Sunday, 05 December 2021
           
Home arrow Home
Il-Bullettin tal-Hadd 6 ta' Gunju 2021
Written by Frans Galea   
Sunday, 06 June 2021
bulletin_05062021_djocesi.jpg
 bullettin_06-06-2021.jpg
 
IT-TIFKIRA SOLENNI TAL-GISEM U D-DEMM TA’ KRISTU (2021) ALLA JITBAXXA U JITGHOLLA B’RISQ TAGHNA
Written by Frans Galea   
Sunday, 06 June 2021

Din hija il-Liturgija   tat-Tifkira Solenni tal-Gisem u d-Demm ta' Kristu (2021) bi hsibijiet min Joe Rapa.

l-ahhar_cena.jpeg

 

Għidna ħafna drabi li l-Kristjaneżmu mhuwiex kopja tar-reliġjonjiet tad-dinja, kif inhuma kopja ta’ xulxin ir-reliġjonijiet kollha.  Per eżempju, kemm il-Ġudajiżmu u l-Iżlam, bħal kull reliġjon, huma msejsa fuq sett ta’ liġijiet li jekk il-bniedem jobdihom jinagħta r-rigal tal-Ħajja wara l-Mewt, imma jekk ma jobdihomx jaqla l-kastig tal-Mewt ta’ dejjem.  Hi ħaġa ċara li hawn l-essenza mhix l-imħabba imma l-kapaċità li l-bniedem individwali għandu li jobdi biex hekk jakkwista dik li San Pawl isejħilha “il-paga tax-xogħol li jkun wettaq”.

 

Hawn lanqas tidħol il-Grazzja.  Għax il-Grazzja hi rigal enormi li ħadd ma jistħoqq imma li tinagħta lil ħafna b’xejn, gratis, mirbuħa minn Kristu għall-midneb.  Tidher ċara d-differenza bejn il-Grazzja u r-“reliġjożità naturali” li hemm f’kull bniedem.  Iktar kemm għandek lill-bniedem fiċ-ċentru ta’ kollox fejn tpoġġih ir-“reliġjożità”, iktar tqum il-mistoqsija: “Jekk kollox jiddependi mill-bniedem, allura x’ġie jagħmel Kristu?  Għalfejn għex il-Misteru tal-Għid?”

 

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 30 ta' Mejju 2021
Written by Frans Galea   
Saturday, 29 May 2021
30_mej_21-2000.jpg
 bullettin_30-05-2021.jpg
 
HADD WARA GHID IL-HAMSIN: IT-TRINITÀ QADDISA ALLA HU ESPERJENZA
Written by Frans Galea   
Saturday, 29 May 2021

Din hija il-Liturgija   tal-Hadd wara Ghid il-Hamsin ( It-Trinita Mqaddsa ) (2021) bi hsibijiet min Joe Rapa.

gesu_2.jpg

 

Wara l-esperjenza tal-Pentekostè, il-Knisja, li hi aħna, tgħix b’sens ta’ qima u stagħġib reliġjuż, il-Misteru tat-Trinità Qaddisa.  Alla huwa Wieħed imma fl-istess ħin huwa Komunità.  Għax jekk Alla hu Mħabba, din l-Imħabba ma tiflaħx tkun waħedha.  Għalhekk waqt li Alla hu Wieħed, hu wkoll Komunità ta’ Mħabba.  Wieħed magħmul minn tliet Persuni li jinħabbu u magħqudin f’Imħabba Waħda.

 

Issa dan hu misteru li nkunu prużuntusi jekk nippretendu li naslu biex nifhmuh.  Hi l-manija tal-era supperva ta’ żmienna li l-bniedem irid jifhem kollox.  Jekk int tifhem lil Alla, dan x’Alla hu?  Aħna rridu ngħaġnu “Alla” f’sura tagħna, inniżluH għal-livell ta’ moħħna.  Li tant għandna bżonn aħna mhux li nifhmu lil Alla iżda li jkollna “laqgħa” miegħu ikollna esperjenza tiegħu, ikollna x’nirrakkontaw fuqu minn ħajjitna stess.

 

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 23 ta' Mejju 2021
Written by Frans Galea   
Sunday, 23 May 2021
 23-5-21.jpg
 bullettin_23-05-2021.jpg
 
IL-PENTEKOSTE (GHID IL-HAMSIN) 2021 IL-QAWWA TAL-ISPIRTU S-SANTU TOHLOQ KNISJA
Written by Frans Galea   
Sunday, 23 May 2021

Din hija il-Liturgija   ta' Ghid il-Hamsin Pentekoste (2021) bi hsibijiet min Joe Rapa.

ghid_50-2000.jpg

 

Il-Pentekoste, jew kif nafuha wkoll bil-Malti pur, Għid il-Ħamsin, hija solennità kbira fis-Sena Liturġika tal-Knisja; aktarx it-tieni festa, wara  l-Għid il-Kbir, li bdiet tiġi ċċelebrata mill-Knisja primittiva tal-ewwel sekli.  F’din il-Festa, l-Knisja terġa’ tgħix mill-ġdid it-twelid tagħha mnissel fin-nirien tal-Ispirtu Qaddis ta’ Alla.  Il-Ġemgħa kien ilha xi snin miġbura madwar Ġesù, ir-Rabbi minn Nazaret, imma saret tassew “Knisja” fil-miraklu enormi li seħħ fil-kamra ta’ fuq taċ-Ċenaklu.  L-Ispirtu s-Santu hu tassew l-ikbar Qawwa li teżisti fl-univers u biH sar kollox.  Huwa nvesta lil dawk kollha li kienu miġbura flimkien mal-Verġni Mqaddsa Marija, Omm l-Imgħallem, bin-nirien tal-ħeġġa u bir-riħ tal-ħelsien.  Dawk kollha li kienu preżenti għaddew mill-esperjenza memorabbli tat-Twelid Ġdid li kien bassar Kristu nnifsu, u ħassew li kienu waqgħu minn fuqhom il-ktajjen antiki tal-kalkoli, tad-dubji, tal-biża’ u ħarġu jxandru l-Bxara t-Tajba bħal nies li ma kellhom xejn li xejn x’jitilfu!

 

Tant kienet tal-għaġeb din id-deħra li ħafna ħasbuhom fis-sakra.  Li kien ġara kien il-frott immedjat tal-Misteru tal-Għid ta’ Kristu.  Għall-ewwel darba l-Ispirtu niżel fuq Ġemgħa u ħoloq Poplu Ġdid, il-Poplu l-Ġdid ta’ Alla.  San Ġwann jgħidilna ċar u tond li qabel l-Ispirtu ma setax jinagħta... l-Ispirtu kien għad ma ngħatalhomx, billi Ġesù kien għadu ma ġiex igglorifikat.  (Ġw. 7, 39).  Kristu “xtara” (biex nużaw kelma baxxa) l-Ispirtu s-Santu bl-Ubbidjenza tiegħu lejn il-Missier.  Il-Passjoni, il-Mewt u l-Qawmien mill-Mewt fetħu beraħ l-għejjun tal-ilmijiet tal-Ħajja.  Minn dak il-mument ’il quddiem, l-Ispirtu s-Santu beda jgħammar fil-Knisja u jinagħta lil kotra ta’ nies minn ġenerazzjoni għall-oħra. 

Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 53 - 78 of 1465