Wednesday, 29 June 2022
           
Home arrow Guestbook
View guestbook

These are the entries in our guestbook

Search guestbook entries - Write in guestbook

Christoper
2016-06-05

Thank you :)
Great Website, Preserve the very good work. Thanks a lot.

Aurelia
2016-04-23

Thank you :)
Extremely user pleasant site. Enormous details available on few clicks.

Homepage

Guest
2010-07-24

Prosit
Prosit tal-Website vera mimli daqs bajda. Ahna zidnikhom fil-links taghna, nixtiequ kieku taghmlu l-istess inthom ukoll. Grazzi http://www.parroccasangorg.org/

Homepage

Guest
2009-05-21

nice website
Prosit tal-website

giovanna attard
2009-04-29

nice website
hi jien giovanna mix xewkiija.nixtieq nejd li andkom website vera sabiha.pero meskom tamlu website fuq il kor tax xewkija

Guest
2009-01-18

Minn Melbourne Australia
Lil Parocca Tax=Xewkija prosit & WELL DONE tal-Website li ghamiltu, jien qied nikteb Minn Melbourne u lanqas mill parrocca tax-Xewkija.... Prosit again lil Arc Mercica ta kemm huwa Arc ezemplari li ilu jahdem jewwa ix-Xewkija ghall dawn il-snin kolla. U sellu ghall Mons Frangisk Debrincat ( ex kapp Kercem li ta sikwit ikun ikun ix-Xewkija ). Grazzi u il-Paci mghakom.

Guest
2009-01-11

Site
Din is-site tikkomplimenta sewwa sites ohra ta'informazzjoni dwar ix-Xewkija. Zgur li hija utli hafna ghal min ma jghix fix-Xewkija jew fil-gzira Ghawdxija. Il-Parrocca hija l-qalb tar-rahal u allura din is-site ser tghin biex il-messagg parrokjali jasal izjed il-boghod. Awguri. JG-Malta.

Guest
2009-01-11

Messagg minn Isqof Mons. Isqof Grech
Lill- Komunita parrokkjali tax-Xewkija, filwaqt li nawguralkom ta din l-inizjattiva, nitlob lil Mulej jghinkom biex fuq l-ezempju tal-patrun taghna San Gwann Battista, din il- website tkun VUCI ohra fid-dinja biex tasal il-Kelma t'Alla. + Mario Grech Isqof taghkom