Sunday, 05 December 2021
           
Home arrow Home
IT-TIELET HADD TAL-AVVENT (2019-20) MIN HU KRISTU GHALIK?
Written by Frans Galea   
Tuesday, 17 December 2019

Din hija il- Liturgija ta't-Tielet Hadd ta' L-Avvent  bi hsibijiet  min Joe Rapa

san_gwann_fil_habs.jpg

 

Wara li fl-ewwel żewġt Iħdud tal-Avvent il-Knisja kellmitna b’ħafna serjetà dwar ir-rejalta tal-qagħda tagħna l-bnedmin: il-fatt li ħadd ma jista’ jmerih li aħna ninsabu fuq pjaneta li qegħda tixjieħ u tinsab f’ġirja miġnuna lejn it-tmiem ta’ kollox, lejn il-qerda, għax donnu kollox fih is-susa tal-Mewt, anke aħna;  illum jibda ż-żmien tal-Kerigma, tal-Aħbar it-Tajba.  Mhux kollox hu mitluf għall-bniedem.  Anzi, l-bniedem ġie maħtuf bħal ħatba minn ġon-nar li kienet ġa bdiet iddaħħan, u l-umanità kollha għandha għalfejn tgħajjat: “Halleluja!” b’sens ta’ rebħa, ta’ eżultanza, ta’ għors li ma jitfissirx. 

 

X’inhi din l-Aħbar it-Tajba?  Alla hekk ħabb lid-dinja li ta lil Ibnu l-waħdieni biex kull min jemmen fiH ma jintilifx iżda jkollu l-Ħajja ta’ Dejjem.”  (Ġw. 3, 16).  F’daqqa waħda tinfetaħ triq ta’ Salvazzjoni għall-bniedem; ħruġ minn qagħda ta’ mewt, ta’ ċirku ta’ thewdin, inkwiet u tħassib, għall-ħelsien ta’ futur bla tmiem, garanzija ta’ ħajja li anqas il-Mewt fiżika ma tista’ għaliha. 

 

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 08 ta' Dicembru 2019
Written by Frans Galea   
Sunday, 08 December 2019
8_di_19.jpg
 bullettin_08-12-2019.jpg
 
8 TA’ DICEMBRU, 2019 MARIJA: MEHLUSA GHALL-MERTI TA’ KRISTU
Written by Frans Galea   
Sunday, 08 December 2019

Din hija il- Liturgija ta' 8 TA’ DICEMBRU, 2019 MARIJA   bi hsibijiet  min Joe Rapa

 st.jpg

 

Il-Knisja llum tiċċelebra u tifraħ bil-“Festa tal-Ġmiel”, kif xi wħud isejħu s-Solennità tal-Beata Verġni Marja Mnissla mingħajr il-jasar tad-dnub ta’ Adam.  Tissejjaħ il-“Festa tal-Ġmiel” għax jekk kulma ħalaq Alla Hu raħ li kien tajjeb, u tajjeb ħafna, sabiħ, u sabiħ ħafna, f’Marija Hu ħalaq il-qalba tas-Sbuħija, il-Ġmiel tal-ġmiel.  Lil kull wieħed minna, Alla joħolqu għal xi ħaġa, xi għemejjel, opri maħsuba minnU minn qabel, skont il-Pjan meraviljuż li Hu għandu għall-ħolqien.  Lil Marija, Hu ħalaqha biex tkun it-Theotokos, l-Omm ta’ Alla nnifsu li f’Ġesù ta’ Nazaret libes laħamna biex jgħix magħna u biex iduq il-Mewt u jirbħilha, lilha li hi l-akbar għadu tal-bniedem.

 

Lil kull wieħed minna, l-Mulej iżejnu b’kariżmi, grazzji, doni, rigali biex inkunu nistgħu inwettqu dak li Hu jrid minna.  Iżda ma jeħdilniex il-libertà tagħna li nagħżlu li nagħmlu li rridu.  Jekk jien nuża d-doni li tani Alla biex nagħmel ir-Rieda tiegħu, dan nagħmlu għax irrid u mhux għax bil-fors jew għax Alla, speċi ta’, tani l-ħabel biex nimxi fejn iridni Hu, kif konna nagħmlu aħna bil-ġugarelli tagħna. Ħafna huma dawk li l-kariżmi u t-talenti li rċivew mingħand il-Mulej għal xogħol misterjuż, jużawhom għal ħwejjeġ oħra u l-Pjan ta’ Alla jintilef għal dik il-persuna, u kif tgħid waħda mill-Għanjiet ta’ Salamun, “l-anġli kienu qed jibku għax intilfu l-pjanijiet ta’ Alla”.

Il-Knisja llum tiċċelebra u tifraħ bil-“Festa tal-Ġmiel”, kif xi wħud isejħu s-Solennità tal-Beata Verġni Marja Mnissla mingħajr il-jasar tad-dnub ta’ Adam.  Tissejjaħ il-“Festa tal-Ġmiel” għax jekk kulma ħalaq Alla Hu raħ li kien tajjeb, u tajjeb ħafna, sabiħ, u sabiħ ħafna, f’Marija Hu ħalaq il-qalba tas-Sbuħija, il-Ġmiel tal-ġmiel.  Lil kull wieħed minna, Alla joħolqu għal xi ħaġa, xi għemejjel, opri maħsuba minnU minn qabel, skont il-Pjan meraviljuż li Hu għandu għall-ħolqien.  Lil Marija, Hu ħalaqha biex tkun it-Theotokos, l-Omm ta’ Alla nnifsu li f’Ġesù ta’ Nazaret libes laħamna biex jgħix magħna u biex iduq il-Mewt u jirbħilha, lilha li hi l-akbar għadu tal-bniedem.

 

Lil kull wieħed minna, l-Mulej iżejnu b’kariżmi, grazzji, doni, rigali biex inkunu nistgħu inwettqu dak li Hu jrid minna.  Iżda ma jeħdilniex il-libertà tagħna li nagħżlu li nagħmlu li rridu.  Jekk jien nuża d-doni li tani Alla biex nagħmel ir-Rieda tiegħu, dan nagħmlu għax irrid u mhux għax bil-fors jew għax Alla, speċi ta’, tani l-ħabel biex nimxi fejn iridni Hu, kif konna nagħmlu aħna bil-ġugarelli tagħna. Ħafna huma dawk li l-kariżmi u t-talenti li rċivew mingħand il-Mulej għal xogħol misterjuż, jużawhom għal ħwejjeġ oħra u l-Pjan ta’ Alla jintilef għal dik il-persuna, u kif tgħid waħda mill-Għanjiet ta’ Salamun, “l-anġli kienu qed jibku għax intilfu l-pjanijiet ta’ Alla”.

 

Read more...
 
SIGRA TAL-MILIED B’RISQ IL-KARITÀ
Written by Frans Galea   
Friday, 06 December 2019

Nhar il-Ħadd 1 ta’ Diċembru 2019 tajna bidu għaż-żmien tal-Avvent. Fi tmiem il-Quddiesa tad-9.30am fil-knisja tagħna ġiet inawgurata siġra tal-Milied b’risq il-karità. It-tfal preżenti ġew mistiedna jqiegħdu fuq din is-siġra dekorazzjonijiet li fuqhom kien hemm miktub l-isem ta’ xi rigal. Il-komunità ġiet mistiedna biex kulħadd jieħu xi waħda minn dawn id-dekorazzjonijiet, jixtri r-rigal li jkun hemm miktub fuqha u jqiegħdu taħt din is-siġra biex imbagħad jingħata lil xi persuna jew familja fil-bżonn fl-okkażjoni tal-festi tal-Milied.

img-9427-2000.jpg  

 

Last Updated ( Friday, 06 December 2019 )
 
Il-Bullettin tal-Hadd 01 ta' Dicembru 2019
Written by Frans Galea   
Saturday, 30 November 2019
1_di_19.jpg
 bullettin_01-12-2019.jpg
 
L-EWWEL HADD TAL-AVVENT (2019-20) IN-NISRANI HU DAK LI JGHARREX GHALL-MULEJ
Written by Frans Galea   
Saturday, 30 November 2019

Din hija il- Liturgija ta' L-Ewwel Hadd ta' L-Avvent ( 2019 )   bi hsibijiet  min Joe Rapa

 noel.jpg

 

 

Il-Knisja llum tiftaħ sena ġdida liturġika, sena mimlija providenza ta’ Alla għall kull min jemmen; providenza fil-ġisem, imma ferm aktar fl-ispirtu tal-bniedem fejn iseħħu l-vera mirakli tiegħu. 

 

Sena ta’ Providenza

 

Providenza!  Kollox hu providenza ta’ Alla.  Santu Wistin jgħid: “Ħares madwarek (u ġo fik) u ara jekk hux kollox Grazzja.”  Alla hu l-ħin kollu ġeneruż magħna li aħna tant ingrati għax drajna ngħixu b’fommna ġox-xgħir tal-Grazzja.  Il-kelma “Grazzja” tfisser rigal mogħti b’xejn, bla ma hu mistħoqq, gratis. Min minna hu tant fariżew li jimmaġina li hu jistħoqq il-Grazzji li l-Providenza se tfawwarna bihom f’din is-sena li qegħda tibda?  Alla jipprovdi kemm lil dawk li huma qribU, ħbieb tiegħU, kif ukoll lil dawk li huma mbegħda, iebsa, kollhom feriti għax huma għedewwa tiegħU.  Hu jipprovdi, jipprovdi, jipprovdi, tant li “Providenza” saret isem ieħor li aħna nagħtu lil Alla.


 

Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 209 - 234 of 1465