Sunday, 05 December 2021
           
Home arrow Home
Il-Bullettin tal-Hadd 08 ta' Marzu 2020
Written by Frans Galea   
Saturday, 07 March 2020
 8_mar_20.jpg
 bullettin_08-03-2020.jpg
 
IT-TIENI HADD TAR-RANDAN (2020) X’SE NAGHMLU QUDDIEM IS-SEJHA
Written by Frans Galea   
Saturday, 07 March 2020

Din hija il- Liturgija ta't-tieni Hadd  ta'r-Randan (2020)  bi hsibijiet  min Joe Rapa.

 transfigurationbloch.jpg

 

L-Ewwel Ħadd tar-Randan tefa’ dawl fuq il-qagħda tal-bniedem, werriet tan-natura ta’ Adam li tilef l-innoċenza tiegħu, u hekk inżergħet is-susa tal-Mewt f’din in-natura tagħna.  Dan hu l-veru flaġell tal-bniedem.  Jiġru kemm jiġru traġedji, l-Omm tat-traġedji kollha hija l-waqgħa tal-bniedem fl-hekk imsejjaħ “Ġnien tal-Għeden”.  Kull bniedem huwa midneb għax kull bniedem jitwieled f’dell il-Mewt.  Isiru ħafna kampanji edukattivi biex titjieb l-imġieba tal-bniedem, u jissawru liġijiet biex jikkontrollawh.  Dawn kollha huma tajbin u jħallu dejjem effett pożittiv, imma l-bniedem għandu qalbu miġrugħa u hija qalbu li trid tinbidillu.  Il-biża’ tal-Mewt iwebbes qalb il-bniedem u l-ewwel reazzjoni ta’ Adam wara li dineb kien li jwaħħal f’martu, dik li qabel kien qal dwarha: “Din id-darba din hi għadma minn għadmi u laħam minn laħmi.”  (Ġen. 2, 23). 

 

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 01 ta' Marzu 2020
Written by Frans Galea   
Saturday, 29 February 2020
1_mar_20.jpg
 bullettin_01-03-2020.jpg
 
L-EWWEL HADD TAR-RANDAN (2020) JIENA MIDNEB!
Written by Frans Galea   
Saturday, 29 February 2020

Din hija il- Liturgija ta' l-ewwel Hadd  ta'r-Randan (2020)  bi hsibijiet  min Joe Rapa.

the_temptation_of_christ_by_the_devil_t.jpg

 

Ir-Randan huwa triq twila erbgħin jum lejn l-ikbar manifestazzjoni ta’ Alla, l-ikbar wirja, rivelazzjoni tiegħu.  Jekk trid tkun taf Alla min hu ħares lejn Kristu msallab, imma mhux imsallab biss iżda wkoll rebbieħ fuq dak kollu li joqtol u jkidd lill-bniedem.  Dan hu Alla.  Alla wera ruħu lill-bniedem f’Ibnu msallab għall-għadu tiegħu u mqajjem mill-Mewt biex ineħħi l-Gidba setagħna li tgħammar fis-subkonxju tiegħu dwar il-Ħajja ta’ Dejjem.  Il-bniedem imdawwal minn Alla huwa dak li jagħraf li d-dnub tiegħu mhux talli ma firdux mill-Imħabba ta’ min ħalqu, imma kien il-kaġun li ġagħlu jinduna kemm hi kbira din l-Imħabba għalih.  Bħalma tkanta l-Knisja fil-Velja glorjuża tal-Għid: “Xi ħtija hienja li stħaqqilha Feddej kbir bħal dan!”  Dan huwa l-kliem li tasal għalih il-Knisja fl-esperjenza meraviljuża tal-għoli, il-fond u l-wisa’ tal-Imħabba ta’ Alla.

 

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 23 ta' Frar 2020
Written by Frans Galea   
Saturday, 22 February 2020
23_frar_20.jpg
 bullettin_23-02-2020.jpg
 
IS-SEBA’ HADD MATUL IS-SENA (2020) ID-DISKORS TAL-MUNTANJA: RIGAL MHUX LIGI
Written by Frans Galea   
Saturday, 22 February 2020

Din hija il- Liturgija tas-Seba' Hadd  ta' matul is-sena (2020)  bi hsibijiet  min Joe Rapa.

 lord-jesus-preaching.jpg

 

Għalina hu diffiċli ngħarfu li l-Magħmudija hi proċess, bħalma l-Fidi hija “vjaġġ”.  Aħna mdorrijin bil-Magħmudija tat-trabi u naħsbu li din hi xi ħaġa tal-maġija: la darba għammduna, sirna Nsara; meta l-verità hi li hemm proċess, vjaġġ li fihom iridu jikbru l-Magħmudija u l-Fidi.  hu veru li ġuridikament (skont ir-regoli) nistgħu nissejħu “Nsara” u għandna dritt għas-Sagramenti l-oħra, kif ukoll iniżżluna fir-registru tal-parroċċa biex inżidu l-biljuni ta’ Nsara fid-dinja.  Imma dan hu li jagħmilha diffiċli għal bosta li jifhmu x’inhi l-Magħmudija u x’differenza hemm bejn ir-reliġjożità naturali, li kulħadd għandu, u l-Fidi adulta Nisranija.

 

Naturalment, il-Knisja tgħammed lit-trabi għax isserraħ moħħha li l-ġenituri għandhom Fidi biżżejjed tant li kapaċi jgħinu fil-proċess tal-Magħmudija ta’ wliedhom.  Ħafna, dan id-dmir, ma jagħtuhx importanza u jfarfru r-responsabiltà fuq il-qassis jew il-katekista tad-duttrina.

 

 

Last Updated ( Saturday, 22 February 2020 )
Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 183 - 208 of 1465