Funeral M'Jane Sciberras
Written by Frans Galea   
Monday, 18 February 2013

Nhar il-Hamis 14 ta' Frar 2013 sar il-funeral ta'  M'Jane Sciberras mix-Xewkija  li halliet din id-dinja nhar it-Tlieta 12 ta' Frar 2013 fl-eta  ta' 62 sena.  Ft-3.30pm sar il-korteo mmexxi mill-Arcipriet Mons. Carmelo Mercieca u wara bdiet il-Quddiesa presente cadavere fil-Knisja Rotunda . Il-komunita parrokkjali tax-Xewkija twassal il-kondoljanzi lill-familjari u twieghdhom it-talb taghha .

smmjane_sciberras1.jpg
 smmjane_sciberras_2.jpg