b’ħeffa li taqtagħlek nifsek.  Anke t-temp qed jinbidel, u miegħu l-ġeografija għax fejn kien minn dejjem moħbi taħt is-silġ issa qed jinkixef u jara x-xemx għall-ewwel darba waqt li partijiet li darba kienu għammiela u fertili, issa qed isiru semi-deżert, jew diġa deżert.  Is-soċjetà ilha mis-sittinijiet f’ġirja sfrenata biex tinsa dak li qabel kien instab utli u tajjeb minn bosta ġenerazzjonijiet u l-għors tagħha hu li tfarrak l-antik u tigglorifika l-modern... modern li wara ħames snin isir antik hu wkoll. 

 

Waqgħu ħafna pilastri tal-ħsieb li qabel kienu jagħtu saħħa u sinsla lis-soċjetà.  Is-sens ta’ familja estiża, ta’ pudur sesswali, ta’ konvinzjoni li l-ħażen u l-korruzzjoni ma jġibux risq, ta’ ħarsien ta’ normi li dejjem ikkontrollaw l-aptiti tal-bniedem, u ħafna affarijiet oħra... ħafna affarijiet oħra, intremew ’il barra mit-tieqa u ma rridux nafu bihom aktar.  Il-konfużjoni ssaltan f’moħħ ħafna.  Tlifna l-boxla u ninsabu nitgerrbu lejn ħadd ma jaf fejn.  Jekk tistaqsi lil wieħed liberali li jogħxa jara l-bniedem ikisser l-“ikoni” tal-imġieba ta’ qabel, fejn se jieqaf dan kollu, jekk jafx fejn jaqta’ linja,  jgħidlek li ma jafx.  Bla kontroll.

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 30 ta' Awwissu 2020
Written by Frans Galea   
Sunday, 30 August 2020
30_aww_20.jpg
 bullettin_30-08-2020.jpg
 
IT-TNEJN U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2020) IL-MOGHDIJA TAS-SALIB TWASSAL GHALL-GLORJA
Written by Frans Galea   
Saturday, 29 August 2020

Din hija il- Liturgija tat-Tnejn u Ghoxrin Hadd matul is-sena ( 2020 ) bi hsibijiet min Joe Rapa.

 jesus-christ-feed-my-sheep-172045-tablet.jpg

 

Huwa skont in-natura li aħna nixtiequ, anzi, nixxennqu, li ngħaddu ħajjitna hawn fil-kwiet, bla wisq tbatija, bla ma qatt jonqosna xejn, u ngħixu għomor twil kemm jista’ jkun.  Għalhekk is-saħħa, il-flus, il-kumdità, in-nuqqas ta’ nkwiet saru l-iktar affarijiet importanti għal qalb il-bniedem.  Mhux ta’ b’xejn li l-biċċa l-kbira tat-talb tagħna lil Alla huwa bbażat fuq dan u jirrifletti dak li nixtiequ u dak li nibżgħu minnu.

 

Ir-reliġjonijiet tad-dinja kollha ġew imsawra fuq dan it-tħannin tal-bniedem.  Minn meta l-bniedem kien għadu jgħammar fl-għerien hu ħass li xi Id setgħana kienet hemm tmexxi kollox u għalhekk kien jitlobha lil din il-qawwa misterjuża biex tħarislu ħajtu mill-annimali selvaġġi; biex tħarislu wkoll lill-annimali li kien immansa u li kienu jaqduh; biex uliedu ma jmutulux żgħar imma jikbru b’saħħithom u biex kemm in-nisa tal-klan tiegħu kif ukoll ir-raba’ tiegħu jkunu għammiela u jagħtu ħafna wlied u frott kotran.

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 23 ta' Awwissu 2020
Written by Frans Galea   
Sunday, 23 August 2020
23_aww_20.jpg
 bullettin_23-08-2020.jpg
Last Updated ( Sunday, 23 August 2020 )
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 131 - 156 of 1465