Darren Xuereb u Josette Mercieca
Written by Trevor Sultana   
Thursday, 29 October 2009

Nhar is-Sibt 6 ta' Gunju 2009, Darren Xuereb u Josette Mercieca, inghaqdu fil-Mulej permezz tas-sagrament taz-Zwieg.  Darren huwa iben Anthony u Evangelista nee Spiteri, filwaqt li Josette hija bint George u Anastasia nee Attard.  Ix-xhieda f'dan it-tieg kienu Elizabeth Buttigieg u Christopher Xuereb, filwaqt li Dun George Bezzina bierek il-kunsens ta' dawn il-mizzewgin godda.  Il-komunita parrokkjali tax-Xewkija tawguralhom l-isbah xewqat f'din il-hajja gdida li se jibdew.

Last Updated ( Thursday, 08 April 2010 )