Sunday, 05 December 2021
           
Home arrow Home
Il-Bullettin tal-Hadd 07 ta' Gunju 2020
Written by Frans Galea   
Sunday, 07 June 2020
2bullettin_07-06-2020.jpg

Last Updated ( Sunday, 07 June 2020 )
 
SOLENNITÀ TAT-TRINITÀ QADDISA L-GHARFIEN TA’ ALLA HU L-AQWA GHERF
Written by Frans Galea   
Saturday, 06 June 2020

Din hija il- Liturgija tas- Solennita' tat-Trinita' Qaddisa ( L-Gharfien ta' Alla hu  l-aqwa gherf)  bi hsibijiet  min Joe Rapa .

gesu_u_nikodemu.jpg

 

Hemm pjan meraviljuż wara l-Istorja ta’ kull bniedem. Ħafna jibqgħu ma jindunawx b’dan.  Alla ħalaq lil kull wieħed minna biex il-mixja tal-Ħajja twassalna biex nagħrfuH, inħobbuH u naqduH, biex imbagħad immorru ngawduH f’Ħajja tixbaħ lil tiegħu, jiġifieri Ħajja bla tmiem mimlija hena u sliem.  Bosta jaħsbu li din hi ħrafa tal-‘fairies’, imma dawk li, bi Grazzja, esperjenzjaw, għexu tassew dan kollu, baqgħu imbelha b’dak li sabu. Kellu raġun Ġwanni l-Evanġelista jgħid li n-Nisrani li jimxi ’l quddiem fil-Fidi jidħol minn hawn stess fil-Ħajja ta’ Dejjem.  “Nafu li għaddejna mill-mewt għall-ħajja.”  (1 Ġw. 3, 14).

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 31 ta' Mejju 2020
Written by Frans Galea   
Sunday, 31 May 2020
 
bullettin_31-05-2020.jpg
 
SOLENNITÀ TA’ PENTEKOSTE – GHID IL-HAMSIN (2020) JINAGHTA L-ISPIRTU S-SANTU LILL-KNISJA
Written by Frans Galea   
Saturday, 30 May 2020

Din hija il- Liturgija tas- Solennita' ta' Pentekosta - Ghid il-Hamsin (2020) Jinghata l-Ispirtu s-Santu lill-Knisja bi hsibijiet  min Joe Rapa .

pentecost.jpg

 

Il-Misteru tal-Għid ta’ Ġesù Kristu hu l-Misteru tas-Salvazzjoni eterna tagħna għax hu permezz ta’ din l-esperjenza tremenda tal-Iben ta’ Alla li kull bniedem isalva, jekk jemmen. Huwa Misteru li jinagħax għal ħamsin jum u jiġi fi tmiemu llum f’din is-Solennità kbira.

 

Il-Pentekoste, fi lsienna “Għid il-Ħamsin”, huwa parti intima mill-Misteru sħiħ tal-Għid.  Mingħajr l-esperjenza tal-Passjoni, l-Mewt u r-Rebħa fuq il-Mewt ta’ Kristu ma kienx ikun hemm Pentekoste; u mingħajr il-Pentekoste, l-Misteru tal-Għid kien jibqa’ hekk, Misteru li jinteressa lil ftit, u biss fuq livell emozzjonali u sentimentali bla ma jsalva lil ħadd. 

 

  

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 24 ta' Mejju 2020
Written by Frans Galea   
Sunday, 24 May 2020
 
bullettin_24-05-2020.jpg
 
IS-SEBA’ HADD TAL-GHID (2020) TLUGH IL-MULEJ FIS-SEMA – LAPSI IS-SEMA PAJJIZNA!
Written by Frans Galea   
Saturday, 23 May 2020

Din hija il- Liturgija tas-Seba' Hadd tal-Ghid (2020) Tlugh il-Mulej fis-Sema (Lapsi)  bi hsibijiet  min Joe Rapa .

lit220.jpg

 

In-Nisrani, jew hu bniedem differenti mill-bqija, jew mhu Nisrani xejn.  din id-differenza li ġejja mill-Fidi tiegħu tidher fil-mod ta’ Ħajja li jgħix.  Ma rridx nirreferi għal modi morali ta’ Ħajja li kulħadd jaf x’inhuma. Jien d-differenza prinċipali li nara fin-Nisrani u li timmarkalu għal kollox il-karattru tiegħu hi li hu “Bniedem Ħaj” għax fih kiber l-Ispirtu ta’ Dak li rebaħ il-Mewt.  din hi l-għajn tad-differenza kollha.   Li kieku mhux għax hu “Ħaj” kieku jista’ jkollu intenzjoni tajba ħafna u jisforza l-jum kollu biex jobdi l-kmandamenti, imma f’xi ħin jew ieħor se toħroġ il-verità li mhu differenti xejn mill-oħrajn.  Wara kollox anke ħafna mill-pagani jippruvaw jgħixu Ħajja moralment tajba u għandhom il-valuri morali tagħhom.

Last Updated ( Saturday, 23 May 2020 )
Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 157 - 182 of 1465