Ishmail Badr u Nancy Mary Bigeni
Written by Trevor Sultana   
Thursday, 29 October 2009

Nhar is-Sibt 2 ta' Mejju 2009, Ishmail Badr u Nancy Mary Bigeni inghaqdu fil-Mulej permezz tas-sagrament taz-Zwieg.  Ishmail huwa iben Jawaed u Judith nee Bowers, filwaqt li Nancy Mary hija bint Publio u Mary Jane nee Attard.  Ix-xhieda f'dan it-tieg kienu Theodora Mercieca u Josephine Farrugia, filwaqt li Dun Gwann Mizzi, Vigarju Parrokkjali, bierek il-kunsens ta' dawn il-mizzewgin godda.  Il-komunita parrokkjali tax-Xewkija tawguralhom l-isbah xewqat f'din il-hajja gdida li se jibdew.

Last Updated ( Thursday, 08 April 2010 )