Tuesday, 11 May 2021
           
Home arrow Home
IT-TNEJN U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2019) L-IMKABBRIN MA JISTGHU QATT “JARAW” LIL KRISTU
Written by Frans Galea   
Sunday, 01 September 2019

Din hija il- Liturgija tat-Tnejn u Ghoxrin Hadd matul is-sena ( 2019 )   bi hsibijiet  min Joe Rapa.

 

22hadd.jpg

 

Id-dnubiet huma ħafna u xi wħud jirċievu pubbliċità ikbar minn oħrajn, bħad-dnub tas-sesswalità użata ħażin.  Imma dwar liema hu l-ikbar dnub, l-għorrief tal-Knisja, ibbekkjati mill-Iskrittura, dejjem qalu li dan huwa s-suppervja.  Kienet is-suppervja li biha waqa’ l-bniedem fl-Għeden u tilef il-Glorja tal-bidu u wiret il-Mewt.  Anzi nistgħu ngħidu li s-suppervja hi l-omm tad-dnubiet kollha, l-omm tal-irvell tal-bniedem kontra Alla, l-omm tal-flaġelli kollha li waqgħu fuq l-umanità minn Adam ’l hawn. 

 

Is-suppervja hi meta l-bniedem jidħol fl-ingann il-kbir dwaru nnifsu għax jaħseb li hu xi ħaġa meta mhu xejn, li hu aħjar mill-oħrajn meta mhux, li dejjem għandu raġun meta kulħadd għandu tort.  Is-suppervja tagħmel minna nies li naħsbu li m’aħna bżonn ħadd, lanqas ta’ Alla.  Il-bniedem supperv jiddejjaq immens meta xi ħadd jikkritikah, anke b’sens tajjeb biex jgħinu.  Huwa l-bniedem li jħossu qed jitbaxxa jekk ma jċapċaplux kulħadd.  L-ironija ta’ dan kollu hi li bla ma jaf, is-supperv hu “tallab” għax dejjem jitlob il-prosit ta’ kulħadd u hi ta’ mportanza kbira għalih li ma jitlifx wiċċu u li dejjem ifaħħruh. 

 

Last Updated ( Sunday, 01 September 2019 )
Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 25 t'Awwissu 2019
Written by Frans Galea   
Sunday, 25 August 2019
25_aww_19-2000.jpg
 bullettin_25-08-2019.jpg
Last Updated ( Sunday, 25 August 2019 )
 
IL-WIEHED U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2019) IL-KNISJA: TWEMMIN WIEHED U SKOP WIEHED
Written by Frans Galea   
Sunday, 25 August 2019

Din hija il- Liturgija tal-Wiehed u Ghoxrin Hadd matul is-sena ( 2019 )   bi hsibijiet  min Joe Rapa.

izaja-2000.jpg

 

Bil-meżżi ta’ komunikazzjoni li għandna llum hu faċli għalina nindunaw li d-dinja hi Babilonja sħiħa ta’ idejat, twemmin, drawwiet u kulturi.  F’dan il-villaġġ globali, li wieħed ma jkunx jaf f’hiex jemmnu n-nies tat-Tibet jew xi drawwiet għandhom l-Eskimos li jgħixu fil-Polo Nord, dan għax ma jridx.  Fil-qalba ta’ din id-diversità kollha hemm ġemgħa mdaqqsa ta’ nies li għalkemm meħuda minn fost dawn l-ilwien differenti ta’ kulturi, għandhom twemmin wieħed, skop wieħed ta’ ħajja li jgħaqqadhom flimkien u jissupera d-differenzi kollha ta’ bejniethom.  Din il-ġemgħa, multi-kulturali u multi-razzjali hija l-Knisja.

 

Xi jżomm lil din il-Knisja magħquda fid-diversità tal-aħwa li jiffurmawha?  Hija l-Fidi fi bniedem li deher elfejn sena ilu u li wera ruħu bħala dak li kien ilu mistenni, il-Mibgħut mill-Ħallieq ta’ kollox, biex idawwal u jiftaħ triq lejn Ħajja li ma tispiċċa qatt.  Dan il-bniedem kien iktar minn bniedem, għax kieku ma kien ikun kapaċi jsalva il ħadd.  Kien bniedem li fih għammret id-divinità kollha li minnha ssawwar l-univers: il-bniedem/Alla li ġie jgħammar fostna.

 

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 11 t'Awwissu 2019
Written by Frans Galea   
Saturday, 10 August 2019
11_aww_19-2000.jpg
 bullettin_11-08-2019.jpg
Last Updated ( Sunday, 25 August 2019 )
 
ID-DSATAX-IL HADD MATUL IS-SENA (2019) FID-DINJA IMMA MHUX TAD-DINJA
Written by Frans Galea   
Saturday, 10 August 2019

Din hija il- Liturgija tad-Dsatax il-Hadd matul is-sena ( 2019 )   bi hsibijiet  min Joe Rapa.

sa_lukajpeg.jpeg 

 

L-Insara jxandru dejjem li l-bniedem isib il-fejqan, il-ħelsien, il-milja tal-Ħajja, fi Kristu, jekk jiskopri lil Kristu.  Imma Kristu fejn hu biex il-bniedem jiltaqa’ miegħu?  Wara li ġie gglorifikat bir-Rebħ tiegħu fuq il-mewt, Hu ġie mtella’ s-sema u jinsab fuq il-lemin ta’ Alla l-Missier, imma xorta baqa’ fid-dinja, fil-Knisja li hi l-Ġisem mistiku tiegħu li tagħha Hu r-Ras. Min jara lill-Knisja jara lil Kristu.  Bi Knisja ma nifhmux il-binja tal-ġebel fejn tiltaqa’ l-Knisja vera.  Lanqas nifhmu in-numru kbir ta’ nies li jinsabu fuq ir-reġistru tal-kappillan għax tgħammdu ta’ trabi.  Ħafna minn dawn, illum, qatgħu mill-Knisja bla ma nqatgħu mir-reġistru. 

 

Bi Knisja bħala l-Ġisem mistiku ta’ Kristu li jidher fid-dinja, aħna nifhmu dawk iż-żgħar, iċ-ċkejknin li daqu kemm hu tajjeb il-Mulej u jridu jduqu iktar.  Huma dawk li l-għan prinċipali tal-Ħajja għalihom hu li jiskopru dejjem iktar il-Misteru enormi ta’ Kristu għax jemmnu li kollox minn hawn jiddependi.  Din hi Knisja li tagħti s-sinjali li Kristu ried li tagħti: l-Għaqda ta’ bejn l-aħwa u l-Imħabba saħansitra lejn l-għadu.  Meta jidhru dawn is-sinjali mill-Knisja, allura d-dinja tkun qegħda tħares lejn Kristu nnifsu u tħossha mqanqla tiġri lejh għax id-dlam li tinsab fih hu kiefer wisq.

 

Last Updated ( Saturday, 10 August 2019 )
Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 4 t'Awwissu 2019
Written by Frans Galea   
Sunday, 04 August 2019
 4_aww_19-2000.jpg
 bullettin_04-08-2019.jpg
Last Updated ( Sunday, 04 August 2019 )
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 183 - 208 of 1404