Monday, 23 May 2022
           
Home arrow Home
Il-Bullettin tal-Hadd 21 ta' Frar 2021
Written by Frans Galea   
Sunday, 21 February 2021
21_feb_21.jpg
 bullettin_21-02-2021.jpg
 
L-EWWEL HADD TAR-RANDAN (2021) TAQTIGHA BEJN IL-MEWT U L-HAJJA
Written by Frans Galea   
Saturday, 20 February 2021

Din hija il-Liturgija ta' l-ewwel Hadd tar-Randan ( 2021) bi hsibijiet min Joe Rapa.

the_temptation_of_christ_1854.jpg

 

Hu żball kbir jekk inħalltu lill-Kristjaneżmu mar-reliġjonijiet l-oħra, jew inqisuh bħala xi “reliġjon” oħra.  Il-Kristjaneżmu hu bil-bosta iktar minn “reliġjon”.  Hu Aħbar li xxandar li Alla niżel jgħix mal-bniedem f’mument “X” fl-Istorja; li hemm taqtigħa bejn il-Ħajja u l-Mewt u li f’Ġesù Kristu, il-Ħajja għelbet il-Mewt u issa l-bniedem għandu triq miftuħa quddiemu għal Ħajja bla tmiem.

 

Jekk tiftaħ il-Bibbja tinduna b’din it-taqtigħa li tisssemma b’xi mod jew ieħor f’kull paġna.  Illum, fil-bidu tal-vjaġġ tagħna tar-Randan, il-Liturġija tippreżentalna lil Noe u l-familja tiegħu li ħelsu minn ħalq il-Mewt għax Alla kien fidil magħhom u mal-Wegħda li tahom.  Alla  jagħmel patt ma’ Noe, u jġedded dan il-Patt kemm-il darba iktar tard; Patt li se jkun favur il-bniedem fit-taqtigħa tiegħu biex  jgħix, biex jegħleb il-monstru tal-Mewt.  Abraham kien qed jgħix il-“Mewt” meta kellu Ħajtu mfarrka għax ħass li kien falla għal  kollox.  Iżrael għex l-esperjenza tal-Mewt għal sekli sħaħ ta’ jasar fl-Eġittu.  Kemm Abraham u kemm Iżrael raw il-“Jum tal-Mulej”, l-Għid tar-rebħa tal-Ħajja fuq il-Mewt.

 

Last Updated ( Saturday, 20 February 2021 )
Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 14 ta' Frar 2021
Written by Frans Galea   
Sunday, 14 February 2021
14_feb_21.jpg
 bullettin_14-02-2021.jpg
 
IS-SITT HADD MATUL IS-SENA (2021) ID-DNUB TIEGHI IFIERI L-KNISJA U D-DINJA
Written by Frans Galea   
Sunday, 14 February 2021

Din hija il-Liturgija tas-Sitt Hadd matul is-sena ( 2021 ) bi hsibijiet min Joe Rapa.

leper.jpg.png

 

Kalamitá kbira ġratlu l-bniedem f’xi mument tal-iżvilupp tiegħu.  Il-poplu Lhudi, li kellu esperjenza ta’ Alla mill-aktar intimà, ġie mdawwal fuq dan u niseġ l-istorja ta’ Adam u Eva biex jitfa’ dawl fuq dan il-fenomenu ikrah.  Il-bniedem safa ferut serjament.  Instamat waħda kbira u kull ilma issa jaħsbu misħun.  Dan welled ġewwa fih biża’, tħassib, insigurtà, ma jafda lil ħadd u, fuq kollox, egoiżmu.  Min iħossu mhedded jew inkwetat m’għandux moħħ ħaddieħor.  Malli Adam inkixef li dineb, waħħal f’martu.  Kajjin qatel lil ħuh.  Lamek ftaħar li min jonqsu ikollu jpatti għal sebgħa u sebgħin darba.  Għaliex din in-niżla lejn il-qerda?  Il-bniedem beda jibża’ u beda jħoss il-bżonn jiddefendi lilu nnifsu u jaħseb għal rasu għax inqata’ minn Alla li ħalqu.  Beda jaħseb ħażin fiH.  Għebet l-Imħabba.  Mil-lum ’il quddiem inħobbok jekk tħobbni.  Dan hu d-dnub.

 

L-umanità hi marida bid-dnub bħalma  kien jimrad bniedem bil-ġdiem.  Id-dnub ta’ wieħed jaqtgħu mill-bqija.  Kulħadd għal rasu. L-oħrajn jitbegħdu minnek għax id-dnub tiegħek iniġġeż l-arja.  U m’hemmx dnub li jagħmel il-ħsara lis-soċjetà u ieħor le għax isir fis-sigriet.  Kull dnub joqtol lill-familja tiegħek, lil ta’ madwarek fuq ix-xogħol, fl-ambjent tiegħek.  Finalment kull dnub, hu x’inhu, jeqred il-Knisja, jekk int mgħammed, u lill-pajjiż, u, saħansitra l-umanità kollha. 

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 07 ta' Frar 2021
Written by Frans Galea   
Sunday, 07 February 2021
7_frar_21.jpg
 bullettin_07-02-2021.jpg
 
IL-HAMES HADD MATUL IS-SENA (2021) IS-SALIB GLORJUZ TAT-TBATIJIET TAGHNA
Written by Frans Galea   
Sunday, 07 February 2021

Din hija il-Liturgija tal-Hames Hadd matul is-sena ( 2021 ) bi hsibijiet min Joe Rapa.

gesu_jippridka.jpg

 

Kulħadd jaf xi tfisser il-kelma “Misteru”.  “Misteru” huwa xi ħaġa li ħadd ma jista’ jifhimha, jew, almenu, jifhmuha biss xi ftit għorrief wara ħafna studju u tiftix.  Bil-kelma “Misteru”, normalment nirreferu għal dommi jew ħwejjeġ moħbija għal moħħ il-bniedem, imma li jagħmlu sens bid-dawl tal-Fidi.  Alla l-Imbierek irrivelalna Hu min hu meta bagħat lil Ibnu fid-dinja, imma Hu xorta waħda jibqa’ “Misteru” li jiġi  muri lilna biss meta narawH, jekk Alla jrid, wiċċ imb’ wiċċ fil-mija tal-Ħajja, fil-Glorja tas-Sema.

 

Iżda l-Iskrittura tisħaq li hemm “Misteri” li l-Missier jixtieq jirrivelahomlna bid-Dawl tal-Ispirtu s-Santu u permezz ta’ dak li għallem u għamel Ġesù fil-missjoni tiegħU fostna.  San Pawl jitkellem fuq il-“Misteru tas-Salvazzjoni tagħna”.  Il-bniedem li jħalli lil Alla jaħdem fih, jasal biex jifhem is-sens u r-raġuni ta’ dak li jiġrilu fl-Istorja tiegħu; li xejn ma jiġri għal xejn, u li l-Mulej joħroġ il-ġid minn kull sitwazzjoni b’risq il-mixja tagħna lejn il-Ħajja ta’ Dejjem. 

Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 131 - 156 of 1514