GHELUQ TAL-KWARANTURI 2018
Written by Frans Galea   
Friday, 23 November 2018

Nhar il-Ħadd 18 ta’ Novembru 2018 ġew fil-qofol tagħhom it-tlett ijiem tal-Kwaranturi Mqaddsa fil-parroċċa tagħna. Matul il-lejl ta’ bejn is-Sibt u l-Ħadd l-adorazzjoni baqgħet għaddejja l-ħin kollu u diversi persuni ġew jaduraw lil Ġesù fis-skiet tal-lejl. Imbagħad il-Ħadd fl-4.00pm saret il-Konċelebrazzjoni solenni li tmexxiet minn Dun Richard N. Farrugia. Wara ħarġet il-Purċissjoni b’Ġesù Ewkaristija, akkumpanjata mill-Fratelli. Fi tmiem il-Purċissjoni ngħatat il-Barka Sagramentali.

20181118_164906-2000.jpg
 20181118_171136-2000.jpg